Reklama

Jeździsz rowerem – oceń plany nowych dróg

Gdzie jeździ najwięcej rowerzystów i gdzie powinny powstać nowe drogi rowerowe?  Odpowiedzi na m.in. te pytania miały przynieść prace nad ?Studium Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR)?.Od zakończenia w czerwcu tego roku cyklu 19 sesji warsztatowych z mieszkańcami, w Biurze Rozwoju Gdańska trwały prace nad przygotowaniem ?Studium Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR)?. Projekt jest już gotowy – czekamy na opinie oliwian.

Ster_mapa_schemat

Główne trasy rowerowe (Gr) prowadzone w oparciu o zdeterminowany układ drogowy

Jednym z najważniejszych etapów prac nad Studium była analiza wniosków zgłoszonych – podczas warsztatów – przez mieszkańców, przedstawicieli rad dzielnic i osiedli oraz organizacji pozarządowych. Z rezultatami tych prac można zapoznać się już teraz na stronie www.gdansk.pl/ster (bezpośredni link: http://www.gdansk.pl/ster,1508.html ), na której projekt prezentowany będzie do 31 października.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem. Jeżeli będą mieli Państwo nowe wnioski, uwagi, pytania lub będą chcieli się Państwo podzielić z projektantami swoimi opiniami prosimy przekazywać je:

 • za pomocą formularza przesłanego na adres e-mail: brg2@brg.gda.pl,
 • za pomocą formularza przesłanego listownie na adres Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk),
 • podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w dniach 18 i 26 października 2011 roku w godzinach 17.00 – 19.00.

Formularz dostępny jest na stronie www.gdansk.pl/ster w zakładce Do pobrania.

Opinie, wnioski i uwagi do projektu studium STeR prosimy składać do 7 listopada 2011 roku.

Zawartość studium STeR:

 • omówienie dotychczasowej polityki rowerowej Gdańska,
 • omówienie założeń i metodologii STeR,
 • propozycje przebiegu tras rowerowych (głównych, zbiorczych i lokalnych),
 • propozycje lokalizacji stref ruchu uspokojonego,
 • wskaźniki liczby miejsc postojowych dla rowerów w ramach inwestycji,
 • zasady integracji podsystemu rowerowego z transportem zbiorowym,
 • propozycje lokalizacji parkingów i stacji rowerowych wraz z liczbą miejsc.

Integralną częścią studium są 3 mapy:

 • ?Istniejące udogodnienia rowerowe? – inwentaryzacja istniejącej w Gdańsku infrastruktury rowerowej wraz z najważniejszymi uwarunkowaniami dla jej kształtowania,
 • 2. ?Kluczowe elementy systemu w oparciu o istniejący i realizowany układ drogowy? – elementy systemu przewidziane do realizacji w pierwszym etapie,
 • 3. ?Kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ drogowy? – wszystkie elementy systemu w docelowym, ostatecznym kształcie.


O projekcie STeR

Projekt System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR), jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie użytkowaniem roweru jako codziennego środka transportu oraz potrzebę koordynacji działań związanych z komunikacją rowerową. Calem STeR jest tworzenie warunków umożliwiających bezpieczne i wygodne przemieszczenie się po mieście.

STeR to dokument planistyczny przedstawiający docelowy układ tras rowerowych
w Gdańsku zintegrowany z systemem komunikacji publicznej oraz siecią strategicznych parkingów rowerowych.

Projekt realizowany jest przez Biuro Rozwoju Gdańska we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska, ds. komunikacji.

Podstawowym założeniem projektu STeR jest budowanie dostępnego, przyjaznego
i funkcjonalnego Gdańska we współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Studium STeR stanie się podstawą Programu Strategicznego, który ułatwi pozyskiwanie środków na realizowanie inwestycji rowerowych.

