Reklama

Przesuwanie parkingu

Miał być parking dla Doliny Radości a jest boisko wybudowane za niemieckie pieniądze. Teraz miejscy planiści próbują nadążyć za tym co się wydarzyło.

Na najbliższej sesji, 25 października, Rada Miasta Gdańska prawdopodobnie przychyli się do propozycji Biura Rozwoju Gdańska w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku?. Zielone światło do tego dała dziś Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMG.

Na czym polegać ma zmiana? Formalnie zmienia się załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego planem. Praktycznie jest to włączenie w granice opracowywanego planu boiska zbudowanego przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej. Boisko powstało, mimo że plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza tam jedynie parking, który (na ponad 230 aut) miał służyć osobom przyjeżdżającym do Doliny Radości, po jej zamknięciu dla ruchu samochodowego. Dodatkowo podczas pracy nad planem ?Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku? planiści dopuścili, aby z parkingu (w liczbie 100 miejsc) korzystał w przyszłości również Hotel ?Dwór Oliwski.

Parking_na__boisku_lub_odwrotnie

Jak czytamy w uzasadnieniu do nowej uchwały:

W trakcie prac nad projektem planu zmianie uległo zainwestowanie terenu bezpośrednio sąsiadującego z obszarem objętym planem, poprzez realizację boiska sportowego do piłki nożnej, przeznaczonego na treningi dla reprezentacji Niemiec, zakwaterowanej w pobliskim hotelu Dwór Oliwski, w czasie rozgrywek EURO 2012. Boisko to powstało przy skrzyżowaniu ulic Kościerskiej i Bytowskiej, na terenie przeznaczonym pod parking w obowiązującym planie miejscowym fragmentu Zespołu Rekreacyjnego Dolina Radości ? część centralna.

Po zakończeniu EURO 2012 boisko było wykorzystywane przez piłkarzy reprezentacji Polski,* trenujących tam w trakcie eliminacji do mistrzostw świata w piłce nożnej, podczas ich pobytu w Dworze Oliwskim. Wskazuje to na utrwalenie się funkcji boiska sportowego na tym terenie, w związku z czym niezbędna jest zmiana funkcji tego terenu, ustalona w planie obowiązującym, z terenu obsługi komunikacji (parking z zielenią towarzyszącą) na usługi sportu.  Nową lokalizację projektowanego parkingu na obszarze objętym planem wstępnie przewiduje się na wolnym terenie przy ul. Kościerskiej.

Położenie przedmiotowego terenu w sąsiedztwie obszaru objętego procedowanym projektem planu Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej wskazuje na to, że korzystniejsze jest włączenie tego terenu w obszar procedowanego planu niż sporządzanie odrębnego planu.

Warto przypomnieć, że teren przyszłego parkingu a obecnego boiska, został przez miasto Gdańsk wydzierżawiony na 5 lat właścicielowi ?Dworu Oliwskiego?, aby ten jako inwestor zastępczy mógł wybudować plac treningowy dla goszczącej u niego reprezentacji Niemiec.

Podczas obrad Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska padła propozycja aby funkcję parkingową ?przesunąć? na miejską działkę – w kierunku Młyna Prochowego. W poprzedniej wersji planu miała się tam znajdować tzw. zieleń urządzona. Zarząd Osiedla Oliwa proponował radnym odrzucenie wniosku BRG i przygotowanie innej koncepcji. W głosowaniu radni: Piotr Grzelak, Maria Małkowska, Agnieszka Owczarczak, Dariusz Słodkowski, Mirosław Zdanowicz zdecydowali jednak o przyjęciu projektu uchwały. Przeciwnym był radny Krzysztof Wiecki.

Rada Miasta będzie głosować projekt uchwały 25 października.

Tomasz Strug

* podkreślenia od autora tektu

 


Miał być parking dla Doliny Radości a jest boisko wybudowane za niemieckie pieniądze. Teraz miejscy planiści próbują nadążyć za tym co się wydarzyło.

Na najbliższej sesji, 25 października, Rada Miasta Gdańska prawdopodobnie przychyli się do propozycji Biura Rozwoju Gdańska w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku?. Zielone światło do tego dała dziś Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMG.

Na czym polegać ma zmiana? Formalnie zmienia się załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego planem. Praktycznie jest to włączenie w granice opracowywanego planu boiska zbudowanego przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej. Boisko powstało, mimo że plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza tam jedynie parking, który (na ponad 230 aut) miał służyć osobom przyjeżdżającym do Doliny Radości, po jej zamknięciu dla ruchu samochodowego. Dodatkowo podczas pracy nad planem ?Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku? planiści dopuścili, aby z parkingu (w liczbie 100 miejsc) korzystał w przyszłości również Hotel ?Dwór Oliwski.

