Reklama

Chcemy terenu zielonego a nie katastrofy budowlanej

Bardzo gorąca dyskusja nad planem „Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego” odbyła się w  Biurze Rozwoju Gdańska. Przybyli mieszkańcy chcą ochrony całego terenu zielonego.

Na spotkanie 9 października przybyło blisko 30 mieszkańców Oliwy. Wyrażali swoje obawy co do sensowności stawiania w projektowanym miejscu przedszkola. Wycięte zostaną stare drzewa. Budowa i droga dojazdowa do przyszłego przedszkola zagraża staremu budynkowi przy ul. Czyżewskiego 6.

 

Bardzo droga inwestycja

Budowa przedszkola wymusza niwelację terenu i podcięcie dziewięciometrowej skarpy. Obawiamy się, że ta skarpa po rozpoczęciu budowy się na nas osunie i zagrozi budynkom ? mówiła mieszkająca w sąsiedztwie Elżbieta Piernicka. To musi zabezpieczyć inwestor, przewidzieć projetant planu budowy ? odpowiadał projektant Adam Rodziewicz z Biura Rozwoju Gdańska. Czy budowanie w takim terenie nie jest oczywistą rzeczą, że jest niewłaściwe? ? pytała mieszkanka ul. Czyżewskiego.  Oczywistą rzeczą jest to, że taka inwestycja będzie bardzo droga. Ja osobiście ma mam tpliwości, czy to przedszkole w ogóle powinno powstać ? odpowiedział projektant. Panie inżynierze, rozmawiamy o projekcie planu a nie o pańskim mniemaniu  – przerwał Marek Piskorski, dyrektor BRG. Taka reakcja nie spodobała się przybyłym mieszkańcom. Odebrano ja jako próbę nacisku na podległego pracownika i uniemożliwianie mu wypowiedzi.

Reprezentująca protestujących Ewa Lach przypomniała, że złożony został wniosek o zmianę planu zagospodarowania tego terenu (z zapisem o terenie zielonym) wraz ze złożonym za pośrednictwem Rady Oliwy protestem, podpisanym przez ponad 500 okolicznych mieszkańców. Do tej pory brak jest odpowiedzi na wniosek i protest mieszkańców.

 

Plan zaprzecza prognozie środowiskowej

Zbigniew Bąkowski ze Stowarzyszenia ?Zrównoważony Rozwój? sięgnął do  prognozy oddziaływania na środowisko i przeczytał jej fragment: Obszar położony jest w osnowie przyrodniczej miasta, przy granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, znajduje się w ogólnomiejskim systemie terenów aktywnych biologicznie, który zatwierdziła Rada Miasta. Funkcje tych terenów to przede wszystkim:

– podtrzymać obecne użytkowanie terenów zgodne z pełnionymi przez system funkcjami ekologicznymi, jak na przykład zieleń miejska o charakterze publicznym, lasy.

– dążyć do powiększenia udziału terenów zielonych, aktywnych biologicznie na terenach zainwestowanych, przy okazji działań urządzeniowych lub modernizacyjnych

– przeznaczać niezagospodarowane tereny w obrębie systemów przede wszystkim na tereny urządzonej zieleni publicznej

– ograniczać przerywanie ciągów powiązań ekologicznych elementami infrastruktury technicznej.

I to jest w waszej prognozie zapisane a plan, który prognoza opiniuje zakłada kompletną ingerencję w istniejące działkę ? mówi dalej Bąkowski. Zniwelowanie istniejącej skarpy (różnica poziomów do 10 metrów,  do szczytu skarpu 18 metrów) Jeśli się w nią zaingeruje, to zginie cała istniejąca zieleń.

Zgłoszono dwa drzewa, spełniające warunki aby stać się pomnikami przyrody. Drzewa te swoimi korzeniami utrzymują skarpę w całości. Na terenie stoją również 150 – letnie sosny. Powinno się powiadomić inwestora, że wycięcie tych drzew będzie go kosztować od półtora miliona wzwyż ? oszacował Zbigniew Bąkowski. Razem z niwelacją terenu i przygotowanie do budowy ? koszt wielkości kilku do kilkunastu milionów złotych.

