Reklama

Postulaty mieszkańców przed remontem ul. Czyżewskiego

Lokalna, bezpieczna i z drogą rowerową. Takiej ul. Józefa Czyżewskiego w Oliwie chcą jej mieszkańcy

Uczestnicy spaceru wzdłuż ul. Czyżewskiego w dniu 17 lipca 2023 roku. fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Dziś Zarząd Dzielnicy Oliwa przekazał Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska wnioski dotyczące planowanego remontu ul. Czyżewskiego (pełna lista poniżej).

Powstały one na podstawie przesłanej przez mieszkańców korespondencji oraz publicznego spaceru wzdłuż całej ulicy.

O remont jednej z najbardziej zniszczonych dróg w Oliwie od lat wnioskuje do budżetu miasta Rada Dzielnicy. 9 lat temu na wniosek Rady Oliwy wprowadzono działania uspokajające ruch. Teraz jest szansa na remont ulicy.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wyłoniła przed wakacjami wykonawcę, który ma przygotować projekt prac remontowych. 

Opracowanie dotyczyć będzie remontu nawierzchni jezdni, chodników, które nie zostały wyremontowane w ostatnich latach, a także zjazdów. Ponadto projekt ma uwzględnić remont kanalizacji deszczowej.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa Tomasz Strug zaprosił mieszkańców na wspólny spacer ulicą Czyżewskiego, który odbył się 17 lipca. W jego trakcie powstawała lista postulatów, które mają uczynić ulicę Czyżewskiego bezpieczniejszą i wygodną dla wszystkich jej użytkowników: pieszych, kierowców i rowerzystów.

Najczęściej padające postulaty to uspokojenie ruchu, zawężenie jezdni do niezbędnego prawnie minimum oraz wprowadzenie na całej długości ulicy Czyżewskiego drogi rowerowej.

W dzisiejszym spotkaniu w DRMG wzięli udział oliwscy radni Tomasz Strug i Mikołaj Sobczak oraz radni miejscy Jan Perucki i Karol Ważny.

Co do możliwości realizacji większości postulatów ma się wypowiedzieć wykonawca dokumentacji projektowej oraz Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Remont vs przebudowa

Niestety szkoda, że miasto podjęło się przygotowania remontu a nie przebudowy ulicy. Pojęcie „remontu” wyklucza jakiekolwiek zmiany przebiegu czy szerokości obecnej jezdni jak i chodnika. Ta kwestia będzie jeszcze dyskutowana.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Modernizacja (remont) ul. Czyżewskiego w Gdańsku na odcinkach:
I – od ul. Grunwaldzkiej do ronda przy ul. Kazimierza Górskiego
II – od ronda przy ul. Kazimierza Górskiego do ul. Tatrzańskiej
III – od ul. Tatrzańskiej do ul. Opackiej w ramach zadania pn. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska.

Wiadomo już, że w ramach planowanego remontu nie będą zrealizowane inwestycje będące poza zakresem zamówienia dokumentacji projektowej (patrz mapka). Dotyczy to m.in. poszerzenia chodnika przy Opackiej 9, renowacji schodów między telewizją a cmentarzem czy remontu miejskiego odcinka ul. Bobrowej.

Projekt remontu ul. Czyżewskiego ma być gotowy w styczniu 2024 roku.

Lotniczy widok na zabudowę wzdłuż ulicy Józefa Czyżewskiego w Oliwie

Gdańsk – Oliwa, 18 lipca 2023

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Lista postulatów Rady Dzielnicy Oliwa oraz mieszkańców dot. planów remontu ul. Czyżewskiego w Oliwie. Opinie mieszkańców zebrane na podstawie przesłanej korespondencji oraz publicznego spaceru wzdłuż całej ulicy w dniu 17 lipca 2023 roku.

Najczęściej padające postulaty to uspokojenie ruch, zawężenie jezdni do niezbędnego prawnie minimum oraz wprowadzenie na całej długości ulicy Czyżewskiego drogi rowerowej.

