Reklama

Budują pas rowerowy

Na dobre rozpoczęły się prace wytyczania pasów rowerowych na ul. Wita Stwosza oraz al. Wojska Polskiego. Inwestycja warta blisko milion złotych powinna zakończyć się do końca sierpnia.

Pasy_Rowerowe_budowa_2013071500017

Budowa śluzy rowerowej przy skrzyżowaniu z ul. Derdowskiego

Prowadzone obecnie prace wykonywane są w wyniku przetargu na ?Usprawnienie ruchu rowerowego  w  ciągu ulic: Wojska Polskiego  i  Wita Stwosza w Gdańsku?. Przetarg wygrała firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska z cena ofertową w wysokości 925 527,14 zł brutto. Teraz przed zwycięzcą wykonanie śluz komunikacyjnych w obrębie czterech skrzyżowań wraz z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż progów wyspowych oraz wymiana (na fragmentach) nawierzchni asfaltowej jezdni.

Pasy rowerowe to nie to samo co droga czy ścieżka rowerowa, która znajduje się obok jezdni. Urząd Miasta zamierza wyłączyć z ruchu samochodowego po jednym pasie z obu jezdni ul. Wita Stwosza oraz Wojska Polskiego i ?przemalować? je na pas rowerowy. Dzięki temu prostemu zabiegowi, powstanie długa i ?nowa? trasa dla rowerzystów. Nowa trasa, według pomysłodawców ma odciążyć drogę rowerową wzdłuż alei Grunwaldzkiej. Sporą część wydatków pochłonie nowa sygnalizacja świetlna, dostosowana specjalnie do rowerzystów.

Obecnie trwa budowa śluz rowerowych oraz wymiana i rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wita Stwosza i Derdowskiego. Kolejne będą skrzyżowania z ul. Bażyńskiego i Abrahama. Podobne prace zostaną przeprowadzone na Strzyży, przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Chopina.

Mieszkańcy dopiero teraz widzą jakie zmiany przyniesie powstanie pasów rowerowych. Z powodu zabrania jednego pasa jezdni, zmniejszy się przepustowość skrzyżowań. Dzięki nowemu sygnalizatorowi, sklepu warzywny przy ul. Wita Stwosza będzie miał utrudniony wjazd dla dostawa towarów. Mieszkańcy tej ulicy (na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Tetmajera) nie będą mieli gdzie parkować swoich samochodów. Zdaniem miasta, kierowcy powinni ustawiać pojazdy terenie swoich posesji.

Od początku przeciwko budowie pasów rowerowych były Zarządy Osiedla Oliwa i Strzyża. Rada Osiedla Oliwa wyraziła to w specjalnej uchwale. Zarząd Osiedla Strzyża dążył do realizacji pierwotnego planu budowy drogi rowerowej ?z prawdziwego zdażenia?.

Władze Gdańska zignorowały jednak te głosy. Jedyny wyjątek uczyniono dla ul. Wita Stwosza (na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Obrońców Westerplatte), gdzie zamiast pasów rowerowych wprowadzona zostanie strefa ?tempo 30? oraz zainstalowane zostaną specjalne progi spowalniające. Mimo rezygnacji w tym miejscu z pasów rowerowych, na  przełomie roku Zarząd Dróg i Zieleni wybudował tu niepraktyczne zatoczki parkingowe.

Tomasz Strug


Zakres  rzeczowy robót  obejmuje:

–  rozebranie krawężników betonowych 15×30 cm                                                     – 295 m

–  rozebranie chodników z płyt betonowych                                                               – 35 m2 

– ustawienie obrzeży betonowych                                                                              – 31 mb 

–  ustawienie krawężników betonowych 15×30 cm                                                     – 476 m 

–  wykonanie chodników  z płyt betonowych 50/50                                                    – 65 m2 

– nawierzchni z  kostki  betonowej                                                                             – 60 m2 

– wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego                                                                 – 35 m2 

– regulację wysokościową krat  ściekowych                                                              – 15 szt. 

– regulację wysokościową  włazów kanałowych                                                         – 10 szt 

– regulację wysokościową  zaworów  wodociągowych                                               – 5 szt. 

– frezowanie  nawierzchni bitumicznej                                                                        – 5000 m2 

– wykonanie nawierzchni z  mieszanek mineralno-bitumicznych  gr. 5 cm                  – 5000 m2 

– montaż progów  zwalniających płytowych                                                                – 15 szt.  

– wykonanie oznakowania poziomego                                                                       – 1319,20 m2 

– montaż  znaków  drogowych                                                                                   – 44 kpl. 

