Reklama

Rady Dzielnic – Paweł Adamowicz zmienia zdanie o 180°

?A po co my w ogóle jesteśmy?? ? zapytał na dorocznym spotkaniu wyraźnie poirytowany przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa. Zaproponowałem więc dyskusję na temat funkcjonowania jednostek pomocniczych w Gdańsku ? napisał na swoim blogu Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 4 kwietnia w budynku Rady Miasta Gdańska odbyła się debata o funkcjonowaniu rad jednostek pomocniczych zorganizowana przez Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic.

AX5A2444_p

Spotkanie Prezydenta Pawła Adamowicza z przedstawicielami Rad Jednostek Pomocniczych
autor: gdansk.pl

Poniżej tezy poszczególnych wystąpień, wpisywane ?na żywo? na Facebooku przez Piotra Dwojackiego ze spotkania radnych z Prezydentem Adamowiczem.

Piotr Dwojacki O 17 rozpocznie się spotkanie prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, z przedstawicielami Forum Rad Dzielnic. Spotkanie zapowiadane było jako kameralne, w związku z czym Urząd Miejski zaprosił prasę, radio i telewizję, a na sali jest na razie ponad 30 osób. Przed spotkaniem prezydent opublikował coś, co przez niektórych uważane jest za zakończenie dyskusji.
http://www.adamowicz.pl/co-dalej-z-radami-dzielnic

Piotr Dwojacki 17:02 – Rozpoczyna się dziesięć minut dla prezydenta. Zapowiada, że będzie mówił to, co napisał na blogu.

Czwartek, 17:02 

Piotr Dwojacki Rady się uczą, ale i część z 450 urzędników wykazuje brak kompetencji „miękkich” i nie rozumie, że trzeba informować i konsultować. 17:06 KONIEC

Czwartek, 17:06 

Piotr Dwojacki 17:06 Karol Ważny (Forum Rad Dzielnic) > Prezentuje diagnozę stanu

Czwartek, 17:07 

Piotr Dwojacki Karol Ważny > Rady osiedli powinny mieć szansę być gospodarzami na dzielnicach. Obecna, ograniczona rola jest nieadekwatna do oczekiwań mieszkańców.

Czwartek, 17:08 

Piotr Dwojacki Karol – ograniczenia ze strony władz powodują, że dochodzi już nawet do rezygnacji z funkcji radnych dzielnic, zniechęconych brakiem możliwości działania.

Czwartek, 17:10 

Piotr Dwojacki Karol mówi: formalnym uprawnieniem rad dzielnic jest zapewnienie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji o sprawach dzielnic; uprawnienie to nie jest respektowane.

Czwartek, 17:12 

Piotr Dwojacki Karol mówi o udanych doświadczeniach Poznania, w którym kompetencję rad są szersze.

Czwartek, 17:14 

Piotr Dwojacki Karol mówi o odcinaniu rad dzielnic w Gdańsku od informacji ze strony władz miasta, braku solidnej obsługi urzędowej i o przerzucaniu na rady dzielnic obowiązków dokumentacyjnych, które powinny być wykonywane przez urząd miasta.

Czwartek, 17:16 

Piotr Dwojacki Karol mówi: Forum Rad Dzielni przygotowało dokument – projekt nowelizacji uchwały Rady Miasta w sprawie zmian. Dokument jest u prezydenta od kilku miesięcy. 17:18 KONIEC

Czwartek, 17:19 

Piotr Dwojacki 17:19 Tomasz Strug, Oliwa > Jako osoba przywołana na blogu prezydenta uzasadnia swoje poirytowanie.

Czwartek, 17:20

Piotr Dwojacki Tomasz cytuje prezydenta, w tym program wyborczy prezydenta sprzed wyborów prezydenta – część „Gdańsk obywatelski”

Czwartek, 17:21 

Piotr Dwojacki „Nie ufamy sobie itd.” – cytuje Tomasz i dalej – „Zadaniem administracji jest dialog” oraz że celem Pawła Adamowicza jest „zwiększenie udziału mieszkańców a partycypacji we władzy”.

Czwartek, 17:22

Piotr Dwojacki Tomasz pyta: skąd daleko idąca zmiana w poglądach prezydenta?

Czwartek, 17:23

Piotr Dwojacki Tomasz pyta – może rozwiązać rady dzielnic? Miejskie grupy animatorów powołane przez prezydenta prezydentowi odpowiadałyby bardziej?

Czwartek, 17:24 

Piotr Dwojacki 17:24 Tomasz kończy – 17:25 zaczyna Przemek Kluz, członek Forum Rad Dzielnic, prowadzi dom sąsiedzki z Oruni.

Czwartek, 17:26 

Piotr Dwojacki Temat – czym mają być rady i kim powinni być radni; wnioski z Oruni.

Czwartek, 17:27

Piotr Dwojacki Rada powinna wiedzieć dużo o dzielnicy, reprezentować problemy wobec miasta.

Czwartek, 17:27 

Piotr Dwojacki Przemek rozróżnia animatora społecznego (pomagający) od lidera społeczności (prowadzącego do celu).

Czwartek, 17:29

Piotr Dwojacki Przemek: Obywatelskość gdańszczan stoi na dwóch nogach: rady dzielnic i osiedlowe centra społecznościowe.

Czwartek, 17:32 

Piotr Dwojacki Resume Przemka – Działalność społeczna ma sens, jeśli daje szansę na skuteczność 17:33 KONIEC

Czwartek, 17:34 

Piotr Dwojacki 17:33 Paweł Adamowicz mówi:

Czwartek, 17:34 

Piotr Dwojacki Radni MIEJSCY powinni być przede wszystkim animatorami, a nie funkcjonariuszami politycznymi.

Czwartek, 17:35 

Piotr Dwojacki Paweł Adamowicz mówi: Każdy kto się podejmuje roli społecznej – czy jako członek rady rodziców, rady parafialnej (PA ubolewa, że arcybiskup się mało tym interesuje), czy jako członek stowarzyszenia – powinien być animatorem.

Czwartek, 17:36 

Piotr Dwojacki Paweł Adamowicz: mówi – „opowiadam się za animacją” (jako rolą rad dzielnic).

Piotr Dwojacki „Nikt nie będzie (w Polsce) dobrym animatorem, jeśli nie będzie sfrustrowany” PA – frustracje pojawiają się w radach dzielnic i radzie miasta także z powodów przyziemnych, jak małostkowe kłótnie osobiste w samej radzie.

Czwartek, 17:39 

Piotr Dwojacki PA: Festyny są potrzebne, ale mogą być sfinansowane w całości ze środków publicznych, ale lepiej – z niewielkim udziałem pomocy publicznej, w większym z własnej aktywności uczestników i organizatorów.

Czwartek, 17:41

Piotr Dwojacki PA: „Napisałem, że 450 radnych dzielnic to 450 doświadczeń, sieci kontaktów – to wielki potencjał, który daje szefom rad i zarządów możliwość wydobycia wielkiej energii.

Czwartek, 17:42 

Piotr Dwojacki P. Adamowicz mówi dalej: To lepsze, niż uchwalać, uchwalać, uchwalać wiele razy, że miasto ma dać a Adamowicz jest zły.

Czwartek, 17:43 

Piotr Dwojacki P. Adamowicz: Są pozytywne działania – Rada Siedlec organizuje bibliotekę, Oliwy – akcję sadzenia zieleni. Animacja jest jądrem kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Inaczej staniemy się funkcjonariuszami, co dotyczy i radnych dzielnic, radnych miasta, i prezydenta też” – mówi prezydent.

Czwartek, 17:44 

Piotr Dwojacki 17:45 PA Kończy – zaczyna Andrzej Witkiewicz (Rada Osiedla Strzyża)

Czwartek, 17:45

Piotr Dwojacki AWitkiewicz Zapowiada odniesienie się do mowy prezydenta – zdaniem A. Witkiewicza, P. Adamowicz mógł się zdecydowanie lepiej przygotować na „pospolite ruszenie” rad dzielnic.

Czwartek, 17:47 

Piotr Dwojacki AW; Animatorów nie wybiera się w wyborach powszechnych – w wyborach wybiera się rady dzielnic, które powinny mieć szansę realizacji uprawnień statutowych.

Piotr Dwojacki AWitkiewicz: można przekazać kasę „w dół”, by decydować o tym, o czym wie dzielnica, a urzędnicy miasta nie mają pojęcia. Choćby dziury w ulicach.

Czwartek, 17:48 

Piotr Dwojacki AW: Mieszkańcy mają daleką drogę do odległych i obcych urzędników.

Czwartek, 17:49 

Piotr Dwojacki AW: informacje o radach dzielnic są głęboko ukrywane na stronie www miasta. W ramach środków przyznanych radzie przez miasto nie wolno radzie wydać pieniędzy na gazetki czy biuletyny informacyjne dla mieszkańców.