Adres korespondencyjny / miejsce dyżurów konsultacyjnych:

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk

IV piętro

Kontakt:

Informacji o projekcie STeR udzielają pracownicy Biura Rozwoju Gdańska:

 • merytoryczne założenia projektu: Jarosław Wincek tel. 58 308 44 98, Magdalena Olejnik tel. 58 308 44 29
 • partycypacja społeczna – Marta Jaskulska, tel. 58 308 44 11, e-mail: brg2@brg.gda.pl

Zobacz:

studium STeR ( 24.76 MB )

Mapa 1. Istniejące udogodnienia rowerowe ( 8.17 MB )

Mapa 2. Kluczowe elementy systemu w oparciu o istniejący i realizowany układ drogowy ( 9.81 MB )

Mapa 3. Kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ drogowy ( 9.9 MB )

Aneks 2. Wnioski złożone w trakcie warsztatów ( 2.86 MB )

Aneks 3. Badania ruchu rowerowego ( 4.29 MB )

Aneks 4. Współpraca z gminami ościennymi ( 985.84 KB )

formularz opinii, uwag, wniosków ( 978.5 KB )

 

Marta Jaskulska BRG/ Anna Dobrowolska BP UMG

Gdzie jeździ najwięcej rowerzystów i gdzie powinny powstać nowe drogi rowerowe?  Odpowiedzi na m.in. te pytania miały przynieść prace nad ?Studium Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR)?.Od zakończenia w czerwcu tego roku cyklu 19 sesji warsztatowych z mieszkańcami, w Biurze Rozwoju Gdańska trwały prace nad przygotowaniem ?Studium Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR)?. Projekt jest już gotowy - czekamy na opinie oliwian.

Ster_mapa_schemat

Główne trasy rowerowe (Gr) prowadzone w oparciu o zdeterminowany układ drogowy

Jednym z najważniejszych etapów prac nad Studium była analiza wniosków zgłoszonych - podczas warsztatów - przez mieszkańców, przedstawicieli rad dzielnic i osiedli oraz organizacji pozarządowych. Z rezultatami tych prac można zapoznać się już teraz na stronie www.gdansk.pl/ster (bezpośredni link: http://www.gdansk.pl/ster,1508.html ), na której projekt prezentowany będzie do 31 października.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem. Jeżeli będą mieli Państwo nowe wnioski, uwagi, pytania lub będą chcieli się Państwo podzielić z projektantami swoimi opiniami prosimy przekazywać je:

 • za pomocą formularza przesłanego na adres e-mail: brg2@brg.gda.pl,
 • za pomocą formularza przesłanego listownie na adres Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk),
 • podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w dniach 18 i 26 października 2011 roku w godzinach 17.00 - 19.00.

Formularz dostępny jest na stronie www.gdansk.pl/ster w zakładce Do pobrania.

Opinie, wnioski i uwagi do projektu studium STeR prosimy składać do 7 listopada 2011 roku.

Zawartość studium STeR:

 • omówienie dotychczasowej polityki rowerowej Gdańska,
 • omówienie założeń i metodologii STeR,
 • propozycje przebiegu tras rowerowych (głównych, zbiorczych i lokalnych),
 • propozycje lokalizacji stref ruchu uspokojonego,
 • wskaźniki liczby miejsc postojowych dla rowerów w ramach inwestycji,
 • zasady integracji podsystemu rowerowego z transportem zbiorowym,
 • propozycje lokalizacji parkingów i stacji rowerowych wraz z liczbą miejsc.

Integralną częścią studium są 3 mapy:

 • ?Istniejące udogodnienia rowerowe? - inwentaryzacja istniejącej w Gdańsku infrastruktury rowerowej wraz z najważniejszymi uwarunkowaniami dla jej kształtowania,
 • 2. ?Kluczowe elementy systemu w oparciu o istniejący i realizowany układ drogowy? - elementy systemu przewidziane do realizacji w pierwszym etapie,
 • 3. ?Kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ drogowy? - wszystkie elementy systemu w docelowym, ostatecznym kształcie.


