Reklama

Czy nowe budynki przy ul. Słonecznej zrujnują domy sąsiadów?

Do 30 października wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej?. Okoliczni mieszkańcy obawiają się, że budowa w tym miejscu nowych budynków mieszkalnych doprowadzi do zawalenia ich domów. Przez najbliższe dwa tygodnie można wnosić uwagi do projektu planu.

Projektanci Biura Rozwoju Gdańska przedstawili już projekt planu przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej?. Powstał on na wniosek Korporacji Budowlanej DORACO, która stała się właścicielem działki przy ul. Słonecznej. Plan ma również umożliwić zabudowę jednej z działek przy ul. Kwietnej.

Obawy o stan sąsiednich budynków sygnalizowali mieszkańcy ul. Słonecznej i ul. Kwietnej podczas prezentacji koncepcji planu w siedzibie Rady Oliwy. Poniżej prezentujemy fragmenty protokołu z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która odbyła się 8 października w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

 Plan_w_rejonie_ulicy_Slonecznej

Granice MPZP Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej

(…) 1. Głos w dyskusji :Pan Jakub Czakański – mieszkaniec budynku przy ul. Słonecznej 15,

Zagadnienia poruszone w dyskusji: pan Czakartski zapytał, czy obecny wysoki poziom wód gruntowych jest poziomem naturalnym czy jest on nietypowy i co oznacza, że może się zmienić w wyniku realizacji planu .

Odpowiedzi udzieliła pani Ewa Mączka, autorka Prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu – w wyniku planowanej budowy zmniejszy się. powierzchnia biologicznie czynna przez co zmniejszy się infiltracja wód opadowych i choćby z tego powodu poziom wód gruntowych rnoże ulec zmianie, Uzyskany na podstawie analizy archiwalnych odwiertów geologicznych wykonanych w rejonie planu przekrój geologiczny wskazuje występowanie w rejonie ulicy Słonecznej warstwy torfu co może świadczyć o istniejącym tu kiedyś niewielkim zbiorniku wodnym. Torf, jako warstwa nieprzepuszczalna, powoduje powstawanie okresowych podmokłości, zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu.

Odpowiedzi udzielił pan Tomasz Sojak, projektant planu – na obszarze planu oraz w jego sąsiedztwie poziom wód gruntowych jest utrzymywany systemem drenaży. System drenaży nie jest zinwentaryzowany za wyjątkiem głównego zbieracza ?B”. W treści projektu planu wskazano na trudne warunki gruntowe, oraz konieczność utrzymania funkcji systemu drenarskiego.

Odpowiedzi udzieliła pani Małgorzata Górecka, kierowniczka Zespołu Inżynierii w 8RG ?- na przekroju geologicznym można zauważyć różnicę poziomu pomiędzy zwierciadłami wody nawierconymi a ustabilizowanymi. Świadczy to o tym, że pod warstwą torfu występuje napięte zwierciadło wódy gruntowej. Drenaż znajduje się poniżej warstwy torfu w warstwie przepuszczalnej, lecz ze względu na brak informacji o jego stanie technicznym nie da się wywnioskować, czy obecny poziom wód gruntowych jest utrzymywany przez dobrze działający system drenarski, czy też jest on tak wysoki ponieważ drenaż nie działa. Biorąc pod uwagę fakt, że piwnice budynku przy ul. Słonecznej 15 są zalewane wodami gruntowymi można przypuszczać, że system drenarski nie działa prawidłowo.

Zagadnienia poruszone w dyskusji: pan Czakański zapytał, czy po obniżeniu wód gruntowych w wyniku planowanej zabudowy jego budynek nie ulegnie uszkodzeniu.

Odpowiedzi udzieliła pani Małgorzata Górecka – ze względu na planowaną budowę kondygnacji podziemnych nowa zabudowa posadowiona będzie w takich samych warunkach geologicznych jak budynek przy ul. Słonecznej 15, więc obniżenie wód gruntowych dla nowej zabudowy nie powinno wpłynąć negatywnie na ten budynek; a może wręcz doprowadzić do osuszenia piwnic. Projekt planu poprzez liczne zapisy wyraźnie wskazuje na trudne warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych. Uwarunkowania gruntowe oraz planowane głębokie wykopy powodują, że w momencie przystąpienia do inwestycji inwestor będzie musiał wykonać pogłębione badania hydrologiczne i geologiczne w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia nowych budynków.

2. Pani Elżbieta Mróz – przedstawiciel Korporacji Budowlanej DORACO

Zagadnienia poruszone w dyskusji: pani Mróz zaapelowała do pana Czakańskiego o umożliwienie wykonania inwentaryzacji piwnic i obecnego stanu technicznego budynku przy ul. Słonecznej 15, oraz umożliwienie monitorowania stanu budynku podczas prac budowlanych. (…)

Uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko można zgłaszać przez 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

Pw

Do 30 października wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej?. Okoliczni mieszkańcy obawiają się, że budowa w tym miejscu nowych budynków mieszkalnych doprowadzi do zawalenia ich domów. Przez najbliższe dwa tygodnie można wnosić uwagi do projektu planu.

