Reklama

Oświecony asfalt w głowach radnych

Radni Platformy Obywatelskiej zdecydowali o przystąpieniu do planu, który umożliwi wylanie asfaltu oraz instalację oświetlenia w Dolinie Ewy. Radni opozycji byli przeciw.

Dolina_Ewy_Jakubowscy_2013

fot. Anna Jakubowska

Sprawa uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Lasy Oliwskie droga Kościerska? zajęła niemal godzinę na czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska. Dzień wcześniej Zarząd Osiedla Oliwa rozesłał do radnych miasta apel o odłożenie głosowania nad tą uchwałą. (treść apelu poniżej)

Radny Jacek Teodorczyk (PiS) odczytał jego treść na sesji i zgłosił formalny wniosek o cofnięcie sprawy do Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska. W dyskusji sprzeciwiali się temu radni PO z okręgu w którym znajduje się Oliwa: Piotr Borawski, Małgorzata Chmiel i Jarosław Gorecki. Aktywny w sprzeciwie był również Dariusz Słodkowski, przewodniczący Komisji Rewitalizacji (sic!) Zgodnie powielali oni pogląd, że to tylko przystąpienie do planu a dyskusja o kształcie przyszłej drogi nastąpi w trakcie jego opracowywania.

Wypowiadający się radni PO celowo pomijali fakt, że plan jest niezbędny tylko do tego aby wybudować tam drogę asfaltową oraz oświetlenie. Jakiekolwiek inne prace utwardzające trakt dla rowerzystów czy też remont kolektora ściekowego nie wymagają planu zagospodarowania przestrzennego. Przypomniał o tym w trakcie sesji radny Krzysztof Wiecki (PiS). Cały zapis dyskusji w materiale video.

Po dyskusji odbyło się głosowanie nad wnioskiem radnego Jacka Teodorczyka o cofnięcie uchwały do komisji. Za głosowało 7 radnych, przeciw 25, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie głosowano nad przyjęciem uchwały przez Radę Miasta. Za głosowało 26 radnych, przeciw 6, dwóch się wstrzymało od głosu.

Przypomnijmy, że przeciwko przystąpieniu do planu wypowiedziała się Rada Oliwy, Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz wielu przyrodników i znanych osób (w sobotę 1 marca o godzinie 12:30 audycja Radia Gdańsk na ten temat). Zdanie zmieniła Rada Osiedla Osowa, której radni początkowo przychylali się do stanowiska Oliwy. Radna Małgorzata Chmiel (PO) zapowiedziała wcześniej, że chce błyskawicznie przeprowadzić plan, aby jeszcze w tym roku inwestycja została ukończona. Budowa tej drogi ma kosztować od 4 do 6 milionów złotych.

Poniżej treść apelu Zarządu Osiedla Oliwa wraz z odpowiedziami mailowymi od dwójki radnych PO.

PwŻadnych marzeń, czyli jaka ma być Kościerska według urzędników miejskich


Gdansk Oliwa 26 lutego 2014

Szanowni Radni,

W imieniu osób zaangażowanych w sprawę projektu budowy drogi na przedłużeniu ul. Kościerskiej, który stanie się jutro przedmiotem Państwa obrad (Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Lasy Oliwskie droga Kościerska w mieście Gdańsku (druk 1152) apelujemy do Państwa o odłożenie głosowania nad tą uchwałą do czasu wyjaśnienia wszystkich spornych kwestii, jakie są z nią związane.