O projekcie STeR

Projekt System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR), jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie użytkowaniem roweru jako codziennego środka transportu oraz potrzebę koordynacji działań związanych z komunikacją rowerową. Calem STeR jest tworzenie warunków umożliwiających bezpieczne i wygodne przemieszczenie się po mieście.

STeR to dokument planistyczny przedstawiający docelowy układ tras rowerowych
w Gdańsku zintegrowany z systemem komunikacji publicznej oraz siecią strategicznych parkingów rowerowych.

Projekt realizowany jest przez Biuro Rozwoju Gdańska we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska, ds. komunikacji.

Podstawowym założeniem projektu STeR jest budowanie dostępnego, przyjaznego
i funkcjonalnego Gdańska we współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Studium STeR stanie się podstawą Programu Strategicznego, który ułatwi pozyskiwanie środków na realizowanie inwestycji rowerowych.

Adres korespondencyjny / miejsce dyżurów konsultacyjnych:

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk

IV piętro

Kontakt:

Informacji o projekcie STeR udzielają pracownicy Biura Rozwoju Gdańska:

 • merytoryczne założenia projektu: Jarosław Wincek tel. 58 308 44 98, Magdalena Olejnik tel. 58 308 44 29
 • partycypacja społeczna - Marta Jaskulska, tel. 58 308 44 11, e-mail: brg2@brg.gda.pl

Zobacz:

studium STeR ( 24.76 MB )

Mapa 1. Istniejące udogodnienia rowerowe ( 8.17 MB )

Mapa 2. Kluczowe elementy systemu w oparciu o istniejący i realizowany układ drogowy ( 9.81 MB )

Mapa 3. Kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ drogowy ( 9.9 MB )

Aneks 2. Wnioski złożone w trakcie warsztatów ( 2.86 MB )

Aneks 3. Badania ruchu rowerowego ( 4.29 MB )

Aneks 4. Współpraca z gminami ościennymi ( 985.84 KB )

formularz opinii, uwag, wniosków ( 978.5 KB )

 

Marta Jaskulska BRG/ Anna Dobrowolska BP UMG

|

Gdzie jeździ najwięcej rowerzystów i gdzie powinny powstać nowe drogi rowerowe?  Odpowiedzi na m.in. te pytania miały przynieść prace nad ?Studium Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR)?.Od zakończenia w czerwcu tego roku cyklu 19 sesji warsztatowych z mieszkańcami, w Biurze Rozwoju Gdańska trwały prace nad przygotowaniem ?Studium Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR)?. Projekt jest już gotowy - czekamy na opinie oliwian.

Ster_mapa_schemat

Główne trasy rowerowe (Gr) prowadzone w oparciu o zdeterminowany układ drogowy

Jednym z najważniejszych etapów prac nad Studium była analiza wniosków zgłoszonych - podczas warsztatów - przez mieszkańców, przedstawicieli rad dzielnic i osiedli oraz organizacji pozarządowych. Z rezultatami tych prac można zapoznać się już teraz na stronie www.gdansk.pl/ster (bezpośredni link: http://www.gdansk.pl/ster,1508.html ), na której projekt prezentowany będzie do 31 października.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem. Jeżeli będą mieli Państwo nowe wnioski, uwagi, pytania lub będą chcieli się Państwo podzielić z projektantami swoimi opiniami prosimy przekazywać je:

 • za pomocą formularza przesłanego na adres e-mail: brg2@brg.gda.pl,
 • za pomocą formularza przesłanego listownie na adres Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk),
 • podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w dniach 18 i 26 października 2011 roku w godzinach 17.00 - 19.00.

Formularz dostępny jest na stronie www.gdansk.pl/ster w zakładce Do pobrania.

Opinie, wnioski i uwagi do projektu studium STeR prosimy składać do 7 listopada 2011 roku.

