Reklama

Płatne parkowanie na Przymorzu

Czy skończy się problem z parkowaniem dla osób mieszkających w pobliżu biurowców Arkońska Business Park? Władze miasta chcą tam wprowadzić strefę płatnego parkowania.

Sektor_AP

Obszar planowanej Strefy Płatnego Parkowania – Przymorze Małe          Grafika na bazie mapy GIS Gdańsk

Czy pracownicy biurowców zaczną korzystać z komunikacji zbiorowej czy też raczej zablokują uliczki znajdujące się poza nową strefą parkowania? O tym przekonamy się już wkrótce. Wiceprezydent Maciej Lisicki wystąpił do Rady Miasta z pomysłem utworzenia w tym miejsu strefy płatnego parkowania.

W projekcie uchwały na listopadową sesję Rady Miasta Gdańska czytamy, że płatną strefę na terenie Przymorza Małego ustala się na obszarze nie szerszym, niż ograniczony następującymi ulicami:Kołobrzeską, Szczecińską, Śląską z włączeniem tych ulic oraz terenem należącym do Polskich Linii Kolejowych pomiędzy ulicami Śląską a Kołobrzeską,

Czas obowiązywania:

Poniedziałek ? Piątek od godziny 9 do 17

 

Opłaty:

1) opłata za parkowanie za pierwsza godzinę – 3,00zł.

2) opłata za parkowanie za drugą godzinę – 3,60zł.

3) opłata za parkowanie za trzecią godziną – 4,30zł.

4) opłata za parkowanie za czwartą godzinę i następne – 3,00zł.

 

Abonament:

2. Ustala się następującą wysokość opłaty abonamentowej uprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w SPP w okresie 1(jednego) miesiąca – 500,00zł.

3. Ustala się następująca wysokość opłaty mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłatuprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 1(jednego) miesiąca, zwaną dalej opłatą zryczałtowaną mieszkańca – 30,00zł.

4. Ustala się następująca wysokość opłaty mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 12(dwanaście) miesięcy, zwaną dalej opłatą zryczałtowaną mieszkańca – 300,00zł.

 

Mandaty:

50 złotych – za każdorazowe stwierdzenie nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego

35,00zł  w przypadku opłacenia mandatu w kasie zarządu drogi lub przelewem w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia nieopłaconego postoju (nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym)

 

Uchwałę wprowadzającą płatne parkowanie w Śródmieściu, na Siedlcach, we Wrzesszczu, w dzielnicy Aniołki i Przymorze Małe Rada Miasta Gdańska głosować będzie 29 listopada.

Pp

Czy skończy się problem z parkowaniem dla osób mieszkających w pobliżu biurowców Arkońska Business Park? Władze miasta chcą tam wprowadzić strefę płatnego parkowania.

Sektor_AP

Obszar planowanej Strefy Płatnego Parkowania - Przymorze Małe          Grafika na bazie mapy GIS Gdańsk

Czy pracownicy biurowców zaczną korzystać z komunikacji zbiorowej czy też raczej zablokują uliczki znajdujące się poza nową strefą parkowania? O tym przekonamy się już wkrótce. Wiceprezydent Maciej Lisicki wystąpił do Rady Miasta z pomysłem utworzenia w tym miejsu strefy płatnego parkowania.

W projekcie uchwały na listopadową sesję Rady Miasta Gdańska czytamy, że płatną strefę na terenie Przymorza Małego ustala się na obszarze nie szerszym, niż ograniczony następującymi ulicami:Kołobrzeską, Szczecińską, Śląską z włączeniem tych ulic oraz terenem należącym do Polskich Linii Kolejowych pomiędzy ulicami Śląską a Kołobrzeską,

Czas obowiązywania:

Poniedziałek ? Piątek od godziny 9 do 17

 

Opłaty:

1) opłata za parkowanie za pierwsza godzinę - 3,00zł.

2) opłata za parkowanie za drugą godzinę - 3,60zł.

3) opłata za parkowanie za trzecią godziną - 4,30zł.

4) opłata za parkowanie za czwartą godzinę i następne - 3,00zł.

 

Abonament:

2. Ustala się następującą wysokość opłaty abonamentowej uprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w SPP w okresie 1(jednego) miesiąca - 500,00zł.

3. Ustala się następująca wysokość opłaty mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłatuprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 1(jednego) miesiąca, zwaną dalej opłatą zryczałtowaną mieszkańca - 30,00zł.

4. Ustala się następująca wysokość opłaty mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 12(dwanaście) miesięcy, zwaną dalej opłatą zryczałtowaną mieszkańca - 300,00zł.

 

Mandaty:

50 złotych - za każdorazowe stwierdzenie nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego

35,00zł  w przypadku opłacenia mandatu w kasie zarządu drogi lub przelewem w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia nieopłaconego postoju (nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym)

 

Uchwałę wprowadzającą płatne parkowanie w Śródmieściu, na Siedlcach, we Wrzesszczu, w dzielnicy Aniołki i Przymorze Małe Rada Miasta Gdańska głosować będzie 29 listopada.

