Reklama

Poznaj dawne dzieje Oliwy

Nie publikowana nigdy w polskim języku „Kronika oliwska” nareszcie dostępna dla chętnych poznania historii Oliwy, Gdańska i Pomorza. Wydanie IV  – wiecznej kroniki stało się okazją do specjalnej konferencji  naukowej.

Według wydawcy kroniki  – Muzeum Zamkowego w Malborku, jest to jedno z ważniejszych źródeł narracyjnych w historii Pomorza Wschodniego, Prus i Zakonu Niemieckiego. To XIV – wieczne dzieło, spisane przez opata klasztoru cysterskiego w Oliwie Stanisława, przetłumaczone zostało ze średniowiecznej łaciny na język polski przez Dominikę Pietkiewicz. Jasny i zrozumiały przekład, niepozbawiony lekkiej archaizacji języka i składni, wiernie oddaje oryginał. Dodatkowo został opatrzony obszernym komentarzem przez prof. Błażeja Śliwińskiego z Zakładu Historii Średniowiecznej UG, który we wstępie i przypisach objaśnia wydarzenia historyczne, przybliża postaci i miejsca, które pojawiają się na kartach kroniki.

W najbliższy piątek na Wydziale Historycznym UG  Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UG organizuje konferencję ?Średniowieczne i nowożytne kronikarstwo gdańskie i oliwskie?. Początek konferencji zaplanowano na godz. 10.00, 8 maja 2009 roku w Auli 1.43 Wydziału Historycznego UG, w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 55.

Pretekstem dla zorganizowania konferencji stało się opublikowanie pierwszego pełnego przekładu XIV-wiecznej ?Kroniki oliwskiej?. Początkowo to ta kronika miała stać się osią konferencji. Organizatorzy doszli jednak do wniosku, że lepiej będzie, jeśli sesja zostanie poświęcona kronikarstwu gdańskiemu i oliwskiemu w ogólności. Powód jest prosty: w środowisku okołogdańskim w średniowieczu i czasach nowożytnych w wielu środowiskach powstawało wiele dokumentów kronikarskich i rocznikarskich o bardzo różnym charakterze. Przytłaczająca większość z nich nie doczekała się nie tylko przekładu, ale nawet wydania tekstu oryginalnego, przez co pozostaje znana jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Celem konferencji jest zatem ukazanie ? z konieczności jedynie na wybranych przykładach ? bogactwa tej literatury.

Znaczna część konferencji będzie się koncentrować na dokumentach oliwskich: samej ?Kronice oliwskiej? (prof. dr hab. Błażej Śliwiński), związanych z nią problemach filologicznych (dr Bogdan Burliga) oraz relacji Kroniki do dyskusyjnego tekstu o początkach zakonu krzyżackiego w Prusach ?Exordium Ordinis Cruciferorum?, przez lata uważanego za fragment ?Kroniki oliwskiej? (mgr Dominika Pietkiewicz).

Zostaną zaprezentowane również późniejsze, nowożytne roczniki klasztoru oliwskiego, będące w pewnym sensie kontynuacją Kroniki oliwskiej (dr Zbigniew Brzostowski). Bogate kronikarstwo gdańskie zostanie pokazane na przykładzie średniowiecznej kroniki Caspra Weinreicha (prof. UG dr hab. Beata Możejko), nowożytnych kronik mieszczańskich (dr Dariusz Kaczor), kronik jezuickich (dr Sławomir Kościelak) i powstałej w religijnym środowisku protestantów gdańskich kroniki kościoła mariackiego, spisanej przez Eberharda Böttichera (prof. dr hab. Edmund Kizik).

Tomasz Strug

Książke na razie można kupić wyłącznie na Zamku w Malborku  lub za pośrednictwem poczty.

Adres na który należy przesyłać zamówienia na książkę to:

sklep@zamek.malbork.pl

Koszt ksiązki to 19,00 zł

Koszt wysyłki tej konkretnej pozycji ton 9,50 zł w przypadku płatności przelewem lub 10,50 zł w przypadku płatności za pobraniem.

Informacje o wydawnictwach można znaleźć na stronach www.zamek.malbork.pl, udziela ich również sklep muzealny tel. 55 647 08 05 oraz Pani Anita Nowacka tel. 55 647 08 02.