– przebudowę sygnalizacji świetlnych  na wskazanych skrzyżowaniach                     – 4 kpl.


Na dobre rozpoczęły się prace wytyczania pasów rowerowych na ul. Wita Stwosza oraz al. Wojska Polskiego. Inwestycja warta blisko milion złotych powinna zakończyć się do końca sierpnia.

Pasy_Rowerowe_budowa_2013071500017

Budowa śluzy rowerowej przy skrzyżowaniu z ul. Derdowskiego

Prowadzone obecnie prace wykonywane są w wyniku przetargu na ?Usprawnienie ruchu rowerowego  w  ciągu ulic: Wojska Polskiego  i  Wita Stwosza w Gdańsku?. Przetarg wygrała firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska z cena ofertową w wysokości 925 527,14 zł brutto. Teraz przed zwycięzcą wykonanie śluz komunikacyjnych w obrębie czterech skrzyżowań wraz z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż progów wyspowych oraz wymiana (na fragmentach) nawierzchni asfaltowej jezdni.

Pasy rowerowe to nie to samo co droga czy ścieżka rowerowa, która znajduje się obok jezdni. Urząd Miasta zamierza wyłączyć z ruchu samochodowego po jednym pasie z obu jezdni ul. Wita Stwosza oraz Wojska Polskiego i ?przemalować? je na pas rowerowy. Dzięki temu prostemu zabiegowi, powstanie długa i ?nowa? trasa dla rowerzystów. Nowa trasa, według pomysłodawców ma odciążyć drogę rowerową wzdłuż alei Grunwaldzkiej. Sporą część wydatków pochłonie nowa sygnalizacja świetlna, dostosowana specjalnie do rowerzystów.

Obecnie trwa budowa śluz rowerowych oraz wymiana i rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wita Stwosza i Derdowskiego. Kolejne będą skrzyżowania z ul. Bażyńskiego i Abrahama. Podobne prace zostaną przeprowadzone na Strzyży, przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Chopina.

Mieszkańcy dopiero teraz widzą jakie zmiany przyniesie powstanie pasów rowerowych. Z powodu zabrania jednego pasa jezdni, zmniejszy się przepustowość skrzyżowań. Dzięki nowemu sygnalizatorowi, sklepu warzywny przy ul. Wita Stwosza będzie miał utrudniony wjazd dla dostawa towarów. Mieszkańcy tej ulicy (na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Tetmajera) nie będą mieli gdzie parkować swoich samochodów. Zdaniem miasta, kierowcy powinni ustawiać pojazdy terenie swoich posesji.

Od początku przeciwko budowie pasów rowerowych były Zarządy Osiedla Oliwa i Strzyża. Rada Osiedla Oliwa wyraziła to w specjalnej uchwale. Zarząd Osiedla Strzyża dążył do realizacji pierwotnego planu budowy drogi rowerowej ?z prawdziwego zdażenia?.

Władze Gdańska zignorowały jednak te głosy. Jedyny wyjątek uczyniono dla ul. Wita Stwosza (na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Obrońców Westerplatte), gdzie zamiast pasów rowerowych wprowadzona zostanie strefa ?tempo 30? oraz zainstalowane zostaną specjalne progi spowalniające. Mimo rezygnacji w tym miejscu z pasów rowerowych, na  przełomie roku Zarząd Dróg i Zieleni wybudował tu niepraktyczne zatoczki parkingowe.

Tomasz Strug


Zakres  rzeczowy robót  obejmuje:

-  rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm                                                     - 295 m

-  rozebranie chodników z płyt betonowych                                                               - 35 m2 

- ustawienie obrzeży betonowych                                                                              - 31 mb 

-  ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm                                                     - 476 m 

-  wykonanie chodników  z płyt betonowych 50/50                                                    - 65 m2 

- nawierzchni z  kostki  betonowej                                                                             - 60 m2 

- wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego                                                                 - 35 m2 

- regulację wysokościową krat  ściekowych                                                              - 15 szt. 

- regulację wysokościową  włazów kanałowych                                                         - 10 szt 

- regulację wysokościową  zaworów  wodociągowych                                               - 5 szt. 

- frezowanie  nawierzchni bitumicznej                                                                        - 5000 m2 

- wykonanie nawierzchni z  mieszanek mineralno-bitumicznych  gr. 5 cm                  - 5000 m2 

- montaż progów  zwalniających płytowych                                                                - 15 szt.  

- wykonanie oznakowania poziomego                                                                       - 1319,20 m2 

- montaż  znaków  drogowych                                                                                   - 44 kpl. 

