Reklama

Rodzice boją się o los przedszkola przy Parku

Rodzice przedszkolaków ponownie obawiają się o los przedszkola nr 39, które przylega do Parku Oliwskiego i terenów firmy Doraco. Czy koniec kadencji obecnej dyrektor przedszkola to początek likwidacji placówki? Takie pytanie stawiają rodzice oraz pracownicy przedszkola.

Przedszkole_nr_3920140630_15

30 czerwca przed przedszkolem odbyła się audycja Radia Gdańsk ?Tu i Teraz?

Dowiedzieliśmy się, że miasto odwołuje panią dyrektor przedszkola. Z tego co wiem pani dyrektor od 20 lat jest dyrektorem przedszkola. Dzieci ją bardzo kochają, a rodzice szanują przede wszystkim za oddanie, z którym prowadzi przedszkole ? napisała do nas Joanna Jank, mama przedszkolaka.

To naprawdę nauczyciel i organizator przedszkola z powołania. Kuratorium również zawsze wysoko oceniało jej pracę. Niedługo kończy się kolejna kadencja pracy pani dyrektor i zgodnie z procedurami ogłoszony został konkurs na dyrektora przedszkola. Tymczasem mimo pozytywnych not i braku innego kandydata na dyrektora przedszkola, pani dyrektor nie została powołana na kolejną kadencję. Nie znana jest przyczyna takiej decyzji. Czy w związku z tym od września powołany zostanie zarządca komisaryczny? Jaki będzie cel pracy tego zarządcy?

Niestety, my jako rodzice przedszkolaków, bardzo się obawiamy, że wszystko prowadzi do zamknięcia przedszkola i przejęcia budynku na rzecz Doraco. Duży budynek w pięknym parku jest zapewne niezłym kąskiem dla przedsiębiorczych biznesmenów. Już dwa lata temu pojawiały się głosy, że w tym miejscu miałyby powstać kolejne biura czy restauracja. Dzieci i ich potrzeby znowu są spychane na dalszy plan. Park nie dla dzieci…? Naprawdę „kasa” jest najważniejsza?

Nie chcę już wracać do tematu skandalicznego przekazania terenu przez miasto na rzecz Doraco, oraz budowania biurowców tuż za płotem parku… Miały tu być boiska sportowe i tereny zielone, ale miastu bardziej się opłacało oddać ziemię prywatnym inwestorom za marne mieszkania na peryferiach… ? kończy swój list Pani Joanna.

Rzeczywiście, 25 czerwca odbył się (otwarty dla publiczności) konkurs na dyrektorów placówek oświatowych w tym i Przedszkola nr 39 przy ul. Opackiej 12a. W skład komisji konkursowej wchodzą: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, 1 przedstawiciel rady rodziców, 1 przedstawiciel rady pedagogicznej i po jednym przedstawicielu działających w szkole związków zawodowych.

Jedynym kandydatem na stanowiska dyrektora przedszkola była Krystyna Mionskowska, aktualna dyrektor. Mimo braku konkurenta, nie wybrano jej na kolejną kadencję.

Pani Dyrektor nie zyskała nawet połowy głosów komisji. Pan prezydent wyznaczy osobę na funkcję dyrektora placówki ? poinformował nas Piotr Kowalczuk, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Dyrektor uspokaja również rodziców przedszkolaków w kwestii losów przedszkola. – Przedszkole nie będzie likwidowane ani nigdzie przenoszone. Nie po to je remontujemy ? mówi Kowalczuk. – Obecnie pracujemy nad siecią, która zwiększy liczbę miejsc dla najmłodszych gdańszczan.

30 czerwca przed przedszkolem odbyła się audycja Radia Gdańsk ?Tu i Teraz?. Na program przybyło kilkadziesiąt osób. Zapis audio programu poniżej.W związku z aktualną sytuacją, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna przy Przedszkolu nr 39 skierowała do dyr. Kowalczuka petycję:

Wyrażamy sprzeciw w sprawie nie wyłonienia w przeprowadzonym konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 39 w Gdańsku Pani Krystyny Mionskowskiej ? obecnego dyrektora tej placówki oświatowej i jedynego kandydata na to stanowisko, jako dyrektora na kolejną kadencję.

Przez długie lata pracy Pani Krystyna Mionskowska nabyła doświadczenie jako nauczyciel i dyrektor placówki Przedszkola nr 39 w Gdańsku Oliwie. Przez 20 lat, pełniąc powierzaną na kolejne kadencje, funkcję dyrektora konsekwentnie realizowała zamierzone plany, modernizując placówkę. Dbała o przedszkole i powierzone jej dzieci oraz personel. Stwarzała warunki do samodoskonalenia i rozwoju osobistego nauczycieli. Angażowała rodziców do współpracy na rzecz przedszkola, wykorzystując ich uwagi z ankiet i indywidualnych rozmów.