Zapraszamy Państwa Radnych na wizję lokalną tej drogi, żeby pokazać Państwu, iż na opracowanej przez BRG koncepcji drogi ucierpi jeden z niewielu gdańskich rezerwatów, Trójmiejski Park Krajobrazowy, w tym także drzewa (nie obejdzie się bez wycinki przy założonych przez miasto parametrach):

 • Droga ma być wyasfaltowana na szerokość 3,5 metra (co przewyższa standardowe normy dróg rowerowych), z poboczami 0,5 m i ?rynsztokami?(łączna szerokość do 5,5 m) . Jednak pas drogi, który ma zostać objęty zmianą planów zagospodarowania przestrzennego ma objąć aż 30 metrów szerokości.
 • Budowa drogi asfaltowej w lesie wiąże się z wprowadzeniem do parku krajobrazowego, w sąsiedztwo rezerwatu Źródliska w Dolinie Ewy ? dla których ma zastosowanie ustawa o ochronie przyrody – ciężkiego sprzętu.
 • Planowane oświetlenie stanie się źródłem tzw. zanieczyszczenia światłem leśnego ekosystemu.
 • Przedstawiona przez BRG koncepcja drogi wykracza poza ustalenia STER-u, a niekiedy je ignoruje (np. w punkcie dotyczącym niedostosowania węzła Owczarnia do ruchu rowerowego).
 • Pomysł inwestycji został negatywnie zaopiniowany przez Trójmiejski Park Krajobrazowy.
 • Istnieją alternatywne technologie poprawy nawierzchni drogi leśnej bez szkody dla środowiska (Droga Marnych Mostów, Droga Węglowa w Lasach Oliwskich).

Mamy nadzieję, że przytoczone tutaj argumenty staną się dla Państwa źródłem inspiracji do rzeczowej dyskusji i pozwolą zrozumieć nasze obawy związane z inwestycją.Szanowni Państwo!

Przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego nie przesądza o tym, co zostanie w nim ostatecznie zapisane i w jakim kształcie zostanie uchwalony. Wszystkie wątpliwości można będzie wyjaśnić w trakcie procedury uchwalania planu, która pozwala wszystkim zainteresowanym wziąć w dyskusji nad tym, jak ten teren ma wyglądać.
Nie widzę zatem powodu do odkładania głosowania w tej sprawie na później.

Z pozdrowieniami
Agnieszka Owczarczak


Na pytanie z załączonego pliku „jak będzie wyglądało to miejsce” po inwestycji, odpowiadam że prawdopodobnie tak:

Dolina_Ewy-by_Slodkowski

Pozdrawiam

Dariusz Słodkowski

Radni Platformy Obywatelskiej zdecydowali o przystąpieniu do planu, który umożliwi wylanie asfaltu oraz instalację oświetlenia w Dolinie Ewy. Radni opozycji byli przeciw.

Dolina_Ewy_Jakubowscy_2013

fot. Anna Jakubowska

Sprawa uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Lasy Oliwskie droga Kościerska? zajęła niemal godzinę na czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska. Dzień wcześniej Zarząd Osiedla Oliwa rozesłał do radnych miasta apel o odłożenie głosowania nad tą uchwałą. (treść apelu poniżej)

Radny Jacek Teodorczyk (PiS) odczytał jego treść na sesji i zgłosił formalny wniosek o cofnięcie sprawy do Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska. W dyskusji sprzeciwiali się temu radni PO z okręgu w którym znajduje się Oliwa: Piotr Borawski, Małgorzata Chmiel i Jarosław Gorecki. Aktywny w sprzeciwie był również Dariusz Słodkowski, przewodniczący Komisji Rewitalizacji (sic!) Zgodnie powielali oni pogląd, że to tylko przystąpienie do planu a dyskusja o kształcie przyszłej drogi nastąpi w trakcie jego opracowywania.

Wypowiadający się radni PO celowo pomijali fakt, że plan jest niezbędny tylko do tego aby wybudować tam drogę asfaltową oraz oświetlenie. Jakiekolwiek inne prace utwardzające trakt dla rowerzystów czy też remont kolektora ściekowego nie wymagają planu zagospodarowania przestrzennego. Przypomniał o tym w trakcie sesji radny Krzysztof Wiecki (PiS). Cały zapis dyskusji w materiale video.

Po dyskusji odbyło się głosowanie nad wnioskiem radnego Jacka Teodorczyka o cofnięcie uchwały do komisji. Za głosowało 7 radnych, przeciw 25, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie głosowano nad przyjęciem uchwały przez Radę Miasta. Za głosowało 26 radnych, przeciw 6, dwóch się wstrzymało od głosu.

