Reklama

Płatne parkowanie w Gdańsku będzie droższe

Szykują się podwyżki opłat za parkowanie oraz mandaty w Strefach Płatnego Parkowania. Bez zmian zostają opłaty dla mieszkańców, ale tylko w przypadku pierwszego auta. Postój każdego następnego samochodu będzie kilkakrotnie droższy.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Szykują się podwyżki opłat za parkowanie oraz mandaty w Strefach Płatnego Parkowania. Bez zmian zostają opłaty dla mieszkańców, ale tylko w przypadku pierwszego auta. Postój każdego następnego samochodu będzie kilkakrotnie droższy.

Parkowanie samochodów w miejscach zabronionych jest numerem jeden w ostatniej ankiecie Straży Miejskiej dotyczącej najważniejszych problemów porządkowych w Gdańsku. Dzięki zmotywowaniu Straży Miejskiej przez wiceprezydenta Piotra Borawskiego, kończy się era żółtych kartek pouczających kierowców, które ze wyciaraczkami zostawiali strażnicy. Ostatnio Straż Miejska zaczęła pilniej karać kierowców, którzy łamią Strefy Ograniczonego Postoju pokrywające się z Strefami Płatnego Parkowania.

Teraz zmiany mają się pojawić w uchwale regulującej funkcjonowanie SPP. Będą one poddane pod głosowanie 28 marca na sesji Rady Miasta Gdańska.

Nowe stawki opłat

Zmiany dotyczą opłat jednorazowych i dodatkowych.

Opłaty jednorazowe za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w SPP:

  • za pierwszą godzinę – 3,30 zł (dotychczas 3 zł)
  • za drugą godzinę – 3,90 zł (dotychczas 3,60 zł)
  • za trzecią – 4,60 zł (dotychczas 4,30 zł)
  • za czwartą godzinę i następne – 3,30 zł  (dotychczas 3 zł)

Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP według nowych zasad wynosić będzie 200 zł (dotychczas 50 zł). W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 7 dniu (nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym) jej wysokość ustalono na poziomie 130 zł (dotychczas 30 zł).

Zwiększenie stawek opłat za postój ma poprawić skuteczność funkcjonowania SPP. Dotychczasowe opłaty, które obowiązywały w Gdańsku niezmiennie od 16 lat, powodowały faktyczną dysfunkcję SPP poprzez niską rotację i niemal całkowitą zajętość płatnych stanowisk postojowych – mówi Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. – Podwyższenie opłat za jednorazowy postój umożliwi „upłynnienie” miejsc parkingowych, zaś zwiększona stawka opłaty dodatkowej pozwoli w większym stopniu zdyscyplinować kierowców, uchylających się od płacenia za postój swojego auta. Do tej pory nieuczciwemu kierowcy „opłacało się” raz na jakiś czas uiścić opłatę dodatkową, niż zapłacić za postój.  

Nowa uchwała zakłada wysokość opłaty dodatkowej zbliżoną do tej, jaką należy wnieść za jazdę bez ważnego biletu w komunikacji miejskiej.

Zmiana zasad wydawania kart opłaty zryczałtowanej mieszkańca, tzw. abonamantów

Nie będzie można dostać „abonamentu” mieszkańca, jak dotychczas, na podstawie umowy użyczenia auta.

Ustalono również nowe stawki opłat zryczałtowanych mieszkańca za postój pojazdu mieszkańca posesji, graniczącej z drogą publiczną, na której pobierana jest opłata za postój pojazdu w SPP.

Tak jak dotychczas wydanie tej karty dla pierwszego pojazdu będzie kosztować 10 zł miesięcznie (120 zł rocznie).

Wydanie takiej karty dla drugiego pojazdu to konieczność zapłacenia 30 zł na miesiąc (360 zł rocznie), zaś dla trzeciego i każdego następnego – 40 zł miesięcznie (480 zł rocznie).

 

Te zmiany mają w większym stopniu zapobiegać nieuczciwej praktyce uzyskiwania kart opłaty zryczałtowanej przez osoby, które z takiego prawa faktycznie nie mogą korzystać. Fikcyjnie „użyczały” swój pojazd mieszkańcowi SPP – tłumaczy rzeczniczka GZDiZ

W przypadku uchwalenia projektowanych zmian w SPP opłaty zaczną obowiązywać we wrześniu 2019 roku, kiedy wejdzie życie art. 28 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zmieniający ustawę o drogach publicznych w tym zakresie.

Nowe ulice w SPP

W Oliwie lista ulic z poborem opłat oraz godziny obowiązywania stref nie zmieniają się. Ale zmiany pojawią się na ulicach Śródmieścia Gdańska.

W tej grupie znalazły się ulice – Targ Rakowy oraz 3 Maja. Oprócz nich poborem opłat za parkowanie objęte zostaną sektor Długie Ogrody, a także Stare Przedmieście, Dolne Miasto i Nowe Ogrody. Na Starym Mieście północna granica Sektora zostanie przesunięta do ul. Popiełuszki, z kolei we Wrzeszczu postój pojazdu w okolicach ul. Pawłowskiego również będzie wymagał uiszczenia opłaty.

Objęcie tych ulic poborem opłat za postój pojazdu jest odpowiedzią na głosy mieszkańców Śródmieścia oraz członków Rady Dzielnicy, którzy borykali się z problemem długotrwałego zajmowania miejsc parkingowych przez osoby niebędące mieszkańcami dzielnicy oraz koniczności zwiększenia rotacji parkujących aut – wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa.

Z tego samego względu projekt zmian w Uchwale przewiduje wydłużenie okresu poboru opłat w sektorze Główne Miasto oraz na ulicy 3 Maja do godziny 20:00. Jeśli propozycje zostaną zaakceptowane przez Radę Miasta, wówczas okres, w którym kierowcy będą płacić za postój w tych obszarach będzie obowiązywał w dni powszednie w godzinach 9:00 – 20:00.

Jeśli proponowane zmiany zostaną przegłosowane przez Radę Miasta Gdańska, wówczas zaczną one obowiązywać po dwóch tygodniach od daty ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zmiany w uchwale nie były konsultowane z Radami Dzielnic, których kadencja się skończyła w styczniu. Radni PiS w Radzie Miasta wypowiadają się negatywnie wobec powyższych zmian.

Pw/gzdiz

Ostatnia edycja: 21 marca, 2019 o 19:03