Pani Dyrektor Mionskowska jest wymagająca i konsekwentna zarówno w stosunku do siebie i podwładnych. Zawsze znajduje czas dla dzieci, rodziców i personelu przedszkola. Popiera nowe inicjatywy i jest otwarta na propozycje Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.  Zapewnia poczucie spokoju i komfortu psychicznego przede wszystkim wychowankom i ich rodzicom, co sprzyja lepszej, wydajnej współpracy nauczycieli z dziećmi. W sprawach spornych zachowuje się jak mediator, jednocześnie konsultując się ze swoimi zwierzchnikami. Ich opinia jest dla niej bardzo ważna. Podejmując decyzje zawsze ma na względzie dobro dziecka.

Dyrektor Krystyna Mionskowska wielokrotnie otrzymywała wyróżniającą ocenę Kuratorium i Rady Pedagogicznej. Dnia 25 czerwca 2014 Pani Mionskowska przystąpiła do kolejnego konkursu na dyrektora Przedszkola nr 39 w Gdańsku. Była ona jedynym kandydatem i pomimo spełnienia warunków koniecznych dopuszczających do konkursu, jej ogromnego doświadczenia pedagogicznego oraz zarządczego, przygotowania ciekawej koncepcji rozwoju placówki, a także wyróżniającej oceny wydanej przez organ nadrzędny w czerwcu 2014, nie została zatwierdzona jako dyrektor Przedszkola na 39 w Gdańsku na kolejną kadencję. Mimo, że nie została wybrana przez Komisję konkursową, uważamy, że jest najlepszym kandydatem na to stanowisko.

Przedszkole_nr_3920140630_09

Wymiana okien w budynku przedszkola

Cieszymy się, że po wieloletnich staraniach obecnego dyrektora Przedszkola nr 39, Pani Mionskowskiej, znalazły się fundusze w kasie miejskiej oraz wykonawcy na wymianę starych okien oraz położenie nowej elewacji budynku. Poddajemy jednak w wątpliwość, czy ta decyzja była podjęta jedynie w trosce o bezpieczeństwo przebywających na terenie placówki dzieci, czy też była podyktowana potrzebą dostosowania budynku do wizerunku sąsiadujących z przedszkolem biurowców firmy Doraco. Martwimy się, że odwołanie obecnego dyrektora Przedszkola nr 39 jest kolejnym krokiem do przekształcenia placówki z samorządowej na prywatną, czy wręcz jej likwidacji.

Prosimy o pisemne podanie kryteriów oceny kandydatów na dyrektora placówek przedszkolnych, które są stawiane w tym roku kandydatom na dyrektorów przez Organ Nadzorczy nad tymi placówkami, czyli w tym przypadku Miasto Gdańsk; pisemnego umotywowania powodów dotyczących odrzucenia kandydatury obecnej Pani Dyrektor oraz możliwości udostępnienia Protokołu z przeprowadzonego konkursu w dniu 25 czerwca 2014 na dyrektora Przedszkola nr 39 w Gdańsku.

Jednocześnie prosimy o pisemne podanie możliwości prawnych odwołania się od decyzji podjętej przez Komisję Konkursową dotyczącą konkursu na dyrektora placówki przedszkolnej.

Zaznaczamy także, że kwestia obsadzenia stanowiska dyrektora placówki przedszkolnej, w wypadku braku rozstrzygnięcia w drodze konkursu, została jednoznacznie zapisana w art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty mówiącym, że jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady placówki i rady pedagogicznej, a w opinii naszej najlepszym kandydatem na to stanowisko jest obecna Dyrektor Przedszkola nr 39, Pani Mionskowska.

Prosimy również o pisemne potwierdzenie, że Przedszkole nr 39 w Gdańsku pozostanie oświatową placówką samorządową przez kolejne lata.

Rodzice i personel Przedszkola nr 39

(lista podpisów dołączona do pisma ? blisko 100 nazwisk)

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej

3. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

4. Rzecznik Praw Dziecka

5. Związek Nauczycielstwa Polskiego

6. Rada Miasta Gdańsk

7. Rada Dzielnicy Oliwa

8. Media

Dwa lata temu sprawa przedszkola nr 39 ta była bardzo głośna w całym Gdańsku. Firma Doraco przejęła wówczas od miasta działki przy Parku Oliwskim, płacąc mieszkaniami na Szadółkach. Na jednej ze sprzedanych w ten sposób działek znajdoiwał się przedszkolny plac zabaw. O tym że plac zabaw nie stoi już na komunalnej działce i że urządzenia zabawowe trzeba będzie zabrać, dyrekcja przedszkola i rodzice dowiedzieli się …. od nowego właściciela. Pojawiły sie obawy, że przedszkole również zostanie sprzedane. Teraz te leki powróciły, zgodnie z powszechnymi przewidywaniami.