Parking_na__boisku_lub_odwrotnie

Jak czytamy w uzasadnieniu do nowej uchwały:

W trakcie prac nad projektem planu zmianie uległo zainwestowanie terenu bezpośrednio sąsiadującego z obszarem objętym planem, poprzez realizację boiska sportowego do piłki nożnej, przeznaczonego na treningi dla reprezentacji Niemiec, zakwaterowanej w pobliskim hotelu Dwór Oliwski, w czasie rozgrywek EURO 2012. Boisko to powstało przy skrzyżowaniu ulic Kościerskiej i Bytowskiej, na terenie przeznaczonym pod parking w obowiązującym planie miejscowym fragmentu Zespołu Rekreacyjnego Dolina Radości ? część centralna.

Po zakończeniu EURO 2012 boisko było wykorzystywane przez piłkarzy reprezentacji Polski,* trenujących tam w trakcie eliminacji do mistrzostw świata w piłce nożnej, podczas ich pobytu w Dworze Oliwskim. Wskazuje to na utrwalenie się funkcji boiska sportowego na tym terenie, w związku z czym niezbędna jest zmiana funkcji tego terenu, ustalona w planie obowiązującym, z terenu obsługi komunikacji (parking z zielenią towarzyszącą) na usługi sportu.  Nową lokalizację projektowanego parkingu na obszarze objętym planem wstępnie przewiduje się na wolnym terenie przy ul. Kościerskiej.

Położenie przedmiotowego terenu w sąsiedztwie obszaru objętego procedowanym projektem planu Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej wskazuje na to, że korzystniejsze jest włączenie tego terenu w obszar procedowanego planu niż sporządzanie odrębnego planu.

Warto przypomnieć, że teren przyszłego parkingu a obecnego boiska, został przez miasto Gdańsk wydzierżawiony na 5 lat właścicielowi ?Dworu Oliwskiego?, aby ten jako inwestor zastępczy mógł wybudować plac treningowy dla goszczącej u niego reprezentacji Niemiec.

Podczas obrad Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska padła propozycja aby funkcję parkingową ?przesunąć? na miejską działkę - w kierunku Młyna Prochowego. W poprzedniej wersji planu miała się tam znajdować tzw. zieleń urządzona. Zarząd Osiedla Oliwa proponował radnym odrzucenie wniosku BRG i przygotowanie innej koncepcji. W głosowaniu radni: Piotr Grzelak, Maria Małkowska, Agnieszka Owczarczak, Dariusz Słodkowski, Mirosław Zdanowicz zdecydowali jednak o przyjęciu projektu uchwały. Przeciwnym był radny Krzysztof Wiecki.

Rada Miasta będzie głosować projekt uchwały 25 października.

Tomasz Strug

* podkreślenia od autora tektu

 


|

Miał być parking dla Doliny Radości a jest boisko wybudowane za niemieckie pieniądze. Teraz miejscy planiści próbują nadążyć za tym co się wydarzyło.

Na najbliższej sesji, 25 października, Rada Miasta Gdańska prawdopodobnie przychyli się do propozycji Biura Rozwoju Gdańska w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku?. Zielone światło do tego dała dziś Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMG.

Na czym polegać ma zmiana? Formalnie zmienia się załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego planem. Praktycznie jest to włączenie w granice opracowywanego planu boiska zbudowanego przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej. Boisko powstało, mimo że plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza tam jedynie parking, który (na ponad 230 aut) miał służyć osobom przyjeżdżającym do Doliny Radości, po jej zamknięciu dla ruchu samochodowego. Dodatkowo podczas pracy nad planem ?Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku? planiści dopuścili, aby z parkingu (w liczbie 100 miejsc) korzystał w przyszłości również Hotel ?Dwór Oliwski.

Parking_na__boisku_lub_odwrotnie

Jak czytamy w uzasadnieniu do nowej uchwały:

W trakcie prac nad projektem planu zmianie uległo zainwestowanie terenu bezpośrednio sąsiadującego z obszarem objętym planem, poprzez realizację boiska sportowego do piłki nożnej, przeznaczonego na treningi dla reprezentacji Niemiec, zakwaterowanej w pobliskim hotelu Dwór Oliwski, w czasie rozgrywek EURO 2012. Boisko to powstało przy skrzyżowaniu ulic Kościerskiej i Bytowskiej, na terenie przeznaczonym pod parking w obowiązującym planie miejscowym fragmentu Zespołu Rekreacyjnego Dolina Radości ? część centralna.

Po zakończeniu EURO 2012 boisko było wykorzystywane przez piłkarzy reprezentacji Polski,* trenujących tam w trakcie eliminacji do mistrzostw świata w piłce nożnej, podczas ich pobytu w Dworze Oliwskim. Wskazuje to na utrwalenie się funkcji boiska sportowego na tym terenie, w związku z czym niezbędna jest zmiana funkcji tego terenu, ustalona w planie obowiązującym, z terenu obsługi komunikacji (parking z zielenią towarzyszącą) na usługi sportu.  Nową lokalizację projektowanego parkingu na obszarze objętym planem wstępnie przewiduje się na wolnym terenie przy ul. Kościerskiej.