Przypomnijmy, że przeciwko przystąpieniu do planu wypowiedziała się Rada Oliwy, Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz wielu przyrodników i znanych osób (w sobotę 1 marca o godzinie 12:30 audycja Radia Gdańsk na ten temat). Zdanie zmieniła Rada Osiedla Osowa, której radni początkowo przychylali się do stanowiska Oliwy. Radna Małgorzata Chmiel (PO) zapowiedziała wcześniej, że chce błyskawicznie przeprowadzić plan, aby jeszcze w tym roku inwestycja została ukończona. Budowa tej drogi ma kosztować od 4 do 6 milionów złotych.

Poniżej treść apelu Zarządu Osiedla Oliwa wraz z odpowiedziami mailowymi od dwójki radnych PO.

Pw

Żadnych marzeń, czyli jaka ma być Kościerska według urzędników miejskich


Gdansk Oliwa 26 lutego 2014

Szanowni Radni,

W imieniu osób zaangażowanych w sprawę projektu budowy drogi na przedłużeniu ul. Kościerskiej, który stanie się jutro przedmiotem Państwa obrad (Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Lasy Oliwskie droga Kościerska w mieście Gdańsku (druk 1152) apelujemy do Państwa o odłożenie głosowania nad tą uchwałą do czasu wyjaśnienia wszystkich spornych kwestii, jakie są z nią związane.

Zapraszamy Państwa Radnych na wizję lokalną tej drogi, żeby pokazać Państwu, iż na opracowanej przez BRG koncepcji drogi ucierpi jeden z niewielu gdańskich rezerwatów, Trójmiejski Park Krajobrazowy, w tym także drzewa (nie obejdzie się bez wycinki przy założonych przez miasto parametrach):

 • Droga ma być wyasfaltowana na szerokość 3,5 metra (co przewyższa standardowe normy dróg rowerowych), z poboczami 0,5 m i ?rynsztokami?(łączna szerokość do 5,5 m) . Jednak pas drogi, który ma zostać objęty zmianą planów zagospodarowania przestrzennego ma objąć aż 30 metrów szerokości.
 • Budowa drogi asfaltowej w lesie wiąże się z wprowadzeniem do parku krajobrazowego, w sąsiedztwo rezerwatu Źródliska w Dolinie Ewy ? dla których ma zastosowanie ustawa o ochronie przyrody - ciężkiego sprzętu.
 • Planowane oświetlenie stanie się źródłem tzw. zanieczyszczenia światłem leśnego ekosystemu.
 • Przedstawiona przez BRG koncepcja drogi wykracza poza ustalenia STER-u, a niekiedy je ignoruje (np. w punkcie dotyczącym niedostosowania węzła Owczarnia do ruchu rowerowego).
 • Pomysł inwestycji został negatywnie zaopiniowany przez Trójmiejski Park Krajobrazowy.
 • Istnieją alternatywne technologie poprawy nawierzchni drogi leśnej bez szkody dla środowiska (Droga Marnych Mostów, Droga Węglowa w Lasach Oliwskich).

Mamy nadzieję, że przytoczone tutaj argumenty staną się dla Państwa źródłem inspiracji do rzeczowej dyskusji i pozwolą zrozumieć nasze obawy związane z inwestycją.Szanowni Państwo!


Przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego nie przesądza o tym, co zostanie w nim ostatecznie zapisane i w jakim kształcie zostanie uchwalony. Wszystkie wątpliwości można będzie wyjaśnić w trakcie procedury uchwalania planu, która pozwala wszystkim zainteresowanym wziąć w dyskusji nad tym, jak ten teren ma wyglądać.
Nie widzę zatem powodu do odkładania głosowania w tej sprawie na później.

Z pozdrowieniami
Agnieszka Owczarczak


Na pytanie z załączonego pliku "jak będzie wyglądało to miejsce" po inwestycji, odpowiadam że prawdopodobnie tak:

Dolina_Ewy-by_Slodkowski

Pozdrawiam

--

Dariusz Słodkowski

|

Radni Platformy Obywatelskiej zdecydowali o przystąpieniu do planu, który umożliwi wylanie asfaltu oraz instalację oświetlenia w Dolinie Ewy. Radni opozycji byli przeciw.