Tomasz Strug

Doraco o przedszkolu przy Parku Oliwskim i planach budowlanych

Rodzice przedszkolaków ponownie obawiają się o los przedszkola nr 39, które przylega do Parku Oliwskiego i terenów firmy Doraco. Czy koniec kadencji obecnej dyrektor przedszkola to początek likwidacji placówki? Takie pytanie stawiają rodzice oraz pracownicy przedszkola.

Przedszkole_nr_3920140630_15

30 czerwca przed przedszkolem odbyła się audycja Radia Gdańsk ?Tu i Teraz?

- Dowiedzieliśmy się, że miasto odwołuje panią dyrektor przedszkola. Z tego co wiem pani dyrektor od 20 lat jest dyrektorem przedszkola. Dzieci ją bardzo kochają, a rodzice szanują przede wszystkim za oddanie, z którym prowadzi przedszkole ? napisała do nas Joanna Jank, mama przedszkolaka.

- To naprawdę nauczyciel i organizator przedszkola z powołania. Kuratorium również zawsze wysoko oceniało jej pracę. Niedługo kończy się kolejna kadencja pracy pani dyrektor i zgodnie z procedurami ogłoszony został konkurs na dyrektora przedszkola. Tymczasem mimo pozytywnych not i braku innego kandydata na dyrektora przedszkola, pani dyrektor nie została powołana na kolejną kadencję. Nie znana jest przyczyna takiej decyzji. Czy w związku z tym od września powołany zostanie zarządca komisaryczny? Jaki będzie cel pracy tego zarządcy?

Niestety, my jako rodzice przedszkolaków, bardzo się obawiamy, że wszystko prowadzi do zamknięcia przedszkola i przejęcia budynku na rzecz Doraco. Duży budynek w pięknym parku jest zapewne niezłym kąskiem dla przedsiębiorczych biznesmenów. Już dwa lata temu pojawiały się głosy, że w tym miejscu miałyby powstać kolejne biura czy restauracja. Dzieci i ich potrzeby znowu są spychane na dalszy plan. Park nie dla dzieci...? Naprawdę "kasa" jest najważniejsza?

Nie chcę już wracać do tematu skandalicznego przekazania terenu przez miasto na rzecz Doraco, oraz budowania biurowców tuż za płotem parku... Miały tu być boiska sportowe i tereny zielone, ale miastu bardziej się opłacało oddać ziemię prywatnym inwestorom za marne mieszkania na peryferiach... ? kończy swój list Pani Joanna.

Rzeczywiście, 25 czerwca odbył się (otwarty dla publiczności) konkurs na dyrektorów placówek oświatowych w tym i Przedszkola nr 39 przy ul. Opackiej 12a. W skład komisji konkursowej wchodzą: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, 1 przedstawiciel rady rodziców, 1 przedstawiciel rady pedagogicznej i po jednym przedstawicielu działających w szkole związków zawodowych.

Jedynym kandydatem na stanowiska dyrektora przedszkola była Krystyna Mionskowska, aktualna dyrektor. Mimo braku konkurenta, nie wybrano jej na kolejną kadencję.

- Pani Dyrektor nie zyskała nawet połowy głosów komisji. Pan prezydent wyznaczy osobę na funkcję dyrektora placówki ? poinformował nas Piotr Kowalczuk, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Dyrektor uspokaja również rodziców przedszkolaków w kwestii losów przedszkola. - Przedszkole nie będzie likwidowane ani nigdzie przenoszone. Nie po to je remontujemy ? mówi Kowalczuk. - Obecnie pracujemy nad siecią, która zwiększy liczbę miejsc dla najmłodszych gdańszczan.

30 czerwca przed przedszkolem odbyła się audycja Radia Gdańsk ?Tu i Teraz?. Na program przybyło kilkadziesiąt osób. Zapis audio programu poniżej.

W związku z aktualną sytuacją, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna przy Przedszkolu nr 39 skierowała do dyr. Kowalczuka petycję:

Wyrażamy sprzeciw w sprawie nie wyłonienia w przeprowadzonym konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 39 w Gdańsku Pani Krystyny Mionskowskiej ? obecnego dyrektora tej placówki oświatowej i jedynego kandydata na to stanowisko, jako dyrektora na kolejną kadencję.

Przez długie lata pracy Pani Krystyna Mionskowska nabyła doświadczenie jako nauczyciel i dyrektor placówki Przedszkola nr 39 w Gdańsku Oliwie. Przez 20 lat, pełniąc powierzaną na kolejne kadencje, funkcję dyrektora konsekwentnie realizowała zamierzone plany, modernizując placówkę. Dbała o przedszkole i powierzone jej dzieci oraz personel. Stwarzała warunki do samodoskonalenia i rozwoju osobistego nauczycieli. Angażowała rodziców do współpracy na rzecz przedszkola, wykorzystując ich uwagi z ankiet i indywidualnych rozmów.

