Reklama

Płatne parkowanie w Oliwie?

Jeszcze w maju władze Gdańska chcą wprowadzić nowe strefy płatnego parkowania. 30 złotych od samochodu mają płacić miesięcznie również mieszkańcy części Oliwy.

Strefa patnego parkowania Oliwa

Obszar planowanej Strefy Płatnego Parkowania w Oliwie           Grafika na bazie mapy GIS Gdańsk

Dotychczasowe Strefy Płatnego Parkowania istnieją w Śródmieściu i we Wrzeszczu. Na wniosek Urzędu Miasta powstał projektu uchwały Rady Miasta, tworzący nowe strefy: w Oliwie, na Siedlcach oraz w dzielnicy Aniołki.

W Oliwie strefa ma być na obszarze ograniczonym następującymi ulicami: Derdowskiego, Polanki, Podhalańska, Leśna, Stary Rynek Oliwski, Spacerowa, Opacka, Aleja Grunwaldzka z włączeniem tych ulic.

Czy opłaty będą pobierane na wszystkich ulicach tej strefy, zależeć ma od decyzji Zarządu Dróg i Zieleni. ZDiZ dostrzega problemy z parkowaniem głownie na Starym Rynku Oliwskim, Opata Rybińskiego oraz w okolicy V LO. Jednak opłaty mogą być wprowadzone w całej strefie.

Dla przyjezdnych – będzie to oznaczać konieczność płacenia w parkomatach.

Cennik opłat mający obowiązywać od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 -18.

 1. opłata za parkowanie za pierwsza godzinę                                                         – 3,00zł.
 2. opłata za parkowanie za drugą godzinę                                                              – 3,60zł.
 3. opłata za parkowanie za trzecią godziną                                                            – 4,30zł.
 4. opłata za parkowanie za czwartą godzinę i następne                                        – 3,00zł.

Inną opcją może być wykupienie miesięcznego pozwolenia na parkowanie za 500 zł.

Dla mieszkańców ? ustala się następująca wysokość opłaty mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym              numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP w okresie 1 miesiąca, zwaną opłatą zryczałtowaną mieszkańca – 30,00zł / 360 złotych rocznie.

Działania te mają skłonić mieszkańców do bezpłatnego parkowania na terenie własnych posesji i wpisują się w politykę sugerującą rezygnację z posiadania samochodu i korzystania z komunikacji miejskiej.

Decyzja o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania w Oliwie ma zostać podjęta w tym miesiącu przez Radę Miasta Gdańska. Zarząd Osiedla Oliwa na spotkaniu w ZDiZ wyraził kategoryczny sprzeciw wobec utworzenia takiej strefy. Na spotkaniu radni wyraźnie stwierdzili, że nie ma w Oliwie takich problemów ze znalezieniem miejsca na samochód, aby tworzyć obszar płatnego parkowania. Dodatkowo zamiast budować obiecane parkingi przy Katedrze, miasto chce zmniejszyć ilość miejsc parkingowych poprzez plan budowy ulicy rowerowej na Wita Stwosza.

Czy Strefa Płatnego Parkowania w Oliwie to dobry pomysł, czy też może jest to chęć sięgnięcia do portfeli mieszkańców? Ma być to jednym z tematów najbliższej sesji Rady Osiedla Oliwa (8 maja godzina 17, Gimnazjum nr 23 ul. Cystersów 13). na której pojawią się również miejscy urzędnicy. Warto wyrazić osobiście swoje zdanie na ten temat.

Tomasz Strug

Jeszcze w maju władze Gdańska chcą wprowadzić nowe strefy płatnego parkowania. 30 złotych od samochodu mają płacić miesięcznie również mieszkańcy części Oliwy.

Strefa patnego parkowania Oliwa

Obszar planowanej Strefy Płatnego Parkowania w Oliwie           Grafika na bazie mapy GIS Gdańsk

Dotychczasowe Strefy Płatnego Parkowania istnieją w Śródmieściu i we Wrzeszczu. Na wniosek Urzędu Miasta powstał projektu uchwały Rady Miasta, tworzący nowe strefy: w Oliwie, na Siedlcach oraz w dzielnicy Aniołki.

W Oliwie strefa ma być na obszarze ograniczonym następującymi ulicami: Derdowskiego, Polanki, Podhalańska, Leśna, Stary Rynek Oliwski, Spacerowa, Opacka, Aleja Grunwaldzka z włączeniem tych ulic.

