Reklama

Przejmij swoje podwórko

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych jako zarządca terenów gminnych zwraca się do wspólnot mieszkaniowych z propozycją  dzierżawy podwórek i innych terenów przyległych do budynków wspólnot. Dzięki dzierżawie każda wspólnota będzie mogła w pełni dysponować terenem, który de facto użytkuje.

mapa_wlasnosci

Fragment mapy struktury własności gruntów

Obecnie w większości przypadków wspólnoty mieszkaniowe są właścicielami jedynie gruntu znajdującego się w obrysie budynku. Natomiast grunty wokół budynku ? na przykład podwórka ? są własnością Gminy, która ze względu na ograniczone środki nie jest niestety w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom mieszkańców odnośnie ich zagospodarowania.

 

Aby umożliwić  wspólnotom samodzielne decydowanie o tym co, jak i kiedy chcą zrobić na swoim podwórku, GZNK wyszedł z propozycją wydzierżawienia tych terenów.

 

Wydzierżawienie gruntu daje każdej wspólnocie mieszkaniowej wiele możliwości związanych z zagospodarowaniem podwórka tj.

 

– urządzenia miejsc parkingowych, punktu gromadzenia nieczystości komunalnych, placu zabaw, ogródków przydomowych, miejsc wypoczynku i rekreacji zarówno dla osób starszych jak i dzieci,

 

– wygrodzenia dzierżawionego terenu za zgodą GZNK co daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania oraz stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób z marginesu społecznego.

 

Dzięki uzyskaniu tytułu prawnego do gruntu mieszkańcy wreszcie będą mogli czuć się gospodarzami dzierżawionego terenu i sami będą mogli we właściwy sposób dbać o własne otoczenie i jego estetykę. Wyeliminuje to również ewentualne akty wandalizmu.

 

Szczegółowa procedura związana z dzierżawą podwórek dostępna jest na stronie GZNK ? www.gznk.pl/tu/

 

Informacji w tej sprawie udziela również Dział Eksploatacji GZNK przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku, tel. 58 524 10 55, e-mail: tu@gznk.pl.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Gdańska

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych jako zarządca terenów gminnych zwraca się do wspólnot mieszkaniowych z propozycją  dzierżawy podwórek i innych terenów przyległych do budynków wspólnot. Dzięki dzierżawie każda wspólnota będzie mogła w pełni dysponować terenem, który de facto użytkuje.

mapa_wlasnosci

Fragment mapy struktury własności gruntów

Obecnie w większości przypadków wspólnoty mieszkaniowe są właścicielami jedynie gruntu znajdującego się w obrysie budynku. Natomiast grunty wokół budynku ? na przykład podwórka ? są własnością Gminy, która ze względu na ograniczone środki nie jest niestety w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom mieszkańców odnośnie ich zagospodarowania.

 

Aby umożliwić  wspólnotom samodzielne decydowanie o tym co, jak i kiedy chcą zrobić na swoim podwórku, GZNK wyszedł z propozycją wydzierżawienia tych terenów.

 

Wydzierżawienie gruntu daje każdej wspólnocie mieszkaniowej wiele możliwości związanych z zagospodarowaniem podwórka tj.

 

- urządzenia miejsc parkingowych, punktu gromadzenia nieczystości komunalnych, placu zabaw, ogródków przydomowych, miejsc wypoczynku i rekreacji zarówno dla osób starszych jak i dzieci,

 

- wygrodzenia dzierżawionego terenu za zgodą GZNK co daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania oraz stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób z marginesu społecznego.

 

Dzięki uzyskaniu tytułu prawnego do gruntu mieszkańcy wreszcie będą mogli czuć się gospodarzami dzierżawionego terenu i sami będą mogli we właściwy sposób dbać o własne otoczenie i jego estetykę. Wyeliminuje to również ewentualne akty wandalizmu.