Pani Dyrektor Mionskowska jest wymagająca i konsekwentna zarówno w stosunku do siebie i podwładnych. Zawsze znajduje czas dla dzieci, rodziców i personelu przedszkola. Popiera nowe inicjatywy i jest otwarta na propozycje Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.  Zapewnia poczucie spokoju i komfortu psychicznego przede wszystkim wychowankom i ich rodzicom, co sprzyja lepszej, wydajnej współpracy nauczycieli z dziećmi. W sprawach spornych zachowuje się jak mediator, jednocześnie konsultując się ze swoimi zwierzchnikami. Ich opinia jest dla niej bardzo ważna. Podejmując decyzje zawsze ma na względzie dobro dziecka.

Dyrektor Krystyna Mionskowska wielokrotnie otrzymywała wyróżniającą ocenę Kuratorium i Rady Pedagogicznej. Dnia 25 czerwca 2014 Pani Mionskowska przystąpiła do kolejnego konkursu na dyrektora Przedszkola nr 39 w Gdańsku. Była ona jedynym kandydatem i pomimo spełnienia warunków koniecznych dopuszczających do konkursu, jej ogromnego doświadczenia pedagogicznego oraz zarządczego, przygotowania ciekawej koncepcji rozwoju placówki, a także wyróżniającej oceny wydanej przez organ nadrzędny w czerwcu 2014, nie została zatwierdzona jako dyrektor Przedszkola na 39 w Gdańsku na kolejną kadencję. Mimo, że nie została wybrana przez Komisję konkursową, uważamy, że jest najlepszym kandydatem na to stanowisko.

Przedszkole_nr_3920140630_09

Wymiana okien w budynku przedszkola

Cieszymy się, że po wieloletnich staraniach obecnego dyrektora Przedszkola nr 39, Pani Mionskowskiej, znalazły się fundusze w kasie miejskiej oraz wykonawcy na wymianę starych okien oraz położenie nowej elewacji budynku. Poddajemy jednak w wątpliwość, czy ta decyzja była podjęta jedynie w trosce o bezpieczeństwo przebywających na terenie placówki dzieci, czy też była podyktowana potrzebą dostosowania budynku do wizerunku sąsiadujących z przedszkolem biurowców firmy Doraco. Martwimy się, że odwołanie obecnego dyrektora Przedszkola nr 39 jest kolejnym krokiem do przekształcenia placówki z samorządowej na prywatną, czy wręcz jej likwidacji.

Prosimy o pisemne podanie kryteriów oceny kandydatów na dyrektora placówek przedszkolnych, które są stawiane w tym roku kandydatom na dyrektorów przez Organ Nadzorczy nad tymi placówkami, czyli w tym przypadku Miasto Gdańsk; pisemnego umotywowania powodów dotyczących odrzucenia kandydatury obecnej Pani Dyrektor oraz możliwości udostępnienia Protokołu z przeprowadzonego konkursu w dniu 25 czerwca 2014 na dyrektora Przedszkola nr 39 w Gdańsku.

Jednocześnie prosimy o pisemne podanie możliwości prawnych odwołania się od decyzji podjętej przez Komisję Konkursową dotyczącą konkursu na dyrektora placówki przedszkolnej.

Zaznaczamy także, że kwestia obsadzenia stanowiska dyrektora placówki przedszkolnej, w wypadku braku rozstrzygnięcia w drodze konkursu, została jednoznacznie zapisana w art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty mówiącym, że jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady placówki i rady pedagogicznej, a w opinii naszej najlepszym kandydatem na to stanowisko jest obecna Dyrektor Przedszkola nr 39, Pani Mionskowska.

Prosimy również o pisemne potwierdzenie, że Przedszkole nr 39 w Gdańsku pozostanie oświatową placówką samorządową przez kolejne lata.

Rodzice i personel Przedszkola nr 39

(lista podpisów dołączona do pisma ? blisko 100 nazwisk)

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej

3. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

4. Rzecznik Praw Dziecka

5. Związek Nauczycielstwa Polskiego

6. Rada Miasta Gdańsk

7. Rada Dzielnicy Oliwa

8. Media

Dwa lata temu sprawa przedszkola nr 39 ta była bardzo głośna w całym Gdańsku. Firma Doraco przejęła wówczas od miasta działki przy Parku Oliwskim, płacąc mieszkaniami na Szadółkach. Na jednej ze sprzedanych w ten sposób działek znajdoiwał się przedszkolny plac zabaw. O tym że plac zabaw nie stoi już na komunalnej działce i że urządzenia zabawowe trzeba będzie zabrać, dyrekcja przedszkola i rodzice dowiedzieli się .... od nowego właściciela. Pojawiły sie obawy, że przedszkole również zostanie sprzedane. Teraz te leki powróciły, zgodnie z powszechnymi przewidywaniami.