Czwartek, 17:51

Piotr Dwojacki AW: Urząd nie odpowiada na pisma rad, nie uzasadnia odmów uwzględnienia wniosków rad dzielnic.

Czwartek, 17:51

Piotr Dwojacki AW: Deklaracje pana prezydenta… Czy pan prezydent ukarał jakiegoś urzędnika za nieodpowiadanie na pisma?

Czwartek, 17:52

Piotr Dwojacki AW: Od wyborów 2011 brak sygnałów ze strony miasta, że rady mają jakiekolwiek znaczenie dla władz miasta.

Czwartek, 17:53

Piotr Dwojacki AW: Nie chcemy więcej kasy – chcemy i umiemy pieniądze idące na dzielnice wydawać lepiej, niż robi to miasto.

Czwartek, 17:54 

Piotr Dwojacki AW: Sprawa planowania przestrzennego – „i tak prezydent Bielawski wie lepiej” – opinie rad nie są uwzględniane. W wielu innych sprawach urząd w ogóle o opinie nie pyta.

Czwartek, 17:55 

Piotr Dwojacki 17:55 Andrzej Witkiewicz KONIEC

Czwartek, 17:55 

Piotr Dwojacki 17:55 P. Adamowicz – w sprawie statutu – do komisji rady miasta należy wnioskowanie w tej sprawie, PA oczekuje, że szansę będzie mieć komisja radnego Skwierawskiego.

Czwartek, 17:56 

Piotr Dwojacki 17:56 porównuje rady osiedli i dzielnic do komitetów PZPR!

Czwartek, 17:57 

Piotr Dwojacki Powtórzę: Paweł Adamowicz porównuje rady osiedli i dzielnic do komitetów PZPR!

Czwartek, 17:57 

Piotr Dwojacki PA dalej: większość mieszkańców jest bierna i nie idzie ze swoimi sprawami do nikogo. Należy do mieszkańców wychodzić. Dotyczy to rad dzielnic, dotyczy i prezydenta, który spotyka się i na spotkaniach otwartych (części miasta) i na spotkaniach tematycznych i „branżowych”.

Czwartek, 17:59 

Piotr Dwojacki PA: Cenniejsze od rad dzielnic są formalne / nieformalne stowarzyszenia animatorów „od kotków, od różnych spraw”.

Czwartek, 17:59 

Piotr Dwojacki PA. Cenne są „koalicje dla…”

Czwartek, 18:00

Piotr Dwojacki PA. Kluczem jest myślenie – co zrobić, by przyciągać mieszkańców. To wyzwanie przed radami dzielnic i przed prezydentem i administracją Gdańska.

Czwartek, 18:00 

Piotr Dwojacki 18:00 PA Koniec

Czwartek, 18:01 

Piotr Dwojacki 18:01 Beata Matyjaszczyk, przewodnicząca Forum Rady Dzielnic, przewodnicząca zarządu dzielnicy śródmieście.

Czwartek, 18:01 

Piotr Dwojacki BM: „Z kim i co powinno być skonsultowane” – to powinno być ustalone; obecnie informacja o konsultacjach ukrywana jest głęboko na stronie www miasta i ograniczona do konsultacji wymaganych prawem. Wyjątkiem jest sprawa kościoła na Łostowicach.

Czwartek, 18:03 

Piotr Dwojacki BM: notorycznie opinie rad dzielnic są ignorowane / nie ma informacji co się z opiniami dzieje.

Czwartek, 18:04 

Piotr Dwojacki BM: Trzeba być może jeszcze raz ustalić, co ma być obligatoryjnie konsultowane. OBLIGATORYJNIE. Rzecz w tym, by mieszkańcy – OBYWATELE mieli szansę na wywarcie wpływu i poprawienie jakości decyzji miejskich.

Czwartek, 18:06 

Piotr Dwojacki BM: Procedura planowania przestrzennego – w wielu miejscach plany są stare, a informacje o nowych inwestycjach?

Czwartek, 18:08 

Piotr Dwojacki 18:07 Beata skończyła – PA mówi:

Czwartek, 18:08 

Piotr Dwojacki PA: Rady dzielnic musiałyby obradować permanentnie, żeby ogarnąć całość spraw, o których mowa.

Czwartek, 18:09 

Piotr Dwojacki PA. Obieg informacji może być szybszy – wiele jest do zrobienia po stronie administracji.

Czwartek, 18:09

Piotr Dwojacki 18:09 koniec.

Czwartek, 18:10

Piotr Dwojacki Głosy z sali: [nie znam człowieka, ale jest z którejś rady] – Ludzie pytają, co rady robią z niewywożonymi śmietnikami czy niesprzątniętymi ulicami, niedziałające lampy… Ile pism można słać?

Czwartek, 18:12 

Piotr Dwojacki cd. – może faktycznie rady powinny się zajmować festynami?

Czwartek, 18:13 

Piotr Dwojacki cd. – Dobrze współpracuje się z p. Pawłem Kordowskim z Biura Rady Miasta i z Centrum Zarządzania Kryzysowego. KONIEC

Czwartek, 18:14 

Piotr Dwojacki 18:14 Krystian Kłos, zarząd dzielnicy Wrzeszcz Dolny – podaje przykłady rzucania kłód pod nogi działaniom animacyjnym, w sprawie budżetu obywatelskiego – miejski zakaz informowania mieszkańców o tych działaniach w dzielnicy liczącej 25 tys. osób.

Czwartek, 18:16 

Piotr Dwojacki 18:17 Mariusz Andrzejczak – radny Oliwy – myślał o rozwiązywaniu codziennych spraw dzielnicy -zwiększyć partycypację we władzy i odpowiedzialności.

Czwartek, 18:18

Piotr Dwojacki cd. MA – zwraca uwagę na ryzyko niewydania pieniędzy przez rady mimo, że pula pieniędzy jest za mała. Apel o system grantowy (taki jest w Gdyni – PDw).

Czwartek, 18:20 

Piotr Dwojacki MAndrzejczak – Apel do FRD, żeby na spotkania stowarzyszenia zapraszać osoby nie będące członkami stowarzyszenia. 18:20 koniec

Czwartek, 18:21 

Piotr Dwojacki 18:21 Marcin Skwierawski, rada miasta Gdańska – wszyscy kochamy Gdańsk i nie zniechęcajmy się do miasta.

Czwartek, 18:22 

Piotr Dwojacki Radny Miejski mówi „o kilku przykładach animacji” – chwali genialnie funkcjonującą radę dzielnicy Brzeźno, przy której powstało stowarzyszenie, klub sportowy, klub seniora – to kierunek, w którym powinniśmy podążać – mówi M. Skwierawski

Czwartek, 18:23 

Piotr Dwojacki M. Skwierawski – między nami (władzą miejską) a wami (radami dzielnic) nie ma tak dużo zaufania, jak być powinno.

Czwartek, 18:23 

Piotr Dwojacki M. Skwierawski polemizuje się z B. Matyjaszczyk – nie do końca jest prawdą, że nie ma konsultacji, nawet do godz. 23 w ostatni piątek karnawału. (Potwierdzam, to jedyny termin, który radnemu pasował)

Czwartek, 18:25 

Piotr Dwojacki 18:25 Marian Męczykowski – Rada Dzielnicy Chełm – nie jest członkiem FRD, nie chcieli brać udziału w forum, „wolimy działać dla siebie”.

Czwartek, 18:26 

Piotr Dwojacki „Powołałem komisje” – mówi przewodniczący Chełma.

Czwartek, 18:26 

Piotr Dwojacki Budżet mieliśmy przekonsultowany i gotowy, a problemem było to, że teren jest deweloperski i spółdzielczy. Ale wiele załatwiliśmy, mówi MM, często wspólnie z jednostkami miasta, choć jest to droga przez mękę.

Czwartek, 18:28 

Piotr Dwojacki Mamy sprzęt od miasta – drukarki i komputery. Wieszamy ulotki w sklepach. „Jestem wdzięczny panu Pawłowi Kordowskiemu” – 18:29 KONIEC MM

Czwartek, 18:29 

Piotr Dwojacki 18:30 Lidka Makowska, RD Wrzeszcz Górny. Propozycje alternatywne wobec tego, o czym rozmawiamy. Jak połączyć marzenie prezydenta – funkcję animacyjną, z oczekiwaniami rad dzielnic

Czwartek, 18:30 

Piotr Dwojacki L. Makowska przedstawia reformę samorządową w Poznaniu z 2010

Czwartek, 18:31 

Piotr Dwojacki LM: 42 rady dzielnic – tworzy budżet ds. jednostek pomocniczych z budżetem do dyspozycji rad dzielnic 19,5 mln zł (w Gdańsku 1,5 mln), przy czym w Poznaniu w pulę tę wchodzą środki na mniejsze remonty np. szkół.

Czwartek, 18:32 

Piotr Dwojacki LMakowska: efekt reformy w Poznaniu – wszyscy zgodnie przyznają, że pieniądze wydawane na podstawie decyzji rad dzielnic są wydawane lepiej, niż gdy robi to władza centralna miasta.

