Reklama

Gdańsk w nowej perspektywie ? pierwsza debata publiczna

Miasto rozpoczyna prace nad nowym dokumentem ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska?. W środę 29 kwietnia odbędzie się pierwsza debata publiczną poświęcona temu ważnemu tematowi.

Gdask_w_nowej_perspektywie_logo_2

Debata odbędzie się w środę 29 kwietnia w godz. 16.00 – 20.00 w Europejskim Centrum Solidarności przy placu Solidarności 1 (audytorium).

Celem debaty jest inauguracja prac nad nowym dokumentem ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska?. Dokument ten stanowić będzie podstawę dla kształtowania polityki rozwoju przestrzennego miasta na najbliższe paręnaście lat.

Z uwagi na szereg nowych zjawisk zachodzących w przestrzeni Gdańska oraz wiążących się z nimi wyzwań ? koniecznym jest przedyskutowanie sposobów ich rozwiązania z udziałem możliwie szerokiego grona partnerów. Aby debata ta przyniosła oczekiwane rezultaty, zaplanowano jej przeprowadzenie w formule partycypacyjnej ? a więc z bezpośrednim udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów i instytucji. Pozwoli to na zebranie możliwie szerokiego spektrum opinii i wniosków, które posłużą formułowaniu ostatecznych zapisów dokumentu ?Studium??.

Oprócz gremium ekspertów, debata ma być otwarta zarówno dla przedstawicieli różnorodnych stowarzyszeń oraz grup i organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych jak i dla uczelni i środowisk opiniotwórczych, ale także ? a może przede wszystkim ? dla wszystkich mieszkańców miasta zainteresowanych jego przyszłością.

Decyzją Prezydenta Miasta nad organizacją i przebiegiem tej debaty oraz nad formułowaniem wniosków do dalszych prac nad dokumentem ?Studium?? czuwać będzie powołana w marcu br. Rada Studium ? zespół grupujący niezależnych specjalistów i ekspertów, a także przedstawicieli kluczowych partnerów społecznych. Udział w pracach Rady Studium brać będą także przedstawiciele Rady Miasta oraz Rad Dzielnic, co pozwoli na zaangażowanie ich w prace nad zapisami dokumentu w możliwie jak najwcześniejszym terminie. Zadaniem Rady będzie zarówno przygotowywanie wniosków dotyczących  kierunków prac nad ?Studium?? jak i opiniowanie wypracowanych rozwiązań. Tym samym możliwym stanie się przygotowanie wniosków dotyczących oczekiwanych rozwiązań już na początkowym etapem prac nad dokumentem ?Studium??.

Debata inaugurująca te prace stanowić będzie punkt wyjścia dla kolejnych trzech warsztatów, poświęconych wstępnemu określeniu głównych wyzwań oraz celów rozwoju przestrzennego miasta. Ich wyniki zostaną następnie przedyskutowane w trakcie kolejnego spotkania, zaplanowanego na koniec czerwca 2015r. Tym samym ? jeszcze przed formalnym przystąpieniem do prac nad dokumentem ?Studium?? ? zebrane zostaną najważniejsze wnioski dotyczące sposobu budowy zapisów dokumentu.

Za BP UMG

Miasto rozpoczyna prace nad nowym dokumentem ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska?. W środę 29 kwietnia odbędzie się pierwsza debata publiczną poświęcona temu ważnemu tematowi.

Gdask_w_nowej_perspektywie_logo_2

Debata odbędzie się w środę 29 kwietnia w godz. 16.00 - 20.00 w Europejskim Centrum Solidarności przy placu Solidarności 1 (audytorium).

Celem debaty jest inauguracja prac nad nowym dokumentem ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska?. Dokument ten stanowić będzie podstawę dla kształtowania polityki rozwoju przestrzennego miasta na najbliższe paręnaście lat.

Z uwagi na szereg nowych zjawisk zachodzących w przestrzeni Gdańska oraz wiążących się z nimi wyzwań ? koniecznym jest przedyskutowanie sposobów ich rozwiązania z udziałem możliwie szerokiego grona partnerów. Aby debata ta przyniosła oczekiwane rezultaty, zaplanowano jej przeprowadzenie w formule partycypacyjnej ? a więc z bezpośrednim udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów i instytucji. Pozwoli to na zebranie możliwie szerokiego spektrum opinii i wniosków, które posłużą formułowaniu ostatecznych zapisów dokumentu ?Studium??.