Tomasz Strug

Doraco o przedszkolu przy Parku Oliwskim i planach budowlanych

|

Rodzice przedszkolaków ponownie obawiają się o los przedszkola nr 39, które przylega do Parku Oliwskiego i terenów firmy Doraco. Czy koniec kadencji obecnej dyrektor przedszkola to początek likwidacji placówki? Takie pytanie stawiają rodzice oraz pracownicy przedszkola.

Przedszkole_nr_3920140630_15

30 czerwca przed przedszkolem odbyła się audycja Radia Gdańsk ?Tu i Teraz?

- Dowiedzieliśmy się, że miasto odwołuje panią dyrektor przedszkola. Z tego co wiem pani dyrektor od 20 lat jest dyrektorem przedszkola. Dzieci ją bardzo kochają, a rodzice szanują przede wszystkim za oddanie, z którym prowadzi przedszkole ? napisała do nas Joanna Jank, mama przedszkolaka.

- To naprawdę nauczyciel i organizator przedszkola z powołania. Kuratorium również zawsze wysoko oceniało jej pracę. Niedługo kończy się kolejna kadencja pracy pani dyrektor i zgodnie z procedurami ogłoszony został konkurs na dyrektora przedszkola. Tymczasem mimo pozytywnych not i braku innego kandydata na dyrektora przedszkola, pani dyrektor nie została powołana na kolejną kadencję. Nie znana jest przyczyna takiej decyzji. Czy w związku z tym od września powołany zostanie zarządca komisaryczny? Jaki będzie cel pracy tego zarządcy?

Niestety, my jako rodzice przedszkolaków, bardzo się obawiamy, że wszystko prowadzi do zamknięcia przedszkola i przejęcia budynku na rzecz Doraco. Duży budynek w pięknym parku jest zapewne niezłym kąskiem dla przedsiębiorczych biznesmenów. Już dwa lata temu pojawiały się głosy, że w tym miejscu miałyby powstać kolejne biura czy restauracja. Dzieci i ich potrzeby znowu są spychane na dalszy plan. Park nie dla dzieci...? Naprawdę "kasa" jest najważniejsza?

Nie chcę już wracać do tematu skandalicznego przekazania terenu przez miasto na rzecz Doraco, oraz budowania biurowców tuż za płotem parku... Miały tu być boiska sportowe i tereny zielone, ale miastu bardziej się opłacało oddać ziemię prywatnym inwestorom za marne mieszkania na peryferiach... ? kończy swój list Pani Joanna.

Rzeczywiście, 25 czerwca odbył się (otwarty dla publiczności) konkurs na dyrektorów placówek oświatowych w tym i Przedszkola nr 39 przy ul. Opackiej 12a. W skład komisji konkursowej wchodzą: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, 1 przedstawiciel rady rodziców, 1 przedstawiciel rady pedagogicznej i po jednym przedstawicielu działających w szkole związków zawodowych.

Jedynym kandydatem na stanowiska dyrektora przedszkola była Krystyna Mionskowska, aktualna dyrektor. Mimo braku konkurenta, nie wybrano jej na kolejną kadencję.

- Pani Dyrektor nie zyskała nawet połowy głosów komisji. Pan prezydent wyznaczy osobę na funkcję dyrektora placówki ? poinformował nas Piotr Kowalczuk, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Dyrektor uspokaja również rodziców przedszkolaków w kwestii losów przedszkola. - Przedszkole nie będzie likwidowane ani nigdzie przenoszone. Nie po to je remontujemy ? mówi Kowalczuk. - Obecnie pracujemy nad siecią, która zwiększy liczbę miejsc dla najmłodszych gdańszczan.

30 czerwca przed przedszkolem odbyła się audycja Radia Gdańsk ?Tu i Teraz?. Na program przybyło kilkadziesiąt osób. Zapis audio programu poniżej.

W związku z aktualną sytuacją, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna przy Przedszkolu nr 39 skierowała do dyr. Kowalczuka petycję:

Wyrażamy sprzeciw w sprawie nie wyłonienia w przeprowadzonym konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 39 w Gdańsku Pani Krystyny Mionskowskiej ? obecnego dyrektora tej placówki oświatowej i jedynego kandydata na to stanowisko, jako dyrektora na kolejną kadencję.

Przez długie lata pracy Pani Krystyna Mionskowska nabyła doświadczenie jako nauczyciel i dyrektor placówki Przedszkola nr 39 w Gdańsku Oliwie. Przez 20 lat, pełniąc powierzaną na kolejne kadencje, funkcję dyrektora konsekwentnie realizowała zamierzone plany, modernizując placówkę. Dbała o przedszkole i powierzone jej dzieci oraz personel. Stwarzała warunki do samodoskonalenia i rozwoju osobistego nauczycieli. Angażowała rodziców do współpracy na rzecz przedszkola, wykorzystując ich uwagi z ankiet i indywidualnych rozmów.