- przebudowę sygnalizacji świetlnych  na wskazanych skrzyżowaniach                     - 4 kpl.


|

Na dobre rozpoczęły się prace wytyczania pasów rowerowych na ul. Wita Stwosza oraz al. Wojska Polskiego. Inwestycja warta blisko milion złotych powinna zakończyć się do końca sierpnia.

Pasy_Rowerowe_budowa_2013071500017

Budowa śluzy rowerowej przy skrzyżowaniu z ul. Derdowskiego

Prowadzone obecnie prace wykonywane są w wyniku przetargu na ?Usprawnienie ruchu rowerowego  w  ciągu ulic: Wojska Polskiego  i  Wita Stwosza w Gdańsku?. Przetarg wygrała firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska z cena ofertową w wysokości 925 527,14 zł brutto. Teraz przed zwycięzcą wykonanie śluz komunikacyjnych w obrębie czterech skrzyżowań wraz z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż progów wyspowych oraz wymiana (na fragmentach) nawierzchni asfaltowej jezdni.

Pasy rowerowe to nie to samo co droga czy ścieżka rowerowa, która znajduje się obok jezdni. Urząd Miasta zamierza wyłączyć z ruchu samochodowego po jednym pasie z obu jezdni ul. Wita Stwosza oraz Wojska Polskiego i ?przemalować? je na pas rowerowy. Dzięki temu prostemu zabiegowi, powstanie długa i ?nowa? trasa dla rowerzystów. Nowa trasa, według pomysłodawców ma odciążyć drogę rowerową wzdłuż alei Grunwaldzkiej. Sporą część wydatków pochłonie nowa sygnalizacja świetlna, dostosowana specjalnie do rowerzystów.

Obecnie trwa budowa śluz rowerowych oraz wymiana i rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wita Stwosza i Derdowskiego. Kolejne będą skrzyżowania z ul. Bażyńskiego i Abrahama. Podobne prace zostaną przeprowadzone na Strzyży, przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Chopina.

Mieszkańcy dopiero teraz widzą jakie zmiany przyniesie powstanie pasów rowerowych. Z powodu zabrania jednego pasa jezdni, zmniejszy się przepustowość skrzyżowań. Dzięki nowemu sygnalizatorowi, sklepu warzywny przy ul. Wita Stwosza będzie miał utrudniony wjazd dla dostawa towarów. Mieszkańcy tej ulicy (na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Tetmajera) nie będą mieli gdzie parkować swoich samochodów. Zdaniem miasta, kierowcy powinni ustawiać pojazdy terenie swoich posesji.

Od początku przeciwko budowie pasów rowerowych były Zarządy Osiedla Oliwa i Strzyża. Rada Osiedla Oliwa wyraziła to w specjalnej uchwale. Zarząd Osiedla Strzyża dążył do realizacji pierwotnego planu budowy drogi rowerowej ?z prawdziwego zdażenia?.

Władze Gdańska zignorowały jednak te głosy. Jedyny wyjątek uczyniono dla ul. Wita Stwosza (na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Obrońców Westerplatte), gdzie zamiast pasów rowerowych wprowadzona zostanie strefa ?tempo 30? oraz zainstalowane zostaną specjalne progi spowalniające. Mimo rezygnacji w tym miejscu z pasów rowerowych, na  przełomie roku Zarząd Dróg i Zieleni wybudował tu niepraktyczne zatoczki parkingowe.

Tomasz Strug


Zakres  rzeczowy robót  obejmuje:

-  rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm                                                     - 295 m

-  rozebranie chodników z płyt betonowych                                                               - 35 m2 

- ustawienie obrzeży betonowych                                                                              - 31 mb 

-  ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm                                                     - 476 m 

-  wykonanie chodników  z płyt betonowych 50/50                                                    - 65 m2 

- nawierzchni z  kostki  betonowej                                                                             - 60 m2 

- wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego                                                                 - 35 m2 

- regulację wysokościową krat  ściekowych                                                              - 15 szt. 

- regulację wysokościową  włazów kanałowych                                                         - 10 szt 

- regulację wysokościową  zaworów  wodociągowych                                               - 5 szt. 

- frezowanie  nawierzchni bitumicznej                                                                        - 5000 m2 

- wykonanie nawierzchni z  mieszanek mineralno-bitumicznych  gr. 5 cm                  - 5000 m2 

- montaż progów  zwalniających płytowych                                                                - 15 szt.  

- wykonanie oznakowania poziomego                                                                       - 1319,20 m2 

- montaż  znaków  drogowych                                                                                   - 44 kpl. 

- przebudowę sygnalizacji świetlnych  na wskazanych skrzyżowaniach                     - 4 kpl.