Zawartość studium STeR:

 • omówienie dotychczasowej polityki rowerowej Gdańska,
 • omówienie założeń i metodologii STeR,
 • propozycje przebiegu tras rowerowych (głównych, zbiorczych i lokalnych),
 • propozycje lokalizacji stref ruchu uspokojonego,
 • wskaźniki liczby miejsc postojowych dla rowerów w ramach inwestycji,
 • zasady integracji podsystemu rowerowego z transportem zbiorowym,
 • propozycje lokalizacji parkingów i stacji rowerowych wraz z liczbą miejsc.

Integralną częścią studium są 3 mapy:

 • ?Istniejące udogodnienia rowerowe? - inwentaryzacja istniejącej w Gdańsku infrastruktury rowerowej wraz z najważniejszymi uwarunkowaniami dla jej kształtowania,
 • 2. ?Kluczowe elementy systemu w oparciu o istniejący i realizowany układ drogowy? - elementy systemu przewidziane do realizacji w pierwszym etapie,
 • 3. ?Kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ drogowy? - wszystkie elementy systemu w docelowym, ostatecznym kształcie.


O projekcie STeR

Projekt System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR), jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie użytkowaniem roweru jako codziennego środka transportu oraz potrzebę koordynacji działań związanych z komunikacją rowerową. Calem STeR jest tworzenie warunków umożliwiających bezpieczne i wygodne przemieszczenie się po mieście.

STeR to dokument planistyczny przedstawiający docelowy układ tras rowerowych
w Gdańsku zintegrowany z systemem komunikacji publicznej oraz siecią strategicznych parkingów rowerowych.

Projekt realizowany jest przez Biuro Rozwoju Gdańska we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska, ds. komunikacji.

Podstawowym założeniem projektu STeR jest budowanie dostępnego, przyjaznego
i funkcjonalnego Gdańska we współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Studium STeR stanie się podstawą Programu Strategicznego, który ułatwi pozyskiwanie środków na realizowanie inwestycji rowerowych.

Adres korespondencyjny / miejsce dyżurów konsultacyjnych:

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk

IV piętro

Kontakt:

Informacji o projekcie STeR udzielają pracownicy Biura Rozwoju Gdańska:

 • merytoryczne założenia projektu: Jarosław Wincek tel. 58 308 44 98, Magdalena Olejnik tel. 58 308 44 29
 • partycypacja społeczna - Marta Jaskulska, tel. 58 308 44 11, e-mail: brg2@brg.gda.pl

Zobacz:

studium STeR ( 24.76 MB )

Mapa 1. Istniejące udogodnienia rowerowe ( 8.17 MB )

Mapa 2. Kluczowe elementy systemu w oparciu o istniejący i realizowany układ drogowy ( 9.81 MB )

Mapa 3. Kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ drogowy ( 9.9 MB )

Aneks 2. Wnioski złożone w trakcie warsztatów ( 2.86 MB )

Aneks 3. Badania ruchu rowerowego ( 4.29 MB )

Aneks 4. Współpraca z gminami ościennymi ( 985.84 KB )

formularz opinii, uwag, wniosków ( 978.5 KB )

 

Marta Jaskulska BRG/ Anna Dobrowolska BP UMG

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Gdzie jeździ najwięcej rowerzystów i gdzie powinny powstać nowe drogi rowerowe?  Odpowiedzi na m.in. te pytania miały przynieść prace nad ?Studium Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR)?.Od zakończenia w czerwcu tego roku cyklu 19 sesji warsztatowych z mieszkańcami, w Biurze Rozwoju Gdańska trwały prace nad przygotowaniem ?Studium Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR)?. Projekt jest już gotowy – czekamy na opinie oliwian.

