Reklama

Przygarnij jerzyka

W tym roku w Gdańsku mocno dawały się we znaki komary. W walce z nimi mogą nam pomóc jerzyki. Te ptaki potrafią zjeść nawet kilkaset komarów dziennie. Zadbajmy o ich miejsca lęgowe.

fot.: Ewelina Sobańska

Jerzyk na strychu jednego z oliwskich domów  fot.: Ewelina Sobańska

Jerzyki ? obok nietoperzy ? są najskuteczniejszym sojusznikiem człowieka w zwalczaniu plagi komarów. Warto abyśmy zadbali o miejsca lęgowe jerzyków 

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku zakupił 200 specjalnych budek lęgowych, które wkrótce zawisną na budynkach komunalnych i prywatnych w całym mieście.

Jerzyk to niewielki ptak wędrowny zamieszkujący całą Europę, dużą część Azji oraz północną Afrykę. W Polsce występuje w lasach i w skalistych partiach gór, gdzie gniazduje kolonijnie w szczelinach skał. W miastach natomiast zakłada gniazda we wgłębieniach murów, otworach w stropodachach, pod dachówkami, w zakamarkach budynków. Większość życia spędza jednak w locie – w powietrzu zbiera pożywienie i materiał na gniazdo, pije krople deszczu, kopuluje i śpi. Może latać bez przerwy przez 2 do 3 lat. Ląduje przede wszystkim podczas okresu lęgowego, budując gniazdo i karmiąc pisklęta.

Począwszy od lat 90. XX wieku obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności jerzyków w miastach. Winne są temu przede wszystkim remonty i prace termomodernizacyjne oraz utrata miejsc lęgowych dogodnych dla tych ptaków

Instalowaniem budek zakupionych przez Wydział Środowiska zajmie się Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Mieszkańcy, którzy mogą i chcą samodzielnie zainstalować budki na własnych budynkach mogą złożyć zapotrzebowanie w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych przy ul. Partyzantów 74 pok.308 lub w Wydziale Środowiska UM Gdańsk wraz z uzgodnieniem termin odbioru budek.

BP UMG/SO

fot.: Ewelina Sobańska

Jerzyk na strychu jednego z oliwskich domów  fot.: Ewelina Sobańska

Zawieś budki lęgowe dla jerzyków

Lokalizacja budki lęgowej

Umieść budkę lęgową na ścianie budynku nienarażonej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, pod okapem dachu, na wysokości co najmniej 5 metrów. Przed zamontowaną budką musi rozciągać się duża otwarta przestrzeń, aby jerzyki mogły do niej wlatywać swobodnie z dużą prędkością.

Mocowanie budki lęgowej

Użyj trwałego zamocowania, odpornego na korozję. Zachowaj szczególną ostrożność montując samodzielnie budki lęgowe na wysokości. Poproś fachowca do zamontowania budki.

Zwabianie jerzyków odgłosami nawoływania

Zasiedlenie budki można znacznie przyspieszyć. Najlepsze efekty zachęcania jeżyków do gniazdowania osiągniemy, jeśli będziemy odtwarzać odgłosy nawoływań jerzyków w okresie maj ? czerwiec i w drugiej połowie lipca przez głośnik umieszczony obok budki lęgowej. Odgłosy nawoływań jerzyków można znaleźć na przykład na stronach przyrodniczych w Internecie.

Podglądanie jerzyków

Możesz zamontować małą kamerę z promiennikiem tak, aby obserwować życie ptaków w budkach również w nocy. Kamery mogą być zamocowane przed sezonem lęgowym. Kamera powinna być serwisowana dopiero w momencie, aż ptaki całkowicie opuszczą gniazdo.

Powiększanie kolonii jerzyków

Jeśli budka lęgowa była w sezonie zasiedlona załóż ich więcej. Jerzyki gniazdują w koloniach i lubią mieć kilku sąsiadów. Twoja kolonia jerzyków będzie zachęcała do osiedlania się większej ilości ptaków.

Utrzymywanie budek

Zapewnij jerzykom spokój i ciszę w okresie lęgowym od maja do końca sierpnia. Nie czyścić budek lęgowych – jerzyki gniazdują w naturze używając tych samych miejsc przez wiele lat bez czyszczenia.  