 

Przedszkola potrzebne na żłobki

Okazuje się, że władze miasta wyłoniły już w konkursie inwestora  chętnego na zbudowanie przedszkola. Idzie niż demograficzny, w życie ma wejść odroczona reforma edukacji zakładająca powstanie zerówek w szkołach. Regina Białousów z wydziału Edukacji UM Gdańsk potwierdziła, że w 2014 roku obecne przedszkola zabezpieczą potrzebną liczbę miejsc. Jednak od przyszłego roku do przedszkoli zostają dołączone żłobki. To znaczy, że w mojej gestii będzie zabezpieczenie miejsc żłobkowych w Gdańsku ? mówiła dyrektor Białousow. Będzie zgoda na tworenie zespołów żłobkowo ? przedszkolnych. Będzie potrzeba więcej miejsc.

 

Inwestor, który się nie cofnie przed niczym

 
 Mieszkańcy obawiają się, że iwestor po zbudowaniu przedszkola zmieni jego funkcję na inną. Regina Białousów twierdziła, że inwestor straci wówczas prawo dzierżawy. Ten inwestor sobie nie zdaje sprawy, ze tam trzeba będzie mur oporowy postawić, że będą duże koszta ? mówiła radna Małgorzata Chmiel. My znamy inwestora, mieszkaliśmy z nim w jednym budynku, jest niewiarygodny ? uzasadniali swoje obawy mieszkańcy. To jest człowiek nieodpowiedzialny, który się nie cofnie przed niczym. Jesteśmy przerażeni, że taki inwestor będzie dopuszczony do budowania tam przedszkola.  Nie jesteśmy przeciw przedszkolom, ale przeciw budowaniu ich na takim terenie. Cieszyliśmy się, jak ten pan wyprowadził się z ul. Czyżewskiego ? dodawała mieszkanka tej ulicy.

 

A może na Wąsowicza?

Nie upieram się przy przedszkolu ? mówiła Regina Białousow. Nie zdawałam sobie sprawy z kosztów inwestycji, przy wariancie wycięcia drzew. Marek Szreder z Rady Osiedla Oliwa zaproponował wybudowanie przedszkola na ul. Wąsowicz, gdzie plan miejscowy wskazuje taką funkcję na wolny teren. Zwrócił uwagę, że na ten teren nie został ogłoszony konkurs. Wskazanie ul. Czyżewskiego było błędne ? mówił Szreder. Tam mamy cztery przedszkola a na Wąsowicza żadnego. Tomasz Strug z Rady Oliwy, poprosił mieszkańców, aby przyglądali się stanowi drzew zgłoszonych ma pomniki przyrody. Żeby nic im się, „przypadkiem” nie stało ? dodał Strug.

 

Procedura się toczy, na koniec trafi to w nasze ręce ? mówiła radna miasta Małgorzata Chmiel. Wyraziła nadzieję, że prezydent Gdańska się przychyli do uwag mieszkańców i nastąpi odstąpienie od planu. Uwagi z dyskusji zostały zaprotokołowane i mają się znaleźć na stronie internetowej BRG. Wszyscy chętni mają jeszcze proceduralny czas na wnoszenie uwag do prognozy środowiskowej i samego planu.

PiNo

Czyewskiego_6_RadioGdask

Posłuchaj program „Tu i teraz” w Radiu Gdańsk


>>> Zobacz wyłożenie do publicznego wglądu planu „Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego”

Bardzo gorąca dyskusja nad planem "Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego" odbyła się w  Biurze Rozwoju Gdańska. Przybyli mieszkańcy chcą ochrony całego terenu zielonego.


Na spotkanie 9 października przybyło blisko 30 mieszkańców Oliwy. Wyrażali swoje obawy co do sensowności stawiania w projektowanym miejscu przedszkola. Wycięte zostaną stare drzewa. Budowa i droga dojazdowa do przyszłego przedszkola zagraża staremu budynkowi przy ul. Czyżewskiego 6.