Projektanci Biura Rozwoju Gdańska przedstawili już projekt planu przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej?. Powstał on na wniosek Korporacji Budowlanej DORACO, która stała się właścicielem działki przy ul. Słonecznej. Plan ma również umożliwić zabudowę jednej z działek przy ul. Kwietnej.

Obawy o stan sąsiednich budynków sygnalizowali mieszkańcy ul. Słonecznej i ul. Kwietnej podczas prezentacji koncepcji planu w siedzibie Rady Oliwy. Poniżej prezentujemy fragmenty protokołu z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która odbyła się 8 października w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

 Plan_w_rejonie_ulicy_Slonecznej

Granice MPZP Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej

(...) 1. Głos w dyskusji :Pan Jakub Czakański - mieszkaniec budynku przy ul. Słonecznej 15,

Zagadnienia poruszone w dyskusji: pan Czakartski zapytał, czy obecny wysoki poziom wód gruntowych jest poziomem naturalnym czy jest on nietypowy i co oznacza, że może się zmienić w wyniku realizacji planu .

Odpowiedzi udzieliła pani Ewa Mączka, autorka Prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu - w wyniku planowanej budowy zmniejszy się. powierzchnia biologicznie czynna przez co zmniejszy się infiltracja wód opadowych i choćby z tego powodu poziom wód gruntowych rnoże ulec zmianie, Uzyskany na podstawie analizy archiwalnych odwiertów geologicznych wykonanych w rejonie planu przekrój geologiczny wskazuje występowanie w rejonie ulicy Słonecznej warstwy torfu co może świadczyć o istniejącym tu kiedyś niewielkim zbiorniku wodnym. Torf, jako warstwa nieprzepuszczalna, powoduje powstawanie okresowych podmokłości, zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu.

Odpowiedzi udzielił pan Tomasz Sojak, projektant planu - na obszarze planu oraz w jego sąsiedztwie poziom wód gruntowych jest utrzymywany systemem drenaży. System drenaży nie jest zinwentaryzowany za wyjątkiem głównego zbieracza ?B". W treści projektu planu wskazano na trudne warunki gruntowe, oraz konieczność utrzymania funkcji systemu drenarskiego.

Odpowiedzi udzieliła pani Małgorzata Górecka, kierowniczka Zespołu Inżynierii w 8RG ?- na przekroju geologicznym można zauważyć różnicę poziomu pomiędzy zwierciadłami wody nawierconymi a ustabilizowanymi. Świadczy to o tym, że pod warstwą torfu występuje napięte zwierciadło wódy gruntowej. Drenaż znajduje się poniżej warstwy torfu w warstwie przepuszczalnej, lecz ze względu na brak informacji o jego stanie technicznym nie da się wywnioskować, czy obecny poziom wód gruntowych jest utrzymywany przez dobrze działający system drenarski, czy też jest on tak wysoki ponieważ drenaż nie działa. Biorąc pod uwagę fakt, że piwnice budynku przy ul. Słonecznej 15 są zalewane wodami gruntowymi można przypuszczać, że system drenarski nie działa prawidłowo.

Zagadnienia poruszone w dyskusji: pan Czakański zapytał, czy po obniżeniu wód gruntowych w wyniku planowanej zabudowy jego budynek nie ulegnie uszkodzeniu.

Odpowiedzi udzieliła pani Małgorzata Górecka - ze względu na planowaną budowę kondygnacji podziemnych nowa zabudowa posadowiona będzie w takich samych warunkach geologicznych jak budynek przy ul. Słonecznej 15, więc obniżenie wód gruntowych dla nowej zabudowy nie powinno wpłynąć negatywnie na ten budynek; a może wręcz doprowadzić do osuszenia piwnic. Projekt planu poprzez liczne zapisy wyraźnie wskazuje na trudne warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych. Uwarunkowania gruntowe oraz planowane głębokie wykopy powodują, że w momencie przystąpienia do inwestycji inwestor będzie musiał wykonać pogłębione badania hydrologiczne i geologiczne w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia nowych budynków.

2. Pani Elżbieta Mróz - przedstawiciel Korporacji Budowlanej DORACO

Zagadnienia poruszone w dyskusji: pani Mróz zaapelowała do pana Czakańskiego o umożliwienie wykonania inwentaryzacji piwnic i obecnego stanu technicznego budynku przy ul. Słonecznej 15, oraz umożliwienie monitorowania stanu budynku podczas prac budowlanych. (...)

Uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko można zgłaszać przez 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

Pw

|

Do 30 października wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej?. Okoliczni mieszkańcy obawiają się, że budowa w tym miejscu nowych budynków mieszkalnych doprowadzi do zawalenia ich domów. Przez najbliższe dwa tygodnie można wnosić uwagi do projektu planu.

Projektanci Biura Rozwoju Gdańska przedstawili już projekt planu przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej?. Powstał on na wniosek Korporacji Budowlanej DORACO, która stała się właścicielem działki przy ul. Słonecznej. Plan ma również umożliwić zabudowę jednej z działek przy ul. Kwietnej.

Obawy o stan sąsiednich budynków sygnalizowali mieszkańcy ul. Słonecznej i ul. Kwietnej podczas prezentacji koncepcji planu w siedzibie Rady Oliwy. Poniżej prezentujemy fragmenty protokołu z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która odbyła się 8 października w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

 Plan_w_rejonie_ulicy_Slonecznej

Granice MPZP Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej

(...) 1. Głos w dyskusji :Pan Jakub Czakański - mieszkaniec budynku przy ul. Słonecznej 15,

Zagadnienia poruszone w dyskusji: pan Czakartski zapytał, czy obecny wysoki poziom wód gruntowych jest poziomem naturalnym czy jest on nietypowy i co oznacza, że może się zmienić w wyniku realizacji planu .

Odpowiedzi udzieliła pani Ewa Mączka, autorka Prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu - w wyniku planowanej budowy zmniejszy się. powierzchnia biologicznie czynna przez co zmniejszy się infiltracja wód opadowych i choćby z tego powodu poziom wód gruntowych rnoże ulec zmianie, Uzyskany na podstawie analizy archiwalnych odwiertów geologicznych wykonanych w rejonie planu przekrój geologiczny wskazuje występowanie w rejonie ulicy Słonecznej warstwy torfu co może świadczyć o istniejącym tu kiedyś niewielkim zbiorniku wodnym. Torf, jako warstwa nieprzepuszczalna, powoduje powstawanie okresowych podmokłości, zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu.

Odpowiedzi udzielił pan Tomasz Sojak, projektant planu - na obszarze planu oraz w jego sąsiedztwie poziom wód gruntowych jest utrzymywany systemem drenaży. System drenaży nie jest zinwentaryzowany za wyjątkiem głównego zbieracza ?B". W treści projektu planu wskazano na trudne warunki gruntowe, oraz konieczność utrzymania funkcji systemu drenarskiego.

Odpowiedzi udzieliła pani Małgorzata Górecka, kierowniczka Zespołu Inżynierii w 8RG ?- na przekroju geologicznym można zauważyć różnicę poziomu pomiędzy zwierciadłami wody nawierconymi a ustabilizowanymi. Świadczy to o tym, że pod warstwą torfu występuje napięte zwierciadło wódy gruntowej. Drenaż znajduje się poniżej warstwy torfu w warstwie przepuszczalnej, lecz ze względu na brak informacji o jego stanie technicznym nie da się wywnioskować, czy obecny poziom wód gruntowych jest utrzymywany przez dobrze działający system drenarski, czy też jest on tak wysoki ponieważ drenaż nie działa. Biorąc pod uwagę fakt, że piwnice budynku przy ul. Słonecznej 15 są zalewane wodami gruntowymi można przypuszczać, że system drenarski nie działa prawidłowo.

Zagadnienia poruszone w dyskusji: pan Czakański zapytał, czy po obniżeniu wód gruntowych w wyniku planowanej zabudowy jego budynek nie ulegnie uszkodzeniu.

Odpowiedzi udzieliła pani Małgorzata Górecka - ze względu na planowaną budowę kondygnacji podziemnych nowa zabudowa posadowiona będzie w takich samych warunkach geologicznych jak budynek przy ul. Słonecznej 15, więc obniżenie wód gruntowych dla nowej zabudowy nie powinno wpłynąć negatywnie na ten budynek; a może wręcz doprowadzić do osuszenia piwnic. Projekt planu poprzez liczne zapisy wyraźnie wskazuje na trudne warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych. Uwarunkowania gruntowe oraz planowane głębokie wykopy powodują, że w momencie przystąpienia do inwestycji inwestor będzie musiał wykonać pogłębione badania hydrologiczne i geologiczne w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia nowych budynków.

2. Pani Elżbieta Mróz - przedstawiciel Korporacji Budowlanej DORACO

Zagadnienia poruszone w dyskusji: pani Mróz zaapelowała do pana Czakańskiego o umożliwienie wykonania inwentaryzacji piwnic i obecnego stanu technicznego budynku przy ul. Słonecznej 15, oraz umożliwienie monitorowania stanu budynku podczas prac budowlanych. (...)

Uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko można zgłaszać przez 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

Pw

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Do 30 października wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej?. Okoliczni mieszkańcy obawiają się, że budowa w tym miejscu nowych budynków mieszkalnych doprowadzi do zawalenia ich domów. Przez najbliższe dwa tygodnie można wnosić uwagi do projektu planu.

Projektanci Biura Rozwoju Gdańska przedstawili już projekt planu przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej?. Powstał on na wniosek Korporacji Budowlanej DORACO, która stała się właścicielem działki przy ul. Słonecznej. Plan ma również umożliwić zabudowę jednej z działek przy ul. Kwietnej.

Obawy o stan sąsiednich budynków sygnalizowali mieszkańcy ul. Słonecznej i ul. Kwietnej podczas prezentacji koncepcji planu w siedzibie Rady Oliwy. Poniżej prezentujemy fragmenty protokołu z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która odbyła się 8 października w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

 Plan_w_rejonie_ulicy_Slonecznej

Granice MPZP Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej

(…) 1. Głos w dyskusji :Pan Jakub Czakański – mieszkaniec budynku przy ul. Słonecznej 15,

Zagadnienia poruszone w dyskusji: pan Czakartski zapytał, czy obecny wysoki poziom wód gruntowych jest poziomem naturalnym czy jest on nietypowy i co oznacza, że może się zmienić w wyniku realizacji planu .

Odpowiedzi udzieliła pani Ewa Mączka, autorka Prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu – w wyniku planowanej budowy zmniejszy się. powierzchnia biologicznie czynna przez co zmniejszy się infiltracja wód opadowych i choćby z tego powodu poziom wód gruntowych rnoże ulec zmianie, Uzyskany na podstawie analizy archiwalnych odwiertów geologicznych wykonanych w rejonie planu przekrój geologiczny wskazuje występowanie w rejonie ulicy Słonecznej warstwy torfu co może świadczyć o istniejącym tu kiedyś niewielkim zbiorniku wodnym. Torf, jako warstwa nieprzepuszczalna, powoduje powstawanie okresowych podmokłości, zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu.

Odpowiedzi udzielił pan Tomasz Sojak, projektant planu – na obszarze planu oraz w jego sąsiedztwie poziom wód gruntowych jest utrzymywany systemem drenaży. System drenaży nie jest zinwentaryzowany za wyjątkiem głównego zbieracza ?B”. W treści projektu planu wskazano na trudne warunki gruntowe, oraz konieczność utrzymania funkcji systemu drenarskiego.

Odpowiedzi udzieliła pani Małgorzata Górecka, kierowniczka Zespołu Inżynierii w 8RG ?- na przekroju geologicznym można zauważyć różnicę poziomu pomiędzy zwierciadłami wody nawierconymi a ustabilizowanymi. Świadczy to o tym, że pod warstwą torfu występuje napięte zwierciadło wódy gruntowej. Drenaż znajduje się poniżej warstwy torfu w warstwie przepuszczalnej, lecz ze względu na brak informacji o jego stanie technicznym nie da się wywnioskować, czy obecny poziom wód gruntowych jest utrzymywany przez dobrze działający system drenarski, czy też jest on tak wysoki ponieważ drenaż nie działa. Biorąc pod uwagę fakt, że piwnice budynku przy ul. Słonecznej 15 są zalewane wodami gruntowymi można przypuszczać, że system drenarski nie działa prawidłowo.

Zagadnienia poruszone w dyskusji: pan Czakański zapytał, czy po obniżeniu wód gruntowych w wyniku planowanej zabudowy jego budynek nie ulegnie uszkodzeniu.

Odpowiedzi udzieliła pani Małgorzata Górecka – ze względu na planowaną budowę kondygnacji podziemnych nowa zabudowa posadowiona będzie w takich samych warunkach geologicznych jak budynek przy ul. Słonecznej 15, więc obniżenie wód gruntowych dla nowej zabudowy nie powinno wpłynąć negatywnie na ten budynek; a może wręcz doprowadzić do osuszenia piwnic. Projekt planu poprzez liczne zapisy wyraźnie wskazuje na trudne warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych. Uwarunkowania gruntowe oraz planowane głębokie wykopy powodują, że w momencie przystąpienia do inwestycji inwestor będzie musiał wykonać pogłębione badania hydrologiczne i geologiczne w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia nowych budynków.

2. Pani Elżbieta Mróz – przedstawiciel Korporacji Budowlanej DORACO

Zagadnienia poruszone w dyskusji: pani Mróz zaapelowała do pana Czakańskiego o umożliwienie wykonania inwentaryzacji piwnic i obecnego stanu technicznego budynku przy ul. Słonecznej 15, oraz umożliwienie monitorowania stanu budynku podczas prac budowlanych. (…)

Uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko można zgłaszać przez 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

Pw