Ster_mapa_schemat

Główne trasy rowerowe (Gr) prowadzone w oparciu o zdeterminowany układ drogowy

Jednym z najważniejszych etapów prac nad Studium była analiza wniosków zgłoszonych – podczas warsztatów – przez mieszkańców, przedstawicieli rad dzielnic i osiedli oraz organizacji pozarządowych. Z rezultatami tych prac można zapoznać się już teraz na stronie www.gdansk.pl/ster (bezpośredni link: http://www.gdansk.pl/ster,1508.html ), na której projekt prezentowany będzie do 31 października.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem. Jeżeli będą mieli Państwo nowe wnioski, uwagi, pytania lub będą chcieli się Państwo podzielić z projektantami swoimi opiniami prosimy przekazywać je:

 • za pomocą formularza przesłanego na adres e-mail: brg2@brg.gda.pl,
 • za pomocą formularza przesłanego listownie na adres Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk),
 • podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w dniach 18 i 26 października 2011 roku w godzinach 17.00 – 19.00.

Formularz dostępny jest na stronie www.gdansk.pl/ster w zakładce Do pobrania.

Opinie, wnioski i uwagi do projektu studium STeR prosimy składać do 7 listopada 2011 roku.

Zawartość studium STeR:

 • omówienie dotychczasowej polityki rowerowej Gdańska,
 • omówienie założeń i metodologii STeR,
 • propozycje przebiegu tras rowerowych (głównych, zbiorczych i lokalnych),
 • propozycje lokalizacji stref ruchu uspokojonego,
 • wskaźniki liczby miejsc postojowych dla rowerów w ramach inwestycji,
 • zasady integracji podsystemu rowerowego z transportem zbiorowym,
 • propozycje lokalizacji parkingów i stacji rowerowych wraz z liczbą miejsc.

Integralną częścią studium są 3 mapy:

 • ?Istniejące udogodnienia rowerowe? – inwentaryzacja istniejącej w Gdańsku infrastruktury rowerowej wraz z najważniejszymi uwarunkowaniami dla jej kształtowania,
 • 2. ?Kluczowe elementy systemu w oparciu o istniejący i realizowany układ drogowy? – elementy systemu przewidziane do realizacji w pierwszym etapie,
 • 3. ?Kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ drogowy? – wszystkie elementy systemu w docelowym, ostatecznym kształcie.


O projekcie STeR

Projekt System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR), jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie użytkowaniem roweru jako codziennego środka transportu oraz potrzebę koordynacji działań związanych z komunikacją rowerową. Calem STeR jest tworzenie warunków umożliwiających bezpieczne i wygodne przemieszczenie się po mieście.

STeR to dokument planistyczny przedstawiający docelowy układ tras rowerowych
w Gdańsku zintegrowany z systemem komunikacji publicznej oraz siecią strategicznych parkingów rowerowych.

Projekt realizowany jest przez Biuro Rozwoju Gdańska we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska, ds. komunikacji.

Podstawowym założeniem projektu STeR jest budowanie dostępnego, przyjaznego
i funkcjonalnego Gdańska we współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Studium STeR stanie się podstawą Programu Strategicznego, który ułatwi pozyskiwanie środków na realizowanie inwestycji rowerowych.

Adres korespondencyjny / miejsce dyżurów konsultacyjnych:

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk

IV piętro

Kontakt:

Informacji o projekcie STeR udzielają pracownicy Biura Rozwoju Gdańska:

 • merytoryczne założenia projektu: Jarosław Wincek tel. 58 308 44 98, Magdalena Olejnik tel. 58 308 44 29
 • partycypacja społeczna – Marta Jaskulska, tel. 58 308 44 11, e-mail: brg2@brg.gda.pl

Zobacz:

studium STeR ( 24.76 MB )

Mapa 1. Istniejące udogodnienia rowerowe ( 8.17 MB )

Mapa 2. Kluczowe elementy systemu w oparciu o istniejący i realizowany układ drogowy ( 9.81 MB )

Mapa 3. Kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ drogowy ( 9.9 MB )

Aneks 2. Wnioski złożone w trakcie warsztatów ( 2.86 MB )

Aneks 3. Badania ruchu rowerowego ( 4.29 MB )

Aneks 4. Współpraca z gminami ościennymi ( 985.84 KB )

formularz opinii, uwag, wniosków ( 978.5 KB )

 

Marta Jaskulska BRG/ Anna Dobrowolska BP UMG