 

Bardzo droga inwestycja

Budowa przedszkola wymusza niwelację terenu i podcięcie dziewięciometrowej skarpy. Obawiamy się, że ta skarpa po rozpoczęciu budowy się na nas osunie i zagrozi budynkom ? mówiła mieszkająca w sąsiedztwie Elżbieta Piernicka. To musi zabezpieczyć inwestor, przewidzieć projetant planu budowy ? odpowiadał projektant Adam Rodziewicz z Biura Rozwoju Gdańska. Czy budowanie w takim terenie nie jest oczywistą rzeczą, że jest niewłaściwe? ? pytała mieszkanka ul. Czyżewskiego.  Oczywistą rzeczą jest to, że taka inwestycja będzie bardzo droga. Ja osobiście ma mam tpliwości, czy to przedszkole w ogóle powinno powstać ? odpowiedział projektant. Panie inżynierze, rozmawiamy o projekcie planu a nie o pańskim mniemaniu  - przerwał Marek Piskorski, dyrektor BRG. Taka reakcja nie spodobała się przybyłym mieszkańcom. Odebrano ja jako próbę nacisku na podległego pracownika i uniemożliwianie mu wypowiedzi.

Reprezentująca protestujących Ewa Lach przypomniała, że złożony został wniosek o zmianę planu zagospodarowania tego terenu (z zapisem o terenie zielonym) wraz ze złożonym za pośrednictwem Rady Oliwy protestem, podpisanym przez ponad 500 okolicznych mieszkańców. Do tej pory brak jest odpowiedzi na wniosek i protest mieszkańców.

 

Plan zaprzecza prognozie środowiskowej

Zbigniew Bąkowski ze Stowarzyszenia ?Zrównoważony Rozwój? sięgnął do  prognozy oddziaływania na środowisko i przeczytał jej fragment: Obszar położony jest w osnowie przyrodniczej miasta, przy granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, znajduje się w ogólnomiejskim systemie terenów aktywnych biologicznie, który zatwierdziła Rada Miasta. Funkcje tych terenów to przede wszystkim:

- podtrzymać obecne użytkowanie terenów zgodne z pełnionymi przez system funkcjami ekologicznymi, jak na przykład zieleń miejska o charakterze publicznym, lasy.

- dążyć do powiększenia udziału terenów zielonych, aktywnych biologicznie na terenach zainwestowanych, przy okazji działań urządzeniowych lub modernizacyjnych

- przeznaczać niezagospodarowane tereny w obrębie systemów przede wszystkim na tereny urządzonej zieleni publicznej

- ograniczać przerywanie ciągów powiązań ekologicznych elementami infrastruktury technicznej.

I to jest w waszej prognozie zapisane a plan, który prognoza opiniuje zakłada kompletną ingerencję w istniejące działkę ? mówi dalej Bąkowski. Zniwelowanie istniejącej skarpy (różnica poziomów do 10 metrów,  do szczytu skarpu 18 metrów) Jeśli się w nią zaingeruje, to zginie cała istniejąca zieleń.

Zgłoszono dwa drzewa, spełniające warunki aby stać się pomnikami przyrody. Drzewa te swoimi korzeniami utrzymują skarpę w całości. Na terenie stoją również 150 - letnie sosny. Powinno się powiadomić inwestora, że wycięcie tych drzew będzie go kosztować od półtora miliona wzwyż ? oszacował Zbigniew Bąkowski. Razem z niwelacją terenu i przygotowanie do budowy ? koszt wielkości kilku do kilkunastu milionów złotych.

 

Przedszkola potrzebne na żłobki

Okazuje się, że władze miasta wyłoniły już w konkursie inwestora  chętnego na zbudowanie przedszkola. Idzie niż demograficzny, w życie ma wejść odroczona reforma edukacji zakładająca powstanie zerówek w szkołach. Regina Białousów z wydziału Edukacji UM Gdańsk potwierdziła, że w 2014 roku obecne przedszkola zabezpieczą potrzebną liczbę miejsc. Jednak od przyszłego roku do przedszkoli zostają dołączone żłobki. To znaczy, że w mojej gestii będzie zabezpieczenie miejsc żłobkowych w Gdańsku ? mówiła dyrektor Białousow. Będzie zgoda na tworenie zespołów żłobkowo ? przedszkolnych. Będzie potrzeba więcej miejsc.