Czwartek, 18:34 

Piotr Dwojacki LMakowska: Prezydent Gdańska preferuje jednak, by rady dzielnic w Gdańsku były animatorami, a nie uczestniczyły w partycypacji. Potencjał rad jest marnowany w wyniku działań miasta 18:36 KONIEC

Czwartek, 18:36 

Piotr Dwojacki 18:36 PAdamowicz – Być może LMakowska jest wszechwiedząca… Partycypacji bez animacji? Proszę zobaczyć Niemcy wschodnie.

Czwartek, 18:37

Piotr Dwojacki PA. To nie jest tak, że nie chcę się dzielić władzą, ale władza jest określona w ustawie. Poproszę jednak panią sekretarz miasta, by wybrała się do Poznania popatrzeć na tamtejsze rozwiązania, a być może je wprowadzimy”

Czwartek, 18:38 

Piotr Dwojacki PA: Problem z informowaniem – media tracą zasięg, bo jest pluralizm i problem rośnie. Niezależnie od stosunku do religii sugeruję korzystanie z ogłoszeń parafialnych. Partycypacja w mszach wynosi ok. 30%.

Czwartek, 18:39 

Piotr Dwojacki PA. Rozstawcie się pod kościołami i rozdawajcie ulotki

Czwartek, 18:40 

Piotr Dwojacki Głos z sali: za co ulotki?

Czwartek, 18:40

Piotr Dwojacki PA: W stanie wojennym sobie radziliśmy, więc też sobie radźcie,

Czwartek, 18:41 

Piotr Dwojacki Krystian Kłos: Niewłaściwe jest porównywanie obecnego czasu ze stanem wojennym…

Czwartek, 18:41 

Piotr Dwojacki Prezydent zarekomendował radom dzielnic udanie się na kawę do arcybiskupa, by mieć szansę na umieszczenie swoich ogłoszeń w parafialnych.

Czwartek, 18:43 

Piotr Dwojacki PA. Pieniędzy zawsze będzie za mało, ale liczy się DUCH!

Czwartek, 18:44 

Piotr Dwojacki PA. Że śmietniki? Mają różne statusy prawne, to złożony problem. W Gdańsku wydaliśmy 10 mln na zimę. I nie mamy pieniędzy. Przez 10 lat ze 150 mln, trzeba przemyśleć finansowy model odśnieżania.

Czwartek, 18:46 

Piotr Dwojacki PA. „Powiadam – to jest ewolucja. Jeśli myślicie, że cała energia miasta będzie skierowana na osiedla, to nie oczekujcie.”

Czwartek, 18:47 

Piotr Dwojacki 18:48 prezydent ma pytanie: czy macie regularny kontakt z kluczowymi komisjami rady miasta.

Czwartek, 18:48 

Piotr Dwojacki PA. Czy komisje spotykają się z radami dzielnic? Czy ja się spotykam z wami częściej?!

Czwartek, 18:49 

Piotr Dwojacki [PDw:] Fakt, PAdamowicz spotyka się z radami dzielnic częściej, niż komisje.

Czwartek, 18:50 

Piotr Dwojacki 18:50 KONIEC

Czwartek, 18:50 

Piotr Dwojacki KONIEC SPOTKANIA ZNACZY.

Czwartek, 18:50 

Podsumowanie:

Spotkanie przedstawicieli rad dzielnic z Pawłem Adamowiczem. Prezydent Gdańska nie odpowiedział na pytanie (które zadał Tomasz Strug, przewodniczący zarządu Oliwy) o to, skąd się u prezydenta wzięła zmiana o 180 stopni poglądów na „Gdańsk obywatelski”.
> Prezydent konsekwentnie twierdził, że rolą rad dzielnic jest pełnienie funkcji organizacji pozarządowych, najlepiej takich, które drukują ulotki w oparciu o dobre wzorce stanu wojennego. Cenniejsze od rad dzielnic są formalne lub nieformalne stowarzyszenia animatorów „od kotków, od różnych spraw”. Ponawiał dobre rady o potrzebie ścisłej współpracy z proboszczami i arcybiskupem.
> Świetne wystąpienia by Karol Ważny (Osowa), Beata Matyjaszczyk (Śródmieście),Przemek Kluz (Orunia), Andrzej Witkiewicz (Strzyża) nie spotkały się ze zrozumieniem prezydenta, podobnie jak głosy w dyskusji by Krystian Kłos(Wrzeszcz Dolny) i Lidka Makowska (Wrzeszcz Górny).
Jestem rozczarowany spotkaniem z prezydentem. Nie pierwszy raz.

Piotr Dwojacki

?A po co my w ogóle jesteśmy?? ? zapytał na dorocznym spotkaniu wyraźnie poirytowany przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa. Zaproponowałem więc dyskusję na temat funkcjonowania jednostek pomocniczych w Gdańsku ? napisał na swoim blogu Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 4 kwietnia w budynku Rady Miasta Gdańska odbyła się debata o funkcjonowaniu rad jednostek pomocniczych zorganizowana przez Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic.

AX5A2444_p

Spotkanie Prezydenta Pawła Adamowicza z przedstawicielami Rad Jednostek Pomocniczych
autor: gdansk.pl

Poniżej tezy poszczególnych wystąpień, wpisywane ?na żywo? na Facebooku przez Piotra Dwojackiego ze spotkania radnych z Prezydentem Adamowiczem.

Piotr Dwojacki O 17 rozpocznie się spotkanie prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, z przedstawicielami Forum Rad Dzielnic. Spotkanie zapowiadane było jako kameralne, w związku z czym Urząd Miejski zaprosił prasę, radio i telewizję, a na sali jest na razie ponad 30 osób. Przed spotkaniem prezydent opublikował coś, co przez niektórych uważane jest za zakończenie dyskusji.
http://www.adamowicz.pl/co-dalej-z-radami-dzielnic

Piotr Dwojacki 17:02 - Rozpoczyna się dziesięć minut dla prezydenta. Zapowiada, że będzie mówił to, co napisał na blogu.

Czwartek, 17:02 

Piotr Dwojacki Rady się uczą, ale i część z 450 urzędników wykazuje brak kompetencji "miękkich" i nie rozumie, że trzeba informować i konsultować. 17:06 KONIEC

Czwartek, 17:06 

Piotr Dwojacki 17:06 Karol Ważny (Forum Rad Dzielnic) > Prezentuje diagnozę stanu

Czwartek, 17:07 

Piotr Dwojacki Karol Ważny > Rady osiedli powinny mieć szansę być gospodarzami na dzielnicach. Obecna, ograniczona rola jest nieadekwatna do oczekiwań mieszkańców.

Czwartek, 17:08 

Piotr Dwojacki Karol - ograniczenia ze strony władz powodują, że dochodzi już nawet do rezygnacji z funkcji radnych dzielnic, zniechęconych brakiem możliwości działania.

Czwartek, 17:10 

Piotr Dwojacki Karol mówi: formalnym uprawnieniem rad dzielnic jest zapewnienie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji o sprawach dzielnic; uprawnienie to nie jest respektowane.

Czwartek, 17:12 

Piotr Dwojacki Karol mówi o udanych doświadczeniach Poznania, w którym kompetencję rad są szersze.

Czwartek, 17:14 

Piotr Dwojacki Karol mówi o odcinaniu rad dzielnic w Gdańsku od informacji ze strony władz miasta, braku solidnej obsługi urzędowej i o przerzucaniu na rady dzielnic obowiązków dokumentacyjnych, które powinny być wykonywane przez urząd miasta.

Czwartek, 17:16 

Piotr Dwojacki Karol mówi: Forum Rad Dzielni przygotowało dokument - projekt nowelizacji uchwały Rady Miasta w sprawie zmian. Dokument jest u prezydenta od kilku miesięcy. 17:18 KONIEC

Czwartek, 17:19 

Piotr Dwojacki 17:19 Tomasz Strug, Oliwa > Jako osoba przywołana na blogu prezydenta uzasadnia swoje poirytowanie.

Czwartek, 17:20

Piotr Dwojacki Tomasz cytuje prezydenta, w tym program wyborczy prezydenta sprzed wyborów prezydenta - część "Gdańsk obywatelski"

Czwartek, 17:21 

Piotr Dwojacki "Nie ufamy sobie itd." - cytuje Tomasz i dalej - "Zadaniem administracji jest dialog" oraz że celem Pawła Adamowicza jest "zwiększenie udziału mieszkańców a partycypacji we władzy".

Czwartek, 17:22

Piotr Dwojacki Tomasz pyta: skąd daleko idąca zmiana w poglądach prezydenta?

Czwartek, 17:23

Piotr Dwojacki Tomasz pyta - może rozwiązać rady dzielnic? Miejskie grupy animatorów powołane przez prezydenta prezydentowi odpowiadałyby bardziej?

