Reklama

Spotkanie w sprawie Kolei Metropolitalnej

Kwestie zabezpieczenia ludzi i ich domów przed hałasem i drganiami oraz terminy, w jakich będzie możliwe zapoznanie się z dokładnymi planami przebiegu kolei i raportem środowiskowym celem ustosunkowania się do tez w nich zawartych ? te zagadnienia zdominowały przebieg spotkania, które odbyło się na gdańskiej Strzyży.

W spotkaniu wzięła udział Radna Miasta Gdańska ? Małgorzata Chmiel. Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) założeń projektu tak w aspekcie technicznym, jak i społecznym. Plan realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przedstawiał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA.

Najwięcej uwagi mieszkańcy poświęcili na przewidywane w projekcie rozwiązania dotyczące zabezpieczenia budynków mieszkalnych przed drganiami i hałasem, szczególnie w miejscach, gdzie zabudowa mieszkaniowa przylega do nasypu, czyli w okolicach ulic Chrzanowskiego, Gomółki i VII Dwór. Dlatego też wielokrotnie pytano o przewidywane wyburzenia domów i garaży, jak również terminy przedstawienia do publicznej wiadomości konkretnych planów przebiegu linii. Mieszkańcy zapowiadali powierzenie planów ocenie niezależnych ekspertów w zakresie zaproponowanych w projekcie zabezpieczeń przed szkodliwym wpływem inwestycji. Zwracano uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkających w okolicy ludzi oraz ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, szczególnie dzikie zwierzęta. Dopytywano o budowę ogrodzenia wzdłuż linii PKM lub ewentualne możliwości ukrycia części linii kolejowej pod ziemią, tak aby zabezpieczyć dzielnicę przed przecięciem linią kolejową i odseparowaniem obu części. Zebrani wnioskowali o zaplanowanie w projekcie budowy przejść, przepustów i estakad umożliwiających zachowanie ścieżek wykorzystywanych przez pieszych do wejścia do lasów oliwskich.

Przedstawiciele Zarządu Rady Osiedla Strzyża zaproponowali zmianę nazwy przystanku na wskazującą nazwę dzielnicy. Następnie, podkreślili swój negatywny stosunek do planów budowy ulicy ?Nowej Abrahama? i linii tramwajowej wzdłuż linii PKM. Zwrócili uwagę na ograniczoną ilość miejsca oraz ewentualny wzrost wartości projektu, który należy dostosować do przyszłych zdarzeń. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, pytali o zasadność tych inwestycji oraz możliwości ich nieuwzględnienia w projekcie PKM budowanej w oparciu o przepisy tzw. specustawy EURO. Ponadto, interesowali się zakresem, w jakim zostanie wykorzystany istniejący obecnie nasyp kolejowy, nieczynny od 1945 r., a także możliwościami przesunięcia lokalizacji przystanku ?Abrahama? bliżej Alei Grunwaldzkiej.
Zgromadzeni prosili, aby ze szczególną uwagą potraktować zabytkowe pozostałości dawnej linii kokoszkowskiej i zachować najcenniejsze jej fragmenty, jak tzw. Mostek Weisera.

Poza tym obecni na spotkaniu mieszkańcy Strzyży pytali o:

– termin rozpoczęcia prac porządkowych, gdyż obecnie teren dawnego nasypu jest zaśmiecony przez osoby spożywające tam alkohol,
– termin rozpoczęcia prac saperskich, mających na celu usunięcie pozostałości po II wojnie światowej,
– ewentualne plany reaktywacji linii kolejowej przez Leźno i Starą Piłę
– ewentualne powstanie przystanku PKM ?VII Dwór? w okolicach ulicy Myśliwskiej.

Na pytania odpowiadał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA, oraz Paweł Wróblewski, z PKM SA, i Gabriela Rembarz reprezentująca Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA. Osoby te zobowiązały się do przekazania uwag i propozycji mieszkańców planistom z BPBK SA, przygotowujących dokumentację przedprojektową. W trakcie spotkania zgromadzeni wypełnili ankiety, z których wnioski również zostaną przekazane planistom z BPBK SA.
Zebrani przyjęli propozycję Prezesa PKM SA uczestnictwa w ponownym spotkaniu o charakterze warsztatowym, które mogłoby się odbyć na przełomie listopada i grudnia 2010 r. Umożliwi to przeanalizowanie z mieszkańcami wariantów przebiegu PKM w dzielnicy Strzyża, przejścia pomiędzy dwoma częściami dzielnicy oraz zabezpieczenia ludzi i budynków. Poinformowanie zainteresowanych nastąpi za pośrednictwem Rady Dzielnicy Strzyża i strony www.pkm-sa.pl.
Spotkanie odbyło się w auli Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 238A, w dniu 1 października 2010 r., o godz. 18.00.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Prezentacja Strzyża

http://www.pkm-sa.pl

Kwestie zabezpieczenia ludzi i ich domów przed hałasem i drganiami oraz terminy, w jakich będzie możliwe zapoznanie się z dokładnymi planami przebiegu kolei i raportem środowiskowym celem ustosunkowania się do tez w nich zawartych ? te zagadnienia zdominowały przebieg spotkania, które odbyło się na gdańskiej Strzyży.

