Reklama

Płatna reglamentacja miejsc na rowery w PKM

Od najbliższej soboty trzeba będzie rezerwować miejsce na przewóz roweru w pociągach PKM. Rezerwacje będą płatne. Ma to pomóc w rozwiązaniu problemu rowerzystów z ważnym biletem na pociąg, którzy nie mogli wsiąść do wagonu z powodu braku miejsc na rower. Rowerowi aktywiści twierdzą, że obniża to atrakcyjność PKM i wzywają do cofnięcia decyzji o rezerwacjach.

Skład PKM na wiadukcie nad ul. Polanki | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Od najbliższej soboty trzeba będzie rezerwować miejsce na przewóz roweru w pociągach PKM. Rezerwacje będą płatne. Ma to pomóc w rozwiązaniu problemu rowerzystów z ważnym biletem na pociąg, którzy nie mogli wsiąść do wagonu z powodu braku miejsc na rower. Rowerowi aktywiści twierdzą, że obniża to atrakcyjność PKM i wzywają do cofnięcia decyzji o rezerwacjach.

26 maja w pociągach na linii PKM wprowadzona będzie płatna rezerwacja miejsca na przewóz roweru. Opłaty za rezerwację miejsca na przewóz roweru wynosić będą 3,00 zł przy przejeździe jednorazowym oraz 30,00 zł jako odpłatność miesięczna (bilet okresowy). Pasażer posiadający bilet okresowy na przewóz roweru musi dokonać bezpłatnej rezerwacji miejsca na przewóz roweru na konkretny pociąg, którym będzie się przemieszczał danego dnia.

Przed nami kolejny sezon letni w pociągach kursujących po Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – mówi Ryszard Świlski, członek zarządu województwa pomorskiego. – Poprzednie lata pokazały, że połączenie z Kaszubami staje się coraz bardziej popularne wśród rowerzystów, szczególnie podczas ciepłych weekendów. W ubiegłych latach zdarzały się sytuacje, kiedy pasażer posiadający ważny bilet na pociąg nie mógł do niego wsiąść, ponieważ wszystkie miejsca rowerowe były już zajęte. Stąd też zdecydowaliśmy się uregulować kwestie związane z przewozem jednośladów w pociągach PKM. Skonsultowaliśmy się z przedstawicielami tzw. środowisk rowerowych i przeanalizowaliśmy rozmaite warianty przewozu rowerów. Ostatecznie uznaliśmy, że na chwilę obecną jedynym możliwym rozwiązaniem jest wprowadzenie płatnej rezerwacji, która zagwarantuje możliwość przewiezienia roweru.

Niebawem ma zostać zwiększona liczba miejsc na rowery. – Mamy świadomość, że w przypadku niektórych kursów sześć miejsc rowerowych to zbyt mało, stąd też apelujemy do kierowników pociągów, by – o ile nie pogorszy to komfortu jazdy innych pasażerów – zezwalali na przewóz większej liczby jednośladów – mówi Ryszard Świlski . – W najbliższym czasie zwiększymy też przestrzeń dla rowerzystów w każdym z pociągów o co najmniej cztery dodatkowe miejsca.

Płatnej rezerwacji miejsca na przewóz roweru można dokonać w kasie biletowej, u  kierownika pociągu, a do końca miesiąca w internetowym systemie zakupu biletów.

W pociągach obsługiwanych przez Elektryczne Zespoły Trakcyjne kursujące na linii komunikacyjnej Gdańsk Śródmieście – Sopot – Gdynia Główna – Wejherowo – Lębork opłaty za rezerwację na przewóz rowerów nie będą pobierane.

Z decyzjami  zarządu województwa nie zgadzają się przedstawiciele ruchu „Rowerowa Metropolia”. Poniżej treśc ich oświadczenia:

W związku ze zmianą zasad przewozu rowerów na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (wprowadzeniem odpłatności za przewóz roweru pod eufemistyczną nazwą „płatnej rezerwacji miejsca dla roweru”), kampania Rowerowa Metropolia przekazuje swoje jednoznacznie krytyczne stanowisko względem powyższej decyzji podjętej przez Zarząd Województwa Pomorskiego, jako organizatora przewozów na linii PKM.

Wprowadzenie odpłatności za przewóz rowerów, rzekomo służące „rozwiązaniu problemu nadmiaru pasażerów z rowerami w stosunku do możliwości przewozowych taboru”, to tak naprawdę nieudolna próba rozwiązania nieistniejącego problemu, który stworzyli sami zarządzający linią PKM, wprowadzając regulamin przewozu rowerów, ograniczający ich liczbę do liczby haków zamontowanych w szynobusach (6 szt.). Jak wiadomo z informacji udostępnionych przez Urząd Transportu Kolejowego, w żadnych przepisach prawa nie ma wymogu stosowania takiego regulaminu ani takich ograniczeń w przewozie rowerów, zaś ich liczba oraz zasady przewozu mogą być ustalone przez przewoźnika niezależnie od liczby haków.

Wprowadzane zmiany obniżają atrakcyjność PKM dla pasażerów oraz wskazują na brak woli działań władz województwa na rzecz przyciągania pasażerów do nowej linii, która – oględnie mówiąc – nie poraża frekwencją, zwłaszcza w stosunku do nakładów poniesionych na jej budowę. Z przykrością musimy stwierdzić, że wprowadzenie opłat i restrykcji rezerwacyjnych w przewozie rowerów dusi popyt na usługi transportu publicznego, co zwłaszcza w ruchu codziennym i aglomeracyjnym jest nie do pogodzenia z celem działania linii PKM oraz celami projektów i strategii transportowych, realizowanych wokół sieci PKM, przy współudziale środków publicznych, w tym środków pomocowych UE.

Odnosimy się także krytycznie do zapowiedzi zwiększania liczby miejsc do przewozu rowerów poprzez ewentualny montaż dodatkowych haków w wagonach PKM. Tak jak wielokrotnie informowaliśmy władze województwa oraz przewoźników transportu publicznego, w ruchu o charakterze podmiejskim oraz w komunikacji miejskiej, haki nie są bezpiecznym i rekomendowanym rozwiązaniem do przewozu rowerów. Ich stosowanie dyskryminuje osoby słabsze i z ograniczeniami ruchowymi, stwarza niebezpieczne sytuacje podczas manewrów wieszania i zdejmowania rowerów w niestabilnym pojeździe w ruchu, a także wyklucza pewne typy konstrukcji rowerów. Dlatego też haki należy traktować jako rozwiązanie dopuszczalne warunkowo, wyłącznie na liniach dalekobieżnych, przy zapewnieniu asysty personelu dla podróżnych z rowerami.

W związku z powyższym wzywamy Zarząd Województwa Pomorskiego do wycofania się z decyzji o wprowadzeniu odpłatności za przewóz rowerów na linii PKM, oraz podjęcia działań służących poprawie obsługi podróżnych w PKM poprzez:

1. Sezonowe dołączanie do wybranych (i oznakowanych w rozkładzie jazdy) kursów porannych, popołudniowych i wieczornych a zwłaszcza weekendowych, wagonu rowerowego, lub co najmniej wzmacnianie porannych i wieczornych kursów weekendowych dodatkowym szynobusem.

2. Wprowadzenie do regulaminu przewozów zapisu o możliwości przewozu roweru pod warunkiem dostatecznej ilości miejsca, z priorytetem dla przewozu osób, osób z wózkami dziecięcymi i inwalidów na wózkach, a następnie osób z rowerami. Oceny ilości miejsca będzie dokonywał kierownik pociągu i będzie mógł wyprosić rowerzystów ale tylko w sytuacji zatłoczenia i braku miejsca dla pasażerów (należy to czytelnie opisać w regulaminie oraz w pojazdach). W sytuacji wyproszenia z pojazdu wprowadzić obowiązek wystawiania podróżnemu formularza odmowy przewozu uprawniającego do zwrotu 100% sumy pieniędzy za bilet.

3. Dopuszczenie przewozu rowerów pod opieką podróżnego, bez konieczności umieszczania ich na hakach. Docelowo: zdemontowanie haków i zastąpienie ich wydzielonymi miejscami przy bokach wagonów, z poręczami (i ew. zamontowanymi pasami, gumami) do przymocowywania rowerów lub ergonomicznymi stojakami w podłodze.

4. Przy przetargach na nowy tabor (zarówno PKM jak i SKM jak i PR) wprowadzenie zapisów o wydzieleniu odpowiedniej ilości przestrzeni do przewozu wózków, rowerów, osób na wózkach, wyliczonej na podstawie szacunków i konsultacji z mieszkańcami i organizacjami skupiającymi użytkowników. Przewóz rowerów powinien być oparty o stojaki w podłodze oraz zapinanie rowerów pasami do boków wagonu w wydzielonych miejscach. Nowy tabor PKM powinien być dostosowany także do turystycznego zapotrzebowania na przewozy rowerów.

5. Przeszkolenie personelu firmy SKM z zachowania kultury wobec pasażerów (wielokrotnie powtarzające się sytuacje niekulturalnego zachowania pracowników przewoźnika wskazują na problemy w zakresie komunikacji i w podejściu do klientów – podróżnych).

Koordynatorzy Kampanii „Rowerowa Metropolia”

Roger Jackowski
Michał Błaut

 

Pp

Ostatnia edycja: 23 maja, 2018 o 09:36