 

W tym roku w Gdańsku mocno dawały się we znaki komary. W walce z nimi mogą nam pomóc jerzyki. Te ptaki potrafią zjeść nawet kilkaset komarów dziennie. Zadbajmy o ich miejsca lęgowe.

fot.: Ewelina Sobańska

Jerzyk na strychu jednego z oliwskich domów  fot.: Ewelina Sobańska

Jerzyki ? obok nietoperzy ? są najskuteczniejszym sojusznikiem człowieka w zwalczaniu plagi komarów. Warto abyśmy zadbali o miejsca lęgowe jerzyków 

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku zakupił 200 specjalnych budek lęgowych, które wkrótce zawisną na budynkach komunalnych i prywatnych w całym mieście.

Jerzyk to niewielki ptak wędrowny zamieszkujący całą Europę, dużą część Azji oraz północną Afrykę. W Polsce występuje w lasach i w skalistych partiach gór, gdzie gniazduje kolonijnie w szczelinach skał. W miastach natomiast zakłada gniazda we wgłębieniach murów, otworach w stropodachach, pod dachówkami, w zakamarkach budynków. Większość życia spędza jednak w locie - w powietrzu zbiera pożywienie i materiał na gniazdo, pije krople deszczu, kopuluje i śpi. Może latać bez przerwy przez 2 do 3 lat. Ląduje przede wszystkim podczas okresu lęgowego, budując gniazdo i karmiąc pisklęta.

Począwszy od lat 90. XX wieku obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności jerzyków w miastach. Winne są temu przede wszystkim remonty i prace termomodernizacyjne oraz utrata miejsc lęgowych dogodnych dla tych ptaków

Instalowaniem budek zakupionych przez Wydział Środowiska zajmie się Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Mieszkańcy, którzy mogą i chcą samodzielnie zainstalować budki na własnych budynkach mogą złożyć zapotrzebowanie w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych przy ul. Partyzantów 74 pok.308 lub w Wydziale Środowiska UM Gdańsk wraz z uzgodnieniem termin odbioru budek.

BP UMG/SO

fot.: Ewelina Sobańska

Jerzyk na strychu jednego z oliwskich domów  fot.: Ewelina Sobańska

Zawieś budki lęgowe dla jerzyków

Lokalizacja budki lęgowej

Umieść budkę lęgową na ścianie budynku nienarażonej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, pod okapem dachu, na wysokości co najmniej 5 metrów. Przed zamontowaną budką musi rozciągać się duża otwarta przestrzeń, aby jerzyki mogły do niej wlatywać swobodnie z dużą prędkością.

Mocowanie budki lęgowej

Użyj trwałego zamocowania, odpornego na korozję. Zachowaj szczególną ostrożność montując samodzielnie budki lęgowe na wysokości. Poproś fachowca do zamontowania budki.

Zwabianie jerzyków odgłosami nawoływania

Zasiedlenie budki można znacznie przyspieszyć. Najlepsze efekty zachęcania jeżyków do gniazdowania osiągniemy, jeśli będziemy odtwarzać odgłosy nawoływań jerzyków w okresie maj ? czerwiec i w drugiej połowie lipca przez głośnik umieszczony obok budki lęgowej. Odgłosy nawoływań jerzyków można znaleźć na przykład na stronach przyrodniczych w Internecie.

Podglądanie jerzyków

Możesz zamontować małą kamerę z promiennikiem tak, aby obserwować życie ptaków w budkach również w nocy. Kamery mogą być zamocowane przed sezonem lęgowym. Kamera powinna być serwisowana dopiero w momencie, aż ptaki całkowicie opuszczą gniazdo.

Powiększanie kolonii jerzyków

Jeśli budka lęgowa była w sezonie zasiedlona załóż ich więcej. Jerzyki gniazdują w koloniach i lubią mieć kilku sąsiadów. Twoja kolonia jerzyków będzie zachęcała do osiedlania się większej ilości ptaków.

Utrzymywanie budek

Zapewnij jerzykom spokój i ciszę w okresie lęgowym od maja do końca sierpnia. Nie czyścić budek lęgowych - jerzyki gniazdują w naturze używając tych samych miejsc przez wiele lat bez czyszczenia.  

