Reklama

Prywatyzacja Dworu I

Lasy Państwowe sprzedały większość mieszkań w kompleksie budynków Dworu I przy ul. Polanki 125 w Oliwie. Po raz pierwszy w historii posiadłość będzie miała kilkudziesięciu wspówłaścicieli. To raczej zła wiadomość dla przyszłości oliwskiego zabytku i przyległego założenia ogrodowego.

Zabudowania Dworu I w Oliwie - styczeń 2021 | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Lasy Państwowe sprzedały większość mieszkań w kompleksie budynków Dworu I przy ul. Polanki 125 w Oliwie. Po raz pierwszy w historii posiadłość będzie miała kilkudziesięciu wspówłaścicieli. To raczej zła wiadomość dla przyszłości oliwskiego zabytku i przyległego założenia ogrodowego.

Jestem mieszkanką Oliwy i interesuje mnie dlaczego Dwór I w Oliwie został sprzedany i komu – zapytała nas Pani Karolina. –  Czy rodzinom leśników, którzy mieszkania dostali z przydziału czy osobom / osobie prywatnej, która w sprytny sposób stała się właścicielem takiego obiektu?

Nasza czytelniczka ciekawa była również ceny w jakich osoby te „kupiły lokale w tak prestiżowym miejscu”.

Okazuje się, że sprzedaż rzeczywiście miała miejsce. Doszło do niej w listopadzie tego roku.

Obsługa administracyjna tej nieruchomości była bardzo kosztowna, dodatkowo budynki wymagają inwestycji i remontów, dlatego uznano tę nieruchomość za zbędną dla Lasów Państwowych – informuje Łukasz Plonus, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk. – Sprzedano 21 z 32 lokali w nieruchomości, wszyscy kupujący byli emerytowanymi lub obecnymi pracownikami Lasów Państwowych, którzy od wielu lat są mieszkańcami tego budynku. 11 lokali nadal pozostaje własnością Lasów Państwowych.

Przychody nadleśnictwa ze sprzedaży tej nieruchomości wyniosły 1 177 610, 55 zł. Kupujący mieli skorzystać z przysługującej im bonifikaty zgodnie z artykułem 40a ustawy o lasach.

Ustęp 4 tego artykułu mówi, że pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Państwowych, z wyjątkiem osób, z którymi stosunek pracy rozwiązany został bez wypowiedzenia z winy pracownika, posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, których są najemcami i w których mieszkają. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95%.  Przepis ust. 4 stosuje się również do osób bliskich, pozostałych po pracownikach, które w dniu ich śmierci zamieszkiwały razem z nimi.

Dwór I aleja wjazdowa 20190904 094705

Wycięte drzewo przy alei wjazdowej do Dworu ! – wrzesień 2019   fot. Tomasz Strug

Niepokój naszej czytelniczki wzbudzł również fakt wycinki zabytkowej alei drzew przy dworze.

– Część lip z alei zostało usuniętych zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów. Drzewa, które zostały usunięte, były suche, obumarłe i stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa publicznego – wyjaśnia rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk.

Pierwszy z dworów oliwskich

Pierwszy dwór przy dzisiejszej ulicy Polanki 125 powstał w połowie XVII wieku. Dzisiejszy budynek dworu, oficyny i pawilonu ogrodowego pochodzi z końca XVIII wieku. Od 1945 roku posiadłość należy do Lasów Państowych. We dworze i przyległych budynkach administracja lasów miała swoje biura i przedstawicielstwa. Od lat 50 dwór, oficynę i przyległe baraki zaczęto przerabiać na cele mieszkalne dla pracowników LP.

>>> więcej o historii Dworu I

Komentarz

Na przestrzeni wieków Dwór i przyległy do niego teren należał od pojedynczych osób prywatnych lub firm czy instytucji. Po raz pierwszy, zabytek będzie miał aż kilkudziesięciu właścicieli, którzy wraz z zakupem mieszkań stali się udziałowcami w gruncie na którym stoi cała posiadłość. W miejsce jednego właściciela i administratora wchodzi rozczłonkowana wspólnota mieszkaniowa. To zapewne cieszy nowych właścicieli mieszkań ale to zła wiadomość dla zabytku.

Mieszkańcy Dworu I od lat wnioskowali o odsprzedanie im lokali mieszkalnych. Chcieli kupić mieszkania podobnie jak przez lata czynili to z dużymi upustami ich sąsiedzi z mieszkań komunalnych.

Temu jednak przez lata sprzeciwiał się Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Twierdzono wówczas, że tylko jeden właściciel jest w stanie w sposób skoordynowany zadbać właściwie o zabytek. Wizja rozczłonkowanej własności zabytku rodziła duże obawy dla jego przyszłości.

Co to oznacza dla Dworu I?

Trudno dziś sobie wyobrazić, że wspólnota mieszkaniowa (z częściowym udziałem LP) będzie w stanie wystarczająco zadbać nie tylko o kosztochłonny budynek Dworu I.

Czy znajdą pieniądza na przywrócenie świetności zaniedbanego od lat założenia ogrodowego?

Czy będą mieli dość determinacji, by zadbać o czystość stawu znajdującego się za dworem?

Czas wskaże nam odpowiedzi.

Tomasz Strug

Ostatnia edycja: 12 grudnia, 2021 o 11:47