W spotkaniu wzięła udział Radna Miasta Gdańska ? Małgorzata Chmiel. Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) założeń projektu tak w aspekcie technicznym, jak i społecznym. Plan realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przedstawiał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA.

Najwięcej uwagi mieszkańcy poświęcili na przewidywane w projekcie rozwiązania dotyczące zabezpieczenia budynków mieszkalnych przed drganiami i hałasem, szczególnie w miejscach, gdzie zabudowa mieszkaniowa przylega do nasypu, czyli w okolicach ulic Chrzanowskiego, Gomółki i VII Dwór. Dlatego też wielokrotnie pytano o przewidywane wyburzenia domów i garaży, jak również terminy przedstawienia do publicznej wiadomości konkretnych planów przebiegu linii. Mieszkańcy zapowiadali powierzenie planów ocenie niezależnych ekspertów w zakresie zaproponowanych w projekcie zabezpieczeń przed szkodliwym wpływem inwestycji. Zwracano uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkających w okolicy ludzi oraz ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, szczególnie dzikie zwierzęta. Dopytywano o budowę ogrodzenia wzdłuż linii PKM lub ewentualne możliwości ukrycia części linii kolejowej pod ziemią, tak aby zabezpieczyć dzielnicę przed przecięciem linią kolejową i odseparowaniem obu części. Zebrani wnioskowali o zaplanowanie w projekcie budowy przejść, przepustów i estakad umożliwiających zachowanie ścieżek wykorzystywanych przez pieszych do wejścia do lasów oliwskich.

Przedstawiciele Zarządu Rady Osiedla Strzyża zaproponowali zmianę nazwy przystanku na wskazującą nazwę dzielnicy. Następnie, podkreślili swój negatywny stosunek do planów budowy ulicy ?Nowej Abrahama? i linii tramwajowej wzdłuż linii PKM. Zwrócili uwagę na ograniczoną ilość miejsca oraz ewentualny wzrost wartości projektu, który należy dostosować do przyszłych zdarzeń. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, pytali o zasadność tych inwestycji oraz możliwości ich nieuwzględnienia w projekcie PKM budowanej w oparciu o przepisy tzw. specustawy EURO. Ponadto, interesowali się zakresem, w jakim zostanie wykorzystany istniejący obecnie nasyp kolejowy, nieczynny od 1945 r., a także możliwościami przesunięcia lokalizacji przystanku ?Abrahama? bliżej Alei Grunwaldzkiej.
Zgromadzeni prosili, aby ze szczególną uwagą potraktować zabytkowe pozostałości dawnej linii kokoszkowskiej i zachować najcenniejsze jej fragmenty, jak tzw. Mostek Weisera.

Poza tym obecni na spotkaniu mieszkańcy Strzyży pytali o:

- termin rozpoczęcia prac porządkowych, gdyż obecnie teren dawnego nasypu jest zaśmiecony przez osoby spożywające tam alkohol,
- termin rozpoczęcia prac saperskich, mających na celu usunięcie pozostałości po II wojnie światowej,
- ewentualne plany reaktywacji linii kolejowej przez Leźno i Starą Piłę
- ewentualne powstanie przystanku PKM ?VII Dwór? w okolicach ulicy Myśliwskiej.

Na pytania odpowiadał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA, oraz Paweł Wróblewski, z PKM SA, i Gabriela Rembarz reprezentująca Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA. Osoby te zobowiązały się do przekazania uwag i propozycji mieszkańców planistom z BPBK SA, przygotowujących dokumentację przedprojektową. W trakcie spotkania zgromadzeni wypełnili ankiety, z których wnioski również zostaną przekazane planistom z BPBK SA.
Zebrani przyjęli propozycję Prezesa PKM SA uczestnictwa w ponownym spotkaniu o charakterze warsztatowym, które mogłoby się odbyć na przełomie listopada i grudnia 2010 r. Umożliwi to przeanalizowanie z mieszkańcami wariantów przebiegu PKM w dzielnicy Strzyża, przejścia pomiędzy dwoma częściami dzielnicy oraz zabezpieczenia ludzi i budynków. Poinformowanie zainteresowanych nastąpi za pośrednictwem Rady Dzielnicy Strzyża i strony www.pkm-sa.pl.
Spotkanie odbyło się w auli Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 238A, w dniu 1 października 2010 r., o godz. 18.00.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Prezentacja Strzyża

http://www.pkm-sa.pl

|

Kwestie zabezpieczenia ludzi i ich domów przed hałasem i drganiami oraz terminy, w jakich będzie możliwe zapoznanie się z dokładnymi planami przebiegu kolei i raportem środowiskowym celem ustosunkowania się do tez w nich zawartych ? te zagadnienia zdominowały przebieg spotkania, które odbyło się na gdańskiej Strzyży.