 

|

W tym roku w Gdańsku mocno dawały się we znaki komary. W walce z nimi mogą nam pomóc jerzyki. Te ptaki potrafią zjeść nawet kilkaset komarów dziennie. Zadbajmy o ich miejsca lęgowe.

fot.: Ewelina Sobańska

Jerzyk na strychu jednego z oliwskich domów  fot.: Ewelina Sobańska

Jerzyki ? obok nietoperzy ? są najskuteczniejszym sojusznikiem człowieka w zwalczaniu plagi komarów. Warto abyśmy zadbali o miejsca lęgowe jerzyków 

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku zakupił 200 specjalnych budek lęgowych, które wkrótce zawisną na budynkach komunalnych i prywatnych w całym mieście.

Jerzyk to niewielki ptak wędrowny zamieszkujący całą Europę, dużą część Azji oraz północną Afrykę. W Polsce występuje w lasach i w skalistych partiach gór, gdzie gniazduje kolonijnie w szczelinach skał. W miastach natomiast zakłada gniazda we wgłębieniach murów, otworach w stropodachach, pod dachówkami, w zakamarkach budynków. Większość życia spędza jednak w locie - w powietrzu zbiera pożywienie i materiał na gniazdo, pije krople deszczu, kopuluje i śpi. Może latać bez przerwy przez 2 do 3 lat. Ląduje przede wszystkim podczas okresu lęgowego, budując gniazdo i karmiąc pisklęta.

Począwszy od lat 90. XX wieku obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności jerzyków w miastach. Winne są temu przede wszystkim remonty i prace termomodernizacyjne oraz utrata miejsc lęgowych dogodnych dla tych ptaków

Instalowaniem budek zakupionych przez Wydział Środowiska zajmie się Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Mieszkańcy, którzy mogą i chcą samodzielnie zainstalować budki na własnych budynkach mogą złożyć zapotrzebowanie w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych przy ul. Partyzantów 74 pok.308 lub w Wydziale Środowiska UM Gdańsk wraz z uzgodnieniem termin odbioru budek.

BP UMG/SO

fot.: Ewelina Sobańska

Jerzyk na strychu jednego z oliwskich domów  fot.: Ewelina Sobańska

Zawieś budki lęgowe dla jerzyków

Lokalizacja budki lęgowej

Umieść budkę lęgową na ścianie budynku nienarażonej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, pod okapem dachu, na wysokości co najmniej 5 metrów. Przed zamontowaną budką musi rozciągać się duża otwarta przestrzeń, aby jerzyki mogły do niej wlatywać swobodnie z dużą prędkością.

Mocowanie budki lęgowej

Użyj trwałego zamocowania, odpornego na korozję. Zachowaj szczególną ostrożność montując samodzielnie budki lęgowe na wysokości. Poproś fachowca do zamontowania budki.

Zwabianie jerzyków odgłosami nawoływania

Zasiedlenie budki można znacznie przyspieszyć. Najlepsze efekty zachęcania jeżyków do gniazdowania osiągniemy, jeśli będziemy odtwarzać odgłosy nawoływań jerzyków w okresie maj ? czerwiec i w drugiej połowie lipca przez głośnik umieszczony obok budki lęgowej. Odgłosy nawoływań jerzyków można znaleźć na przykład na stronach przyrodniczych w Internecie.

Podglądanie jerzyków

Możesz zamontować małą kamerę z promiennikiem tak, aby obserwować życie ptaków w budkach również w nocy. Kamery mogą być zamocowane przed sezonem lęgowym. Kamera powinna być serwisowana dopiero w momencie, aż ptaki całkowicie opuszczą gniazdo.

Powiększanie kolonii jerzyków

Jeśli budka lęgowa była w sezonie zasiedlona załóż ich więcej. Jerzyki gniazdują w koloniach i lubią mieć kilku sąsiadów. Twoja kolonia jerzyków będzie zachęcała do osiedlania się większej ilości ptaków.

Utrzymywanie budek

Zapewnij jerzykom spokój i ciszę w okresie lęgowym od maja do końca sierpnia. Nie czyścić budek lęgowych - jerzyki gniazdują w naturze używając tych samych miejsc przez wiele lat bez czyszczenia.  