Pani Dyrektor Mionskowska jest wymagająca i konsekwentna zarówno w stosunku do siebie i podwładnych. Zawsze znajduje czas dla dzieci, rodziców i personelu przedszkola. Popiera nowe inicjatywy i jest otwarta na propozycje Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.  Zapewnia poczucie spokoju i komfortu psychicznego przede wszystkim wychowankom i ich rodzicom, co sprzyja lepszej, wydajnej współpracy nauczycieli z dziećmi. W sprawach spornych zachowuje się jak mediator, jednocześnie konsultując się ze swoimi zwierzchnikami. Ich opinia jest dla niej bardzo ważna. Podejmując decyzje zawsze ma na względzie dobro dziecka.

Dyrektor Krystyna Mionskowska wielokrotnie otrzymywała wyróżniającą ocenę Kuratorium i Rady Pedagogicznej. Dnia 25 czerwca 2014 Pani Mionskowska przystąpiła do kolejnego konkursu na dyrektora Przedszkola nr 39 w Gdańsku. Była ona jedynym kandydatem i pomimo spełnienia warunków koniecznych dopuszczających do konkursu, jej ogromnego doświadczenia pedagogicznego oraz zarządczego, przygotowania ciekawej koncepcji rozwoju placówki, a także wyróżniającej oceny wydanej przez organ nadrzędny w czerwcu 2014, nie została zatwierdzona jako dyrektor Przedszkola na 39 w Gdańsku na kolejną kadencję. Mimo, że nie została wybrana przez Komisję konkursową, uważamy, że jest najlepszym kandydatem na to stanowisko.

Przedszkole_nr_3920140630_09

Wymiana okien w budynku przedszkola

Cieszymy się, że po wieloletnich staraniach obecnego dyrektora Przedszkola nr 39, Pani Mionskowskiej, znalazły się fundusze w kasie miejskiej oraz wykonawcy na wymianę starych okien oraz położenie nowej elewacji budynku. Poddajemy jednak w wątpliwość, czy ta decyzja była podjęta jedynie w trosce o bezpieczeństwo przebywających na terenie placówki dzieci, czy też była podyktowana potrzebą dostosowania budynku do wizerunku sąsiadujących z przedszkolem biurowców firmy Doraco. Martwimy się, że odwołanie obecnego dyrektora Przedszkola nr 39 jest kolejnym krokiem do przekształcenia placówki z samorządowej na prywatną, czy wręcz jej likwidacji.

Prosimy o pisemne podanie kryteriów oceny kandydatów na dyrektora placówek przedszkolnych, które są stawiane w tym roku kandydatom na dyrektorów przez Organ Nadzorczy nad tymi placówkami, czyli w tym przypadku Miasto Gdańsk; pisemnego umotywowania powodów dotyczących odrzucenia kandydatury obecnej Pani Dyrektor oraz możliwości udostępnienia Protokołu z przeprowadzonego konkursu w dniu 25 czerwca 2014 na dyrektora Przedszkola nr 39 w Gdańsku.

Jednocześnie prosimy o pisemne podanie możliwości prawnych odwołania się od decyzji podjętej przez Komisję Konkursową dotyczącą konkursu na dyrektora placówki przedszkolnej.

Zaznaczamy także, że kwestia obsadzenia stanowiska dyrektora placówki przedszkolnej, w wypadku braku rozstrzygnięcia w drodze konkursu, została jednoznacznie zapisana w art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty mówiącym, że jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady placówki i rady pedagogicznej, a w opinii naszej najlepszym kandydatem na to stanowisko jest obecna Dyrektor Przedszkola nr 39, Pani Mionskowska.

Prosimy również o pisemne potwierdzenie, że Przedszkole nr 39 w Gdańsku pozostanie oświatową placówką samorządową przez kolejne lata.

Rodzice i personel Przedszkola nr 39

(lista podpisów dołączona do pisma ? blisko 100 nazwisk)

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej

3. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

4. Rzecznik Praw Dziecka

5. Związek Nauczycielstwa Polskiego

6. Rada Miasta Gdańsk

7. Rada Dzielnicy Oliwa

8. Media

Dwa lata temu sprawa przedszkola nr 39 ta była bardzo głośna w całym Gdańsku. Firma Doraco przejęła wówczas od miasta działki przy Parku Oliwskim, płacąc mieszkaniami na Szadółkach. Na jednej ze sprzedanych w ten sposób działek znajdoiwał się przedszkolny plac zabaw. O tym że plac zabaw nie stoi już na komunalnej działce i że urządzenia zabawowe trzeba będzie zabrać, dyrekcja przedszkola i rodzice dowiedzieli się .... od nowego właściciela. Pojawiły sie obawy, że przedszkole również zostanie sprzedane. Teraz te leki powróciły, zgodnie z powszechnymi przewidywaniami.