Dolina_Ewy_Jakubowscy_2013

fot. Anna Jakubowska

Sprawa uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Lasy Oliwskie droga Kościerska? zajęła niemal godzinę na czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska. Dzień wcześniej Zarząd Osiedla Oliwa rozesłał do radnych miasta apel o odłożenie głosowania nad tą uchwałą. (treść apelu poniżej)

Radny Jacek Teodorczyk (PiS) odczytał jego treść na sesji i zgłosił formalny wniosek o cofnięcie sprawy do Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska. W dyskusji sprzeciwiali się temu radni PO z okręgu w którym znajduje się Oliwa: Piotr Borawski, Małgorzata Chmiel i Jarosław Gorecki. Aktywny w sprzeciwie był również Dariusz Słodkowski, przewodniczący Komisji Rewitalizacji (sic!) Zgodnie powielali oni pogląd, że to tylko przystąpienie do planu a dyskusja o kształcie przyszłej drogi nastąpi w trakcie jego opracowywania.

Wypowiadający się radni PO celowo pomijali fakt, że plan jest niezbędny tylko do tego aby wybudować tam drogę asfaltową oraz oświetlenie. Jakiekolwiek inne prace utwardzające trakt dla rowerzystów czy też remont kolektora ściekowego nie wymagają planu zagospodarowania przestrzennego. Przypomniał o tym w trakcie sesji radny Krzysztof Wiecki (PiS). Cały zapis dyskusji w materiale video.

Po dyskusji odbyło się głosowanie nad wnioskiem radnego Jacka Teodorczyka o cofnięcie uchwały do komisji. Za głosowało 7 radnych, przeciw 25, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie głosowano nad przyjęciem uchwały przez Radę Miasta. Za głosowało 26 radnych, przeciw 6, dwóch się wstrzymało od głosu.

Przypomnijmy, że przeciwko przystąpieniu do planu wypowiedziała się Rada Oliwy, Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz wielu przyrodników i znanych osób (w sobotę 1 marca o godzinie 12:30 audycja Radia Gdańsk na ten temat). Zdanie zmieniła Rada Osiedla Osowa, której radni początkowo przychylali się do stanowiska Oliwy. Radna Małgorzata Chmiel (PO) zapowiedziała wcześniej, że chce błyskawicznie przeprowadzić plan, aby jeszcze w tym roku inwestycja została ukończona. Budowa tej drogi ma kosztować od 4 do 6 milionów złotych.

Poniżej treść apelu Zarządu Osiedla Oliwa wraz z odpowiedziami mailowymi od dwójki radnych PO.

Pw

Żadnych marzeń, czyli jaka ma być Kościerska według urzędników miejskich


Gdansk Oliwa 26 lutego 2014

Szanowni Radni,

W imieniu osób zaangażowanych w sprawę projektu budowy drogi na przedłużeniu ul. Kościerskiej, który stanie się jutro przedmiotem Państwa obrad (Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Lasy Oliwskie droga Kościerska w mieście Gdańsku (druk 1152) apelujemy do Państwa o odłożenie głosowania nad tą uchwałą do czasu wyjaśnienia wszystkich spornych kwestii, jakie są z nią związane.

Zapraszamy Państwa Radnych na wizję lokalną tej drogi, żeby pokazać Państwu, iż na opracowanej przez BRG koncepcji drogi ucierpi jeden z niewielu gdańskich rezerwatów, Trójmiejski Park Krajobrazowy, w tym także drzewa (nie obejdzie się bez wycinki przy założonych przez miasto parametrach):