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W tym roku w Gdańsku mocno dawały się we znaki komary. W walce z nimi mogą nam pomóc jerzyki. Te ptaki potrafią zjeść nawet kilkaset komarów dziennie. Zadbajmy o ich miejsca lęgowe.

fot.: Ewelina Sobańska

Jerzyk na strychu jednego z oliwskich domów  fot.: Ewelina Sobańska

Jerzyki ? obok nietoperzy ? są najskuteczniejszym sojusznikiem człowieka w zwalczaniu plagi komarów. Warto abyśmy zadbali o miejsca lęgowe jerzyków 

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku zakupił 200 specjalnych budek lęgowych, które wkrótce zawisną na budynkach komunalnych i prywatnych w całym mieście.

Jerzyk to niewielki ptak wędrowny zamieszkujący całą Europę, dużą część Azji oraz północną Afrykę. W Polsce występuje w lasach i w skalistych partiach gór, gdzie gniazduje kolonijnie w szczelinach skał. W miastach natomiast zakłada gniazda we wgłębieniach murów, otworach w stropodachach, pod dachówkami, w zakamarkach budynków. Większość życia spędza jednak w locie – w powietrzu zbiera pożywienie i materiał na gniazdo, pije krople deszczu, kopuluje i śpi. Może latać bez przerwy przez 2 do 3 lat. Ląduje przede wszystkim podczas okresu lęgowego, budując gniazdo i karmiąc pisklęta.

Począwszy od lat 90. XX wieku obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności jerzyków w miastach. Winne są temu przede wszystkim remonty i prace termomodernizacyjne oraz utrata miejsc lęgowych dogodnych dla tych ptaków

Instalowaniem budek zakupionych przez Wydział Środowiska zajmie się Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Mieszkańcy, którzy mogą i chcą samodzielnie zainstalować budki na własnych budynkach mogą złożyć zapotrzebowanie w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych przy ul. Partyzantów 74 pok.308 lub w Wydziale Środowiska UM Gdańsk wraz z uzgodnieniem termin odbioru budek.

BP UMG/SO

fot.: Ewelina Sobańska

Jerzyk na strychu jednego z oliwskich domów  fot.: Ewelina Sobańska

Zawieś budki lęgowe dla jerzyków

Lokalizacja budki lęgowej

Umieść budkę lęgową na ścianie budynku nienarażonej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, pod okapem dachu, na wysokości co najmniej 5 metrów. Przed zamontowaną budką musi rozciągać się duża otwarta przestrzeń, aby jerzyki mogły do niej wlatywać swobodnie z dużą prędkością.

Mocowanie budki lęgowej

Użyj trwałego zamocowania, odpornego na korozję. Zachowaj szczególną ostrożność montując samodzielnie budki lęgowe na wysokości. Poproś fachowca do zamontowania budki.

Zwabianie jerzyków odgłosami nawoływania

Zasiedlenie budki można znacznie przyspieszyć. Najlepsze efekty zachęcania jeżyków do gniazdowania osiągniemy, jeśli będziemy odtwarzać odgłosy nawoływań jerzyków w okresie maj ? czerwiec i w drugiej połowie lipca przez głośnik umieszczony obok budki lęgowej. Odgłosy nawoływań jerzyków można znaleźć na przykład na stronach przyrodniczych w Internecie.

Podglądanie jerzyków

Możesz zamontować małą kamerę z promiennikiem tak, aby obserwować życie ptaków w budkach również w nocy. Kamery mogą być zamocowane przed sezonem lęgowym. Kamera powinna być serwisowana dopiero w momencie, aż ptaki całkowicie opuszczą gniazdo.

Powiększanie kolonii jerzyków

Jeśli budka lęgowa była w sezonie zasiedlona załóż ich więcej. Jerzyki gniazdują w koloniach i lubią mieć kilku sąsiadów. Twoja kolonia jerzyków będzie zachęcała do osiedlania się większej ilości ptaków.

Utrzymywanie budek

Zapewnij jerzykom spokój i ciszę w okresie lęgowym od maja do końca sierpnia. Nie czyścić budek lęgowych – jerzyki gniazdują w naturze używając tych samych miejsc przez wiele lat bez czyszczenia.