Tomasz Strug

Doraco o przedszkolu przy Parku Oliwskim i planach budowlanych

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Rodzice przedszkolaków ponownie obawiają się o los przedszkola nr 39, które przylega do Parku Oliwskiego i terenów firmy Doraco. Czy koniec kadencji obecnej dyrektor przedszkola to początek likwidacji placówki? Takie pytanie stawiają rodzice oraz pracownicy przedszkola.

Przedszkole_nr_3920140630_15

30 czerwca przed przedszkolem odbyła się audycja Radia Gdańsk ?Tu i Teraz?

Dowiedzieliśmy się, że miasto odwołuje panią dyrektor przedszkola. Z tego co wiem pani dyrektor od 20 lat jest dyrektorem przedszkola. Dzieci ją bardzo kochają, a rodzice szanują przede wszystkim za oddanie, z którym prowadzi przedszkole ? napisała do nas Joanna Jank, mama przedszkolaka.

To naprawdę nauczyciel i organizator przedszkola z powołania. Kuratorium również zawsze wysoko oceniało jej pracę. Niedługo kończy się kolejna kadencja pracy pani dyrektor i zgodnie z procedurami ogłoszony został konkurs na dyrektora przedszkola. Tymczasem mimo pozytywnych not i braku innego kandydata na dyrektora przedszkola, pani dyrektor nie została powołana na kolejną kadencję. Nie znana jest przyczyna takiej decyzji. Czy w związku z tym od września powołany zostanie zarządca komisaryczny? Jaki będzie cel pracy tego zarządcy?

Niestety, my jako rodzice przedszkolaków, bardzo się obawiamy, że wszystko prowadzi do zamknięcia przedszkola i przejęcia budynku na rzecz Doraco. Duży budynek w pięknym parku jest zapewne niezłym kąskiem dla przedsiębiorczych biznesmenów. Już dwa lata temu pojawiały się głosy, że w tym miejscu miałyby powstać kolejne biura czy restauracja. Dzieci i ich potrzeby znowu są spychane na dalszy plan. Park nie dla dzieci…? Naprawdę „kasa” jest najważniejsza?

Nie chcę już wracać do tematu skandalicznego przekazania terenu przez miasto na rzecz Doraco, oraz budowania biurowców tuż za płotem parku… Miały tu być boiska sportowe i tereny zielone, ale miastu bardziej się opłacało oddać ziemię prywatnym inwestorom za marne mieszkania na peryferiach… ? kończy swój list Pani Joanna.

Rzeczywiście, 25 czerwca odbył się (otwarty dla publiczności) konkurs na dyrektorów placówek oświatowych w tym i Przedszkola nr 39 przy ul. Opackiej 12a. W skład komisji konkursowej wchodzą: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, 1 przedstawiciel rady rodziców, 1 przedstawiciel rady pedagogicznej i po jednym przedstawicielu działających w szkole związków zawodowych.

Jedynym kandydatem na stanowiska dyrektora przedszkola była Krystyna Mionskowska, aktualna dyrektor. Mimo braku konkurenta, nie wybrano jej na kolejną kadencję.

Pani Dyrektor nie zyskała nawet połowy głosów komisji. Pan prezydent wyznaczy osobę na funkcję dyrektora placówki ? poinformował nas Piotr Kowalczuk, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Dyrektor uspokaja również rodziców przedszkolaków w kwestii losów przedszkola. – Przedszkole nie będzie likwidowane ani nigdzie przenoszone. Nie po to je remontujemy ? mówi Kowalczuk. – Obecnie pracujemy nad siecią, która zwiększy liczbę miejsc dla najmłodszych gdańszczan.

30 czerwca przed przedszkolem odbyła się audycja Radia Gdańsk ?Tu i Teraz?. Na program przybyło kilkadziesiąt osób. Zapis audio programu poniżej.

W związku z aktualną sytuacją, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna przy Przedszkolu nr 39 skierowała do dyr. Kowalczuka petycję:

Wyrażamy sprzeciw w sprawie nie wyłonienia w przeprowadzonym konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 39 w Gdańsku Pani Krystyny Mionskowskiej ? obecnego dyrektora tej placówki oświatowej i jedynego kandydata na to stanowisko, jako dyrektora na kolejną kadencję.

Przez długie lata pracy Pani Krystyna Mionskowska nabyła doświadczenie jako nauczyciel i dyrektor placówki Przedszkola nr 39 w Gdańsku Oliwie. Przez 20 lat, pełniąc powierzaną na kolejne kadencje, funkcję dyrektora konsekwentnie realizowała zamierzone plany, modernizując placówkę. Dbała o przedszkole i powierzone jej dzieci oraz personel. Stwarzała warunki do samodoskonalenia i rozwoju osobistego nauczycieli. Angażowała rodziców do współpracy na rzecz przedszkola, wykorzystując ich uwagi z ankiet i indywidualnych rozmów.