 • Droga ma być wyasfaltowana na szerokość 3,5 metra (co przewyższa standardowe normy dróg rowerowych), z poboczami 0,5 m i ?rynsztokami?(łączna szerokość do 5,5 m) . Jednak pas drogi, który ma zostać objęty zmianą planów zagospodarowania przestrzennego ma objąć aż 30 metrów szerokości.
 • Budowa drogi asfaltowej w lesie wiąże się z wprowadzeniem do parku krajobrazowego, w sąsiedztwo rezerwatu Źródliska w Dolinie Ewy ? dla których ma zastosowanie ustawa o ochronie przyrody - ciężkiego sprzętu.
 • Planowane oświetlenie stanie się źródłem tzw. zanieczyszczenia światłem leśnego ekosystemu.
 • Przedstawiona przez BRG koncepcja drogi wykracza poza ustalenia STER-u, a niekiedy je ignoruje (np. w punkcie dotyczącym niedostosowania węzła Owczarnia do ruchu rowerowego).
 • Pomysł inwestycji został negatywnie zaopiniowany przez Trójmiejski Park Krajobrazowy.
 • Istnieją alternatywne technologie poprawy nawierzchni drogi leśnej bez szkody dla środowiska (Droga Marnych Mostów, Droga Węglowa w Lasach Oliwskich).

Mamy nadzieję, że przytoczone tutaj argumenty staną się dla Państwa źródłem inspiracji do rzeczowej dyskusji i pozwolą zrozumieć nasze obawy związane z inwestycją.Szanowni Państwo!


Przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego nie przesądza o tym, co zostanie w nim ostatecznie zapisane i w jakim kształcie zostanie uchwalony. Wszystkie wątpliwości można będzie wyjaśnić w trakcie procedury uchwalania planu, która pozwala wszystkim zainteresowanym wziąć w dyskusji nad tym, jak ten teren ma wyglądać.
Nie widzę zatem powodu do odkładania głosowania w tej sprawie na później.

Z pozdrowieniami
Agnieszka Owczarczak


Na pytanie z załączonego pliku "jak będzie wyglądało to miejsce" po inwestycji, odpowiadam że prawdopodobnie tak:

Dolina_Ewy-by_Slodkowski

Pozdrawiam

--

Dariusz Słodkowski

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Radni Platformy Obywatelskiej zdecydowali o przystąpieniu do planu, który umożliwi wylanie asfaltu oraz instalację oświetlenia w Dolinie Ewy. Radni opozycji byli przeciw.

Dolina_Ewy_Jakubowscy_2013

fot. Anna Jakubowska

Sprawa uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Lasy Oliwskie droga Kościerska? zajęła niemal godzinę na czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska. Dzień wcześniej Zarząd Osiedla Oliwa rozesłał do radnych miasta apel o odłożenie głosowania nad tą uchwałą. (treść apelu poniżej)

Radny Jacek Teodorczyk (PiS) odczytał jego treść na sesji i zgłosił formalny wniosek o cofnięcie sprawy do Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska. W dyskusji sprzeciwiali się temu radni PO z okręgu w którym znajduje się Oliwa: Piotr Borawski, Małgorzata Chmiel i Jarosław Gorecki. Aktywny w sprzeciwie był również Dariusz Słodkowski, przewodniczący Komisji Rewitalizacji (sic!) Zgodnie powielali oni pogląd, że to tylko przystąpienie do planu a dyskusja o kształcie przyszłej drogi nastąpi w trakcie jego opracowywania.

Wypowiadający się radni PO celowo pomijali fakt, że plan jest niezbędny tylko do tego aby wybudować tam drogę asfaltową oraz oświetlenie. Jakiekolwiek inne prace utwardzające trakt dla rowerzystów czy też remont kolektora ściekowego nie wymagają planu zagospodarowania przestrzennego. Przypomniał o tym w trakcie sesji radny Krzysztof Wiecki (PiS). Cały zapis dyskusji w materiale video.

Po dyskusji odbyło się głosowanie nad wnioskiem radnego Jacka Teodorczyka o cofnięcie uchwały do komisji. Za głosowało 7 radnych, przeciw 25, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie głosowano nad przyjęciem uchwały przez Radę Miasta. Za głosowało 26 radnych, przeciw 6, dwóch się wstrzymało od głosu.

