Reklama

Papież wygnał abp. Głodzia z archidiecezji gdańskiej

Arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź nie może mieszkać na terenie archidiecezji gdańskiej. To jedna z kar nałożonych przez Papieża Franciszka na arcybiskupa w wyniku postępowania prowadzonego po oskarżeniach o tuszowanie spraw pedofilii wśród księży.

Arcybiskup Sławoj Leszek Głodź uczestniczył w każdym wmurowaniu kamienia węgielnego w OBC | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź nie może mieszkać na terenie archidiecezji gdańskiej. To jedna z kar nałożonych przez Papieża Franciszka na arcybiskupa w wyniku postępowania prowadzonego po oskarżeniach o tuszowanie spraw pedofilii wśród księży.

Dzień po ingresie nowego arcybiskupa do Archikatedry Oliwskiej, rozstrzygnęły się losy jego poprzednika.

Nuncjatura Apostolska w Polsce opublikowała dziś komunikat o zakończonym przez Stolicę Apostolską postępowaniu dotyczącym abp. Sławoja Leszka Głodzia:

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska — w następstwie formalnych zgłoszeń — przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań abp. Sławoja Leszka Głódzia w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją.

W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego następujące decyzje:

  1. Nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską.
  2. Zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji gdańskiej.
  3. Nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz „Fundacji św. Józefa”, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

stolica apostolska Głodz 29032021

Identyczne decyzje podjęto względem biskupa seniora kaliskiego Edwarda Janiaka.

Archidiecezja przyjmuje decyzję do wiadomości

Archidiecezja gdańska przyjmuje do wiadomości Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce (N. 5733/21) z dnia 29 marca 2021 r. ws. arcybiskupa seniora gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia informuje ks. Maciej Kwiecień, rzecznik archidiecezji gdańskiej. – Jednocześnie przyjmuje, że treść komunikatu i zawarte tam postanowienia wynikają z przeprowadzonego postępowania dotyczącego zasygnalizowanych zaniedbań w oparciu o motu proprio Ojca Świętego Franciszka Vos estis lux mundi.

Pp

Ostatnia edycja: 29 marca, 2021 o 16:37