Czwartek, 17:24 

Piotr Dwojacki 17:24 Tomasz kończy - 17:25 zaczyna Przemek Kluz, członek Forum Rad Dzielnic, prowadzi dom sąsiedzki z Oruni.

Czwartek, 17:26 

Piotr Dwojacki Temat - czym mają być rady i kim powinni być radni; wnioski z Oruni.

Czwartek, 17:27

Piotr Dwojacki Rada powinna wiedzieć dużo o dzielnicy, reprezentować problemy wobec miasta.

Czwartek, 17:27 

Piotr Dwojacki Przemek rozróżnia animatora społecznego (pomagający) od lidera społeczności (prowadzącego do celu).

Czwartek, 17:29

Piotr Dwojacki Przemek: Obywatelskość gdańszczan stoi na dwóch nogach: rady dzielnic i osiedlowe centra społecznościowe.

Czwartek, 17:32 

Piotr Dwojacki Resume Przemka - Działalność społeczna ma sens, jeśli daje szansę na skuteczność 17:33 KONIEC

Czwartek, 17:34 

Piotr Dwojacki 17:33 Paweł Adamowicz mówi:

Czwartek, 17:34 

Piotr Dwojacki Radni MIEJSCY powinni być przede wszystkim animatorami, a nie funkcjonariuszami politycznymi.

Czwartek, 17:35 

Piotr Dwojacki Paweł Adamowicz mówi: Każdy kto się podejmuje roli społecznej - czy jako członek rady rodziców, rady parafialnej (PA ubolewa, że arcybiskup się mało tym interesuje), czy jako członek stowarzyszenia - powinien być animatorem.

Czwartek, 17:36 

Piotr Dwojacki Paweł Adamowicz: mówi - "opowiadam się za animacją" (jako rolą rad dzielnic).

Piotr Dwojacki "Nikt nie będzie (w Polsce) dobrym animatorem, jeśli nie będzie sfrustrowany" PA - frustracje pojawiają się w radach dzielnic i radzie miasta także z powodów przyziemnych, jak małostkowe kłótnie osobiste w samej radzie.

Czwartek, 17:39 

Piotr Dwojacki PA: Festyny są potrzebne, ale mogą być sfinansowane w całości ze środków publicznych, ale lepiej - z niewielkim udziałem pomocy publicznej, w większym z własnej aktywności uczestników i organizatorów.

Czwartek, 17:41

Piotr Dwojacki PA: "Napisałem, że 450 radnych dzielnic to 450 doświadczeń, sieci kontaktów - to wielki potencjał, który daje szefom rad i zarządów możliwość wydobycia wielkiej energii.

Czwartek, 17:42 

Piotr Dwojacki P. Adamowicz mówi dalej: To lepsze, niż uchwalać, uchwalać, uchwalać wiele razy, że miasto ma dać a Adamowicz jest zły.

Czwartek, 17:43 

Piotr Dwojacki P. Adamowicz: Są pozytywne działania - Rada Siedlec organizuje bibliotekę, Oliwy - akcję sadzenia zieleni. Animacja jest jądrem kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Inaczej staniemy się funkcjonariuszami, co dotyczy i radnych dzielnic, radnych miasta, i prezydenta też" - mówi prezydent.

Czwartek, 17:44 

Piotr Dwojacki 17:45 PA Kończy - zaczyna Andrzej Witkiewicz (Rada Osiedla Strzyża)

Czwartek, 17:45

Piotr Dwojacki AWitkiewicz Zapowiada odniesienie się do mowy prezydenta - zdaniem A. Witkiewicza, P. Adamowicz mógł się zdecydowanie lepiej przygotować na "pospolite ruszenie" rad dzielnic.

Czwartek, 17:47 

Piotr Dwojacki AW; Animatorów nie wybiera się w wyborach powszechnych - w wyborach wybiera się rady dzielnic, które powinny mieć szansę realizacji uprawnień statutowych.

Piotr Dwojacki AWitkiewicz: można przekazać kasę "w dół", by decydować o tym, o czym wie dzielnica, a urzędnicy miasta nie mają pojęcia. Choćby dziury w ulicach.

Czwartek, 17:48 

Piotr Dwojacki AW: Mieszkańcy mają daleką drogę do odległych i obcych urzędników.

Czwartek, 17:49 

Piotr Dwojacki AW: informacje o radach dzielnic są głęboko ukrywane na stronie www miasta. W ramach środków przyznanych radzie przez miasto nie wolno radzie wydać pieniędzy na gazetki czy biuletyny informacyjne dla mieszkańców.

Czwartek, 17:51

Piotr Dwojacki AW: Urząd nie odpowiada na pisma rad, nie uzasadnia odmów uwzględnienia wniosków rad dzielnic.

Czwartek, 17:51

Piotr Dwojacki AW: Deklaracje pana prezydenta... Czy pan prezydent ukarał jakiegoś urzędnika za nieodpowiadanie na pisma?

Czwartek, 17:52

Piotr Dwojacki AW: Od wyborów 2011 brak sygnałów ze strony miasta, że rady mają jakiekolwiek znaczenie dla władz miasta.

Czwartek, 17:53

Piotr Dwojacki AW: Nie chcemy więcej kasy - chcemy i umiemy pieniądze idące na dzielnice wydawać lepiej, niż robi to miasto.

Czwartek, 17:54 

Piotr Dwojacki AW: Sprawa planowania przestrzennego - "i tak prezydent Bielawski wie lepiej" - opinie rad nie są uwzględniane. W wielu innych sprawach urząd w ogóle o opinie nie pyta.

Czwartek, 17:55 

Piotr Dwojacki 17:55 Andrzej Witkiewicz KONIEC

Czwartek, 17:55 

Piotr Dwojacki 17:55 P. Adamowicz - w sprawie statutu - do komisji rady miasta należy wnioskowanie w tej sprawie, PA oczekuje, że szansę będzie mieć komisja radnego Skwierawskiego.

Czwartek, 17:56 

Piotr Dwojacki 17:56 porównuje rady osiedli i dzielnic do komitetów PZPR!

Czwartek, 17:57 

Piotr Dwojacki Powtórzę: Paweł Adamowicz porównuje rady osiedli i dzielnic do komitetów PZPR!

Czwartek, 17:57 

Piotr Dwojacki PA dalej: większość mieszkańców jest bierna i nie idzie ze swoimi sprawami do nikogo. Należy do mieszkańców wychodzić. Dotyczy to rad dzielnic, dotyczy i prezydenta, który spotyka się i na spotkaniach otwartych (części miasta) i na spotkaniach tematycznych i "branżowych".

Czwartek, 17:59 

Piotr Dwojacki PA: Cenniejsze od rad dzielnic są formalne / nieformalne stowarzyszenia animatorów "od kotków, od różnych spraw".

Czwartek, 17:59 

Piotr Dwojacki PA. Cenne są "koalicje dla..."

Czwartek, 18:00

Piotr Dwojacki PA. Kluczem jest myślenie - co zrobić, by przyciągać mieszkańców. To wyzwanie przed radami dzielnic i przed prezydentem i administracją Gdańska.

Czwartek, 18:00 

Piotr Dwojacki 18:00 PA Koniec

Czwartek, 18:01 

Piotr Dwojacki 18:01 Beata Matyjaszczyk, przewodnicząca Forum Rady Dzielnic, przewodnicząca zarządu dzielnicy śródmieście.

Czwartek, 18:01 

Piotr Dwojacki BM: "Z kim i co powinno być skonsultowane" - to powinno być ustalone; obecnie informacja o konsultacjach ukrywana jest głęboko na stronie www miasta i ograniczona do konsultacji wymaganych prawem. Wyjątkiem jest sprawa kościoła na Łostowicach.

Czwartek, 18:03 

Piotr Dwojacki BM: notorycznie opinie rad dzielnic są ignorowane / nie ma informacji co się z opiniami dzieje.

Czwartek, 18:04 

Piotr Dwojacki BM: Trzeba być może jeszcze raz ustalić, co ma być obligatoryjnie konsultowane. OBLIGATORYJNIE. Rzecz w tym, by mieszkańcy - OBYWATELE mieli szansę na wywarcie wpływu i poprawienie jakości decyzji miejskich.

Czwartek, 18:06 

Piotr Dwojacki BM: Procedura planowania przestrzennego - w wielu miejscach plany są stare, a informacje o nowych inwestycjach?

Czwartek, 18:08 

Piotr Dwojacki 18:07 Beata skończyła - PA mówi:

Czwartek, 18:08 

Piotr Dwojacki PA: Rady dzielnic musiałyby obradować permanentnie, żeby ogarnąć całość spraw, o których mowa.

Czwartek, 18:09 

Piotr Dwojacki PA. Obieg informacji może być szybszy - wiele jest do zrobienia po stronie administracji.

Czwartek, 18:09

Piotr Dwojacki 18:09 koniec.

Czwartek, 18:10

Piotr Dwojacki Głosy z sali: [nie znam człowieka, ale jest z którejś rady] - Ludzie pytają, co rady robią z niewywożonymi śmietnikami czy niesprzątniętymi ulicami, niedziałające lampy... Ile pism można słać?

Czwartek, 18:12 

Piotr Dwojacki cd. - może faktycznie rady powinny się zajmować festynami?

Czwartek, 18:13 

Piotr Dwojacki cd. - Dobrze współpracuje się z p. Pawłem Kordowskim z Biura Rady Miasta i z Centrum Zarządzania Kryzysowego. KONIEC

Czwartek, 18:14 

Piotr Dwojacki 18:14 Krystian Kłos, zarząd dzielnicy Wrzeszcz Dolny - podaje przykłady rzucania kłód pod nogi działaniom animacyjnym, w sprawie budżetu obywatelskiego - miejski zakaz informowania mieszkańców o tych działaniach w dzielnicy liczącej 25 tys. osób.

Czwartek, 18:16 

Piotr Dwojacki 18:17 Mariusz Andrzejczak - radny Oliwy - myślał o rozwiązywaniu codziennych spraw dzielnicy -zwiększyć partycypację we władzy i odpowiedzialności.

Czwartek, 18:18

Piotr Dwojacki cd. MA - zwraca uwagę na ryzyko niewydania pieniędzy przez rady mimo, że pula pieniędzy jest za mała. Apel o system grantowy (taki jest w Gdyni - PDw).

Czwartek, 18:20 

Piotr Dwojacki MAndrzejczak - Apel do FRD, żeby na spotkania stowarzyszenia zapraszać osoby nie będące członkami stowarzyszenia. 18:20 koniec

Czwartek, 18:21 

Piotr Dwojacki 18:21 Marcin Skwierawski, rada miasta Gdańska - wszyscy kochamy Gdańsk i nie zniechęcajmy się do miasta.

Czwartek, 18:22 

Piotr Dwojacki Radny Miejski mówi "o kilku przykładach animacji" - chwali genialnie funkcjonującą radę dzielnicy Brzeźno, przy której powstało stowarzyszenie, klub sportowy, klub seniora - to kierunek, w którym powinniśmy podążać - mówi M. Skwierawski

Czwartek, 18:23 

Piotr Dwojacki M. Skwierawski - między nami (władzą miejską) a wami (radami dzielnic) nie ma tak dużo zaufania, jak być powinno.

Czwartek, 18:23 

Piotr Dwojacki M. Skwierawski polemizuje się z B. Matyjaszczyk - nie do końca jest prawdą, że nie ma konsultacji, nawet do godz. 23 w ostatni piątek karnawału. (Potwierdzam, to jedyny termin, który radnemu pasował)

Czwartek, 18:25 

Piotr Dwojacki 18:25 Marian Męczykowski - Rada Dzielnicy Chełm - nie jest członkiem FRD, nie chcieli brać udziału w forum, "wolimy działać dla siebie".

Czwartek, 18:26 

Piotr Dwojacki "Powołałem komisje" - mówi przewodniczący Chełma.

Czwartek, 18:26 

Piotr Dwojacki Budżet mieliśmy przekonsultowany i gotowy, a problemem było to, że teren jest deweloperski i spółdzielczy. Ale wiele załatwiliśmy, mówi MM, często wspólnie z jednostkami miasta, choć jest to droga przez mękę.

Czwartek, 18:28 

Piotr Dwojacki Mamy sprzęt od miasta - drukarki i komputery. Wieszamy ulotki w sklepach. "Jestem wdzięczny panu Pawłowi Kordowskiemu" - 18:29 KONIEC MM

Czwartek, 18:29 

Piotr Dwojacki 18:30 Lidka Makowska, RD Wrzeszcz Górny. Propozycje alternatywne wobec tego, o czym rozmawiamy. Jak połączyć marzenie prezydenta - funkcję animacyjną, z oczekiwaniami rad dzielnic

Czwartek, 18:30 

Piotr Dwojacki L. Makowska przedstawia reformę samorządową w Poznaniu z 2010

Czwartek, 18:31 

Piotr Dwojacki LM: 42 rady dzielnic - tworzy budżet ds. jednostek pomocniczych z budżetem do dyspozycji rad dzielnic 19,5 mln zł (w Gdańsku 1,5 mln), przy czym w Poznaniu w pulę tę wchodzą środki na mniejsze remonty np. szkół.

Czwartek, 18:32 

Piotr Dwojacki LMakowska: efekt reformy w Poznaniu - wszyscy zgodnie przyznają, że pieniądze wydawane na podstawie decyzji rad dzielnic są wydawane lepiej, niż gdy robi to władza centralna miasta.

Czwartek, 18:34 

Piotr Dwojacki LMakowska: Prezydent Gdańska preferuje jednak, by rady dzielnic w Gdańsku były animatorami, a nie uczestniczyły w partycypacji. Potencjał rad jest marnowany w wyniku działań miasta 18:36 KONIEC

Czwartek, 18:36 

Piotr Dwojacki 18:36 PAdamowicz - Być może LMakowska jest wszechwiedząca... Partycypacji bez animacji? Proszę zobaczyć Niemcy wschodnie.

Czwartek, 18:37

Piotr Dwojacki PA. To nie jest tak, że nie chcę się dzielić władzą, ale władza jest określona w ustawie. Poproszę jednak panią sekretarz miasta, by wybrała się do Poznania popatrzeć na tamtejsze rozwiązania, a być może je wprowadzimy"

Czwartek, 18:38 

Piotr Dwojacki PA: Problem z informowaniem - media tracą zasięg, bo jest pluralizm i problem rośnie. Niezależnie od stosunku do religii sugeruję korzystanie z ogłoszeń parafialnych. Partycypacja w mszach wynosi ok. 30%.

Czwartek, 18:39 

Piotr Dwojacki PA. Rozstawcie się pod kościołami i rozdawajcie ulotki

Czwartek, 18:40 

Piotr Dwojacki Głos z sali: za co ulotki?

Czwartek, 18:40

Piotr Dwojacki PA: W stanie wojennym sobie radziliśmy, więc też sobie radźcie,

Czwartek, 18:41 

Piotr Dwojacki Krystian Kłos: Niewłaściwe jest porównywanie obecnego czasu ze stanem wojennym...

Czwartek, 18:41 

Piotr Dwojacki Prezydent zarekomendował radom dzielnic udanie się na kawę do arcybiskupa, by mieć szansę na umieszczenie swoich ogłoszeń w parafialnych.

Czwartek, 18:43 

Piotr Dwojacki PA. Pieniędzy zawsze będzie za mało, ale liczy się DUCH!

Czwartek, 18:44 

Piotr Dwojacki PA. Że śmietniki? Mają różne statusy prawne, to złożony problem. W Gdańsku wydaliśmy 10 mln na zimę. I nie mamy pieniędzy. Przez 10 lat ze 150 mln, trzeba przemyśleć finansowy model odśnieżania.

Czwartek, 18:46 

Piotr Dwojacki PA. "Powiadam - to jest ewolucja. Jeśli myślicie, że cała energia miasta będzie skierowana na osiedla, to nie oczekujcie."

Czwartek, 18:47 

Piotr Dwojacki 18:48 prezydent ma pytanie: czy macie regularny kontakt z kluczowymi komisjami rady miasta.

Czwartek, 18:48 

Piotr Dwojacki PA. Czy komisje spotykają się z radami dzielnic? Czy ja się spotykam z wami częściej?!

Czwartek, 18:49 

Piotr Dwojacki [PDw:] Fakt, PAdamowicz spotyka się z radami dzielnic częściej, niż komisje.

Czwartek, 18:50 

Piotr Dwojacki 18:50 KONIEC

Czwartek, 18:50 

Piotr Dwojacki KONIEC SPOTKANIA ZNACZY.

Czwartek, 18:50 

Podsumowanie:

Spotkanie przedstawicieli rad dzielnic z Pawłem Adamowiczem. Prezydent Gdańska nie odpowiedział na pytanie (które zadał Tomasz Strug, przewodniczący zarządu Oliwy) o to, skąd się u prezydenta wzięła zmiana o 180 stopni poglądów na "Gdańsk obywatelski".
> Prezydent konsekwentnie twierdził, że rolą rad dzielnic jest pełnienie funkcji organizacji pozarządowych, najlepiej takich, które drukują ulotki w oparciu o dobre wzorce stanu wojennego. Cenniejsze od rad dzielnic są formalne lub nieformalne stowarzyszenia animatorów "od kotków, od różnych spraw". Ponawiał dobre rady o potrzebie ścisłej współpracy z proboszczami i arcybiskupem.
> Świetne wystąpienia by Karol Ważny (Osowa), Beata Matyjaszczyk (Śródmieście),Przemek Kluz (Orunia), Andrzej Witkiewicz (Strzyża) nie spotkały się ze zrozumieniem prezydenta, podobnie jak głosy w dyskusji by Krystian Kłos(Wrzeszcz Dolny) i Lidka Makowska (Wrzeszcz Górny).
Jestem rozczarowany spotkaniem z prezydentem. Nie pierwszy raz.

Piotr Dwojacki

|

?A po co my w ogóle jesteśmy?? ? zapytał na dorocznym spotkaniu wyraźnie poirytowany przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa. Zaproponowałem więc dyskusję na temat funkcjonowania jednostek pomocniczych w Gdańsku ? napisał na swoim blogu Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 4 kwietnia w budynku Rady Miasta Gdańska odbyła się debata o funkcjonowaniu rad jednostek pomocniczych zorganizowana przez Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic.

AX5A2444_p

Spotkanie Prezydenta Pawła Adamowicza z przedstawicielami Rad Jednostek Pomocniczych
autor: gdansk.pl

Poniżej tezy poszczególnych wystąpień, wpisywane ?na żywo? na Facebooku przez Piotra Dwojackiego ze spotkania radnych z Prezydentem Adamowiczem.

Piotr Dwojacki O 17 rozpocznie się spotkanie prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, z przedstawicielami Forum Rad Dzielnic. Spotkanie zapowiadane było jako kameralne, w związku z czym Urząd Miejski zaprosił prasę, radio i telewizję, a na sali jest na razie ponad 30 osób. Przed spotkaniem prezydent opublikował coś, co przez niektórych uważane jest za zakończenie dyskusji.
http://www.adamowicz.pl/co-dalej-z-radami-dzielnic

Piotr Dwojacki 17:02 - Rozpoczyna się dziesięć minut dla prezydenta. Zapowiada, że będzie mówił to, co napisał na blogu.

Czwartek, 17:02 

Piotr Dwojacki Rady się uczą, ale i część z 450 urzędników wykazuje brak kompetencji "miękkich" i nie rozumie, że trzeba informować i konsultować. 17:06 KONIEC

Czwartek, 17:06 

Piotr Dwojacki 17:06 Karol Ważny (Forum Rad Dzielnic) > Prezentuje diagnozę stanu

Czwartek, 17:07 

Piotr Dwojacki Karol Ważny > Rady osiedli powinny mieć szansę być gospodarzami na dzielnicach. Obecna, ograniczona rola jest nieadekwatna do oczekiwań mieszkańców.

Czwartek, 17:08 

Piotr Dwojacki Karol - ograniczenia ze strony władz powodują, że dochodzi już nawet do rezygnacji z funkcji radnych dzielnic, zniechęconych brakiem możliwości działania.

Czwartek, 17:10 

Piotr Dwojacki Karol mówi: formalnym uprawnieniem rad dzielnic jest zapewnienie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji o sprawach dzielnic; uprawnienie to nie jest respektowane.

Czwartek, 17:12 

Piotr Dwojacki Karol mówi o udanych doświadczeniach Poznania, w którym kompetencję rad są szersze.

Czwartek, 17:14 

Piotr Dwojacki Karol mówi o odcinaniu rad dzielnic w Gdańsku od informacji ze strony władz miasta, braku solidnej obsługi urzędowej i o przerzucaniu na rady dzielnic obowiązków dokumentacyjnych, które powinny być wykonywane przez urząd miasta.

Czwartek, 17:16 

Piotr Dwojacki Karol mówi: Forum Rad Dzielni przygotowało dokument - projekt nowelizacji uchwały Rady Miasta w sprawie zmian. Dokument jest u prezydenta od kilku miesięcy. 17:18 KONIEC

Czwartek, 17:19 

Piotr Dwojacki 17:19 Tomasz Strug, Oliwa > Jako osoba przywołana na blogu prezydenta uzasadnia swoje poirytowanie.

Czwartek, 17:20

Piotr Dwojacki Tomasz cytuje prezydenta, w tym program wyborczy prezydenta sprzed wyborów prezydenta - część "Gdańsk obywatelski"

Czwartek, 17:21 

Piotr Dwojacki "Nie ufamy sobie itd." - cytuje Tomasz i dalej - "Zadaniem administracji jest dialog" oraz że celem Pawła Adamowicza jest "zwiększenie udziału mieszkańców a partycypacji we władzy".

Czwartek, 17:22

Piotr Dwojacki Tomasz pyta: skąd daleko idąca zmiana w poglądach prezydenta?

Czwartek, 17:23

Piotr Dwojacki Tomasz pyta - może rozwiązać rady dzielnic? Miejskie grupy animatorów powołane przez prezydenta prezydentowi odpowiadałyby bardziej?

Czwartek, 17:24 

Piotr Dwojacki 17:24 Tomasz kończy - 17:25 zaczyna Przemek Kluz, członek Forum Rad Dzielnic, prowadzi dom sąsiedzki z Oruni.

Czwartek, 17:26 

Piotr Dwojacki Temat - czym mają być rady i kim powinni być radni; wnioski z Oruni.

Czwartek, 17:27

Piotr Dwojacki Rada powinna wiedzieć dużo o dzielnicy, reprezentować problemy wobec miasta.

Czwartek, 17:27 

Piotr Dwojacki Przemek rozróżnia animatora społecznego (pomagający) od lidera społeczności (prowadzącego do celu).

Czwartek, 17:29

Piotr Dwojacki Przemek: Obywatelskość gdańszczan stoi na dwóch nogach: rady dzielnic i osiedlowe centra społecznościowe.

Czwartek, 17:32 

Piotr Dwojacki Resume Przemka - Działalność społeczna ma sens, jeśli daje szansę na skuteczność 17:33 KONIEC

Czwartek, 17:34 

Piotr Dwojacki 17:33 Paweł Adamowicz mówi:

Czwartek, 17:34 

Piotr Dwojacki Radni MIEJSCY powinni być przede wszystkim animatorami, a nie funkcjonariuszami politycznymi.

Czwartek, 17:35 

Piotr Dwojacki Paweł Adamowicz mówi: Każdy kto się podejmuje roli społecznej - czy jako członek rady rodziców, rady parafialnej (PA ubolewa, że arcybiskup się mało tym interesuje), czy jako członek stowarzyszenia - powinien być animatorem.

Czwartek, 17:36 

Piotr Dwojacki Paweł Adamowicz: mówi - "opowiadam się za animacją" (jako rolą rad dzielnic).

Piotr Dwojacki "Nikt nie będzie (w Polsce) dobrym animatorem, jeśli nie będzie sfrustrowany" PA - frustracje pojawiają się w radach dzielnic i radzie miasta także z powodów przyziemnych, jak małostkowe kłótnie osobiste w samej radzie.

Czwartek, 17:39 

Piotr Dwojacki PA: Festyny są potrzebne, ale mogą być sfinansowane w całości ze środków publicznych, ale lepiej - z niewielkim udziałem pomocy publicznej, w większym z własnej aktywności uczestników i organizatorów.

Czwartek, 17:41

Piotr Dwojacki PA: "Napisałem, że 450 radnych dzielnic to 450 doświadczeń, sieci kontaktów - to wielki potencjał, który daje szefom rad i zarządów możliwość wydobycia wielkiej energii.

Czwartek, 17:42 

Piotr Dwojacki P. Adamowicz mówi dalej: To lepsze, niż uchwalać, uchwalać, uchwalać wiele razy, że miasto ma dać a Adamowicz jest zły.

Czwartek, 17:43 

Piotr Dwojacki P. Adamowicz: Są pozytywne działania - Rada Siedlec organizuje bibliotekę, Oliwy - akcję sadzenia zieleni. Animacja jest jądrem kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Inaczej staniemy się funkcjonariuszami, co dotyczy i radnych dzielnic, radnych miasta, i prezydenta też" - mówi prezydent.

Czwartek, 17:44 

Piotr Dwojacki 17:45 PA Kończy - zaczyna Andrzej Witkiewicz (Rada Osiedla Strzyża)

Czwartek, 17:45

Piotr Dwojacki AWitkiewicz Zapowiada odniesienie się do mowy prezydenta - zdaniem A. Witkiewicza, P. Adamowicz mógł się zdecydowanie lepiej przygotować na "pospolite ruszenie" rad dzielnic.

Czwartek, 17:47 

Piotr Dwojacki AW; Animatorów nie wybiera się w wyborach powszechnych - w wyborach wybiera się rady dzielnic, które powinny mieć szansę realizacji uprawnień statutowych.

Piotr Dwojacki AWitkiewicz: można przekazać kasę "w dół", by decydować o tym, o czym wie dzielnica, a urzędnicy miasta nie mają pojęcia. Choćby dziury w ulicach.

Czwartek, 17:48 

Piotr Dwojacki AW: Mieszkańcy mają daleką drogę do odległych i obcych urzędników.

Czwartek, 17:49 

Piotr Dwojacki AW: informacje o radach dzielnic są głęboko ukrywane na stronie www miasta. W ramach środków przyznanych radzie przez miasto nie wolno radzie wydać pieniędzy na gazetki czy biuletyny informacyjne dla mieszkańców.

Czwartek, 17:51

Piotr Dwojacki AW: Urząd nie odpowiada na pisma rad, nie uzasadnia odmów uwzględnienia wniosków rad dzielnic.

Czwartek, 17:51

Piotr Dwojacki AW: Deklaracje pana prezydenta... Czy pan prezydent ukarał jakiegoś urzędnika za nieodpowiadanie na pisma?

Czwartek, 17:52

Piotr Dwojacki AW: Od wyborów 2011 brak sygnałów ze strony miasta, że rady mają jakiekolwiek znaczenie dla władz miasta.

Czwartek, 17:53

Piotr Dwojacki AW: Nie chcemy więcej kasy - chcemy i umiemy pieniądze idące na dzielnice wydawać lepiej, niż robi to miasto.

Czwartek, 17:54 

Piotr Dwojacki AW: Sprawa planowania przestrzennego - "i tak prezydent Bielawski wie lepiej" - opinie rad nie są uwzględniane. W wielu innych sprawach urząd w ogóle o opinie nie pyta.

Czwartek, 17:55 

Piotr Dwojacki 17:55 Andrzej Witkiewicz KONIEC

Czwartek, 17:55 

Piotr Dwojacki 17:55 P. Adamowicz - w sprawie statutu - do komisji rady miasta należy wnioskowanie w tej sprawie, PA oczekuje, że szansę będzie mieć komisja radnego Skwierawskiego.

Czwartek, 17:56 

Piotr Dwojacki 17:56 porównuje rady osiedli i dzielnic do komitetów PZPR!

Czwartek, 17:57 

Piotr Dwojacki Powtórzę: Paweł Adamowicz porównuje rady osiedli i dzielnic do komitetów PZPR!

Czwartek, 17:57 

Piotr Dwojacki PA dalej: większość mieszkańców jest bierna i nie idzie ze swoimi sprawami do nikogo. Należy do mieszkańców wychodzić. Dotyczy to rad dzielnic, dotyczy i prezydenta, który spotyka się i na spotkaniach otwartych (części miasta) i na spotkaniach tematycznych i "branżowych".

Czwartek, 17:59 

Piotr Dwojacki PA: Cenniejsze od rad dzielnic są formalne / nieformalne stowarzyszenia animatorów "od kotków, od różnych spraw".

Czwartek, 17:59 

Piotr Dwojacki PA. Cenne są "koalicje dla..."

Czwartek, 18:00

Piotr Dwojacki PA. Kluczem jest myślenie - co zrobić, by przyciągać mieszkańców. To wyzwanie przed radami dzielnic i przed prezydentem i administracją Gdańska.

Czwartek, 18:00 

Piotr Dwojacki 18:00 PA Koniec

Czwartek, 18:01 

Piotr Dwojacki 18:01 Beata Matyjaszczyk, przewodnicząca Forum Rady Dzielnic, przewodnicząca zarządu dzielnicy śródmieście.

Czwartek, 18:01 

Piotr Dwojacki BM: "Z kim i co powinno być skonsultowane" - to powinno być ustalone; obecnie informacja o konsultacjach ukrywana jest głęboko na stronie www miasta i ograniczona do konsultacji wymaganych prawem. Wyjątkiem jest sprawa kościoła na Łostowicach.

Czwartek, 18:03 

Piotr Dwojacki BM: notorycznie opinie rad dzielnic są ignorowane / nie ma informacji co się z opiniami dzieje.

Czwartek, 18:04 

Piotr Dwojacki BM: Trzeba być może jeszcze raz ustalić, co ma być obligatoryjnie konsultowane. OBLIGATORYJNIE. Rzecz w tym, by mieszkańcy - OBYWATELE mieli szansę na wywarcie wpływu i poprawienie jakości decyzji miejskich.

Czwartek, 18:06 

Piotr Dwojacki BM: Procedura planowania przestrzennego - w wielu miejscach plany są stare, a informacje o nowych inwestycjach?

Czwartek, 18:08 

Piotr Dwojacki 18:07 Beata skończyła - PA mówi:

Czwartek, 18:08 

Piotr Dwojacki PA: Rady dzielnic musiałyby obradować permanentnie, żeby ogarnąć całość spraw, o których mowa.

Czwartek, 18:09 

Piotr Dwojacki PA. Obieg informacji może być szybszy - wiele jest do zrobienia po stronie administracji.

Czwartek, 18:09

Piotr Dwojacki 18:09 koniec.

Czwartek, 18:10

Piotr Dwojacki Głosy z sali: [nie znam człowieka, ale jest z którejś rady] - Ludzie pytają, co rady robią z niewywożonymi śmietnikami czy niesprzątniętymi ulicami, niedziałające lampy... Ile pism można słać?

Czwartek, 18:12 

Piotr Dwojacki cd. - może faktycznie rady powinny się zajmować festynami?

Czwartek, 18:13 

Piotr Dwojacki cd. - Dobrze współpracuje się z p. Pawłem Kordowskim z Biura Rady Miasta i z Centrum Zarządzania Kryzysowego. KONIEC

Czwartek, 18:14 

Piotr Dwojacki 18:14 Krystian Kłos, zarząd dzielnicy Wrzeszcz Dolny - podaje przykłady rzucania kłód pod nogi działaniom animacyjnym, w sprawie budżetu obywatelskiego - miejski zakaz informowania mieszkańców o tych działaniach w dzielnicy liczącej 25 tys. osób.

Czwartek, 18:16 

Piotr Dwojacki 18:17 Mariusz Andrzejczak - radny Oliwy - myślał o rozwiązywaniu codziennych spraw dzielnicy -zwiększyć partycypację we władzy i odpowiedzialności.

Czwartek, 18:18

Piotr Dwojacki cd. MA - zwraca uwagę na ryzyko niewydania pieniędzy przez rady mimo, że pula pieniędzy jest za mała. Apel o system grantowy (taki jest w Gdyni - PDw).

Czwartek, 18:20 

Piotr Dwojacki MAndrzejczak - Apel do FRD, żeby na spotkania stowarzyszenia zapraszać osoby nie będące członkami stowarzyszenia. 18:20 koniec

Czwartek, 18:21 

Piotr Dwojacki 18:21 Marcin Skwierawski, rada miasta Gdańska - wszyscy kochamy Gdańsk i nie zniechęcajmy się do miasta.

Czwartek, 18:22 

Piotr Dwojacki Radny Miejski mówi "o kilku przykładach animacji" - chwali genialnie funkcjonującą radę dzielnicy Brzeźno, przy której powstało stowarzyszenie, klub sportowy, klub seniora - to kierunek, w którym powinniśmy podążać - mówi M. Skwierawski

Czwartek, 18:23 

Piotr Dwojacki M. Skwierawski - między nami (władzą miejską) a wami (radami dzielnic) nie ma tak dużo zaufania, jak być powinno.

Czwartek, 18:23 

Piotr Dwojacki M. Skwierawski polemizuje się z B. Matyjaszczyk - nie do końca jest prawdą, że nie ma konsultacji, nawet do godz. 23 w ostatni piątek karnawału. (Potwierdzam, to jedyny termin, który radnemu pasował)

Czwartek, 18:25 

Piotr Dwojacki 18:25 Marian Męczykowski - Rada Dzielnicy Chełm - nie jest członkiem FRD, nie chcieli brać udziału w forum, "wolimy działać dla siebie".

Czwartek, 18:26 

Piotr Dwojacki "Powołałem komisje" - mówi przewodniczący Chełma.

Czwartek, 18:26 

Piotr Dwojacki Budżet mieliśmy przekonsultowany i gotowy, a problemem było to, że teren jest deweloperski i spółdzielczy. Ale wiele załatwiliśmy, mówi MM, często wspólnie z jednostkami miasta, choć jest to droga przez mękę.

Czwartek, 18:28 

Piotr Dwojacki Mamy sprzęt od miasta - drukarki i komputery. Wieszamy ulotki w sklepach. "Jestem wdzięczny panu Pawłowi Kordowskiemu" - 18:29 KONIEC MM

Czwartek, 18:29 

Piotr Dwojacki 18:30 Lidka Makowska, RD Wrzeszcz Górny. Propozycje alternatywne wobec tego, o czym rozmawiamy. Jak połączyć marzenie prezydenta - funkcję animacyjną, z oczekiwaniami rad dzielnic

Czwartek, 18:30 

Piotr Dwojacki L. Makowska przedstawia reformę samorządową w Poznaniu z 2010

Czwartek, 18:31 

Piotr Dwojacki LM: 42 rady dzielnic - tworzy budżet ds. jednostek pomocniczych z budżetem do dyspozycji rad dzielnic 19,5 mln zł (w Gdańsku 1,5 mln), przy czym w Poznaniu w pulę tę wchodzą środki na mniejsze remonty np. szkół.