Nie publikowana nigdy w polskim języku "Kronika oliwska" nareszcie dostępna dla chętnych poznania historii Oliwy, Gdańska i Pomorza. Wydanie IV  - wiecznej kroniki stało się okazją do specjalnej konferencji  naukowej.

Według wydawcy kroniki  - Muzeum Zamkowego w Malborku, jest to jedno z ważniejszych źródeł narracyjnych w historii Pomorza Wschodniego, Prus i Zakonu Niemieckiego. To XIV - wieczne dzieło, spisane przez opata klasztoru cysterskiego w Oliwie Stanisława, przetłumaczone zostało ze średniowiecznej łaciny na język polski przez Dominikę Pietkiewicz. Jasny i zrozumiały przekład, niepozbawiony lekkiej archaizacji języka i składni, wiernie oddaje oryginał. Dodatkowo został opatrzony obszernym komentarzem przez prof. Błażeja Śliwińskiego z Zakładu Historii Średniowiecznej UG, który we wstępie i przypisach objaśnia wydarzenia historyczne, przybliża postaci i miejsca, które pojawiają się na kartach kroniki.

W najbliższy piątek na Wydziale Historycznym UG  Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UG organizuje konferencję ?Średniowieczne i nowożytne kronikarstwo gdańskie i oliwskie?. Początek konferencji zaplanowano na godz. 10.00, 8 maja 2009 roku w Auli 1.43 Wydziału Historycznego UG, w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 55.

Pretekstem dla zorganizowania konferencji stało się opublikowanie pierwszego pełnego przekładu XIV-wiecznej ?Kroniki oliwskiej?. Początkowo to ta kronika miała stać się osią konferencji. Organizatorzy doszli jednak do wniosku, że lepiej będzie, jeśli sesja zostanie poświęcona kronikarstwu gdańskiemu i oliwskiemu w ogólności. Powód jest prosty: w środowisku okołogdańskim w średniowieczu i czasach nowożytnych w wielu środowiskach powstawało wiele dokumentów kronikarskich i rocznikarskich o bardzo różnym charakterze. Przytłaczająca większość z nich nie doczekała się nie tylko przekładu, ale nawet wydania tekstu oryginalnego, przez co pozostaje znana jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Celem konferencji jest zatem ukazanie ? z konieczności jedynie na wybranych przykładach ? bogactwa tej literatury.

Znaczna część konferencji będzie się koncentrować na dokumentach oliwskich: samej ?Kronice oliwskiej? (prof. dr hab. Błażej Śliwiński), związanych z nią problemach filologicznych (dr Bogdan Burliga) oraz relacji Kroniki do dyskusyjnego tekstu o początkach zakonu krzyżackiego w Prusach ?Exordium Ordinis Cruciferorum?, przez lata uważanego za fragment ?Kroniki oliwskiej? (mgr Dominika Pietkiewicz).

Zostaną zaprezentowane również późniejsze, nowożytne roczniki klasztoru oliwskiego, będące w pewnym sensie kontynuacją Kroniki oliwskiej (dr Zbigniew Brzostowski). Bogate kronikarstwo gdańskie zostanie pokazane na przykładzie średniowiecznej kroniki Caspra Weinreicha (prof. UG dr hab. Beata Możejko), nowożytnych kronik mieszczańskich (dr Dariusz Kaczor), kronik jezuickich (dr Sławomir Kościelak) i powstałej w religijnym środowisku protestantów gdańskich kroniki kościoła mariackiego, spisanej przez Eberharda Böttichera (prof. dr hab. Edmund Kizik).

Tomasz Strug

Książke na razie można kupić wyłącznie na Zamku w Malborku  lub za pośrednictwem poczty.

Adres na który należy przesyłać zamówienia na książkę to:

sklep@zamek.malbork.pl

Koszt ksiązki to 19,00 zł

Koszt wysyłki tej konkretnej pozycji ton 9,50 zł w przypadku płatności przelewem lub 10,50 zł w przypadku płatności za pobraniem.

