Reklama

Przymorze Małe – spotkanie z kandydatami do Rady Dzielnicy

Kandydaci do Rady Dzielnicy Przymorze Małe zachęcali mieszkańców do pójścia na wybory. Prezentacja kandydatów odbyła się 12 marca w Gimnazjum nr 20 przy ulicy Zgody II.

Przymorze_Mae_kandydaci20150312_05

Spotkanie odbyło się z udziałem zaproszonych gości: Małgorzaty Chmiel – przewodniczącej Komisji Rozwoju Przestrzennego Miasta, Barbary Pujdak ? zastępcy dyrektora Biura Rozwoju Gdańska (BRG), Ireny Romasiuk – Kierownika Zespołu Urbanistycznego Oliwa z BRG (teren dzielnicy Przymorze Małe podlega pod ten zespół) oraz  Tomasz Strug –  Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa.

Na spotkanie przybyło około 150 mieszkańców ? szkolna sala gimnastyczna pękała w szwach, a nasi goście byli pod wrażeniem tak wysokiej frekwencji.

Tematem przewodnim spotkania były plany zagospodarowania przestrzennego Przymorza Małego. Zaproszeni goście z Komisji Rozwoju Przestrzennego Miasta i z BRG wprowadzili mieszkańców dzielnicy w podstawowe akty prawne dotyczące tematu przewodniego, między innymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. Znajomość tych dokumentów jest niezbędna dla przyszłych radnych dzielnicy, którzy będą musieli pracować
w oparciu o akty prawa miejscowego. Mieszkańcom została zaprezentowana koncepcja urbanistyczna rozwoju dzielnicy: warunki zabudowy, dopuszczalna wysokość budynków w poszczególnych miejscach czy obszary przeznaczone pod tereny zielone.

Przymorze_Mae_kandydaci20150312_09

Temperatura spotkania podniosła się wraz z przekazaniem głosu najważniejszym uczestnikom – mieszkańcom. W zadawanych pytaniach czuć było gorycz i frustrację spowodowane licznymi problemami dzielnicy. Problemami związanymi zarówno z samą kwestią zagospodarowania przestrzennego (degradacja przestrzeni publicznej, niedostatek terenów zielonych),  jak i problemami dotyczącymi innych dziedzin (nieodpowiedzialne zachowanie deweloperów oraz firm budowlanych będących wykonawcami nowych osiedli czy w końcu brak przychodni na terenie naszej dzielnicy). Nasi goście stanęli na wysokości zadania i nawet najbardziej bolesnych pytań nie pozostawili bez odpowiedzi.

W kolejnej części spotkania kandydaci do Rady Dzielnicy zaprezentowali się mieszkańcom. W paru zdaniach opisali swoje doświadczenie, poglądy na problemy dzielnicy, priorytety i pomysły na poprawę warunków życia mieszkańców Przymorza Małego. Prezentacja obfitowała również w żywą wymianę zdań i poglądów pomiędzy kandydatami, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami.

Po prezentacji kandydatów głos zabrał Tomasz Strug przedstawiając dokonania Rady Dzielnicy  Oliwa. Imponująca lista dobrych praktyk, zrealizowanych projektów i skutecznych interwencji utwierdziła uczestników spotkania w tym, jak bardzo pomocna w rozwiązywaniu problemów jest Rada Dzielnicy.

Przymorze_Mae_kandydaci2015__kartki_fot_Marta_Urbaska

fot. Marta Urbańska

Na koniec mieszkańcy mieli możliwość opisania na przygotowanych wcześniej karteczkach tego, co najbardziej ich boli w naszej dzielnicy. Zebrano kilkadziesiąt karteczek z różnego rodzaju uwagami, które będą stanowiły swoisty bilans otwarcia dla nowo wybranych Radnych Dzielnicy Przymorze Małe.

Wysoka frekwencja i silne emocje w trakcie spotkania pokazały, jak silna jest wśród mieszkańców naszej dzielnicy potrzeba partycypacji w życiu społecznym. To tylko potwierdza, jak bardzo na Przymorzu Małym potrzebna jest Rada Dzielnicy.

Adam Szczepański

Przymorze_Mae_kandydaci2015_fot_Marta_Urbaska

Kandydaci uczestniczący w spotkaniu     fot. Marta Urbańska


Kandydaci do Rady Dzielnicy Przymorze Małe

Kandydaci do Rady Dzielnicy Przymorze Małe zachęcali mieszkańców do pójścia na wybory. Prezentacja kandydatów odbyła się 12 marca w Gimnazjum nr 20 przy ulicy Zgody II.

Przymorze_Mae_kandydaci20150312_05

Spotkanie odbyło się z udziałem zaproszonych gości: Małgorzaty Chmiel - przewodniczącej Komisji Rozwoju Przestrzennego Miasta, Barbary Pujdak ? zastępcy dyrektora Biura Rozwoju Gdańska (BRG), Ireny Romasiuk - Kierownika Zespołu Urbanistycznego Oliwa z BRG (teren dzielnicy Przymorze Małe podlega pod ten zespół) oraz  Tomasz Strug -  Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa.

Na spotkanie przybyło około 150 mieszkańców ? szkolna sala gimnastyczna pękała w szwach, a nasi goście byli pod wrażeniem tak wysokiej frekwencji.

Tematem przewodnim spotkania były plany zagospodarowania przestrzennego Przymorza Małego. Zaproszeni goście z Komisji Rozwoju Przestrzennego Miasta i z BRG wprowadzili mieszkańców dzielnicy w podstawowe akty prawne dotyczące tematu przewodniego, między innymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. Znajomość tych dokumentów jest niezbędna dla przyszłych radnych dzielnicy, którzy będą musieli pracować
w oparciu o akty prawa miejscowego. Mieszkańcom została zaprezentowana koncepcja urbanistyczna rozwoju dzielnicy: warunki zabudowy, dopuszczalna wysokość budynków w poszczególnych miejscach czy obszary przeznaczone pod tereny zielone.

Przymorze_Mae_kandydaci20150312_09

Temperatura spotkania podniosła się wraz z przekazaniem głosu najważniejszym uczestnikom - mieszkańcom. W zadawanych pytaniach czuć było gorycz i frustrację spowodowane licznymi problemami dzielnicy. Problemami związanymi zarówno z samą kwestią zagospodarowania przestrzennego (degradacja przestrzeni publicznej, niedostatek terenów zielonych),  jak i problemami dotyczącymi innych dziedzin (nieodpowiedzialne zachowanie deweloperów oraz firm budowlanych będących wykonawcami nowych osiedli czy w końcu brak przychodni na terenie naszej dzielnicy). Nasi goście stanęli na wysokości zadania i nawet najbardziej bolesnych pytań nie pozostawili bez odpowiedzi.

W kolejnej części spotkania kandydaci do Rady Dzielnicy zaprezentowali się mieszkańcom. W paru zdaniach opisali swoje doświadczenie, poglądy na problemy dzielnicy, priorytety i pomysły na poprawę warunków życia mieszkańców Przymorza Małego. Prezentacja obfitowała również w żywą wymianę zdań i poglądów pomiędzy kandydatami, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami.

Po prezentacji kandydatów głos zabrał Tomasz Strug przedstawiając dokonania Rady Dzielnicy  Oliwa. Imponująca lista dobrych praktyk, zrealizowanych projektów i skutecznych interwencji utwierdziła uczestników spotkania w tym, jak bardzo pomocna w rozwiązywaniu problemów jest Rada Dzielnicy.

Przymorze_Mae_kandydaci2015__kartki_fot_Marta_Urbaska

fot. Marta Urbańska

Na koniec mieszkańcy mieli możliwość opisania na przygotowanych wcześniej karteczkach tego, co najbardziej ich boli w naszej dzielnicy. Zebrano kilkadziesiąt karteczek z różnego rodzaju uwagami, które będą stanowiły swoisty bilans otwarcia dla nowo wybranych Radnych Dzielnicy Przymorze Małe.

Wysoka frekwencja i silne emocje w trakcie spotkania pokazały, jak silna jest wśród mieszkańców naszej dzielnicy potrzeba partycypacji w życiu społecznym. To tylko potwierdza, jak bardzo na Przymorzu Małym potrzebna jest Rada Dzielnicy.

Adam Szczepański

Przymorze_Mae_kandydaci2015_fot_Marta_Urbaska

Kandydaci uczestniczący w spotkaniu     fot. Marta Urbańska


Kandydaci do Rady Dzielnicy Przymorze Małe

|

Kandydaci do Rady Dzielnicy Przymorze Małe zachęcali mieszkańców do pójścia na wybory. Prezentacja kandydatów odbyła się 12 marca w Gimnazjum nr 20 przy ulicy Zgody II.

Przymorze_Mae_kandydaci20150312_05

Spotkanie odbyło się z udziałem zaproszonych gości: Małgorzaty Chmiel - przewodniczącej Komisji Rozwoju Przestrzennego Miasta, Barbary Pujdak ? zastępcy dyrektora Biura Rozwoju Gdańska (BRG), Ireny Romasiuk - Kierownika Zespołu Urbanistycznego Oliwa z BRG (teren dzielnicy Przymorze Małe podlega pod ten zespół) oraz  Tomasz Strug -  Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa.

Na spotkanie przybyło około 150 mieszkańców ? szkolna sala gimnastyczna pękała w szwach, a nasi goście byli pod wrażeniem tak wysokiej frekwencji.

Tematem przewodnim spotkania były plany zagospodarowania przestrzennego Przymorza Małego. Zaproszeni goście z Komisji Rozwoju Przestrzennego Miasta i z BRG wprowadzili mieszkańców dzielnicy w podstawowe akty prawne dotyczące tematu przewodniego, między innymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. Znajomość tych dokumentów jest niezbędna dla przyszłych radnych dzielnicy, którzy będą musieli pracować
w oparciu o akty prawa miejscowego. Mieszkańcom została zaprezentowana koncepcja urbanistyczna rozwoju dzielnicy: warunki zabudowy, dopuszczalna wysokość budynków w poszczególnych miejscach czy obszary przeznaczone pod tereny zielone.

Przymorze_Mae_kandydaci20150312_09

Temperatura spotkania podniosła się wraz z przekazaniem głosu najważniejszym uczestnikom - mieszkańcom. W zadawanych pytaniach czuć było gorycz i frustrację spowodowane licznymi problemami dzielnicy. Problemami związanymi zarówno z samą kwestią zagospodarowania przestrzennego (degradacja przestrzeni publicznej, niedostatek terenów zielonych),  jak i problemami dotyczącymi innych dziedzin (nieodpowiedzialne zachowanie deweloperów oraz firm budowlanych będących wykonawcami nowych osiedli czy w końcu brak przychodni na terenie naszej dzielnicy). Nasi goście stanęli na wysokości zadania i nawet najbardziej bolesnych pytań nie pozostawili bez odpowiedzi.

W kolejnej części spotkania kandydaci do Rady Dzielnicy zaprezentowali się mieszkańcom. W paru zdaniach opisali swoje doświadczenie, poglądy na problemy dzielnicy, priorytety i pomysły na poprawę warunków życia mieszkańców Przymorza Małego. Prezentacja obfitowała również w żywą wymianę zdań i poglądów pomiędzy kandydatami, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami.

Po prezentacji kandydatów głos zabrał Tomasz Strug przedstawiając dokonania Rady Dzielnicy  Oliwa. Imponująca lista dobrych praktyk, zrealizowanych projektów i skutecznych interwencji utwierdziła uczestników spotkania w tym, jak bardzo pomocna w rozwiązywaniu problemów jest Rada Dzielnicy.

Przymorze_Mae_kandydaci2015__kartki_fot_Marta_Urbaska

fot. Marta Urbańska

Na koniec mieszkańcy mieli możliwość opisania na przygotowanych wcześniej karteczkach tego, co najbardziej ich boli w naszej dzielnicy. Zebrano kilkadziesiąt karteczek z różnego rodzaju uwagami, które będą stanowiły swoisty bilans otwarcia dla nowo wybranych Radnych Dzielnicy Przymorze Małe.

Wysoka frekwencja i silne emocje w trakcie spotkania pokazały, jak silna jest wśród mieszkańców naszej dzielnicy potrzeba partycypacji w życiu społecznym. To tylko potwierdza, jak bardzo na Przymorzu Małym potrzebna jest Rada Dzielnicy.

Adam Szczepański

Przymorze_Mae_kandydaci2015_fot_Marta_Urbaska

Kandydaci uczestniczący w spotkaniu     fot. Marta Urbańska


Kandydaci do Rady Dzielnicy Przymorze Małe

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Kandydaci do Rady Dzielnicy Przymorze Małe zachęcali mieszkańców do pójścia na wybory. Prezentacja kandydatów odbyła się 12 marca w Gimnazjum nr 20 przy ulicy Zgody II.

Przymorze_Mae_kandydaci20150312_05

Spotkanie odbyło się z udziałem zaproszonych gości: Małgorzaty Chmiel – przewodniczącej Komisji Rozwoju Przestrzennego Miasta, Barbary Pujdak ? zastępcy dyrektora Biura Rozwoju Gdańska (BRG), Ireny Romasiuk – Kierownika Zespołu Urbanistycznego Oliwa z BRG (teren dzielnicy Przymorze Małe podlega pod ten zespół) oraz  Tomasz Strug –  Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa.

Na spotkanie przybyło około 150 mieszkańców ? szkolna sala gimnastyczna pękała w szwach, a nasi goście byli pod wrażeniem tak wysokiej frekwencji.

Tematem przewodnim spotkania były plany zagospodarowania przestrzennego Przymorza Małego. Zaproszeni goście z Komisji Rozwoju Przestrzennego Miasta i z BRG wprowadzili mieszkańców dzielnicy w podstawowe akty prawne dotyczące tematu przewodniego, między innymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. Znajomość tych dokumentów jest niezbędna dla przyszłych radnych dzielnicy, którzy będą musieli pracować
w oparciu o akty prawa miejscowego. Mieszkańcom została zaprezentowana koncepcja urbanistyczna rozwoju dzielnicy: warunki zabudowy, dopuszczalna wysokość budynków w poszczególnych miejscach czy obszary przeznaczone pod tereny zielone.

Przymorze_Mae_kandydaci20150312_09

Temperatura spotkania podniosła się wraz z przekazaniem głosu najważniejszym uczestnikom – mieszkańcom. W zadawanych pytaniach czuć było gorycz i frustrację spowodowane licznymi problemami dzielnicy. Problemami związanymi zarówno z samą kwestią zagospodarowania przestrzennego (degradacja przestrzeni publicznej, niedostatek terenów zielonych),  jak i problemami dotyczącymi innych dziedzin (nieodpowiedzialne zachowanie deweloperów oraz firm budowlanych będących wykonawcami nowych osiedli czy w końcu brak przychodni na terenie naszej dzielnicy). Nasi goście stanęli na wysokości zadania i nawet najbardziej bolesnych pytań nie pozostawili bez odpowiedzi.

W kolejnej części spotkania kandydaci do Rady Dzielnicy zaprezentowali się mieszkańcom. W paru zdaniach opisali swoje doświadczenie, poglądy na problemy dzielnicy, priorytety i pomysły na poprawę warunków życia mieszkańców Przymorza Małego. Prezentacja obfitowała również w żywą wymianę zdań i poglądów pomiędzy kandydatami, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami.

Po prezentacji kandydatów głos zabrał Tomasz Strug przedstawiając dokonania Rady Dzielnicy  Oliwa. Imponująca lista dobrych praktyk, zrealizowanych projektów i skutecznych interwencji utwierdziła uczestników spotkania w tym, jak bardzo pomocna w rozwiązywaniu problemów jest Rada Dzielnicy.

Przymorze_Mae_kandydaci2015__kartki_fot_Marta_Urbaska

fot. Marta Urbańska

Na koniec mieszkańcy mieli możliwość opisania na przygotowanych wcześniej karteczkach tego, co najbardziej ich boli w naszej dzielnicy. Zebrano kilkadziesiąt karteczek z różnego rodzaju uwagami, które będą stanowiły swoisty bilans otwarcia dla nowo wybranych Radnych Dzielnicy Przymorze Małe.

Wysoka frekwencja i silne emocje w trakcie spotkania pokazały, jak silna jest wśród mieszkańców naszej dzielnicy potrzeba partycypacji w życiu społecznym. To tylko potwierdza, jak bardzo na Przymorzu Małym potrzebna jest Rada Dzielnicy.

Adam Szczepański

Przymorze_Mae_kandydaci2015_fot_Marta_Urbaska

Kandydaci uczestniczący w spotkaniu     fot. Marta Urbańska


Kandydaci do Rady Dzielnicy Przymorze Małe