Oprócz gremium ekspertów, debata ma być otwarta zarówno dla przedstawicieli różnorodnych stowarzyszeń oraz grup i organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych jak i dla uczelni i środowisk opiniotwórczych, ale także ? a może przede wszystkim ? dla wszystkich mieszkańców miasta zainteresowanych jego przyszłością.

Decyzją Prezydenta Miasta nad organizacją i przebiegiem tej debaty oraz nad formułowaniem wniosków do dalszych prac nad dokumentem ?Studium?? czuwać będzie powołana w marcu br. Rada Studium ? zespół grupujący niezależnych specjalistów i ekspertów, a także przedstawicieli kluczowych partnerów społecznych. Udział w pracach Rady Studium brać będą także przedstawiciele Rady Miasta oraz Rad Dzielnic, co pozwoli na zaangażowanie ich w prace nad zapisami dokumentu w możliwie jak najwcześniejszym terminie. Zadaniem Rady będzie zarówno przygotowywanie wniosków dotyczących  kierunków prac nad ?Studium?? jak i opiniowanie wypracowanych rozwiązań. Tym samym możliwym stanie się przygotowanie wniosków dotyczących oczekiwanych rozwiązań już na początkowym etapem prac nad dokumentem ?Studium??.

Debata inaugurująca te prace stanowić będzie punkt wyjścia dla kolejnych trzech warsztatów, poświęconych wstępnemu określeniu głównych wyzwań oraz celów rozwoju przestrzennego miasta. Ich wyniki zostaną następnie przedyskutowane w trakcie kolejnego spotkania, zaplanowanego na koniec czerwca 2015r. Tym samym ? jeszcze przed formalnym przystąpieniem do prac nad dokumentem ?Studium?? ? zebrane zostaną najważniejsze wnioski dotyczące sposobu budowy zapisów dokumentu.

Za BP UMG

|

Miasto rozpoczyna prace nad nowym dokumentem ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska?. W środę 29 kwietnia odbędzie się pierwsza debata publiczną poświęcona temu ważnemu tematowi.

Gdask_w_nowej_perspektywie_logo_2

Debata odbędzie się w środę 29 kwietnia w godz. 16.00 - 20.00 w Europejskim Centrum Solidarności przy placu Solidarności 1 (audytorium).

Celem debaty jest inauguracja prac nad nowym dokumentem ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska?. Dokument ten stanowić będzie podstawę dla kształtowania polityki rozwoju przestrzennego miasta na najbliższe paręnaście lat.

Z uwagi na szereg nowych zjawisk zachodzących w przestrzeni Gdańska oraz wiążących się z nimi wyzwań ? koniecznym jest przedyskutowanie sposobów ich rozwiązania z udziałem możliwie szerokiego grona partnerów. Aby debata ta przyniosła oczekiwane rezultaty, zaplanowano jej przeprowadzenie w formule partycypacyjnej ? a więc z bezpośrednim udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów i instytucji. Pozwoli to na zebranie możliwie szerokiego spektrum opinii i wniosków, które posłużą formułowaniu ostatecznych zapisów dokumentu ?Studium??.

Oprócz gremium ekspertów, debata ma być otwarta zarówno dla przedstawicieli różnorodnych stowarzyszeń oraz grup i organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych jak i dla uczelni i środowisk opiniotwórczych, ale także ? a może przede wszystkim ? dla wszystkich mieszkańców miasta zainteresowanych jego przyszłością.