 

Inwestor, który się nie cofnie przed niczym

 
 Mieszkańcy obawiają się, że iwestor po zbudowaniu przedszkola zmieni jego funkcję na inną. Regina Białousów twierdziła, że inwestor straci wówczas prawo dzierżawy. Ten inwestor sobie nie zdaje sprawy, ze tam trzeba będzie mur oporowy postawić, że będą duże koszta ? mówiła radna Małgorzata Chmiel. My znamy inwestora, mieszkaliśmy z nim w jednym budynku, jest niewiarygodny ? uzasadniali swoje obawy mieszkańcy. To jest człowiek nieodpowiedzialny, który się nie cofnie przed niczym. Jesteśmy przerażeni, że taki inwestor będzie dopuszczony do budowania tam przedszkola.  Nie jesteśmy przeciw przedszkolom, ale przeciw budowaniu ich na takim terenie. Cieszyliśmy się, jak ten pan wyprowadził się z ul. Czyżewskiego ? dodawała mieszkanka tej ulicy.

 

A może na Wąsowicza?

Nie upieram się przy przedszkolu ? mówiła Regina Białousow. Nie zdawałam sobie sprawy z kosztów inwestycji, przy wariancie wycięcia drzew. Marek Szreder z Rady Osiedla Oliwa zaproponował wybudowanie przedszkola na ul. Wąsowicz, gdzie plan miejscowy wskazuje taką funkcję na wolny teren. Zwrócił uwagę, że na ten teren nie został ogłoszony konkurs. Wskazanie ul. Czyżewskiego było błędne ? mówił Szreder. Tam mamy cztery przedszkola a na Wąsowicza żadnego. Tomasz Strug z Rady Oliwy, poprosił mieszkańców, aby przyglądali się stanowi drzew zgłoszonych ma pomniki przyrody. Żeby nic im się, "przypadkiem" nie stało ? dodał Strug.

 

Procedura się toczy, na koniec trafi to w nasze ręce ? mówiła radna miasta Małgorzata Chmiel. Wyraziła nadzieję, że prezydent Gdańska się przychyli do uwag mieszkańców i nastąpi odstąpienie od planu. Uwagi z dyskusji zostały zaprotokołowane i mają się znaleźć na stronie internetowej BRG. Wszyscy chętni mają jeszcze proceduralny czas na wnoszenie uwag do prognozy środowiskowej i samego planu.

PiNo

Czyewskiego_6_RadioGdask

Posłuchaj program "Tu i teraz" w Radiu Gdańsk


>>> Zobacz wyłożenie do publicznego wglądu planu "Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego"

|

Bardzo gorąca dyskusja nad planem "Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego" odbyła się w  Biurze Rozwoju Gdańska. Przybyli mieszkańcy chcą ochrony całego terenu zielonego.


Na spotkanie 9 października przybyło blisko 30 mieszkańców Oliwy. Wyrażali swoje obawy co do sensowności stawiania w projektowanym miejscu przedszkola. Wycięte zostaną stare drzewa. Budowa i droga dojazdowa do przyszłego przedszkola zagraża staremu budynkowi przy ul. Czyżewskiego 6.

 

Bardzo droga inwestycja

Budowa przedszkola wymusza niwelację terenu i podcięcie dziewięciometrowej skarpy. Obawiamy się, że ta skarpa po rozpoczęciu budowy się na nas osunie i zagrozi budynkom ? mówiła mieszkająca w sąsiedztwie Elżbieta Piernicka. To musi zabezpieczyć inwestor, przewidzieć projetant planu budowy ? odpowiadał projektant Adam Rodziewicz z Biura Rozwoju Gdańska. Czy budowanie w takim terenie nie jest oczywistą rzeczą, że jest niewłaściwe? ? pytała mieszkanka ul. Czyżewskiego.  Oczywistą rzeczą jest to, że taka inwestycja będzie bardzo droga. Ja osobiście ma mam tpliwości, czy to przedszkole w ogóle powinno powstać ? odpowiedział projektant. Panie inżynierze, rozmawiamy o projekcie planu a nie o pańskim mniemaniu  - przerwał Marek Piskorski, dyrektor BRG. Taka reakcja nie spodobała się przybyłym mieszkańcom. Odebrano ja jako próbę nacisku na podległego pracownika i uniemożliwianie mu wypowiedzi.

Reprezentująca protestujących Ewa Lach przypomniała, że złożony został wniosek o zmianę planu zagospodarowania tego terenu (z zapisem o terenie zielonym) wraz ze złożonym za pośrednictwem Rady Oliwy protestem, podpisanym przez ponad 500 okolicznych mieszkańców. Do tej pory brak jest odpowiedzi na wniosek i protest mieszkańców.