Pani Dyrektor Mionskowska jest wymagająca i konsekwentna zarówno w stosunku do siebie i podwładnych. Zawsze znajduje czas dla dzieci, rodziców i personelu przedszkola. Popiera nowe inicjatywy i jest otwarta na propozycje Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.  Zapewnia poczucie spokoju i komfortu psychicznego przede wszystkim wychowankom i ich rodzicom, co sprzyja lepszej, wydajnej współpracy nauczycieli z dziećmi. W sprawach spornych zachowuje się jak mediator, jednocześnie konsultując się ze swoimi zwierzchnikami. Ich opinia jest dla niej bardzo ważna. Podejmując decyzje zawsze ma na względzie dobro dziecka.

Dyrektor Krystyna Mionskowska wielokrotnie otrzymywała wyróżniającą ocenę Kuratorium i Rady Pedagogicznej. Dnia 25 czerwca 2014 Pani Mionskowska przystąpiła do kolejnego konkursu na dyrektora Przedszkola nr 39 w Gdańsku. Była ona jedynym kandydatem i pomimo spełnienia warunków koniecznych dopuszczających do konkursu, jej ogromnego doświadczenia pedagogicznego oraz zarządczego, przygotowania ciekawej koncepcji rozwoju placówki, a także wyróżniającej oceny wydanej przez organ nadrzędny w czerwcu 2014, nie została zatwierdzona jako dyrektor Przedszkola na 39 w Gdańsku na kolejną kadencję. Mimo, że nie została wybrana przez Komisję konkursową, uważamy, że jest najlepszym kandydatem na to stanowisko.

Przedszkole_nr_3920140630_09

Wymiana okien w budynku przedszkola

Cieszymy się, że po wieloletnich staraniach obecnego dyrektora Przedszkola nr 39, Pani Mionskowskiej, znalazły się fundusze w kasie miejskiej oraz wykonawcy na wymianę starych okien oraz położenie nowej elewacji budynku. Poddajemy jednak w wątpliwość, czy ta decyzja była podjęta jedynie w trosce o bezpieczeństwo przebywających na terenie placówki dzieci, czy też była podyktowana potrzebą dostosowania budynku do wizerunku sąsiadujących z przedszkolem biurowców firmy Doraco. Martwimy się, że odwołanie obecnego dyrektora Przedszkola nr 39 jest kolejnym krokiem do przekształcenia placówki z samorządowej na prywatną, czy wręcz jej likwidacji.

Prosimy o pisemne podanie kryteriów oceny kandydatów na dyrektora placówek przedszkolnych, które są stawiane w tym roku kandydatom na dyrektorów przez Organ Nadzorczy nad tymi placówkami, czyli w tym przypadku Miasto Gdańsk; pisemnego umotywowania powodów dotyczących odrzucenia kandydatury obecnej Pani Dyrektor oraz możliwości udostępnienia Protokołu z przeprowadzonego konkursu w dniu 25 czerwca 2014 na dyrektora Przedszkola nr 39 w Gdańsku.

Jednocześnie prosimy o pisemne podanie możliwości prawnych odwołania się od decyzji podjętej przez Komisję Konkursową dotyczącą konkursu na dyrektora placówki przedszkolnej.

Zaznaczamy także, że kwestia obsadzenia stanowiska dyrektora placówki przedszkolnej, w wypadku braku rozstrzygnięcia w drodze konkursu, została jednoznacznie zapisana w art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty mówiącym, że jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady placówki i rady pedagogicznej, a w opinii naszej najlepszym kandydatem na to stanowisko jest obecna Dyrektor Przedszkola nr 39, Pani Mionskowska.

Prosimy również o pisemne potwierdzenie, że Przedszkole nr 39 w Gdańsku pozostanie oświatową placówką samorządową przez kolejne lata.

Rodzice i personel Przedszkola nr 39

(lista podpisów dołączona do pisma ? blisko 100 nazwisk)

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej

3. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

4. Rzecznik Praw Dziecka

5. Związek Nauczycielstwa Polskiego

6. Rada Miasta Gdańsk

7. Rada Dzielnicy Oliwa

8. Media

Dwa lata temu sprawa przedszkola nr 39 ta była bardzo głośna w całym Gdańsku. Firma Doraco przejęła wówczas od miasta działki przy Parku Oliwskim, płacąc mieszkaniami na Szadółkach. Na jednej ze sprzedanych w ten sposób działek znajdoiwał się przedszkolny plac zabaw. O tym że plac zabaw nie stoi już na komunalnej działce i że urządzenia zabawowe trzeba będzie zabrać, dyrekcja przedszkola i rodzice dowiedzieli się …. od nowego właściciela. Pojawiły sie obawy, że przedszkole również zostanie sprzedane. Teraz te leki powróciły, zgodnie z powszechnymi przewidywaniami.

Tomasz Strug

Doraco o przedszkolu przy Parku Oliwskim i planach budowlanych