Informacje o wydawnictwach można znaleźć na stronach www.zamek.malbork.pl, udziela ich również sklep muzealny tel. 55 647 08 05 oraz Pani Anita Nowacka tel. 55 647 08 02.

|

Nie publikowana nigdy w polskim języku "Kronika oliwska" nareszcie dostępna dla chętnych poznania historii Oliwy, Gdańska i Pomorza. Wydanie IV  - wiecznej kroniki stało się okazją do specjalnej konferencji  naukowej.

Według wydawcy kroniki  - Muzeum Zamkowego w Malborku, jest to jedno z ważniejszych źródeł narracyjnych w historii Pomorza Wschodniego, Prus i Zakonu Niemieckiego. To XIV - wieczne dzieło, spisane przez opata klasztoru cysterskiego w Oliwie Stanisława, przetłumaczone zostało ze średniowiecznej łaciny na język polski przez Dominikę Pietkiewicz. Jasny i zrozumiały przekład, niepozbawiony lekkiej archaizacji języka i składni, wiernie oddaje oryginał. Dodatkowo został opatrzony obszernym komentarzem przez prof. Błażeja Śliwińskiego z Zakładu Historii Średniowiecznej UG, który we wstępie i przypisach objaśnia wydarzenia historyczne, przybliża postaci i miejsca, które pojawiają się na kartach kroniki.

W najbliższy piątek na Wydziale Historycznym UG  Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UG organizuje konferencję ?Średniowieczne i nowożytne kronikarstwo gdańskie i oliwskie?. Początek konferencji zaplanowano na godz. 10.00, 8 maja 2009 roku w Auli 1.43 Wydziału Historycznego UG, w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 55.

Pretekstem dla zorganizowania konferencji stało się opublikowanie pierwszego pełnego przekładu XIV-wiecznej ?Kroniki oliwskiej?. Początkowo to ta kronika miała stać się osią konferencji. Organizatorzy doszli jednak do wniosku, że lepiej będzie, jeśli sesja zostanie poświęcona kronikarstwu gdańskiemu i oliwskiemu w ogólności. Powód jest prosty: w środowisku okołogdańskim w średniowieczu i czasach nowożytnych w wielu środowiskach powstawało wiele dokumentów kronikarskich i rocznikarskich o bardzo różnym charakterze. Przytłaczająca większość z nich nie doczekała się nie tylko przekładu, ale nawet wydania tekstu oryginalnego, przez co pozostaje znana jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Celem konferencji jest zatem ukazanie ? z konieczności jedynie na wybranych przykładach ? bogactwa tej literatury.

Znaczna część konferencji będzie się koncentrować na dokumentach oliwskich: samej ?Kronice oliwskiej? (prof. dr hab. Błażej Śliwiński), związanych z nią problemach filologicznych (dr Bogdan Burliga) oraz relacji Kroniki do dyskusyjnego tekstu o początkach zakonu krzyżackiego w Prusach ?Exordium Ordinis Cruciferorum?, przez lata uważanego za fragment ?Kroniki oliwskiej? (mgr Dominika Pietkiewicz).

Zostaną zaprezentowane również późniejsze, nowożytne roczniki klasztoru oliwskiego, będące w pewnym sensie kontynuacją Kroniki oliwskiej (dr Zbigniew Brzostowski). Bogate kronikarstwo gdańskie zostanie pokazane na przykładzie średniowiecznej kroniki Caspra Weinreicha (prof. UG dr hab. Beata Możejko), nowożytnych kronik mieszczańskich (dr Dariusz Kaczor), kronik jezuickich (dr Sławomir Kościelak) i powstałej w religijnym środowisku protestantów gdańskich kroniki kościoła mariackiego, spisanej przez Eberharda Böttichera (prof. dr hab. Edmund Kizik).

Tomasz Strug

Książke na razie można kupić wyłącznie na Zamku w Malborku  lub za pośrednictwem poczty.

Adres na który należy przesyłać zamówienia na książkę to:

sklep@zamek.malbork.pl

Koszt ksiązki to 19,00 zł

Koszt wysyłki tej konkretnej pozycji ton 9,50 zł w przypadku płatności przelewem lub 10,50 zł w przypadku płatności za pobraniem.