 

Plan zaprzecza prognozie środowiskowej

Zbigniew Bąkowski ze Stowarzyszenia ?Zrównoważony Rozwój? sięgnął do  prognozy oddziaływania na środowisko i przeczytał jej fragment: Obszar położony jest w osnowie przyrodniczej miasta, przy granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, znajduje się w ogólnomiejskim systemie terenów aktywnych biologicznie, który zatwierdziła Rada Miasta. Funkcje tych terenów to przede wszystkim:

- podtrzymać obecne użytkowanie terenów zgodne z pełnionymi przez system funkcjami ekologicznymi, jak na przykład zieleń miejska o charakterze publicznym, lasy.

- dążyć do powiększenia udziału terenów zielonych, aktywnych biologicznie na terenach zainwestowanych, przy okazji działań urządzeniowych lub modernizacyjnych

- przeznaczać niezagospodarowane tereny w obrębie systemów przede wszystkim na tereny urządzonej zieleni publicznej

- ograniczać przerywanie ciągów powiązań ekologicznych elementami infrastruktury technicznej.

I to jest w waszej prognozie zapisane a plan, który prognoza opiniuje zakłada kompletną ingerencję w istniejące działkę ? mówi dalej Bąkowski. Zniwelowanie istniejącej skarpy (różnica poziomów do 10 metrów,  do szczytu skarpu 18 metrów) Jeśli się w nią zaingeruje, to zginie cała istniejąca zieleń.

Zgłoszono dwa drzewa, spełniające warunki aby stać się pomnikami przyrody. Drzewa te swoimi korzeniami utrzymują skarpę w całości. Na terenie stoją również 150 - letnie sosny. Powinno się powiadomić inwestora, że wycięcie tych drzew będzie go kosztować od półtora miliona wzwyż ? oszacował Zbigniew Bąkowski. Razem z niwelacją terenu i przygotowanie do budowy ? koszt wielkości kilku do kilkunastu milionów złotych.

 

Przedszkola potrzebne na żłobki

Okazuje się, że władze miasta wyłoniły już w konkursie inwestora  chętnego na zbudowanie przedszkola. Idzie niż demograficzny, w życie ma wejść odroczona reforma edukacji zakładająca powstanie zerówek w szkołach. Regina Białousów z wydziału Edukacji UM Gdańsk potwierdziła, że w 2014 roku obecne przedszkola zabezpieczą potrzebną liczbę miejsc. Jednak od przyszłego roku do przedszkoli zostają dołączone żłobki. To znaczy, że w mojej gestii będzie zabezpieczenie miejsc żłobkowych w Gdańsku ? mówiła dyrektor Białousow. Będzie zgoda na tworenie zespołów żłobkowo ? przedszkolnych. Będzie potrzeba więcej miejsc.

 

Inwestor, który się nie cofnie przed niczym

 
 Mieszkańcy obawiają się, że iwestor po zbudowaniu przedszkola zmieni jego funkcję na inną. Regina Białousów twierdziła, że inwestor straci wówczas prawo dzierżawy. Ten inwestor sobie nie zdaje sprawy, ze tam trzeba będzie mur oporowy postawić, że będą duże koszta ? mówiła radna Małgorzata Chmiel. My znamy inwestora, mieszkaliśmy z nim w jednym budynku, jest niewiarygodny ? uzasadniali swoje obawy mieszkańcy. To jest człowiek nieodpowiedzialny, który się nie cofnie przed niczym. Jesteśmy przerażeni, że taki inwestor będzie dopuszczony do budowania tam przedszkola.  Nie jesteśmy przeciw przedszkolom, ale przeciw budowaniu ich na takim terenie. Cieszyliśmy się, jak ten pan wyprowadził się z ul. Czyżewskiego ? dodawała mieszkanka tej ulicy.

 

A może na Wąsowicza?

Nie upieram się przy przedszkolu ? mówiła Regina Białousow. Nie zdawałam sobie sprawy z kosztów inwestycji, przy wariancie wycięcia drzew. Marek Szreder z Rady Osiedla Oliwa zaproponował wybudowanie przedszkola na ul. Wąsowicz, gdzie plan miejscowy wskazuje taką funkcję na wolny teren. Zwrócił uwagę, że na ten teren nie został ogłoszony konkurs. Wskazanie ul. Czyżewskiego było błędne ? mówił Szreder. Tam mamy cztery przedszkola a na Wąsowicza żadnego. Tomasz Strug z Rady Oliwy, poprosił mieszkańców, aby przyglądali się stanowi drzew zgłoszonych ma pomniki przyrody. Żeby nic im się, "przypadkiem" nie stało ? dodał Strug.