Pełna lista postulatów:


– uczytelnienie wyjazdu kontrapasa rowerowego z ul. Cystersów w ul. Opacką  –
rowerzyści są niewidoczni dla jadących od ulicy Czyżewskiego, wjeżdżają na skrzyżowanie bez dedykowanej dla nich sygnalizacji świetlnej, często wprost pod jadące na zielonym świetle samochody od strony Czyżewskiego czy Spacerowej

– realizacja wydzielonego w jezdni pasa rowerowego na odcinku od ul. Opackiej do Czyżewskiego 11

– budowa wydzielonej drogi rowerowej w śladzie obecnego chodnika na odcinku od Czyżewskiego 11 do granicy z Sopotem

– wyeliminowanie parkowania na chodniku wzdłuż ogrodzenia cmentarza – chodnik jest wąski – trudno przejść, gdy stoją na nim samochody

– wniosek o wyniesione przejście / skrzyżowanie przed Szkołą Podstawową nr 23

– wniosek o poszerzenie chodnika na wysokości posesji Opacka 9

– wniosek o wyniesione skrzyżowanie ulicy Czyżewskiego i Tatrzańskiej wraz z przejściem dla pieszych

– wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych na całej długości ul. Czyżewskiego

– konieczność przechwycenia przez kanalizację deszczową wody opadowej spływającej z lasu ulicami Tatrzańska, Pawła Gdańska, Karpacka itd. – dodatkowe kolektory ściekowe

– wniosek o przejście sugerowane – wyniesione na wysokości posesji Czyżewskiego 6 (brama cmentarza – sklep Żabka)

– wniosek o słupki na chodniku ul. Karpackiej, celem uniemożliwienia parkowania na chodniku

– okolice Czyżewskiego 11 – wniosek o słupki uniemożliwiające wjazd na chodnik samochodów bezpośrednio z wjazdu do pawilonów handlowych – chodzi o podobne rozwiązanie, jakie zastosowano w dalszej części ulicy Czyżewskiego

– wniosek o przejście dla pieszych / wyniesione przejście sugerowane na wysokości posesji Czyżewskiego 11 i schodów prowadzących do ul. Opackiej wzdłuż ogrodzenia cmentarza (jedna z głównych dróg pieszych do tramwaju)

– naprawa schodów prowadzących do ul. Opackiej wzdłuż ogrodzenia cmentarza

– wniosek o remont miejskiego odcinka ul. Bobrowej przy posesji Czyżewskiego 25 wraz z uregulowaniem sytuacji parkingowej w okolicy (usunięcie samochodów z chodnika)

– wniosek o wymalowanie zebry przy nowym rondzie (Nowa Górskiego) w miejscu przejścia dla pieszych i obniżenia krawężników

– rozwiązanie problemu wyjazdu z garaży posesji Czyżewskiego 32, których wybudowanie usankcjonowało miasto – obecnie kierowcy przejeżdżają przez przejście dla pieszych, często zahaczając o wyspowe azyle – brak postulowanego od dawna lustra, które umożliwi wyjazd utrudniony wysokim ogrodzeniem – możliwe rozwiązanie: wyniesione przejście bez wyspowych azyli dla pieszych

– w celu wygłuszenia hałasu ulicy i odtworzenie zielonej alei, wniosek o rozbruki w chodniku i nasadzenia szpaleru drzew wzdłuż posesji Kazimierza Górskiego 12 (do ronda)

– analiza możliwości utworzenia przyjścia (wyniesionego) dla pieszych na wysokości przystanku autobusowego Czyżewskiego 01 i posesji Czyżewskiego 33, na wylocie drogi do budowanego osiedla

– zwrócenie szczególnej uwagi przy remoncie na to, by nie uszkodzić systemów korzeniowych drzew rosnących przy ulicy (w tym liczne pomniki przyrody)

Podczas rozmów z mieszkańcami często padały porównania do sopockich ulic: Armii Krajowej czy zrealizowanej ostatnio ulicy 3 maja, która stawiana jest za wzór podobnych przeobrażeń

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie tych postulatów i wykorzystania planowanego remontu ulicy Czyżewskiego jako szansy na gruntowną zmianę charakteru tej ulicy.

Z poważaniem
/-/ Tomasz Strug
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa

Ostatnia edycja: 20 lipca, 2023 o 00:05