Reklama

Prezydent Gdańska do premiera – proszę o zasady bezpieczeństwa pracy żłobków i przedszkoli

Raczej niewielkie są szanse na otwarcie 6 maja samorządowych żłobków i przedszkoli w Gdańsku. Prezydent Gdańska oczekuje od rządu przedstawienia podstaw prawnych, określających szczegółowe kryteria powrotu dzieci w mury przedszkoli i żłobków, wskazania rozwiązań organizacyjnych, czy wymogów sanitarnych. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci i personelu.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz | fot. Tomasz Strug (arch)
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Raczej niewielkie są szanse na otwarcie 6 maja samorządowych żłobków i przedszkoli w Gdańsku. Prezydent Gdańska oczekuje od rządu przedstawienia podstaw prawnych, określających szczegółowe kryteria powrotu dzieci w mury przedszkoli i żłobków, wskazania rozwiązań organizacyjnych, czy wymogów sanitarnych. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci i personelu.

Dziś premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ramach znoszenia ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, od 6 maja dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Okazuje się, że jednak konkretnych wytycznych czy przepisów nie ma. Przygotowano jedynie trzystronicowy „poradnik” dedukowany organowi prowadzącemu placówkę, dyrekcji i rodzicom.

 Dzisiejsza Pańska konferencja prasowa zaowocowała ogromnym poruszeniem. Natychmiast zaczęły napływać e-maile od rodziców i pracowników placówek z dziesiątkami pytań, na które nie sposób odpowiedzieć bez jasnych rozporządzeń państwowych – napisała prezydent Aleksandra Dulkiewicz w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego. – Wdzięczna za spotkania, które Pan Premier odbył z samorządowcami w czasie pandemii, muszę zauważyć, że nie konsultowano z nami schematu powrotu dzieci do żłobków i szkół, powstał chaos, który dobrze nie służy sprawie.

Prezydent Gdańska w liście apeluje o wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa, minimalnej i maksymalnej liczby dzieci w grupie i podstawy programowej. To pomoże uniknąć wykluczania pewnych grup dzieci z pracy żłobka i przedszkola. Pozwoli też dyrektorom tych placówek na przygotowanie nowej organizacji pracy.

 Bez szczegółowych wytycznych ze strony rządu, a zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie widzę możliwości bezpiecznej organizacji pracy podległych mi placówek – napisała Aleksandra Dulkiewicz.

Poniżej cała treść listu prezydent Gdańska do Prezesa Rady Ministrów w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli:

Gdańsk 29.04.2020

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów RP

W nawiązaniu do dzisiejszej Pańskiej zapowiedzi możliwego 6 maja powrotu do placówek dzieci w wieku do lat 3 oraz objętych opieką przedszkolną, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o przygotowanie podstaw prawnych, określających szczegółowe kryteria powrotu dzieci w mury przedszkoli i żłobków. Konieczne jest wskazanie rozwiązań organizacyjnych, ale przede wszystkim sanitarnych wymagań związanych z przeciwdziałaniem możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa w tych placówkach. Bez szczegółowych wytycznych ze strony rządu, a zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie widzę możliwości bezpiecznej organizacji pracy podległych mi placówek.

Szczegółowe wytyczne związane np. z zasadami bezpieczeństwa, minimalną i maksymalną liczbą dzieci w grupie, realizacją w tym samym czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz podstawy programowej, pomogą uniknąć przede wszystkim wykluczania pewnych grup dzieci z życia żłobka czy przedszkola. Szczegółowe wytyczne pozwolą na jednolite zasady postępowania w całej Polsce, a samorządom dadzą narzędzia, by pomóc dyrektorom przedszkoli i szkół w realizacji tych wytycznych w optymalnym czasie.

Zwracam również uwagę, że informacja podana podczas konferencji prasowej odnosi się również do ogromnej liczby placówek niesamorządowych, dla których jednoznaczne wytyczne płynące ze szczebla centralnego są gwarancją bezpiecznego podjęcia ponownej opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Jeżeli uzna Pan za słuszne, mogę służyć wypracowanymi z dyrektorami gdańskich przedszkoli i szkół wskazaniami, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy wydawaniu podstawy prawnej działania placówek w czasie pandemii.

Podsumowując, oczekuję od Pana, jak również podległych Panu Ministrów:

  1. określenia jednoznacznych kryteriów przyjęcia dzieci na zajęcia opiekuńcze w momencie ponownego otwarcia placówek oświatowych i opieki nad dziećmi do lat 3
  2. opisania w formie wytycznych zasad bezpiecznej organizacji opieki w placówce
  3. zapewnienia niezbędnych środków higienicznych, umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie otwartych ponownie placówek w dobie trwającego zagrożenia epidemicznego.
 
Dzisiejsza Pańska konferencja prasowa zaowocowała ogromnym poruszeniem. Natychmiast zaczęły napływać e-maile od rodziców i pracowników placówek z dziesiątkami pytań, na które nie sposób odpowiedzieć bez jasnych rozporządzeń państwowych. Wdzięczna za spotkania, które Pan Premier odbył z samorządowcami w czasie pandemii, muszę zauważyć, że nie konsultowano z nami schematu powrotu dzieci do żłobków i szkół, powstał chaos, który dobrze nie służy sprawie.


Pozostaję z wyrazami szacunku

Aleksandra Dulkiewicz

 

Przypomnijmy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

  • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
  • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

ts/umg

Ostatnia edycja: 30 kwietnia, 2020 o 07:04