Reklama

Wyżej i gęściej przy Słonecznej

Ta informacja powinna zainteresować mieszkańców okolicy ul. Słonecznej i Kwietnej. W najbliższych latach może im przybyć wielu nowych sąsiadów. Do 12 listopada można składać swoje uwagi.

Decyzją Rady Miasta Gdańska przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej”. Dotyczy on trzech niezabudowanych działek położonych między ul. Kwietną i Słoneczną, o łącznej powierzchni ok. 0,23 ha. Zmiany umożliwią wyższą i bardziej intensywną zabudowę tego terenu. Na obszarze objętym granicami planu występują grunty prywatne oraz działka gminna.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, głównym celem planu jest zmiana parametrów zabudowy. Ustalone w obowiązującym planie miejscowym parametry zabudowy nie pozwalają w pełni wykorzystać walorów inwestycyjnych i ekonomicznych wolnych działek budowlanych objętych granicami planu. Planowane zmiany pozwolą w pełni wykorzystać walory inwestycyjne działek z jednoczesnym poszanowaniem historycznego otoczenia. Część proponowanych zmian (m.in. podwyższenie wysokości zabudowy oraz intensywności) została pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Plan_w_rejonie_ulicy_Slonecznej

Biuro Rozwoju Gdańska przystąpiło jednocześnie  do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tego planu, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

w terminie do dnia 12 listopada 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

piwi


Ta informacja powinna zainteresować mieszkańców okolicy ul. Słonecznej i Kwietnej. W najbliższych latach może im przybyć wielu nowych sąsiadów. Do 12 listopada można składać swoje uwagi.

Decyzją Rady Miasta Gdańska przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej". Dotyczy on trzech niezabudowanych działek położonych między ul. Kwietną i Słoneczną, o łącznej powierzchni ok. 0,23 ha. Zmiany umożliwią wyższą i bardziej intensywną zabudowę tego terenu. Na obszarze objętym granicami planu występują grunty prywatne oraz działka gminna.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, głównym celem planu jest zmiana parametrów zabudowy. Ustalone w obowiązującym planie miejscowym parametry zabudowy nie pozwalają w pełni wykorzystać walorów inwestycyjnych i ekonomicznych wolnych działek budowlanych objętych granicami planu. Planowane zmiany pozwolą w pełni wykorzystać walory inwestycyjne działek z jednoczesnym poszanowaniem historycznego otoczenia. Część proponowanych zmian (m.in. podwyższenie wysokości zabudowy oraz intensywności) została pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Plan_w_rejonie_ulicy_Slonecznej

Biuro Rozwoju Gdańska przystąpiło jednocześnie  do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tego planu, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

w terminie do dnia 12 listopada 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

piwi


|

Ta informacja powinna zainteresować mieszkańców okolicy ul. Słonecznej i Kwietnej. W najbliższych latach może im przybyć wielu nowych sąsiadów. Do 12 listopada można składać swoje uwagi.

Decyzją Rady Miasta Gdańska przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej". Dotyczy on trzech niezabudowanych działek położonych między ul. Kwietną i Słoneczną, o łącznej powierzchni ok. 0,23 ha. Zmiany umożliwią wyższą i bardziej intensywną zabudowę tego terenu. Na obszarze objętym granicami planu występują grunty prywatne oraz działka gminna.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, głównym celem planu jest zmiana parametrów zabudowy. Ustalone w obowiązującym planie miejscowym parametry zabudowy nie pozwalają w pełni wykorzystać walorów inwestycyjnych i ekonomicznych wolnych działek budowlanych objętych granicami planu. Planowane zmiany pozwolą w pełni wykorzystać walory inwestycyjne działek z jednoczesnym poszanowaniem historycznego otoczenia. Część proponowanych zmian (m.in. podwyższenie wysokości zabudowy oraz intensywności) została pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Plan_w_rejonie_ulicy_Slonecznej

Biuro Rozwoju Gdańska przystąpiło jednocześnie  do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tego planu, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

w terminie do dnia 12 listopada 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

piwi


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Ta informacja powinna zainteresować mieszkańców okolicy ul. Słonecznej i Kwietnej. W najbliższych latach może im przybyć wielu nowych sąsiadów. Do 12 listopada można składać swoje uwagi.

Decyzją Rady Miasta Gdańska przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej”. Dotyczy on trzech niezabudowanych działek położonych między ul. Kwietną i Słoneczną, o łącznej powierzchni ok. 0,23 ha. Zmiany umożliwią wyższą i bardziej intensywną zabudowę tego terenu. Na obszarze objętym granicami planu występują grunty prywatne oraz działka gminna.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, głównym celem planu jest zmiana parametrów zabudowy. Ustalone w obowiązującym planie miejscowym parametry zabudowy nie pozwalają w pełni wykorzystać walorów inwestycyjnych i ekonomicznych wolnych działek budowlanych objętych granicami planu. Planowane zmiany pozwolą w pełni wykorzystać walory inwestycyjne działek z jednoczesnym poszanowaniem historycznego otoczenia. Część proponowanych zmian (m.in. podwyższenie wysokości zabudowy oraz intensywności) została pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Plan_w_rejonie_ulicy_Slonecznej

Biuro Rozwoju Gdańska przystąpiło jednocześnie  do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tego planu, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

w terminie do dnia 12 listopada 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

piwi