Przypomnijmy, że przeciwko przystąpieniu do planu wypowiedziała się Rada Oliwy, Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz wielu przyrodników i znanych osób (w sobotę 1 marca o godzinie 12:30 audycja Radia Gdańsk na ten temat). Zdanie zmieniła Rada Osiedla Osowa, której radni początkowo przychylali się do stanowiska Oliwy. Radna Małgorzata Chmiel (PO) zapowiedziała wcześniej, że chce błyskawicznie przeprowadzić plan, aby jeszcze w tym roku inwestycja została ukończona. Budowa tej drogi ma kosztować od 4 do 6 milionów złotych.

Poniżej treść apelu Zarządu Osiedla Oliwa wraz z odpowiedziami mailowymi od dwójki radnych PO.

Pw

Żadnych marzeń, czyli jaka ma być Kościerska według urzędników miejskich


Gdansk Oliwa 26 lutego 2014

Szanowni Radni,

W imieniu osób zaangażowanych w sprawę projektu budowy drogi na przedłużeniu ul. Kościerskiej, który stanie się jutro przedmiotem Państwa obrad (Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Lasy Oliwskie droga Kościerska w mieście Gdańsku (druk 1152) apelujemy do Państwa o odłożenie głosowania nad tą uchwałą do czasu wyjaśnienia wszystkich spornych kwestii, jakie są z nią związane.

Zapraszamy Państwa Radnych na wizję lokalną tej drogi, żeby pokazać Państwu, iż na opracowanej przez BRG koncepcji drogi ucierpi jeden z niewielu gdańskich rezerwatów, Trójmiejski Park Krajobrazowy, w tym także drzewa (nie obejdzie się bez wycinki przy założonych przez miasto parametrach):

 • Droga ma być wyasfaltowana na szerokość 3,5 metra (co przewyższa standardowe normy dróg rowerowych), z poboczami 0,5 m i ?rynsztokami?(łączna szerokość do 5,5 m) . Jednak pas drogi, który ma zostać objęty zmianą planów zagospodarowania przestrzennego ma objąć aż 30 metrów szerokości.
 • Budowa drogi asfaltowej w lesie wiąże się z wprowadzeniem do parku krajobrazowego, w sąsiedztwo rezerwatu Źródliska w Dolinie Ewy ? dla których ma zastosowanie ustawa o ochronie przyrody – ciężkiego sprzętu.
 • Planowane oświetlenie stanie się źródłem tzw. zanieczyszczenia światłem leśnego ekosystemu.
 • Przedstawiona przez BRG koncepcja drogi wykracza poza ustalenia STER-u, a niekiedy je ignoruje (np. w punkcie dotyczącym niedostosowania węzła Owczarnia do ruchu rowerowego).
 • Pomysł inwestycji został negatywnie zaopiniowany przez Trójmiejski Park Krajobrazowy.
 • Istnieją alternatywne technologie poprawy nawierzchni drogi leśnej bez szkody dla środowiska (Droga Marnych Mostów, Droga Węglowa w Lasach Oliwskich).

Mamy nadzieję, że przytoczone tutaj argumenty staną się dla Państwa źródłem inspiracji do rzeczowej dyskusji i pozwolą zrozumieć nasze obawy związane z inwestycją.Szanowni Państwo!


Przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego nie przesądza o tym, co zostanie w nim ostatecznie zapisane i w jakim kształcie zostanie uchwalony. Wszystkie wątpliwości można będzie wyjaśnić w trakcie procedury uchwalania planu, która pozwala wszystkim zainteresowanym wziąć w dyskusji nad tym, jak ten teren ma wyglądać.
Nie widzę zatem powodu do odkładania głosowania w tej sprawie na później.

Z pozdrowieniami
Agnieszka Owczarczak


Na pytanie z załączonego pliku „jak będzie wyglądało to miejsce” po inwestycji, odpowiadam że prawdopodobnie tak:

Dolina_Ewy-by_Slodkowski

Pozdrawiam

Dariusz Słodkowski