Decyzją Prezydenta Miasta nad organizacją i przebiegiem tej debaty oraz nad formułowaniem wniosków do dalszych prac nad dokumentem ?Studium?? czuwać będzie powołana w marcu br. Rada Studium ? zespół grupujący niezależnych specjalistów i ekspertów, a także przedstawicieli kluczowych partnerów społecznych. Udział w pracach Rady Studium brać będą także przedstawiciele Rady Miasta oraz Rad Dzielnic, co pozwoli na zaangażowanie ich w prace nad zapisami dokumentu w możliwie jak najwcześniejszym terminie. Zadaniem Rady będzie zarówno przygotowywanie wniosków dotyczących  kierunków prac nad ?Studium?? jak i opiniowanie wypracowanych rozwiązań. Tym samym możliwym stanie się przygotowanie wniosków dotyczących oczekiwanych rozwiązań już na początkowym etapem prac nad dokumentem ?Studium??.

Debata inaugurująca te prace stanowić będzie punkt wyjścia dla kolejnych trzech warsztatów, poświęconych wstępnemu określeniu głównych wyzwań oraz celów rozwoju przestrzennego miasta. Ich wyniki zostaną następnie przedyskutowane w trakcie kolejnego spotkania, zaplanowanego na koniec czerwca 2015r. Tym samym ? jeszcze przed formalnym przystąpieniem do prac nad dokumentem ?Studium?? ? zebrane zostaną najważniejsze wnioski dotyczące sposobu budowy zapisów dokumentu.

Za BP UMG

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Miasto rozpoczyna prace nad nowym dokumentem ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska?. W środę 29 kwietnia odbędzie się pierwsza debata publiczną poświęcona temu ważnemu tematowi.

Gdask_w_nowej_perspektywie_logo_2

Debata odbędzie się w środę 29 kwietnia w godz. 16.00 – 20.00 w Europejskim Centrum Solidarności przy placu Solidarności 1 (audytorium).

Celem debaty jest inauguracja prac nad nowym dokumentem ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska?. Dokument ten stanowić będzie podstawę dla kształtowania polityki rozwoju przestrzennego miasta na najbliższe paręnaście lat.

Z uwagi na szereg nowych zjawisk zachodzących w przestrzeni Gdańska oraz wiążących się z nimi wyzwań ? koniecznym jest przedyskutowanie sposobów ich rozwiązania z udziałem możliwie szerokiego grona partnerów. Aby debata ta przyniosła oczekiwane rezultaty, zaplanowano jej przeprowadzenie w formule partycypacyjnej ? a więc z bezpośrednim udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów i instytucji. Pozwoli to na zebranie możliwie szerokiego spektrum opinii i wniosków, które posłużą formułowaniu ostatecznych zapisów dokumentu ?Studium??.

Oprócz gremium ekspertów, debata ma być otwarta zarówno dla przedstawicieli różnorodnych stowarzyszeń oraz grup i organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych jak i dla uczelni i środowisk opiniotwórczych, ale także ? a może przede wszystkim ? dla wszystkich mieszkańców miasta zainteresowanych jego przyszłością.

Decyzją Prezydenta Miasta nad organizacją i przebiegiem tej debaty oraz nad formułowaniem wniosków do dalszych prac nad dokumentem ?Studium?? czuwać będzie powołana w marcu br. Rada Studium ? zespół grupujący niezależnych specjalistów i ekspertów, a także przedstawicieli kluczowych partnerów społecznych. Udział w pracach Rady Studium brać będą także przedstawiciele Rady Miasta oraz Rad Dzielnic, co pozwoli na zaangażowanie ich w prace nad zapisami dokumentu w możliwie jak najwcześniejszym terminie. Zadaniem Rady będzie zarówno przygotowywanie wniosków dotyczących  kierunków prac nad ?Studium?? jak i opiniowanie wypracowanych rozwiązań. Tym samym możliwym stanie się przygotowanie wniosków dotyczących oczekiwanych rozwiązań już na początkowym etapem prac nad dokumentem ?Studium??.

Debata inaugurująca te prace stanowić będzie punkt wyjścia dla kolejnych trzech warsztatów, poświęconych wstępnemu określeniu głównych wyzwań oraz celów rozwoju przestrzennego miasta. Ich wyniki zostaną następnie przedyskutowane w trakcie kolejnego spotkania, zaplanowanego na koniec czerwca 2015r. Tym samym ? jeszcze przed formalnym przystąpieniem do prac nad dokumentem ?Studium?? ? zebrane zostaną najważniejsze wnioski dotyczące sposobu budowy zapisów dokumentu.

Za BP UMG