Reklama

Poznaj plan dla rejonu ulic: Karwieńskiej i Spacerowej

Do finału zbliża się przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej”. Do 2 stycznia można zapoznać się z planem w Biurze Rozwoju Gdańska oraz w internecie.

Spacerowa_7

ul. Spacerowa – zabudowania leżące na terenie procedowanego planu

Obszar planu ograniczony jest: od północy i zachodu terenami leśnymi wchodzącymi w skład gdańskiego ZOO, od wschodu granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ulicy Spacerowej, od południa ulica Karwieńską.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.12.2013 r. o godzinie 17 00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej? będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.12.2013 r. do 02.01.2014 r. w godzinach od 900 do 1500 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Wyłożenie odbywa się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (IV piętro), w dni robocze od godz. 900 do godz. 1500, a w poniedziałki projektant udziela wyjaśnień.

Przyjmowanie uwag do projektu MPZP od dnia 02.12.2013 do 16.01.2014.

Uwagi przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i elektronicznej (z bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres Biura Rozwoju Gdańska.

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 255 KB
Rysunek projektu planu 4,1 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 25,4 MB

Obszar_planu_zagospodarowania_przestrzennego_Oliwa_Gorna_w_rejonie_ulic_Karwienskiej_i_Spacerowej

Pw


Do finału zbliża się przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej". Do 2 stycznia można zapoznać się z planem w Biurze Rozwoju Gdańska oraz w internecie.

Spacerowa_7

ul. Spacerowa - zabudowania leżące na terenie procedowanego planu

Obszar planu ograniczony jest: od północy i zachodu terenami leśnymi wchodzącymi w skład gdańskiego ZOO, od wschodu granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ulicy Spacerowej, od południa ulica Karwieńską.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.12.2013 r. o godzinie 17 00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej? będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.12.2013 r. do 02.01.2014 r. w godzinach od 900 do 1500 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Wyłożenie odbywa się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (IV piętro), w dni robocze od godz. 900 do godz. 1500, a w poniedziałki projektant udziela wyjaśnień.

Przyjmowanie uwag do projektu MPZP od dnia 02.12.2013 do 16.01.2014.

Uwagi przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i elektronicznej (z bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres Biura Rozwoju Gdańska.


Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 255 KB
Rysunek projektu planu 4,1 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 25,4 MB

Obszar_planu_zagospodarowania_przestrzennego_Oliwa_Gorna_w_rejonie_ulic_Karwienskiej_i_Spacerowej

Pw


|

Do finału zbliża się przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej". Do 2 stycznia można zapoznać się z planem w Biurze Rozwoju Gdańska oraz w internecie.

Spacerowa_7

ul. Spacerowa - zabudowania leżące na terenie procedowanego planu

Obszar planu ograniczony jest: od północy i zachodu terenami leśnymi wchodzącymi w skład gdańskiego ZOO, od wschodu granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ulicy Spacerowej, od południa ulica Karwieńską.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.12.2013 r. o godzinie 17 00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej? będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.12.2013 r. do 02.01.2014 r. w godzinach od 900 do 1500 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Wyłożenie odbywa się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (IV piętro), w dni robocze od godz. 900 do godz. 1500, a w poniedziałki projektant udziela wyjaśnień.

Przyjmowanie uwag do projektu MPZP od dnia 02.12.2013 do 16.01.2014.

Uwagi przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i elektronicznej (z bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres Biura Rozwoju Gdańska.


Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 255 KB
Rysunek projektu planu 4,1 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 25,4 MB

Obszar_planu_zagospodarowania_przestrzennego_Oliwa_Gorna_w_rejonie_ulic_Karwienskiej_i_Spacerowej

Pw


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Do finału zbliża się przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej”. Do 2 stycznia można zapoznać się z planem w Biurze Rozwoju Gdańska oraz w internecie.

Spacerowa_7

ul. Spacerowa – zabudowania leżące na terenie procedowanego planu

Obszar planu ograniczony jest: od północy i zachodu terenami leśnymi wchodzącymi w skład gdańskiego ZOO, od wschodu granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ulicy Spacerowej, od południa ulica Karwieńską.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.12.2013 r. o godzinie 17 00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej? będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.12.2013 r. do 02.01.2014 r. w godzinach od 900 do 1500 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Wyłożenie odbywa się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (IV piętro), w dni robocze od godz. 900 do godz. 1500, a w poniedziałki projektant udziela wyjaśnień.

Przyjmowanie uwag do projektu MPZP od dnia 02.12.2013 do 16.01.2014.

Uwagi przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i elektronicznej (z bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres Biura Rozwoju Gdańska.


Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska 255 KB
Rysunek projektu planu 4,1 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko 25,4 MB

Obszar_planu_zagospodarowania_przestrzennego_Oliwa_Gorna_w_rejonie_ulic_Karwienskiej_i_Spacerowej

Pw


Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25