W spotkaniu wzięła udział Radna Miasta Gdańska ? Małgorzata Chmiel. Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) założeń projektu tak w aspekcie technicznym, jak i społecznym. Plan realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przedstawiał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA.

Najwięcej uwagi mieszkańcy poświęcili na przewidywane w projekcie rozwiązania dotyczące zabezpieczenia budynków mieszkalnych przed drganiami i hałasem, szczególnie w miejscach, gdzie zabudowa mieszkaniowa przylega do nasypu, czyli w okolicach ulic Chrzanowskiego, Gomółki i VII Dwór. Dlatego też wielokrotnie pytano o przewidywane wyburzenia domów i garaży, jak również terminy przedstawienia do publicznej wiadomości konkretnych planów przebiegu linii. Mieszkańcy zapowiadali powierzenie planów ocenie niezależnych ekspertów w zakresie zaproponowanych w projekcie zabezpieczeń przed szkodliwym wpływem inwestycji. Zwracano uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkających w okolicy ludzi oraz ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, szczególnie dzikie zwierzęta. Dopytywano o budowę ogrodzenia wzdłuż linii PKM lub ewentualne możliwości ukrycia części linii kolejowej pod ziemią, tak aby zabezpieczyć dzielnicę przed przecięciem linią kolejową i odseparowaniem obu części. Zebrani wnioskowali o zaplanowanie w projekcie budowy przejść, przepustów i estakad umożliwiających zachowanie ścieżek wykorzystywanych przez pieszych do wejścia do lasów oliwskich.

Przedstawiciele Zarządu Rady Osiedla Strzyża zaproponowali zmianę nazwy przystanku na wskazującą nazwę dzielnicy. Następnie, podkreślili swój negatywny stosunek do planów budowy ulicy ?Nowej Abrahama? i linii tramwajowej wzdłuż linii PKM. Zwrócili uwagę na ograniczoną ilość miejsca oraz ewentualny wzrost wartości projektu, który należy dostosować do przyszłych zdarzeń. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, pytali o zasadność tych inwestycji oraz możliwości ich nieuwzględnienia w projekcie PKM budowanej w oparciu o przepisy tzw. specustawy EURO. Ponadto, interesowali się zakresem, w jakim zostanie wykorzystany istniejący obecnie nasyp kolejowy, nieczynny od 1945 r., a także możliwościami przesunięcia lokalizacji przystanku ?Abrahama? bliżej Alei Grunwaldzkiej.
Zgromadzeni prosili, aby ze szczególną uwagą potraktować zabytkowe pozostałości dawnej linii kokoszkowskiej i zachować najcenniejsze jej fragmenty, jak tzw. Mostek Weisera.

Poza tym obecni na spotkaniu mieszkańcy Strzyży pytali o:

- termin rozpoczęcia prac porządkowych, gdyż obecnie teren dawnego nasypu jest zaśmiecony przez osoby spożywające tam alkohol,
- termin rozpoczęcia prac saperskich, mających na celu usunięcie pozostałości po II wojnie światowej,
- ewentualne plany reaktywacji linii kolejowej przez Leźno i Starą Piłę
- ewentualne powstanie przystanku PKM ?VII Dwór? w okolicach ulicy Myśliwskiej.

Na pytania odpowiadał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA, oraz Paweł Wróblewski, z PKM SA, i Gabriela Rembarz reprezentująca Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA. Osoby te zobowiązały się do przekazania uwag i propozycji mieszkańców planistom z BPBK SA, przygotowujących dokumentację przedprojektową. W trakcie spotkania zgromadzeni wypełnili ankiety, z których wnioski również zostaną przekazane planistom z BPBK SA.
Zebrani przyjęli propozycję Prezesa PKM SA uczestnictwa w ponownym spotkaniu o charakterze warsztatowym, które mogłoby się odbyć na przełomie listopada i grudnia 2010 r. Umożliwi to przeanalizowanie z mieszkańcami wariantów przebiegu PKM w dzielnicy Strzyża, przejścia pomiędzy dwoma częściami dzielnicy oraz zabezpieczenia ludzi i budynków. Poinformowanie zainteresowanych nastąpi za pośrednictwem Rady Dzielnicy Strzyża i strony www.pkm-sa.pl.
Spotkanie odbyło się w auli Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 238A, w dniu 1 października 2010 r., o godz. 18.00.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Prezentacja Strzyża

http://www.pkm-sa.pl

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Kwestie zabezpieczenia ludzi i ich domów przed hałasem i drganiami oraz terminy, w jakich będzie możliwe zapoznanie się z dokładnymi planami przebiegu kolei i raportem środowiskowym celem ustosunkowania się do tez w nich zawartych ? te zagadnienia zdominowały przebieg spotkania, które odbyło się na gdańskiej Strzyży.