Czy opłaty będą pobierane na wszystkich ulicach tej strefy, zależeć ma od decyzji Zarządu Dróg i Zieleni. ZDiZ dostrzega problemy z parkowaniem głownie na Starym Rynku Oliwskim, Opata Rybińskiego oraz w okolicy V LO. Jednak opłaty mogą być wprowadzone w całej strefie.

Dla przyjezdnych - będzie to oznaczać konieczność płacenia w parkomatach.

Cennik opłat mający obowiązywać od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 -18.

 1. opłata za parkowanie za pierwsza godzinę                                                         - 3,00zł.
 2. opłata za parkowanie za drugą godzinę                                                              - 3,60zł.
 3. opłata za parkowanie za trzecią godziną                                                            - 4,30zł.
 4. opłata za parkowanie za czwartą godzinę i następne                                        - 3,00zł.

Inną opcją może być wykupienie miesięcznego pozwolenia na parkowanie za 500 zł.

Dla mieszkańców ? ustala się następująca wysokość opłaty mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym              numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP w okresie 1 miesiąca, zwaną opłatą zryczałtowaną mieszkańca - 30,00zł / 360 złotych rocznie.

Działania te mają skłonić mieszkańców do bezpłatnego parkowania na terenie własnych posesji i wpisują się w politykę sugerującą rezygnację z posiadania samochodu i korzystania z komunikacji miejskiej.

Decyzja o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania w Oliwie ma zostać podjęta w tym miesiącu przez Radę Miasta Gdańska. Zarząd Osiedla Oliwa na spotkaniu w ZDiZ wyraził kategoryczny sprzeciw wobec utworzenia takiej strefy. Na spotkaniu radni wyraźnie stwierdzili, że nie ma w Oliwie takich problemów ze znalezieniem miejsca na samochód, aby tworzyć obszar płatnego parkowania. Dodatkowo zamiast budować obiecane parkingi przy Katedrze, miasto chce zmniejszyć ilość miejsc parkingowych poprzez plan budowy ulicy rowerowej na Wita Stwosza.

Czy Strefa Płatnego Parkowania w Oliwie to dobry pomysł, czy też może jest to chęć sięgnięcia do portfeli mieszkańców? Ma być to jednym z tematów najbliższej sesji Rady Osiedla Oliwa (8 maja godzina 17, Gimnazjum nr 23 ul. Cystersów 13). na której pojawią się również miejscy urzędnicy. Warto wyrazić osobiście swoje zdanie na ten temat.

Tomasz Strug

|

Jeszcze w maju władze Gdańska chcą wprowadzić nowe strefy płatnego parkowania. 30 złotych od samochodu mają płacić miesięcznie również mieszkańcy części Oliwy.

Strefa patnego parkowania Oliwa

Obszar planowanej Strefy Płatnego Parkowania w Oliwie           Grafika na bazie mapy GIS Gdańsk

Dotychczasowe Strefy Płatnego Parkowania istnieją w Śródmieściu i we Wrzeszczu. Na wniosek Urzędu Miasta powstał projektu uchwały Rady Miasta, tworzący nowe strefy: w Oliwie, na Siedlcach oraz w dzielnicy Aniołki.

W Oliwie strefa ma być na obszarze ograniczonym następującymi ulicami: Derdowskiego, Polanki, Podhalańska, Leśna, Stary Rynek Oliwski, Spacerowa, Opacka, Aleja Grunwaldzka z włączeniem tych ulic.

Czy opłaty będą pobierane na wszystkich ulicach tej strefy, zależeć ma od decyzji Zarządu Dróg i Zieleni. ZDiZ dostrzega problemy z parkowaniem głownie na Starym Rynku Oliwskim, Opata Rybińskiego oraz w okolicy V LO. Jednak opłaty mogą być wprowadzone w całej strefie.

Dla przyjezdnych - będzie to oznaczać konieczność płacenia w parkomatach.

Cennik opłat mający obowiązywać od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 -18.

 1. opłata za parkowanie za pierwsza godzinę                                                         - 3,00zł.
 2. opłata za parkowanie za drugą godzinę                                                              - 3,60zł.
 3. opłata za parkowanie za trzecią godziną                                                            - 4,30zł.
 4. opłata za parkowanie za czwartą godzinę i następne                                        - 3,00zł.

Inną opcją może być wykupienie miesięcznego pozwolenia na parkowanie za 500 zł.

Dla mieszkańców ? ustala się następująca wysokość opłaty mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym              numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP w okresie 1 miesiąca, zwaną opłatą zryczałtowaną mieszkańca - 30,00zł / 360 złotych rocznie.

Działania te mają skłonić mieszkańców do bezpłatnego parkowania na terenie własnych posesji i wpisują się w politykę sugerującą rezygnację z posiadania samochodu i korzystania z komunikacji miejskiej.