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Na dobre rozpoczęły się prace wytyczania pasów rowerowych na ul. Wita Stwosza oraz al. Wojska Polskiego. Inwestycja warta blisko milion złotych powinna zakończyć się do końca sierpnia.

Pasy_Rowerowe_budowa_2013071500017

Budowa śluzy rowerowej przy skrzyżowaniu z ul. Derdowskiego

Prowadzone obecnie prace wykonywane są w wyniku przetargu na ?Usprawnienie ruchu rowerowego  w  ciągu ulic: Wojska Polskiego  i  Wita Stwosza w Gdańsku?. Przetarg wygrała firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska z cena ofertową w wysokości 925 527,14 zł brutto. Teraz przed zwycięzcą wykonanie śluz komunikacyjnych w obrębie czterech skrzyżowań wraz z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż progów wyspowych oraz wymiana (na fragmentach) nawierzchni asfaltowej jezdni.

Pasy rowerowe to nie to samo co droga czy ścieżka rowerowa, która znajduje się obok jezdni. Urząd Miasta zamierza wyłączyć z ruchu samochodowego po jednym pasie z obu jezdni ul. Wita Stwosza oraz Wojska Polskiego i ?przemalować? je na pas rowerowy. Dzięki temu prostemu zabiegowi, powstanie długa i ?nowa? trasa dla rowerzystów. Nowa trasa, według pomysłodawców ma odciążyć drogę rowerową wzdłuż alei Grunwaldzkiej. Sporą część wydatków pochłonie nowa sygnalizacja świetlna, dostosowana specjalnie do rowerzystów.

Obecnie trwa budowa śluz rowerowych oraz wymiana i rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wita Stwosza i Derdowskiego. Kolejne będą skrzyżowania z ul. Bażyńskiego i Abrahama. Podobne prace zostaną przeprowadzone na Strzyży, przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Chopina.

Mieszkańcy dopiero teraz widzą jakie zmiany przyniesie powstanie pasów rowerowych. Z powodu zabrania jednego pasa jezdni, zmniejszy się przepustowość skrzyżowań. Dzięki nowemu sygnalizatorowi, sklepu warzywny przy ul. Wita Stwosza będzie miał utrudniony wjazd dla dostawa towarów. Mieszkańcy tej ulicy (na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Tetmajera) nie będą mieli gdzie parkować swoich samochodów. Zdaniem miasta, kierowcy powinni ustawiać pojazdy terenie swoich posesji.

Od początku przeciwko budowie pasów rowerowych były Zarządy Osiedla Oliwa i Strzyża. Rada Osiedla Oliwa wyraziła to w specjalnej uchwale. Zarząd Osiedla Strzyża dążył do realizacji pierwotnego planu budowy drogi rowerowej ?z prawdziwego zdażenia?.

Władze Gdańska zignorowały jednak te głosy. Jedyny wyjątek uczyniono dla ul. Wita Stwosza (na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Obrońców Westerplatte), gdzie zamiast pasów rowerowych wprowadzona zostanie strefa ?tempo 30? oraz zainstalowane zostaną specjalne progi spowalniające. Mimo rezygnacji w tym miejscu z pasów rowerowych, na  przełomie roku Zarząd Dróg i Zieleni wybudował tu niepraktyczne zatoczki parkingowe.

Tomasz Strug


Zakres  rzeczowy robót  obejmuje:

–  rozebranie krawężników betonowych 15×30 cm                                                     – 295 m

–  rozebranie chodników z płyt betonowych                                                               – 35 m2 

– ustawienie obrzeży betonowych                                                                              – 31 mb 

–  ustawienie krawężników betonowych 15×30 cm                                                     – 476 m 

–  wykonanie chodników  z płyt betonowych 50/50                                                    – 65 m2 

– nawierzchni z  kostki  betonowej                                                                             – 60 m2 

– wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego                                                                 – 35 m2 

– regulację wysokościową krat  ściekowych                                                              – 15 szt. 

– regulację wysokościową  włazów kanałowych                                                         – 10 szt 

– regulację wysokościową  zaworów  wodociągowych                                               – 5 szt. 

– frezowanie  nawierzchni bitumicznej                                                                        – 5000 m2 

– wykonanie nawierzchni z  mieszanek mineralno-bitumicznych  gr. 5 cm                  – 5000 m2 

– montaż progów  zwalniających płytowych                                                                – 15 szt.  

– wykonanie oznakowania poziomego                                                                       – 1319,20 m2 

– montaż  znaków  drogowych                                                                                   – 44 kpl. 

– przebudowę sygnalizacji świetlnych  na wskazanych skrzyżowaniach                     – 4 kpl.