 

Procedura się toczy, na koniec trafi to w nasze ręce ? mówiła radna miasta Małgorzata Chmiel. Wyraziła nadzieję, że prezydent Gdańska się przychyli do uwag mieszkańców i nastąpi odstąpienie od planu. Uwagi z dyskusji zostały zaprotokołowane i mają się znaleźć na stronie internetowej BRG. Wszyscy chętni mają jeszcze proceduralny czas na wnoszenie uwag do prognozy środowiskowej i samego planu.

PiNo

Czyewskiego_6_RadioGdask

Posłuchaj program "Tu i teraz" w Radiu Gdańsk


>>> Zobacz wyłożenie do publicznego wglądu planu "Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego"

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Bardzo gorąca dyskusja nad planem „Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego” odbyła się w  Biurze Rozwoju Gdańska. Przybyli mieszkańcy chcą ochrony całego terenu zielonego.


Na spotkanie 9 października przybyło blisko 30 mieszkańców Oliwy. Wyrażali swoje obawy co do sensowności stawiania w projektowanym miejscu przedszkola. Wycięte zostaną stare drzewa. Budowa i droga dojazdowa do przyszłego przedszkola zagraża staremu budynkowi przy ul. Czyżewskiego 6.

 

Bardzo droga inwestycja

Budowa przedszkola wymusza niwelację terenu i podcięcie dziewięciometrowej skarpy. Obawiamy się, że ta skarpa po rozpoczęciu budowy się na nas osunie i zagrozi budynkom ? mówiła mieszkająca w sąsiedztwie Elżbieta Piernicka. To musi zabezpieczyć inwestor, przewidzieć projetant planu budowy ? odpowiadał projektant Adam Rodziewicz z Biura Rozwoju Gdańska. Czy budowanie w takim terenie nie jest oczywistą rzeczą, że jest niewłaściwe? ? pytała mieszkanka ul. Czyżewskiego.  Oczywistą rzeczą jest to, że taka inwestycja będzie bardzo droga. Ja osobiście ma mam tpliwości, czy to przedszkole w ogóle powinno powstać ? odpowiedział projektant. Panie inżynierze, rozmawiamy o projekcie planu a nie o pańskim mniemaniu  – przerwał Marek Piskorski, dyrektor BRG. Taka reakcja nie spodobała się przybyłym mieszkańcom. Odebrano ja jako próbę nacisku na podległego pracownika i uniemożliwianie mu wypowiedzi.

Reprezentująca protestujących Ewa Lach przypomniała, że złożony został wniosek o zmianę planu zagospodarowania tego terenu (z zapisem o terenie zielonym) wraz ze złożonym za pośrednictwem Rady Oliwy protestem, podpisanym przez ponad 500 okolicznych mieszkańców. Do tej pory brak jest odpowiedzi na wniosek i protest mieszkańców.

 

Plan zaprzecza prognozie środowiskowej

Zbigniew Bąkowski ze Stowarzyszenia ?Zrównoważony Rozwój? sięgnął do  prognozy oddziaływania na środowisko i przeczytał jej fragment: Obszar położony jest w osnowie przyrodniczej miasta, przy granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, znajduje się w ogólnomiejskim systemie terenów aktywnych biologicznie, który zatwierdziła Rada Miasta. Funkcje tych terenów to przede wszystkim:

– podtrzymać obecne użytkowanie terenów zgodne z pełnionymi przez system funkcjami ekologicznymi, jak na przykład zieleń miejska o charakterze publicznym, lasy.

– dążyć do powiększenia udziału terenów zielonych, aktywnych biologicznie na terenach zainwestowanych, przy okazji działań urządzeniowych lub modernizacyjnych

– przeznaczać niezagospodarowane tereny w obrębie systemów przede wszystkim na tereny urządzonej zieleni publicznej

– ograniczać przerywanie ciągów powiązań ekologicznych elementami infrastruktury technicznej.

I to jest w waszej prognozie zapisane a plan, który prognoza opiniuje zakłada kompletną ingerencję w istniejące działkę ? mówi dalej Bąkowski. Zniwelowanie istniejącej skarpy (różnica poziomów do 10 metrów,  do szczytu skarpu 18 metrów) Jeśli się w nią zaingeruje, to zginie cała istniejąca zieleń.

Zgłoszono dwa drzewa, spełniające warunki aby stać się pomnikami przyrody. Drzewa te swoimi korzeniami utrzymują skarpę w całości. Na terenie stoją również 150 – letnie sosny. Powinno się powiadomić inwestora, że wycięcie tych drzew będzie go kosztować od półtora miliona wzwyż ? oszacował Zbigniew Bąkowski. Razem z niwelacją terenu i przygotowanie do budowy ? koszt wielkości kilku do kilkunastu milionów złotych.

 

Przedszkola potrzebne na żłobki

Okazuje się, że władze miasta wyłoniły już w konkursie inwestora  chętnego na zbudowanie przedszkola. Idzie niż demograficzny, w życie ma wejść odroczona reforma edukacji zakładająca powstanie zerówek w szkołach. Regina Białousów z wydziału Edukacji UM Gdańsk potwierdziła, że w 2014 roku obecne przedszkola zabezpieczą potrzebną liczbę miejsc. Jednak od przyszłego roku do przedszkoli zostają dołączone żłobki. To znaczy, że w mojej gestii będzie zabezpieczenie miejsc żłobkowych w Gdańsku ? mówiła dyrektor Białousow. Będzie zgoda na tworenie zespołów żłobkowo ? przedszkolnych. Będzie potrzeba więcej miejsc.

 

Inwestor, który się nie cofnie przed niczym

 
 Mieszkańcy obawiają się, że iwestor po zbudowaniu przedszkola zmieni jego funkcję na inną. Regina Białousów twierdziła, że inwestor straci wówczas prawo dzierżawy. Ten inwestor sobie nie zdaje sprawy, ze tam trzeba będzie mur oporowy postawić, że będą duże koszta ? mówiła radna Małgorzata Chmiel. My znamy inwestora, mieszkaliśmy z nim w jednym budynku, jest niewiarygodny ? uzasadniali swoje obawy mieszkańcy. To jest człowiek nieodpowiedzialny, który się nie cofnie przed niczym. Jesteśmy przerażeni, że taki inwestor będzie dopuszczony do budowania tam przedszkola.  Nie jesteśmy przeciw przedszkolom, ale przeciw budowaniu ich na takim terenie. Cieszyliśmy się, jak ten pan wyprowadził się z ul. Czyżewskiego ? dodawała mieszkanka tej ulicy.

 

A może na Wąsowicza?

Nie upieram się przy przedszkolu ? mówiła Regina Białousow. Nie zdawałam sobie sprawy z kosztów inwestycji, przy wariancie wycięcia drzew. Marek Szreder z Rady Osiedla Oliwa zaproponował wybudowanie przedszkola na ul. Wąsowicz, gdzie plan miejscowy wskazuje taką funkcję na wolny teren. Zwrócił uwagę, że na ten teren nie został ogłoszony konkurs. Wskazanie ul. Czyżewskiego było błędne ? mówił Szreder. Tam mamy cztery przedszkola a na Wąsowicza żadnego. Tomasz Strug z Rady Oliwy, poprosił mieszkańców, aby przyglądali się stanowi drzew zgłoszonych ma pomniki przyrody. Żeby nic im się, „przypadkiem” nie stało ? dodał Strug.

 

Procedura się toczy, na koniec trafi to w nasze ręce ? mówiła radna miasta Małgorzata Chmiel. Wyraziła nadzieję, że prezydent Gdańska się przychyli do uwag mieszkańców i nastąpi odstąpienie od planu. Uwagi z dyskusji zostały zaprotokołowane i mają się znaleźć na stronie internetowej BRG. Wszyscy chętni mają jeszcze proceduralny czas na wnoszenie uwag do prognozy środowiskowej i samego planu.

PiNo

Czyewskiego_6_RadioGdask

Posłuchaj program „Tu i teraz” w Radiu Gdańsk


>>> Zobacz wyłożenie do publicznego wglądu planu „Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego”