Reklama

Nie chcą przedszkola przy ul. Karpackiej i Czyżewskiego

We wtorek, 9 października ważyć się mogą losy zielonego zakątka w rejonie ulicy Czyżewskiego i Karpackiej. Procedowany plan wzbudza olbrzymie protesty okolicznych mieszkańców. Zebrano ponad pół tysiąca podpisów. Do udziału w publicznej dyskusji na temat nowego planu zagospodarowania przestrzennego zachęca mieszkanka z ul. Czyżewskiego. 

Droga_do_przedszkola3

Stroma działka przeznaczona na przedszkole to praktycznie las

Dnia 9.10.2012., o godz. 17, ( IV piętro) w Biurze Rozwoju Gdańska przy Wałach Piastowskich 24, odbędzie się debata publiczna na temat  miejscowego planu zagospodarowania terenu w rejonie Czyżewskiego Karpacka.

W tym planie przewidziana jest budowa szóstego na tym obszarze (ok. 2km2) przedszkola. Zgodnie z przygotowywanym planem ma ono być zlokalizowane na znacznej wysokości skarpie stanowiącej otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego porośniętą 150 letnimi sosnami i innymi dorodnymi drzewami, które trzymają skarpę i zielenią wypełniają  międzyblokową przestrzeń.

Budowanie przedszkola w takim terenie, w rejonie gdzie na obszarze ok. 2km2 funkcjonuje 5 innych placówek, które zaspakajają potrzeby lokalne (w ubiegłym roku był dodatkowy nabór) wydaje się pozbawiony sensu. Jednak argumenty mieszkańców nie są przyjmowane przez Władze. Zarówno protesty Wspólnoty (Czyżewskiego 6) jak i mieszkańców osiedli Pawła Gdańca i Karpacka są odrzucane lub pomijane milczeniem.

W grudniu ubiegłego roku został złożony w Biurze Rozwoju Gdańska protest i wniosek o zmianę szkodliwego dla mieszkańców planu zagospodarowania podpisany przez ok. 500 mieszkańców – do dziś bez odpowiedzi.

Teraz daje nam się do zrozumienia, że decydująca w tej sprawie będzie frekwencja i protesty złożone w przebiegu debaty publicznej.

Z tego co udało się ustalić droga dojazdowa do planowanego przedszkola ma przebiegać miedzy budynkami Czyżewskiego 6 i 7, to jest w miejscu gdzie dystans między budynkami wynosi 7,8m. Od tej strony znajduje się jedno z wejść do budynku nr 6 i okienka piwniczne wychodzące poza obrys budynku.

Droga_do_przedszkola2

Między budynkami droga przewidziana jako dojazd na przyszłą budowę i do przedszkola 

Plany budowy przedszkola wraz z tak usytuowaną drogą budzą poważne obawy ze względu na stan techniczny stuletniego budynku nr 6, który od niedawna stanowi własność wspólnotową. Jak wynika z orzeczenia technicznego, wykonanego na zlecenie Wspólnoty, przez inspektora budowlanego Pana inżyniera Skibę stan techniczny budynku jest zły. Z tego orzeczenia wynika również, że budowa drogi dojazdowej związana z pracą ciężkiego sprzętu i późniejszą eksploatacja ze wzmożonym nasileniem ruchu jest dla budynku zagrożeniem. W wyniku wielodziesięcioletnich zaniedbań poprzedniego właściciela teraz czeka Wspólnotę natychmiastowy remont grożących zawaleniem stropów w piwnicy oraz innych poważnych prac remontowych na realizację których Wspólnota zmuszona jest wziąć zobowiązania kredytowe. Z tej perspektywy wizja budowy planowanego przedszkola budzi grozę. Według oceny Urzędu Konserwatora, który podał wytyczne remontowe ?dom jest doskonałym przykładem gdańskiej architektury początku XX wieku?

Droga_do_przedszkola1

„Wjazd” do przyszłego przedszkola

Realizacja planowanej inwestycji będzie wymagać wycinki drzew porastających pagórek oraz niwelację skarpy o znacznym nachyleniu. Ingerencja w skarpę, niezależnie od użytych nowych metod technicznych, skutkować będzie naruszeniem stosunków gruntowo wodnych na wspomnianym terenie. W dłuższej perspektywie czasowej może to doprowadzić do usychania drzew porastających wzniesienie również poza granicą określoną w rozpatrywanym planie zagospodarowania.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych, po zdjęciu utwardzonego roślinnością terenu i zniwelowaniu skarpy z pewnością wystąpią problemy związane ze spływem rozluźnionego gruntu, szczególnie w czasie wystąpienia silnych opadów, które ostatnio nie są rzadkością. W tym rejonie już obecnie w czasie deszczu o dużym natężeniu znaczne ilości błota spływające z wysoczyzny zamulają kanalizację burzową utrudniając odwodnienie ruchliwej ul. Czyżewskiego.

Prosimy o wsparcie naszych racji, w końcu żyjąc w demokratycznym państwie mamy prawo nie szkodząc innym decydować o tym co uważamy za ważne dla nas.

Debata publiczna nad planem odbędzie się 9.10.2012., o godz. 17, w Biurze Rozwoju Gdańska przy Wałach Piastowskich 24 (Budynek ?Solidarności? –  IV piętro).

Elżbieta Piernicka

>>> Zobacz wyłożenie do publicznego wglądu planu „Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego”

 


Wyświetl większą mapę

We wtorek, 9 października ważyć się mogą losy zielonego zakątka w rejonie ulicy Czyżewskiego i Karpackiej. Procedowany plan wzbudza olbrzymie protesty okolicznych mieszkańców. Zebrano ponad pół tysiąca podpisów. Do udziału w publicznej dyskusji na temat nowego planu zagospodarowania przestrzennego zachęca mieszkanka z ul. Czyżewskiego. 

Droga_do_przedszkola3

Stroma działka przeznaczona na przedszkole to praktycznie las

Dnia 9.10.2012., o godz. 17, ( IV piętro) w Biurze Rozwoju Gdańska przy Wałach Piastowskich 24, odbędzie się debata publiczna na temat  miejscowego planu zagospodarowania terenu w rejonie Czyżewskiego Karpacka.

W tym planie przewidziana jest budowa szóstego na tym obszarze (ok. 2km2) przedszkola. Zgodnie z przygotowywanym planem ma ono być zlokalizowane na znacznej wysokości skarpie stanowiącej otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego porośniętą 150 letnimi sosnami i innymi dorodnymi drzewami, które trzymają skarpę i zielenią wypełniają  międzyblokową przestrzeń.

Budowanie przedszkola w takim terenie, w rejonie gdzie na obszarze ok. 2km2 funkcjonuje 5 innych placówek, które zaspakajają potrzeby lokalne (w ubiegłym roku był dodatkowy nabór) wydaje się pozbawiony sensu. Jednak argumenty mieszkańców nie są przyjmowane przez Władze. Zarówno protesty Wspólnoty (Czyżewskiego 6) jak i mieszkańców osiedli Pawła Gdańca i Karpacka są odrzucane lub pomijane milczeniem.

W grudniu ubiegłego roku został złożony w Biurze Rozwoju Gdańska protest i wniosek o zmianę szkodliwego dla mieszkańców planu zagospodarowania podpisany przez ok. 500 mieszkańców - do dziś bez odpowiedzi.

Teraz daje nam się do zrozumienia, że decydująca w tej sprawie będzie frekwencja i protesty złożone w przebiegu debaty publicznej.

Z tego co udało się ustalić droga dojazdowa do planowanego przedszkola ma przebiegać miedzy budynkami Czyżewskiego 6 i 7, to jest w miejscu gdzie dystans między budynkami wynosi 7,8m. Od tej strony znajduje się jedno z wejść do budynku nr 6 i okienka piwniczne wychodzące poza obrys budynku.

Droga_do_przedszkola2

Między budynkami droga przewidziana jako dojazd na przyszłą budowę i do przedszkola 

Plany budowy przedszkola wraz z tak usytuowaną drogą budzą poważne obawy ze względu na stan techniczny stuletniego budynku nr 6, który od niedawna stanowi własność wspólnotową. Jak wynika z orzeczenia technicznego, wykonanego na zlecenie Wspólnoty, przez inspektora budowlanego Pana inżyniera Skibę stan techniczny budynku jest zły. Z tego orzeczenia wynika również, że budowa drogi dojazdowej związana z pracą ciężkiego sprzętu i późniejszą eksploatacja ze wzmożonym nasileniem ruchu jest dla budynku zagrożeniem. W wyniku wielodziesięcioletnich zaniedbań poprzedniego właściciela teraz czeka Wspólnotę natychmiastowy remont grożących zawaleniem stropów w piwnicy oraz innych poważnych prac remontowych na realizację których Wspólnota zmuszona jest wziąć zobowiązania kredytowe. Z tej perspektywy wizja budowy planowanego przedszkola budzi grozę. Według oceny Urzędu Konserwatora, który podał wytyczne remontowe ?dom jest doskonałym przykładem gdańskiej architektury początku XX wieku?

Droga_do_przedszkola1

"Wjazd" do przyszłego przedszkola

Realizacja planowanej inwestycji będzie wymagać wycinki drzew porastających pagórek oraz niwelację skarpy o znacznym nachyleniu. Ingerencja w skarpę, niezależnie od użytych nowych metod technicznych, skutkować będzie naruszeniem stosunków gruntowo wodnych na wspomnianym terenie. W dłuższej perspektywie czasowej może to doprowadzić do usychania drzew porastających wzniesienie również poza granicą określoną w rozpatrywanym planie zagospodarowania.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych, po zdjęciu utwardzonego roślinnością terenu i zniwelowaniu skarpy z pewnością wystąpią problemy związane ze spływem rozluźnionego gruntu, szczególnie w czasie wystąpienia silnych opadów, które ostatnio nie są rzadkością. W tym rejonie już obecnie w czasie deszczu o dużym natężeniu znaczne ilości błota spływające z wysoczyzny zamulają kanalizację burzową utrudniając odwodnienie ruchliwej ul. Czyżewskiego.

Prosimy o wsparcie naszych racji, w końcu żyjąc w demokratycznym państwie mamy prawo nie szkodząc innym decydować o tym co uważamy za ważne dla nas.

Debata publiczna nad planem odbędzie się 9.10.2012., o godz. 17, w Biurze Rozwoju Gdańska przy Wałach Piastowskich 24 (Budynek ?Solidarności? -  IV piętro).

Elżbieta Piernicka

>>> Zobacz wyłożenie do publicznego wglądu planu "Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego"

 


Wyświetl większą mapę

|

We wtorek, 9 października ważyć się mogą losy zielonego zakątka w rejonie ulicy Czyżewskiego i Karpackiej. Procedowany plan wzbudza olbrzymie protesty okolicznych mieszkańców. Zebrano ponad pół tysiąca podpisów. Do udziału w publicznej dyskusji na temat nowego planu zagospodarowania przestrzennego zachęca mieszkanka z ul. Czyżewskiego. 

Droga_do_przedszkola3

Stroma działka przeznaczona na przedszkole to praktycznie las

Dnia 9.10.2012., o godz. 17, ( IV piętro) w Biurze Rozwoju Gdańska przy Wałach Piastowskich 24, odbędzie się debata publiczna na temat  miejscowego planu zagospodarowania terenu w rejonie Czyżewskiego Karpacka.

W tym planie przewidziana jest budowa szóstego na tym obszarze (ok. 2km2) przedszkola. Zgodnie z przygotowywanym planem ma ono być zlokalizowane na znacznej wysokości skarpie stanowiącej otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego porośniętą 150 letnimi sosnami i innymi dorodnymi drzewami, które trzymają skarpę i zielenią wypełniają  międzyblokową przestrzeń.

Budowanie przedszkola w takim terenie, w rejonie gdzie na obszarze ok. 2km2 funkcjonuje 5 innych placówek, które zaspakajają potrzeby lokalne (w ubiegłym roku był dodatkowy nabór) wydaje się pozbawiony sensu. Jednak argumenty mieszkańców nie są przyjmowane przez Władze. Zarówno protesty Wspólnoty (Czyżewskiego 6) jak i mieszkańców osiedli Pawła Gdańca i Karpacka są odrzucane lub pomijane milczeniem.

W grudniu ubiegłego roku został złożony w Biurze Rozwoju Gdańska protest i wniosek o zmianę szkodliwego dla mieszkańców planu zagospodarowania podpisany przez ok. 500 mieszkańców - do dziś bez odpowiedzi.

Teraz daje nam się do zrozumienia, że decydująca w tej sprawie będzie frekwencja i protesty złożone w przebiegu debaty publicznej.

Z tego co udało się ustalić droga dojazdowa do planowanego przedszkola ma przebiegać miedzy budynkami Czyżewskiego 6 i 7, to jest w miejscu gdzie dystans między budynkami wynosi 7,8m. Od tej strony znajduje się jedno z wejść do budynku nr 6 i okienka piwniczne wychodzące poza obrys budynku.

Droga_do_przedszkola2

Między budynkami droga przewidziana jako dojazd na przyszłą budowę i do przedszkola 

Plany budowy przedszkola wraz z tak usytuowaną drogą budzą poważne obawy ze względu na stan techniczny stuletniego budynku nr 6, który od niedawna stanowi własność wspólnotową. Jak wynika z orzeczenia technicznego, wykonanego na zlecenie Wspólnoty, przez inspektora budowlanego Pana inżyniera Skibę stan techniczny budynku jest zły. Z tego orzeczenia wynika również, że budowa drogi dojazdowej związana z pracą ciężkiego sprzętu i późniejszą eksploatacja ze wzmożonym nasileniem ruchu jest dla budynku zagrożeniem. W wyniku wielodziesięcioletnich zaniedbań poprzedniego właściciela teraz czeka Wspólnotę natychmiastowy remont grożących zawaleniem stropów w piwnicy oraz innych poważnych prac remontowych na realizację których Wspólnota zmuszona jest wziąć zobowiązania kredytowe. Z tej perspektywy wizja budowy planowanego przedszkola budzi grozę. Według oceny Urzędu Konserwatora, który podał wytyczne remontowe ?dom jest doskonałym przykładem gdańskiej architektury początku XX wieku?

Droga_do_przedszkola1

"Wjazd" do przyszłego przedszkola

Realizacja planowanej inwestycji będzie wymagać wycinki drzew porastających pagórek oraz niwelację skarpy o znacznym nachyleniu. Ingerencja w skarpę, niezależnie od użytych nowych metod technicznych, skutkować będzie naruszeniem stosunków gruntowo wodnych na wspomnianym terenie. W dłuższej perspektywie czasowej może to doprowadzić do usychania drzew porastających wzniesienie również poza granicą określoną w rozpatrywanym planie zagospodarowania.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych, po zdjęciu utwardzonego roślinnością terenu i zniwelowaniu skarpy z pewnością wystąpią problemy związane ze spływem rozluźnionego gruntu, szczególnie w czasie wystąpienia silnych opadów, które ostatnio nie są rzadkością. W tym rejonie już obecnie w czasie deszczu o dużym natężeniu znaczne ilości błota spływające z wysoczyzny zamulają kanalizację burzową utrudniając odwodnienie ruchliwej ul. Czyżewskiego.

Prosimy o wsparcie naszych racji, w końcu żyjąc w demokratycznym państwie mamy prawo nie szkodząc innym decydować o tym co uważamy za ważne dla nas.

Debata publiczna nad planem odbędzie się 9.10.2012., o godz. 17, w Biurze Rozwoju Gdańska przy Wałach Piastowskich 24 (Budynek ?Solidarności? -  IV piętro).

Elżbieta Piernicka

>>> Zobacz wyłożenie do publicznego wglądu planu "Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego"

 


Wyświetl większą mapę

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

We wtorek, 9 października ważyć się mogą losy zielonego zakątka w rejonie ulicy Czyżewskiego i Karpackiej. Procedowany plan wzbudza olbrzymie protesty okolicznych mieszkańców. Zebrano ponad pół tysiąca podpisów. Do udziału w publicznej dyskusji na temat nowego planu zagospodarowania przestrzennego zachęca mieszkanka z ul. Czyżewskiego. 

Droga_do_przedszkola3

Stroma działka przeznaczona na przedszkole to praktycznie las

Dnia 9.10.2012., o godz. 17, ( IV piętro) w Biurze Rozwoju Gdańska przy Wałach Piastowskich 24, odbędzie się debata publiczna na temat  miejscowego planu zagospodarowania terenu w rejonie Czyżewskiego Karpacka.

W tym planie przewidziana jest budowa szóstego na tym obszarze (ok. 2km2) przedszkola. Zgodnie z przygotowywanym planem ma ono być zlokalizowane na znacznej wysokości skarpie stanowiącej otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego porośniętą 150 letnimi sosnami i innymi dorodnymi drzewami, które trzymają skarpę i zielenią wypełniają  międzyblokową przestrzeń.

Budowanie przedszkola w takim terenie, w rejonie gdzie na obszarze ok. 2km2 funkcjonuje 5 innych placówek, które zaspakajają potrzeby lokalne (w ubiegłym roku był dodatkowy nabór) wydaje się pozbawiony sensu. Jednak argumenty mieszkańców nie są przyjmowane przez Władze. Zarówno protesty Wspólnoty (Czyżewskiego 6) jak i mieszkańców osiedli Pawła Gdańca i Karpacka są odrzucane lub pomijane milczeniem.

W grudniu ubiegłego roku został złożony w Biurze Rozwoju Gdańska protest i wniosek o zmianę szkodliwego dla mieszkańców planu zagospodarowania podpisany przez ok. 500 mieszkańców – do dziś bez odpowiedzi.

Teraz daje nam się do zrozumienia, że decydująca w tej sprawie będzie frekwencja i protesty złożone w przebiegu debaty publicznej.

Z tego co udało się ustalić droga dojazdowa do planowanego przedszkola ma przebiegać miedzy budynkami Czyżewskiego 6 i 7, to jest w miejscu gdzie dystans między budynkami wynosi 7,8m. Od tej strony znajduje się jedno z wejść do budynku nr 6 i okienka piwniczne wychodzące poza obrys budynku.

Droga_do_przedszkola2

Między budynkami droga przewidziana jako dojazd na przyszłą budowę i do przedszkola 

Plany budowy przedszkola wraz z tak usytuowaną drogą budzą poważne obawy ze względu na stan techniczny stuletniego budynku nr 6, który od niedawna stanowi własność wspólnotową. Jak wynika z orzeczenia technicznego, wykonanego na zlecenie Wspólnoty, przez inspektora budowlanego Pana inżyniera Skibę stan techniczny budynku jest zły. Z tego orzeczenia wynika również, że budowa drogi dojazdowej związana z pracą ciężkiego sprzętu i późniejszą eksploatacja ze wzmożonym nasileniem ruchu jest dla budynku zagrożeniem. W wyniku wielodziesięcioletnich zaniedbań poprzedniego właściciela teraz czeka Wspólnotę natychmiastowy remont grożących zawaleniem stropów w piwnicy oraz innych poważnych prac remontowych na realizację których Wspólnota zmuszona jest wziąć zobowiązania kredytowe. Z tej perspektywy wizja budowy planowanego przedszkola budzi grozę. Według oceny Urzędu Konserwatora, który podał wytyczne remontowe ?dom jest doskonałym przykładem gdańskiej architektury początku XX wieku?

Droga_do_przedszkola1

„Wjazd” do przyszłego przedszkola

Realizacja planowanej inwestycji będzie wymagać wycinki drzew porastających pagórek oraz niwelację skarpy o znacznym nachyleniu. Ingerencja w skarpę, niezależnie od użytych nowych metod technicznych, skutkować będzie naruszeniem stosunków gruntowo wodnych na wspomnianym terenie. W dłuższej perspektywie czasowej może to doprowadzić do usychania drzew porastających wzniesienie również poza granicą określoną w rozpatrywanym planie zagospodarowania.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych, po zdjęciu utwardzonego roślinnością terenu i zniwelowaniu skarpy z pewnością wystąpią problemy związane ze spływem rozluźnionego gruntu, szczególnie w czasie wystąpienia silnych opadów, które ostatnio nie są rzadkością. W tym rejonie już obecnie w czasie deszczu o dużym natężeniu znaczne ilości błota spływające z wysoczyzny zamulają kanalizację burzową utrudniając odwodnienie ruchliwej ul. Czyżewskiego.

Prosimy o wsparcie naszych racji, w końcu żyjąc w demokratycznym państwie mamy prawo nie szkodząc innym decydować o tym co uważamy za ważne dla nas.

Debata publiczna nad planem odbędzie się 9.10.2012., o godz. 17, w Biurze Rozwoju Gdańska przy Wałach Piastowskich 24 (Budynek ?Solidarności? –  IV piętro).

Elżbieta Piernicka

>>> Zobacz wyłożenie do publicznego wglądu planu „Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego”

 


Wyświetl większą mapę