Decyzja o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania w Oliwie ma zostać podjęta w tym miesiącu przez Radę Miasta Gdańska. Zarząd Osiedla Oliwa na spotkaniu w ZDiZ wyraził kategoryczny sprzeciw wobec utworzenia takiej strefy. Na spotkaniu radni wyraźnie stwierdzili, że nie ma w Oliwie takich problemów ze znalezieniem miejsca na samochód, aby tworzyć obszar płatnego parkowania. Dodatkowo zamiast budować obiecane parkingi przy Katedrze, miasto chce zmniejszyć ilość miejsc parkingowych poprzez plan budowy ulicy rowerowej na Wita Stwosza.

Czy Strefa Płatnego Parkowania w Oliwie to dobry pomysł, czy też może jest to chęć sięgnięcia do portfeli mieszkańców? Ma być to jednym z tematów najbliższej sesji Rady Osiedla Oliwa (8 maja godzina 17, Gimnazjum nr 23 ul. Cystersów 13). na której pojawią się również miejscy urzędnicy. Warto wyrazić osobiście swoje zdanie na ten temat.

Tomasz Strug

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Jeszcze w maju władze Gdańska chcą wprowadzić nowe strefy płatnego parkowania. 30 złotych od samochodu mają płacić miesięcznie również mieszkańcy części Oliwy.

Strefa patnego parkowania Oliwa

Obszar planowanej Strefy Płatnego Parkowania w Oliwie           Grafika na bazie mapy GIS Gdańsk

Dotychczasowe Strefy Płatnego Parkowania istnieją w Śródmieściu i we Wrzeszczu. Na wniosek Urzędu Miasta powstał projektu uchwały Rady Miasta, tworzący nowe strefy: w Oliwie, na Siedlcach oraz w dzielnicy Aniołki.

W Oliwie strefa ma być na obszarze ograniczonym następującymi ulicami: Derdowskiego, Polanki, Podhalańska, Leśna, Stary Rynek Oliwski, Spacerowa, Opacka, Aleja Grunwaldzka z włączeniem tych ulic.

Czy opłaty będą pobierane na wszystkich ulicach tej strefy, zależeć ma od decyzji Zarządu Dróg i Zieleni. ZDiZ dostrzega problemy z parkowaniem głownie na Starym Rynku Oliwskim, Opata Rybińskiego oraz w okolicy V LO. Jednak opłaty mogą być wprowadzone w całej strefie.

Dla przyjezdnych – będzie to oznaczać konieczność płacenia w parkomatach.

Cennik opłat mający obowiązywać od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 -18.

 1. opłata za parkowanie za pierwsza godzinę                                                         – 3,00zł.
 2. opłata za parkowanie za drugą godzinę                                                              – 3,60zł.
 3. opłata za parkowanie za trzecią godziną                                                            – 4,30zł.
 4. opłata za parkowanie za czwartą godzinę i następne                                        – 3,00zł.

Inną opcją może być wykupienie miesięcznego pozwolenia na parkowanie za 500 zł.

Dla mieszkańców ? ustala się następująca wysokość opłaty mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym              numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP w okresie 1 miesiąca, zwaną opłatą zryczałtowaną mieszkańca – 30,00zł / 360 złotych rocznie.

Działania te mają skłonić mieszkańców do bezpłatnego parkowania na terenie własnych posesji i wpisują się w politykę sugerującą rezygnację z posiadania samochodu i korzystania z komunikacji miejskiej.

Decyzja o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania w Oliwie ma zostać podjęta w tym miesiącu przez Radę Miasta Gdańska. Zarząd Osiedla Oliwa na spotkaniu w ZDiZ wyraził kategoryczny sprzeciw wobec utworzenia takiej strefy. Na spotkaniu radni wyraźnie stwierdzili, że nie ma w Oliwie takich problemów ze znalezieniem miejsca na samochód, aby tworzyć obszar płatnego parkowania. Dodatkowo zamiast budować obiecane parkingi przy Katedrze, miasto chce zmniejszyć ilość miejsc parkingowych poprzez plan budowy ulicy rowerowej na Wita Stwosza.

Czy Strefa Płatnego Parkowania w Oliwie to dobry pomysł, czy też może jest to chęć sięgnięcia do portfeli mieszkańców? Ma być to jednym z tematów najbliższej sesji Rady Osiedla Oliwa (8 maja godzina 17, Gimnazjum nr 23 ul. Cystersów 13). na której pojawią się również miejscy urzędnicy. Warto wyrazić osobiście swoje zdanie na ten temat.

Tomasz Strug