Reklama

Plan transportowy dla Gdańska na lata 2014 – 2030

Do 4 lutego wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi, propozycje czy wnioski do wieloletniego planu transportowego dla Miasta Gdańska.

Tramwaj_11

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że opracowany został projekt ?Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2014-2030? (Planu transportowego).

Opracowany dokument, wyłożony do publicznego wglądu, zawiera informacje o planowanych strategicznych działaniach Miasta w sferze zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Wyłożenie dokumentu daje zainteresowanym stronom możliwość wpływu na jego kształt poprzez zgłaszanie uwag i wniosków oraz propozycji zmian.

Opinie wraz z wnioskami/uwagami/propozycjami zmian dotyczącymi projektu Planu transportowego będą przyjmowane  wyłącznie pisemnie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, na specjalnie przygotowanym formularzu, którego wzór dostępny jest na podanych stronach internetowych oraz w miejscu wyłożenia dokumentu.

Projekt Planu został udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku: www.gdansk.pl/bip i na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku: www.ztm.gda.pl. Plan został także wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia niniejszego ogłoszenia, czyli od wtorku, 14 stycznia 2014 roku do dnia 04 lutego 2014 r. w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, czwarte piętro, pokój nr 411 (po uprzednim zgłoszeniu się w pokoju 419), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wypełnione formularze można przekazywać do dnia 04 lutego 2014 r. w następującej formie:

– drogą korespondencyjną na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk (liczy się data wpływu),

– drogą elektroniczną na adres:plantransportowy@ztm.gda.pl wpisując w tytule wiadomości ?Opinia do projektu planu transportowego?

– bezpośrednio w sekretariacie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, pierwsze piętro, pokój nr 112, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

ZTM

Do pobrania:

Do 4 lutego wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi, propozycje czy wnioski do wieloletniego planu transportowego dla Miasta Gdańska.

Tramwaj_11

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że opracowany został projekt ?Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2014-2030? (Planu transportowego).

Opracowany dokument, wyłożony do publicznego wglądu, zawiera informacje o planowanych strategicznych działaniach Miasta w sferze zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Wyłożenie dokumentu daje zainteresowanym stronom możliwość wpływu na jego kształt poprzez zgłaszanie uwag i wniosków oraz propozycji zmian.

Opinie wraz z wnioskami/uwagami/propozycjami zmian dotyczącymi projektu Planu transportowego będą przyjmowane  wyłącznie pisemnie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, na specjalnie przygotowanym formularzu, którego wzór dostępny jest na podanych stronach internetowych oraz w miejscu wyłożenia dokumentu.

Projekt Planu został udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku: www.gdansk.pl/bip i na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku: www.ztm.gda.pl. Plan został także wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia niniejszego ogłoszenia, czyli od wtorku, 14 stycznia 2014 roku do dnia 04 lutego 2014 r. w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, czwarte piętro, pokój nr 411 (po uprzednim zgłoszeniu się w pokoju 419), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wypełnione formularze można przekazywać do dnia 04 lutego 2014 r. w następującej formie:

- drogą korespondencyjną na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk (liczy się data wpływu),

- drogą elektroniczną na adres:plantransportowy@ztm.gda.pl wpisując w tytule wiadomości ?Opinia do projektu planu transportowego?

- bezpośrednio w sekretariacie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, pierwsze piętro, pokój nr 112, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

ZTM

Do pobrania:

|

Do 4 lutego wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi, propozycje czy wnioski do wieloletniego planu transportowego dla Miasta Gdańska.

Tramwaj_11

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że opracowany został projekt ?Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2014-2030? (Planu transportowego).

Opracowany dokument, wyłożony do publicznego wglądu, zawiera informacje o planowanych strategicznych działaniach Miasta w sferze zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Wyłożenie dokumentu daje zainteresowanym stronom możliwość wpływu na jego kształt poprzez zgłaszanie uwag i wniosków oraz propozycji zmian.

Opinie wraz z wnioskami/uwagami/propozycjami zmian dotyczącymi projektu Planu transportowego będą przyjmowane  wyłącznie pisemnie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, na specjalnie przygotowanym formularzu, którego wzór dostępny jest na podanych stronach internetowych oraz w miejscu wyłożenia dokumentu.

Projekt Planu został udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku: www.gdansk.pl/bip i na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku: www.ztm.gda.pl. Plan został także wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia niniejszego ogłoszenia, czyli od wtorku, 14 stycznia 2014 roku do dnia 04 lutego 2014 r. w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, czwarte piętro, pokój nr 411 (po uprzednim zgłoszeniu się w pokoju 419), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wypełnione formularze można przekazywać do dnia 04 lutego 2014 r. w następującej formie:

- drogą korespondencyjną na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk (liczy się data wpływu),

- drogą elektroniczną na adres:plantransportowy@ztm.gda.pl wpisując w tytule wiadomości ?Opinia do projektu planu transportowego?

- bezpośrednio w sekretariacie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, pierwsze piętro, pokój nr 112, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

ZTM

Do pobrania:

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Do 4 lutego wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi, propozycje czy wnioski do wieloletniego planu transportowego dla Miasta Gdańska.

Tramwaj_11

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że opracowany został projekt ?Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2014-2030? (Planu transportowego).

Opracowany dokument, wyłożony do publicznego wglądu, zawiera informacje o planowanych strategicznych działaniach Miasta w sferze zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Wyłożenie dokumentu daje zainteresowanym stronom możliwość wpływu na jego kształt poprzez zgłaszanie uwag i wniosków oraz propozycji zmian.

Opinie wraz z wnioskami/uwagami/propozycjami zmian dotyczącymi projektu Planu transportowego będą przyjmowane  wyłącznie pisemnie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, na specjalnie przygotowanym formularzu, którego wzór dostępny jest na podanych stronach internetowych oraz w miejscu wyłożenia dokumentu.

Projekt Planu został udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku: www.gdansk.pl/bip i na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku: www.ztm.gda.pl. Plan został także wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia niniejszego ogłoszenia, czyli od wtorku, 14 stycznia 2014 roku do dnia 04 lutego 2014 r. w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, czwarte piętro, pokój nr 411 (po uprzednim zgłoszeniu się w pokoju 419), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wypełnione formularze można przekazywać do dnia 04 lutego 2014 r. w następującej formie:

– drogą korespondencyjną na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk (liczy się data wpływu),

– drogą elektroniczną na adres:plantransportowy@ztm.gda.pl wpisując w tytule wiadomości ?Opinia do projektu planu transportowego?

– bezpośrednio w sekretariacie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, pierwsze piętro, pokój nr 112, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

ZTM

Do pobrania: