Reklama

We wrześniu płatne parkowanie w części Oliwy

Będzie strefa płatnego parkowania w naszej dzielnicy. Stosowną uchwałę, rozszerzającą płatne parkowanie na część Oliwy, przyjęła dziś Rada Miasta Gdańska. Wcześniej, na wniosek wielu mieszkańców, uchwałę pozytywnie zaopiniowała Rada Dzielnicy.

SPP_Oliwa_2016_uchwala

Maksymalne granice płatnego parkowaniw w Oliwie

W przyjętej uchwale zapisano, że pobieranie opłat za parkowanie będzie możliwe w Oliwie na obszarze nie szerszym, niż ograniczony następującymi ulicami (Sektor BO): Grunwaldzką, Opata Jacka Rybińskiego, Polanki (z włączeniem tych ulic), Bażyńskiego (z wyłączeniem tej ulicy).

Problem z parkowaniem w Oliwie pojawił się w ostatnich latach wraz z dynamicznym rozwojem dwóch centrów biurowych (Olivia Business Centre i Alchemia). Dokłada się do tego rozbudowywany kampus Uniwersytetu Gdańskiego. Przez setki samochodów, codziennie niszczone są pobocza dróg, chodniki i przyległe im trwaniki. W Oliwie o płatne parkowanie zabiegali szczególnie mieszkańcy ulic: Wąsowicza, Kaszubskiej, Derdowskiego i Wita Stwosza. Jednak sygnały o rosnącej liczbie aut z obcymi rejestracjami nadchodzą z kolejnych uliczek pomiędzy Wita Stwosza i Polanki. 

Parkometry nie wszędzie

Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania nie oznacza natychmiastowej konieczności płacenia za parkowanie na całym jej obszarze. Płacić się będzie tylko w Obszarze Poboru Opłat. To miejsce oznakowane znakiem D-44 (strefa parkowania) oraz posiadające parkometry.

Z pewnością znaki o poborze opłat i parkometry pojawią się w okolicach Olivia Business Centre, przy al. Grunwaldzkiej, ul. Derdowskiego ul. Wita Stwosza oraz odchodzących od nich bocznych uliczek. Prawdopodonnie parkometrów nie będzie jeszcze przy ul. Polanki czy Opata Rybińskiego. Według zapowiedzi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, pobór opłat na wybranych ulicach dzielnicy ruszy na przełomie września i października tego roku.

W zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji (migracja samochodów na bezpłatne ulice), Obszar Poboru Opłat byłby powiększany. 

W Oliwie opłaty za parkowanie będą pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, podobnie jak na Siedlcach i Aniołkach (Gdański Uniwersytet Medyczny). W Śródmieściu i we Wrzeszczu płacić się będzie do godziny 17.

Niższe stawki dla mieszkańców i zniechęcanie przyjezdnych

Nowością dla wszystkich płatnych stref w Gdańsku jest znaczna obniżka opłat dla mieszkańców. Dotychczas roczny abonament kosztował 300 złotych. Teraz stawka będzie obniżona do 120 złotych co daje kwotę 10 złotych miesięcznie za auto. Dla mieszkańców tanieje również abonament opłacany co miesiąc ? z 30 na 20 złotych.  Samochody osób niezameldowanych w strefie będą musiały płacić nadal po 500 złotych miesięcznie. Nowe zasady Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku łagodniej traktują mieszkańców i jednocześnie mają ?odstraszać? osoby spoza dzielnicy od chęci przyjazdu samochodem.

W przypadku płacenia w parkomacie stawki ustalono następująco:

1) za pierwsza godzinę – 3,00 zł.

2) za drugą godzinę – 3,60 zł.

3) za trzecią godziną – 4,30 zł.

4) za czwartą godzinę i następne – 3,00 zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta, ?obniżenie wysokości opłat zryczałtowanych mieszkańców miesięcznej z 30zł do 20zł,i rocznej z 300zł do 120zł (?) stanowi realizację postulatów mieszkańców a jednocześnie w dalszym ciągu skłaniać będzie tych mieszkańców do pozostawiania pojazdów poza drogami publicznymi. W powyższy sposób przy mniejszym obciążeniu fiskalnym zrealizowana zostanie przesłanka stosowania stref płatnego parkowania uzasadniona potrzebami organizacji ruchu. (?)Poszerzenie granic Strefy Płatnego Parkowania nie powinno negatywnie wpływać na aktywność drobnej działalności handlowej i usługowej. Zachowaniu tej aktywności służy ustalenie preferencyjnej opłaty zryczałtowanej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w lokalach znajdujących się w budynkach położonych na nieruchomościach graniczących z obszarem objętym poborem opłat w wysokościach: miesięcznej 150,00zł i rocznej 900,00zł (przy podstawowej miesięcznej opłacie abonamentowej wynoszącej 500,00zł)?.

Tomasz Strug

10 zł / miesiąc – płatne parkowanie w wersji light tylko dla mieszkańców


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Będzie strefa płatnego parkowania w naszej dzielnicy. Stosowną uchwałę, rozszerzającą płatne parkowanie na część Oliwy, przyjęła dziś Rada Miasta Gdańska. Wcześniej, na wniosek wielu mieszkańców, uchwałę pozytywnie zaopiniowała Rada Dzielnicy.

SPP_Oliwa_2016_uchwala

Maksymalne granice płatnego parkowaniw w Oliwie

W przyjętej uchwale zapisano, że pobieranie opłat za parkowanie będzie możliwe w Oliwie na obszarze nie szerszym, niż ograniczony następującymi ulicami (Sektor BO): Grunwaldzką, Opata Jacka Rybińskiego, Polanki (z włączeniem tych ulic), Bażyńskiego (z wyłączeniem tej ulicy).

Problem z parkowaniem w Oliwie pojawił się w ostatnich latach wraz z dynamicznym rozwojem dwóch centrów biurowych (Olivia Business Centre i Alchemia). Dokłada się do tego rozbudowywany kampus Uniwersytetu Gdańskiego. Przez setki samochodów, codziennie niszczone są pobocza dróg, chodniki i przyległe im trwaniki. W Oliwie o płatne parkowanie zabiegali szczególnie mieszkańcy ulic: Wąsowicza, Kaszubskiej, Derdowskiego i Wita Stwosza. Jednak sygnały o rosnącej liczbie aut z obcymi rejestracjami nadchodzą z kolejnych uliczek pomiędzy Wita Stwosza i Polanki. 

Parkometry nie wszędzie

Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania nie oznacza natychmiastowej konieczności płacenia za parkowanie na całym jej obszarze. Płacić się będzie tylko w Obszarze Poboru Opłat. To miejsce oznakowane znakiem D-44 (strefa parkowania) oraz posiadające parkometry.

Z pewnością znaki o poborze opłat i parkometry pojawią się w okolicach Olivia Business Centre, przy al. Grunwaldzkiej, ul. Derdowskiego ul. Wita Stwosza oraz odchodzących od nich bocznych uliczek. Prawdopodonnie parkometrów nie będzie jeszcze przy ul. Polanki czy Opata Rybińskiego. Według zapowiedzi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, pobór opłat na wybranych ulicach dzielnicy ruszy na przełomie września i października tego roku.

W zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji (migracja samochodów na bezpłatne ulice), Obszar Poboru Opłat byłby powiększany. 

W Oliwie opłaty za parkowanie będą pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, podobnie jak na Siedlcach i Aniołkach (Gdański Uniwersytet Medyczny). W Śródmieściu i we Wrzeszczu płacić się będzie do godziny 17.

Niższe stawki dla mieszkańców i zniechęcanie przyjezdnych

Nowością dla wszystkich płatnych stref w Gdańsku jest znaczna obniżka opłat dla mieszkańców. Dotychczas roczny abonament kosztował 300 złotych. Teraz stawka będzie obniżona do 120 złotych co daje kwotę 10 złotych miesięcznie za auto. Dla mieszkańców tanieje również abonament opłacany co miesiąc ? z 30 na 20 złotych.  Samochody osób niezameldowanych w strefie będą musiały płacić nadal po 500 złotych miesięcznie. Nowe zasady Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku łagodniej traktują mieszkańców i jednocześnie mają ?odstraszać? osoby spoza dzielnicy od chęci przyjazdu samochodem.

W przypadku płacenia w parkomacie stawki ustalono następująco:

1) za pierwsza godzinę – 3,00 zł.

2) za drugą godzinę – 3,60 zł.

3) za trzecią godziną – 4,30 zł.

4) za czwartą godzinę i następne – 3,00 zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta, ?obniżenie wysokości opłat zryczałtowanych mieszkańców miesięcznej z 30zł do 20zł,i rocznej z 300zł do 120zł (?) stanowi realizację postulatów mieszkańców a jednocześnie w dalszym ciągu skłaniać będzie tych mieszkańców do pozostawiania pojazdów poza drogami publicznymi. W powyższy sposób przy mniejszym obciążeniu fiskalnym zrealizowana zostanie przesłanka stosowania stref płatnego parkowania uzasadniona potrzebami organizacji ruchu. (?)Poszerzenie granic Strefy Płatnego Parkowania nie powinno negatywnie wpływać na aktywność drobnej działalności handlowej i usługowej. Zachowaniu tej aktywności służy ustalenie preferencyjnej opłaty zryczałtowanej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w lokalach znajdujących się w budynkach położonych na nieruchomościach graniczących z obszarem objętym poborem opłat w wysokościach: miesięcznej 150,00zł i rocznej 900,00zł (przy podstawowej miesięcznej opłacie abonamentowej wynoszącej 500,00zł)?.

Tomasz Strug

10 zł / miesiąc – płatne parkowanie w wersji light tylko dla mieszkańców