 

Szczegółowa procedura związana z dzierżawą podwórek dostępna jest na stronie GZNK ? www.gznk.pl/tu/

 

Informacji w tej sprawie udziela również Dział Eksploatacji GZNK przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku, tel. 58 524 10 55, e-mail: tu@gznk.pl.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Gdańska

|

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych jako zarządca terenów gminnych zwraca się do wspólnot mieszkaniowych z propozycją  dzierżawy podwórek i innych terenów przyległych do budynków wspólnot. Dzięki dzierżawie każda wspólnota będzie mogła w pełni dysponować terenem, który de facto użytkuje.

mapa_wlasnosci

Fragment mapy struktury własności gruntów

Obecnie w większości przypadków wspólnoty mieszkaniowe są właścicielami jedynie gruntu znajdującego się w obrysie budynku. Natomiast grunty wokół budynku ? na przykład podwórka ? są własnością Gminy, która ze względu na ograniczone środki nie jest niestety w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom mieszkańców odnośnie ich zagospodarowania.

 

Aby umożliwić  wspólnotom samodzielne decydowanie o tym co, jak i kiedy chcą zrobić na swoim podwórku, GZNK wyszedł z propozycją wydzierżawienia tych terenów.

 

Wydzierżawienie gruntu daje każdej wspólnocie mieszkaniowej wiele możliwości związanych z zagospodarowaniem podwórka tj.

 

- urządzenia miejsc parkingowych, punktu gromadzenia nieczystości komunalnych, placu zabaw, ogródków przydomowych, miejsc wypoczynku i rekreacji zarówno dla osób starszych jak i dzieci,

 

- wygrodzenia dzierżawionego terenu za zgodą GZNK co daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania oraz stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób z marginesu społecznego.

 

Dzięki uzyskaniu tytułu prawnego do gruntu mieszkańcy wreszcie będą mogli czuć się gospodarzami dzierżawionego terenu i sami będą mogli we właściwy sposób dbać o własne otoczenie i jego estetykę. Wyeliminuje to również ewentualne akty wandalizmu.

 

Szczegółowa procedura związana z dzierżawą podwórek dostępna jest na stronie GZNK ? www.gznk.pl/tu/

 

Informacji w tej sprawie udziela również Dział Eksploatacji GZNK przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku, tel. 58 524 10 55, e-mail: tu@gznk.pl.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Gdańska

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych jako zarządca terenów gminnych zwraca się do wspólnot mieszkaniowych z propozycją  dzierżawy podwórek i innych terenów przyległych do budynków wspólnot. Dzięki dzierżawie każda wspólnota będzie mogła w pełni dysponować terenem, który de facto użytkuje.

mapa_wlasnosci

Fragment mapy struktury własności gruntów

Obecnie w większości przypadków wspólnoty mieszkaniowe są właścicielami jedynie gruntu znajdującego się w obrysie budynku. Natomiast grunty wokół budynku ? na przykład podwórka ? są własnością Gminy, która ze względu na ograniczone środki nie jest niestety w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom mieszkańców odnośnie ich zagospodarowania.

 

Aby umożliwić  wspólnotom samodzielne decydowanie o tym co, jak i kiedy chcą zrobić na swoim podwórku, GZNK wyszedł z propozycją wydzierżawienia tych terenów.

 

Wydzierżawienie gruntu daje każdej wspólnocie mieszkaniowej wiele możliwości związanych z zagospodarowaniem podwórka tj.

 

– urządzenia miejsc parkingowych, punktu gromadzenia nieczystości komunalnych, placu zabaw, ogródków przydomowych, miejsc wypoczynku i rekreacji zarówno dla osób starszych jak i dzieci,

 

– wygrodzenia dzierżawionego terenu za zgodą GZNK co daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania oraz stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób z marginesu społecznego.

 

Dzięki uzyskaniu tytułu prawnego do gruntu mieszkańcy wreszcie będą mogli czuć się gospodarzami dzierżawionego terenu i sami będą mogli we właściwy sposób dbać o własne otoczenie i jego estetykę. Wyeliminuje to również ewentualne akty wandalizmu.

 

Szczegółowa procedura związana z dzierżawą podwórek dostępna jest na stronie GZNK ? www.gznk.pl/tu/

 

Informacji w tej sprawie udziela również Dział Eksploatacji GZNK przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku, tel. 58 524 10 55, e-mail: tu@gznk.pl.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Gdańska