Reklama

Pracę zakończył oliwski ośrodek dla uchodźców z Ukrainy

Po blisko rocznej działalności, w dawnej szkole przy ul. Wita Stwosza zakończył pracę ośrodek schronienia dla uchodźców z Ukrainy. Prawdopodobnie wkrótce zagości tu Fundacja RC.

Budynek dawnej szkoły przy Wita Stwosza 23 w Oliwie | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Z końcem marca opustoszał ośrodek schronienia dla uchodźców z Ukrainy, który działał w gmachu dawnej szkoły przy ul. Wita Stwosza 23 w Oliwie. Powodem jest malejąca liczba uchodźców. Osoby, które pozostały w Oliwie zostały przewiezione do ośrodków pobytu na Stogach oraz w Śródmieściu.

Od początku marca obowiązują ogólnokrajowe przepisy, według których uchodźcy przebywający w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania powyżej 120 dni będą pokrywać 50 proc. kosztów pomocy – jednak nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Zwolnione są z tego osoby w trudnej sytuacji. Od 1 maja 2023 uchodźcy, których pobyt przekroczy 180 dni, będą pokrywać 75 proc. kosztów, ale nie więcej niż 60 zł dziennie za osobę. 

Ośrodek dla uchodźców w dawnej szkole przy ul. Wita Stwosza 23 w Oliwie działał od połowy marca 2022 roku. Nieczynny od dwóch lat budynek w ciągu zaledwie tygodnia został przygotowany do przyjęcia uchodźców. Pracownicy Gdańskich Nieruchomości do dyspozycji mieszkańców oddali pokoje mieszkalne oraz pełne zaplecze socjalne. Początkowo planowano, że w zbiorczych salach będzie ty przebywać ok. 150 osób. Jednak mieszkało tu jednocześnie nawet 200 osób z Ukrainy.

Fundacja RC w Oliwie?

W marcu przez media przetoczyła się sprawa planowanego wykwaterowania Fundacji RC (Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych) z budynku dawnego Pałacu Ślubów we Wrzeszczu. Fundacja działa w tym miejskim budynku od 20 lat. Zdobywała również fundusze na jego remont. Ze wsparcia fundacji korzysta rocznie około 160 organizacji pozarządowych. 93 takich organizacji jest zarejestrowanych pod adresem Grunwaldzka 5.

14 marca do Fundacji RC wpłynęło pismo od Gdańskich Nieruchomości w sprawie konieczności wykwaterowania Fundacji z siedziby w terminie do 15 maja 2023 roku. Miasto zaplanowało generalny remont budynku a po jego zakończeniu dawny Dwór Uphagena miał pełnić inne funkcje. Fundacji RC zaproponowano inną lokalizacją na Chełmie, gdzie konieczny jest kosztowny remont. Kluczowe dla dalszej działalności jest jednak dogodne położenia obecnej siedziby fundacji. Po protestach Fundacji RC oraz wielu innych organizacji pozarządowych, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz  przedstawiła kierownictwu Fundacji RC propozycję, zgodnie z którą po remoncie organizacja będzie mogła użytkować budynek przy al. Grunwaldzkiej 5 wspólnie z Urzędem Stanu Cywilnego. Jedna z sal posłuży ceremoniom ślubnym, a pozostałe pomieszczenia będą ponownie do dyspozycji fundacji. 

Ustaliliśmy, że jedna z sal na dole budynku będzie współdzielona i będzie tam realizowana również funkcja publiczna – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Podobnie jak w siedzibie Rady Miasta Gdańska, gdzie odbywają się śluby, tam również będzie możliwość ich udzielania. To wszystko po to, żeby móc zrealizować projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Właśnie w taki sposób możemy pozyskać pieniądze na termomodernizację. Odbędzie się tam kompleksowy remont z zachowaniem oczywiście wszystkich walorów historycznych, ponieważ projekt został uzgodniony z Pomorskim Konserwatorem Zabytków.

Ilość ślubów cywilnych ma wzrastać. W ubiegłum roku Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku udzielił 1184 ślubów. To jest argument, by dawnemu Pałacowi Ślubów przywrócić pierwotną funkcję. Jedno z pomierzeń na parterze zostanie przeznaczone na ten cel, natomiast pomieszczenia na wyższych kondygnacjach będą dalej użytkowane przez fundację. Warto przypomnieć, że śluby odbywały się w czasach PRL w Sali na piętrze dworku.

Fundacji przedstawione zostały także kolejne propozycje lokali, w których mogłaby kontynuować swoją działalność w trakcie kompleksowego remontu budynku przy Grunwaldzkiej 5.

– W ciągu ostatnich dni wskazywaliśmy inne lokale zamienne. Odbyła się wizja przedstawicieli Fundacji RC w tych obiektach. Teraz jesteśmy na etapie wymiany całej dokumentacji projektowej, rzutów tych budynków, żeby Fundacja zobaczyła, jak można maksymalnie wykorzystać te przestrzenie. (…) Staramy się znaleźć lokal na ogólnomiejską działalność fundacji. Tu zaproponowaliśmy m.in. budynek przy ul. Wita Stwosza. Wspólnie szukamy też obiektu, który by spełniał funkcję domu sąsiedzkiego we Wrzeszczu

mówił Piotr Kryszewski, zastępca prezydent ds. usług komunalnych.

Pw

Ostatnia edycja: 10 kwietnia, 2023 o 23:23