Położenie przedmiotowego terenu w sąsiedztwie obszaru objętego procedowanym projektem planu Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej wskazuje na to, że korzystniejsze jest włączenie tego terenu w obszar procedowanego planu niż sporządzanie odrębnego planu.

Warto przypomnieć, że teren przyszłego parkingu a obecnego boiska, został przez miasto Gdańsk wydzierżawiony na 5 lat właścicielowi ?Dworu Oliwskiego?, aby ten jako inwestor zastępczy mógł wybudować plac treningowy dla goszczącej u niego reprezentacji Niemiec.

Podczas obrad Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska padła propozycja aby funkcję parkingową ?przesunąć? na miejską działkę - w kierunku Młyna Prochowego. W poprzedniej wersji planu miała się tam znajdować tzw. zieleń urządzona. Zarząd Osiedla Oliwa proponował radnym odrzucenie wniosku BRG i przygotowanie innej koncepcji. W głosowaniu radni: Piotr Grzelak, Maria Małkowska, Agnieszka Owczarczak, Dariusz Słodkowski, Mirosław Zdanowicz zdecydowali jednak o przyjęciu projektu uchwały. Przeciwnym był radny Krzysztof Wiecki.

Rada Miasta będzie głosować projekt uchwały 25 października.

Tomasz Strug

* podkreślenia od autora tektu

 


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Miał być parking dla Doliny Radości a jest boisko wybudowane za niemieckie pieniądze. Teraz miejscy planiści próbują nadążyć za tym co się wydarzyło.

Na najbliższej sesji, 25 października, Rada Miasta Gdańska prawdopodobnie przychyli się do propozycji Biura Rozwoju Gdańska w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku?. Zielone światło do tego dała dziś Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMG.

Na czym polegać ma zmiana? Formalnie zmienia się załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego planem. Praktycznie jest to włączenie w granice opracowywanego planu boiska zbudowanego przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej. Boisko powstało, mimo że plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza tam jedynie parking, który (na ponad 230 aut) miał służyć osobom przyjeżdżającym do Doliny Radości, po jej zamknięciu dla ruchu samochodowego. Dodatkowo podczas pracy nad planem ?Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku? planiści dopuścili, aby z parkingu (w liczbie 100 miejsc) korzystał w przyszłości również Hotel ?Dwór Oliwski.

Parking_na__boisku_lub_odwrotnie

Jak czytamy w uzasadnieniu do nowej uchwały:

W trakcie prac nad projektem planu zmianie uległo zainwestowanie terenu bezpośrednio sąsiadującego z obszarem objętym planem, poprzez realizację boiska sportowego do piłki nożnej, przeznaczonego na treningi dla reprezentacji Niemiec, zakwaterowanej w pobliskim hotelu Dwór Oliwski, w czasie rozgrywek EURO 2012. Boisko to powstało przy skrzyżowaniu ulic Kościerskiej i Bytowskiej, na terenie przeznaczonym pod parking w obowiązującym planie miejscowym fragmentu Zespołu Rekreacyjnego Dolina Radości ? część centralna.

Po zakończeniu EURO 2012 boisko było wykorzystywane przez piłkarzy reprezentacji Polski,* trenujących tam w trakcie eliminacji do mistrzostw świata w piłce nożnej, podczas ich pobytu w Dworze Oliwskim. Wskazuje to na utrwalenie się funkcji boiska sportowego na tym terenie, w związku z czym niezbędna jest zmiana funkcji tego terenu, ustalona w planie obowiązującym, z terenu obsługi komunikacji (parking z zielenią towarzyszącą) na usługi sportu.  Nową lokalizację projektowanego parkingu na obszarze objętym planem wstępnie przewiduje się na wolnym terenie przy ul. Kościerskiej.

Położenie przedmiotowego terenu w sąsiedztwie obszaru objętego procedowanym projektem planu Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej wskazuje na to, że korzystniejsze jest włączenie tego terenu w obszar procedowanego planu niż sporządzanie odrębnego planu.

Warto przypomnieć, że teren przyszłego parkingu a obecnego boiska, został przez miasto Gdańsk wydzierżawiony na 5 lat właścicielowi ?Dworu Oliwskiego?, aby ten jako inwestor zastępczy mógł wybudować plac treningowy dla goszczącej u niego reprezentacji Niemiec.

Podczas obrad Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska padła propozycja aby funkcję parkingową ?przesunąć? na miejską działkę – w kierunku Młyna Prochowego. W poprzedniej wersji planu miała się tam znajdować tzw. zieleń urządzona. Zarząd Osiedla Oliwa proponował radnym odrzucenie wniosku BRG i przygotowanie innej koncepcji. W głosowaniu radni: Piotr Grzelak, Maria Małkowska, Agnieszka Owczarczak, Dariusz Słodkowski, Mirosław Zdanowicz zdecydowali jednak o przyjęciu projektu uchwały. Przeciwnym był radny Krzysztof Wiecki.

Rada Miasta będzie głosować projekt uchwały 25 października.

Tomasz Strug

* podkreślenia od autora tektu