Pp

|

Czy skończy się problem z parkowaniem dla osób mieszkających w pobliżu biurowców Arkońska Business Park? Władze miasta chcą tam wprowadzić strefę płatnego parkowania.

Sektor_AP

Obszar planowanej Strefy Płatnego Parkowania - Przymorze Małe          Grafika na bazie mapy GIS Gdańsk

Czy pracownicy biurowców zaczną korzystać z komunikacji zbiorowej czy też raczej zablokują uliczki znajdujące się poza nową strefą parkowania? O tym przekonamy się już wkrótce. Wiceprezydent Maciej Lisicki wystąpił do Rady Miasta z pomysłem utworzenia w tym miejsu strefy płatnego parkowania.

W projekcie uchwały na listopadową sesję Rady Miasta Gdańska czytamy, że płatną strefę na terenie Przymorza Małego ustala się na obszarze nie szerszym, niż ograniczony następującymi ulicami:Kołobrzeską, Szczecińską, Śląską z włączeniem tych ulic oraz terenem należącym do Polskich Linii Kolejowych pomiędzy ulicami Śląską a Kołobrzeską,

Czas obowiązywania:

Poniedziałek ? Piątek od godziny 9 do 17

 

Opłaty:

1) opłata za parkowanie za pierwsza godzinę - 3,00zł.

2) opłata za parkowanie za drugą godzinę - 3,60zł.

3) opłata za parkowanie za trzecią godziną - 4,30zł.

4) opłata za parkowanie za czwartą godzinę i następne - 3,00zł.

 

Abonament:

2. Ustala się następującą wysokość opłaty abonamentowej uprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w SPP w okresie 1(jednego) miesiąca - 500,00zł.

3. Ustala się następująca wysokość opłaty mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłatuprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 1(jednego) miesiąca, zwaną dalej opłatą zryczałtowaną mieszkańca - 30,00zł.

4. Ustala się następująca wysokość opłaty mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 12(dwanaście) miesięcy, zwaną dalej opłatą zryczałtowaną mieszkańca - 300,00zł.

 

Mandaty:

50 złotych - za każdorazowe stwierdzenie nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego

35,00zł  w przypadku opłacenia mandatu w kasie zarządu drogi lub przelewem w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia nieopłaconego postoju (nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym)

 

Uchwałę wprowadzającą płatne parkowanie w Śródmieściu, na Siedlcach, we Wrzesszczu, w dzielnicy Aniołki i Przymorze Małe Rada Miasta Gdańska głosować będzie 29 listopada.

Pp

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Czy skończy się problem z parkowaniem dla osób mieszkających w pobliżu biurowców Arkońska Business Park? Władze miasta chcą tam wprowadzić strefę płatnego parkowania.

Sektor_AP

Obszar planowanej Strefy Płatnego Parkowania – Przymorze Małe          Grafika na bazie mapy GIS Gdańsk

Czy pracownicy biurowców zaczną korzystać z komunikacji zbiorowej czy też raczej zablokują uliczki znajdujące się poza nową strefą parkowania? O tym przekonamy się już wkrótce. Wiceprezydent Maciej Lisicki wystąpił do Rady Miasta z pomysłem utworzenia w tym miejsu strefy płatnego parkowania.

W projekcie uchwały na listopadową sesję Rady Miasta Gdańska czytamy, że płatną strefę na terenie Przymorza Małego ustala się na obszarze nie szerszym, niż ograniczony następującymi ulicami:Kołobrzeską, Szczecińską, Śląską z włączeniem tych ulic oraz terenem należącym do Polskich Linii Kolejowych pomiędzy ulicami Śląską a Kołobrzeską,

Czas obowiązywania:

Poniedziałek ? Piątek od godziny 9 do 17

 

Opłaty:

1) opłata za parkowanie za pierwsza godzinę – 3,00zł.

2) opłata za parkowanie za drugą godzinę – 3,60zł.

3) opłata za parkowanie za trzecią godziną – 4,30zł.

4) opłata za parkowanie za czwartą godzinę i następne – 3,00zł.

 

Abonament:

2. Ustala się następującą wysokość opłaty abonamentowej uprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w SPP w okresie 1(jednego) miesiąca – 500,00zł.

3. Ustala się następująca wysokość opłaty mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłatuprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 1(jednego) miesiąca, zwaną dalej opłatą zryczałtowaną mieszkańca – 30,00zł.

4. Ustala się następująca wysokość opłaty mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 12(dwanaście) miesięcy, zwaną dalej opłatą zryczałtowaną mieszkańca – 300,00zł.

 

Mandaty:

50 złotych – za każdorazowe stwierdzenie nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego

35,00zł  w przypadku opłacenia mandatu w kasie zarządu drogi lub przelewem w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia nieopłaconego postoju (nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym)

 

Uchwałę wprowadzającą płatne parkowanie w Śródmieściu, na Siedlcach, we Wrzesszczu, w dzielnicy Aniołki i Przymorze Małe Rada Miasta Gdańska głosować będzie 29 listopada.

Pp