W spotkaniu wzięła udział Radna Miasta Gdańska ? Małgorzata Chmiel. Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) założeń projektu tak w aspekcie technicznym, jak i społecznym. Plan realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przedstawiał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA.

Najwięcej uwagi mieszkańcy poświęcili na przewidywane w projekcie rozwiązania dotyczące zabezpieczenia budynków mieszkalnych przed drganiami i hałasem, szczególnie w miejscach, gdzie zabudowa mieszkaniowa przylega do nasypu, czyli w okolicach ulic Chrzanowskiego, Gomółki i VII Dwór. Dlatego też wielokrotnie pytano o przewidywane wyburzenia domów i garaży, jak również terminy przedstawienia do publicznej wiadomości konkretnych planów przebiegu linii. Mieszkańcy zapowiadali powierzenie planów ocenie niezależnych ekspertów w zakresie zaproponowanych w projekcie zabezpieczeń przed szkodliwym wpływem inwestycji. Zwracano uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkających w okolicy ludzi oraz ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, szczególnie dzikie zwierzęta. Dopytywano o budowę ogrodzenia wzdłuż linii PKM lub ewentualne możliwości ukrycia części linii kolejowej pod ziemią, tak aby zabezpieczyć dzielnicę przed przecięciem linią kolejową i odseparowaniem obu części. Zebrani wnioskowali o zaplanowanie w projekcie budowy przejść, przepustów i estakad umożliwiających zachowanie ścieżek wykorzystywanych przez pieszych do wejścia do lasów oliwskich.

Przedstawiciele Zarządu Rady Osiedla Strzyża zaproponowali zmianę nazwy przystanku na wskazującą nazwę dzielnicy. Następnie, podkreślili swój negatywny stosunek do planów budowy ulicy ?Nowej Abrahama? i linii tramwajowej wzdłuż linii PKM. Zwrócili uwagę na ograniczoną ilość miejsca oraz ewentualny wzrost wartości projektu, który należy dostosować do przyszłych zdarzeń. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, pytali o zasadność tych inwestycji oraz możliwości ich nieuwzględnienia w projekcie PKM budowanej w oparciu o przepisy tzw. specustawy EURO. Ponadto, interesowali się zakresem, w jakim zostanie wykorzystany istniejący obecnie nasyp kolejowy, nieczynny od 1945 r., a także możliwościami przesunięcia lokalizacji przystanku ?Abrahama? bliżej Alei Grunwaldzkiej.
Zgromadzeni prosili, aby ze szczególną uwagą potraktować zabytkowe pozostałości dawnej linii kokoszkowskiej i zachować najcenniejsze jej fragmenty, jak tzw. Mostek Weisera.

Poza tym obecni na spotkaniu mieszkańcy Strzyży pytali o:

– termin rozpoczęcia prac porządkowych, gdyż obecnie teren dawnego nasypu jest zaśmiecony przez osoby spożywające tam alkohol,
– termin rozpoczęcia prac saperskich, mających na celu usunięcie pozostałości po II wojnie światowej,
– ewentualne plany reaktywacji linii kolejowej przez Leźno i Starą Piłę
– ewentualne powstanie przystanku PKM ?VII Dwór? w okolicach ulicy Myśliwskiej.

Na pytania odpowiadał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA, oraz Paweł Wróblewski, z PKM SA, i Gabriela Rembarz reprezentująca Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA. Osoby te zobowiązały się do przekazania uwag i propozycji mieszkańców planistom z BPBK SA, przygotowujących dokumentację przedprojektową. W trakcie spotkania zgromadzeni wypełnili ankiety, z których wnioski również zostaną przekazane planistom z BPBK SA.
Zebrani przyjęli propozycję Prezesa PKM SA uczestnictwa w ponownym spotkaniu o charakterze warsztatowym, które mogłoby się odbyć na przełomie listopada i grudnia 2010 r. Umożliwi to przeanalizowanie z mieszkańcami wariantów przebiegu PKM w dzielnicy Strzyża, przejścia pomiędzy dwoma częściami dzielnicy oraz zabezpieczenia ludzi i budynków. Poinformowanie zainteresowanych nastąpi za pośrednictwem Rady Dzielnicy Strzyża i strony www.pkm-sa.pl.
Spotkanie odbyło się w auli Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 238A, w dniu 1 października 2010 r., o godz. 18.00.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Prezentacja Strzyża

http://www.pkm-sa.pl