Reklama

Możliwa rozbudowa pawilonu handlowego przy ul. Abrahama

Będzie mogła nastąpić nadbudowa pawilonu handlowego u zbiegu ulic: Abrahama i Głogowskiej. Umożliwia to uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa ? VII Dwór, rejon ulicy Abrahama w mieście Gdańsku?.

Uchwalony 27 marca przez Radę Miasta Gdańska plan jest bardzo mały, opisuje obszar około 0,15 ha i obejmuje swoimi granicami jedną działkę przy ul. Abrahama nr 15A i 15B.

Najważniejszą zmianą jest usankcjonowanie przekroczenia przez istniejący pawilon handlowy (d. Makita) linii zabudowy ul. Głogowskiej. Plan umożliwia również rozbudowę obecnego pawilonu.

Abrahama_15_pawilon

Obszar planu został przeznaczony na teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej M/U31zawierający tereny mieszkaniowe: MN, MN21 lub M22 i usługowe: U33 bez ustalaniaproporcji miedzy funkcją mieszkaniową a usługową. Parametry urbanistyczne sąpodwyższone w stosunku do planu obowiązującego.

Plan ustala maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją na poziomie 40%, minimalną powierzchnię biologicznieczynną na poziomie 4% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją oraz maksymalną wysokość budynku na poziomie 12,0 m w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmianie uległo również ustalenie dotyczące maksymalnej intensywności zabudowy z 0,6 (wplanie obowiązującym) na 1,6. Ustalono również kształt dachu: stromy dwuspadowy o symetrycznym układzie połaci lub płaski.Zmieniono przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy przesuwając ją na wschód, poza obrys budynku istniejącego przy ul. Abrahama 15B.Korekcie poddano także przebieg granicy Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie, skutkiem czego obszar planu został wyłączony z obszaru objętego OSTAB.

Pp

Oliwa ? VII Dwór rejon ulicy Abrahama – zobacz plan zagospodarowania


Będzie mogła nastąpić nadbudowa pawilonu handlowego u zbiegu ulic: Abrahama i Głogowskiej. Umożliwia to uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa ? VII Dwór, rejon ulicy Abrahama w mieście Gdańsku?.

Uchwalony 27 marca przez Radę Miasta Gdańska plan jest bardzo mały, opisuje obszar około 0,15 ha i obejmuje swoimi granicami jedną działkę przy ul. Abrahama nr 15A i 15B.

Najważniejszą zmianą jest usankcjonowanie przekroczenia przez istniejący pawilon handlowy (d. Makita) linii zabudowy ul. Głogowskiej. Plan umożliwia również rozbudowę obecnego pawilonu.

Abrahama_15_pawilon

Obszar planu został przeznaczony na teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej M/U31zawierający tereny mieszkaniowe: MN, MN21 lub M22 i usługowe: U33 bez ustalaniaproporcji miedzy funkcją mieszkaniową a usługową. Parametry urbanistyczne sąpodwyższone w stosunku do planu obowiązującego.

Plan ustala maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją na poziomie 40%, minimalną powierzchnię biologicznieczynną na poziomie 4% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją oraz maksymalną wysokość budynku na poziomie 12,0 m w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmianie uległo również ustalenie dotyczące maksymalnej intensywności zabudowy z 0,6 (wplanie obowiązującym) na 1,6. Ustalono również kształt dachu: stromy dwuspadowy o symetrycznym układzie połaci lub płaski.Zmieniono przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy przesuwając ją na wschód, poza obrys budynku istniejącego przy ul. Abrahama 15B.Korekcie poddano także przebieg granicy Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie, skutkiem czego obszar planu został wyłączony z obszaru objętego OSTAB.

Pp

Oliwa ? VII Dwór rejon ulicy Abrahama - zobacz plan zagospodarowania


|

Będzie mogła nastąpić nadbudowa pawilonu handlowego u zbiegu ulic: Abrahama i Głogowskiej. Umożliwia to uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa ? VII Dwór, rejon ulicy Abrahama w mieście Gdańsku?.

Uchwalony 27 marca przez Radę Miasta Gdańska plan jest bardzo mały, opisuje obszar około 0,15 ha i obejmuje swoimi granicami jedną działkę przy ul. Abrahama nr 15A i 15B.

Najważniejszą zmianą jest usankcjonowanie przekroczenia przez istniejący pawilon handlowy (d. Makita) linii zabudowy ul. Głogowskiej. Plan umożliwia również rozbudowę obecnego pawilonu.

Abrahama_15_pawilon

Obszar planu został przeznaczony na teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej M/U31zawierający tereny mieszkaniowe: MN, MN21 lub M22 i usługowe: U33 bez ustalaniaproporcji miedzy funkcją mieszkaniową a usługową. Parametry urbanistyczne sąpodwyższone w stosunku do planu obowiązującego.

Plan ustala maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją na poziomie 40%, minimalną powierzchnię biologicznieczynną na poziomie 4% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją oraz maksymalną wysokość budynku na poziomie 12,0 m w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmianie uległo również ustalenie dotyczące maksymalnej intensywności zabudowy z 0,6 (wplanie obowiązującym) na 1,6. Ustalono również kształt dachu: stromy dwuspadowy o symetrycznym układzie połaci lub płaski.Zmieniono przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy przesuwając ją na wschód, poza obrys budynku istniejącego przy ul. Abrahama 15B.Korekcie poddano także przebieg granicy Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie, skutkiem czego obszar planu został wyłączony z obszaru objętego OSTAB.

Pp

Oliwa ? VII Dwór rejon ulicy Abrahama - zobacz plan zagospodarowania


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Będzie mogła nastąpić nadbudowa pawilonu handlowego u zbiegu ulic: Abrahama i Głogowskiej. Umożliwia to uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa ? VII Dwór, rejon ulicy Abrahama w mieście Gdańsku?.

Uchwalony 27 marca przez Radę Miasta Gdańska plan jest bardzo mały, opisuje obszar około 0,15 ha i obejmuje swoimi granicami jedną działkę przy ul. Abrahama nr 15A i 15B.

Najważniejszą zmianą jest usankcjonowanie przekroczenia przez istniejący pawilon handlowy (d. Makita) linii zabudowy ul. Głogowskiej. Plan umożliwia również rozbudowę obecnego pawilonu.

Abrahama_15_pawilon

Obszar planu został przeznaczony na teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej M/U31zawierający tereny mieszkaniowe: MN, MN21 lub M22 i usługowe: U33 bez ustalaniaproporcji miedzy funkcją mieszkaniową a usługową. Parametry urbanistyczne sąpodwyższone w stosunku do planu obowiązującego.

Plan ustala maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją na poziomie 40%, minimalną powierzchnię biologicznieczynną na poziomie 4% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją oraz maksymalną wysokość budynku na poziomie 12,0 m w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmianie uległo również ustalenie dotyczące maksymalnej intensywności zabudowy z 0,6 (wplanie obowiązującym) na 1,6. Ustalono również kształt dachu: stromy dwuspadowy o symetrycznym układzie połaci lub płaski.Zmieniono przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy przesuwając ją na wschód, poza obrys budynku istniejącego przy ul. Abrahama 15B.Korekcie poddano także przebieg granicy Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie, skutkiem czego obszar planu został wyłączony z obszaru objętego OSTAB.

Pp

Oliwa ? VII Dwór rejon ulicy Abrahama – zobacz plan zagospodarowania