Informacje o wydawnictwach można znaleźć na stronach www.zamek.malbork.pl, udziela ich również sklep muzealny tel. 55 647 08 05 oraz Pani Anita Nowacka tel. 55 647 08 02.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Nie publikowana nigdy w polskim języku „Kronika oliwska” nareszcie dostępna dla chętnych poznania historii Oliwy, Gdańska i Pomorza. Wydanie IV  – wiecznej kroniki stało się okazją do specjalnej konferencji  naukowej.

Według wydawcy kroniki  – Muzeum Zamkowego w Malborku, jest to jedno z ważniejszych źródeł narracyjnych w historii Pomorza Wschodniego, Prus i Zakonu Niemieckiego. To XIV – wieczne dzieło, spisane przez opata klasztoru cysterskiego w Oliwie Stanisława, przetłumaczone zostało ze średniowiecznej łaciny na język polski przez Dominikę Pietkiewicz. Jasny i zrozumiały przekład, niepozbawiony lekkiej archaizacji języka i składni, wiernie oddaje oryginał. Dodatkowo został opatrzony obszernym komentarzem przez prof. Błażeja Śliwińskiego z Zakładu Historii Średniowiecznej UG, który we wstępie i przypisach objaśnia wydarzenia historyczne, przybliża postaci i miejsca, które pojawiają się na kartach kroniki.

W najbliższy piątek na Wydziale Historycznym UG  Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UG organizuje konferencję ?Średniowieczne i nowożytne kronikarstwo gdańskie i oliwskie?. Początek konferencji zaplanowano na godz. 10.00, 8 maja 2009 roku w Auli 1.43 Wydziału Historycznego UG, w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 55.

Pretekstem dla zorganizowania konferencji stało się opublikowanie pierwszego pełnego przekładu XIV-wiecznej ?Kroniki oliwskiej?. Początkowo to ta kronika miała stać się osią konferencji. Organizatorzy doszli jednak do wniosku, że lepiej będzie, jeśli sesja zostanie poświęcona kronikarstwu gdańskiemu i oliwskiemu w ogólności. Powód jest prosty: w środowisku okołogdańskim w średniowieczu i czasach nowożytnych w wielu środowiskach powstawało wiele dokumentów kronikarskich i rocznikarskich o bardzo różnym charakterze. Przytłaczająca większość z nich nie doczekała się nie tylko przekładu, ale nawet wydania tekstu oryginalnego, przez co pozostaje znana jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Celem konferencji jest zatem ukazanie ? z konieczności jedynie na wybranych przykładach ? bogactwa tej literatury.

Znaczna część konferencji będzie się koncentrować na dokumentach oliwskich: samej ?Kronice oliwskiej? (prof. dr hab. Błażej Śliwiński), związanych z nią problemach filologicznych (dr Bogdan Burliga) oraz relacji Kroniki do dyskusyjnego tekstu o początkach zakonu krzyżackiego w Prusach ?Exordium Ordinis Cruciferorum?, przez lata uważanego za fragment ?Kroniki oliwskiej? (mgr Dominika Pietkiewicz).

Zostaną zaprezentowane również późniejsze, nowożytne roczniki klasztoru oliwskiego, będące w pewnym sensie kontynuacją Kroniki oliwskiej (dr Zbigniew Brzostowski). Bogate kronikarstwo gdańskie zostanie pokazane na przykładzie średniowiecznej kroniki Caspra Weinreicha (prof. UG dr hab. Beata Możejko), nowożytnych kronik mieszczańskich (dr Dariusz Kaczor), kronik jezuickich (dr Sławomir Kościelak) i powstałej w religijnym środowisku protestantów gdańskich kroniki kościoła mariackiego, spisanej przez Eberharda Böttichera (prof. dr hab. Edmund Kizik).

Tomasz Strug

Książke na razie można kupić wyłącznie na Zamku w Malborku  lub za pośrednictwem poczty.

Adres na który należy przesyłać zamówienia na książkę to:

sklep@zamek.malbork.pl

Koszt ksiązki to 19,00 zł

Koszt wysyłki tej konkretnej pozycji ton 9,50 zł w przypadku płatności przelewem lub 10,50 zł w przypadku płatności za pobraniem.

Informacje o wydawnictwach można znaleźć na stronach www.zamek.malbork.pl, udziela ich również sklep muzealny tel. 55 647 08 05 oraz Pani Anita Nowacka tel. 55 647 08 02.