Czwartek, 18:32 

Piotr Dwojacki LMakowska: efekt reformy w Poznaniu - wszyscy zgodnie przyznają, że pieniądze wydawane na podstawie decyzji rad dzielnic są wydawane lepiej, niż gdy robi to władza centralna miasta.

Czwartek, 18:34 

Piotr Dwojacki LMakowska: Prezydent Gdańska preferuje jednak, by rady dzielnic w Gdańsku były animatorami, a nie uczestniczyły w partycypacji. Potencjał rad jest marnowany w wyniku działań miasta 18:36 KONIEC

Czwartek, 18:36 

Piotr Dwojacki 18:36 PAdamowicz - Być może LMakowska jest wszechwiedząca... Partycypacji bez animacji? Proszę zobaczyć Niemcy wschodnie.

Czwartek, 18:37

Piotr Dwojacki PA. To nie jest tak, że nie chcę się dzielić władzą, ale władza jest określona w ustawie. Poproszę jednak panią sekretarz miasta, by wybrała się do Poznania popatrzeć na tamtejsze rozwiązania, a być może je wprowadzimy"

Czwartek, 18:38 

Piotr Dwojacki PA: Problem z informowaniem - media tracą zasięg, bo jest pluralizm i problem rośnie. Niezależnie od stosunku do religii sugeruję korzystanie z ogłoszeń parafialnych. Partycypacja w mszach wynosi ok. 30%.

Czwartek, 18:39 

Piotr Dwojacki PA. Rozstawcie się pod kościołami i rozdawajcie ulotki

Czwartek, 18:40 

Piotr Dwojacki Głos z sali: za co ulotki?

Czwartek, 18:40

Piotr Dwojacki PA: W stanie wojennym sobie radziliśmy, więc też sobie radźcie,

Czwartek, 18:41 

Piotr Dwojacki Krystian Kłos: Niewłaściwe jest porównywanie obecnego czasu ze stanem wojennym...

Czwartek, 18:41 

Piotr Dwojacki Prezydent zarekomendował radom dzielnic udanie się na kawę do arcybiskupa, by mieć szansę na umieszczenie swoich ogłoszeń w parafialnych.

Czwartek, 18:43 

Piotr Dwojacki PA. Pieniędzy zawsze będzie za mało, ale liczy się DUCH!

Czwartek, 18:44 

Piotr Dwojacki PA. Że śmietniki? Mają różne statusy prawne, to złożony problem. W Gdańsku wydaliśmy 10 mln na zimę. I nie mamy pieniędzy. Przez 10 lat ze 150 mln, trzeba przemyśleć finansowy model odśnieżania.

Czwartek, 18:46 

Piotr Dwojacki PA. "Powiadam - to jest ewolucja. Jeśli myślicie, że cała energia miasta będzie skierowana na osiedla, to nie oczekujcie."

Czwartek, 18:47 

Piotr Dwojacki 18:48 prezydent ma pytanie: czy macie regularny kontakt z kluczowymi komisjami rady miasta.

Czwartek, 18:48 

Piotr Dwojacki PA. Czy komisje spotykają się z radami dzielnic? Czy ja się spotykam z wami częściej?!

Czwartek, 18:49 

Piotr Dwojacki [PDw:] Fakt, PAdamowicz spotyka się z radami dzielnic częściej, niż komisje.

Czwartek, 18:50 

Piotr Dwojacki 18:50 KONIEC

Czwartek, 18:50 

Piotr Dwojacki KONIEC SPOTKANIA ZNACZY.

Czwartek, 18:50 

Podsumowanie:

Spotkanie przedstawicieli rad dzielnic z Pawłem Adamowiczem. Prezydent Gdańska nie odpowiedział na pytanie (które zadał Tomasz Strug, przewodniczący zarządu Oliwy) o to, skąd się u prezydenta wzięła zmiana o 180 stopni poglądów na "Gdańsk obywatelski".
> Prezydent konsekwentnie twierdził, że rolą rad dzielnic jest pełnienie funkcji organizacji pozarządowych, najlepiej takich, które drukują ulotki w oparciu o dobre wzorce stanu wojennego. Cenniejsze od rad dzielnic są formalne lub nieformalne stowarzyszenia animatorów "od kotków, od różnych spraw". Ponawiał dobre rady o potrzebie ścisłej współpracy z proboszczami i arcybiskupem.
> Świetne wystąpienia by Karol Ważny (Osowa), Beata Matyjaszczyk (Śródmieście),Przemek Kluz (Orunia), Andrzej Witkiewicz (Strzyża) nie spotkały się ze zrozumieniem prezydenta, podobnie jak głosy w dyskusji by Krystian Kłos(Wrzeszcz Dolny) i Lidka Makowska (Wrzeszcz Górny).
Jestem rozczarowany spotkaniem z prezydentem. Nie pierwszy raz.

Piotr Dwojacki

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

?A po co my w ogóle jesteśmy?? ? zapytał na dorocznym spotkaniu wyraźnie poirytowany przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa. Zaproponowałem więc dyskusję na temat funkcjonowania jednostek pomocniczych w Gdańsku ? napisał na swoim blogu Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 4 kwietnia w budynku Rady Miasta Gdańska odbyła się debata o funkcjonowaniu rad jednostek pomocniczych zorganizowana przez Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic.

AX5A2444_p

Spotkanie Prezydenta Pawła Adamowicza z przedstawicielami Rad Jednostek Pomocniczych
autor: gdansk.pl

Poniżej tezy poszczególnych wystąpień, wpisywane ?na żywo? na Facebooku przez Piotra Dwojackiego ze spotkania radnych z Prezydentem Adamowiczem.

Piotr Dwojacki O 17 rozpocznie się spotkanie prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, z przedstawicielami Forum Rad Dzielnic. Spotkanie zapowiadane było jako kameralne, w związku z czym Urząd Miejski zaprosił prasę, radio i telewizję, a na sali jest na razie ponad 30 osób. Przed spotkaniem prezydent opublikował coś, co przez niektórych uważane jest za zakończenie dyskusji.
http://www.adamowicz.pl/co-dalej-z-radami-dzielnic

Piotr Dwojacki 17:02 – Rozpoczyna się dziesięć minut dla prezydenta. Zapowiada, że będzie mówił to, co napisał na blogu.

Czwartek, 17:02 

Piotr Dwojacki Rady się uczą, ale i część z 450 urzędników wykazuje brak kompetencji „miękkich” i nie rozumie, że trzeba informować i konsultować. 17:06 KONIEC

Czwartek, 17:06 

Piotr Dwojacki 17:06 Karol Ważny (Forum Rad Dzielnic) > Prezentuje diagnozę stanu

Czwartek, 17:07 

Piotr Dwojacki Karol Ważny > Rady osiedli powinny mieć szansę być gospodarzami na dzielnicach. Obecna, ograniczona rola jest nieadekwatna do oczekiwań mieszkańców.

Czwartek, 17:08 

Piotr Dwojacki Karol – ograniczenia ze strony władz powodują, że dochodzi już nawet do rezygnacji z funkcji radnych dzielnic, zniechęconych brakiem możliwości działania.

Czwartek, 17:10 

Piotr Dwojacki Karol mówi: formalnym uprawnieniem rad dzielnic jest zapewnienie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji o sprawach dzielnic; uprawnienie to nie jest respektowane.

Czwartek, 17:12 

Piotr Dwojacki Karol mówi o udanych doświadczeniach Poznania, w którym kompetencję rad są szersze.

Czwartek, 17:14 

Piotr Dwojacki Karol mówi o odcinaniu rad dzielnic w Gdańsku od informacji ze strony władz miasta, braku solidnej obsługi urzędowej i o przerzucaniu na rady dzielnic obowiązków dokumentacyjnych, które powinny być wykonywane przez urząd miasta.

Czwartek, 17:16 

Piotr Dwojacki Karol mówi: Forum Rad Dzielni przygotowało dokument – projekt nowelizacji uchwały Rady Miasta w sprawie zmian. Dokument jest u prezydenta od kilku miesięcy. 17:18 KONIEC

Czwartek, 17:19 

Piotr Dwojacki 17:19 Tomasz Strug, Oliwa > Jako osoba przywołana na blogu prezydenta uzasadnia swoje poirytowanie.

Czwartek, 17:20

Piotr Dwojacki Tomasz cytuje prezydenta, w tym program wyborczy prezydenta sprzed wyborów prezydenta – część „Gdańsk obywatelski”

Czwartek, 17:21 

Piotr Dwojacki „Nie ufamy sobie itd.” – cytuje Tomasz i dalej – „Zadaniem administracji jest dialog” oraz że celem Pawła Adamowicza jest „zwiększenie udziału mieszkańców a partycypacji we władzy”.

Czwartek, 17:22

Piotr Dwojacki Tomasz pyta: skąd daleko idąca zmiana w poglądach prezydenta?

Czwartek, 17:23

Piotr Dwojacki Tomasz pyta – może rozwiązać rady dzielnic? Miejskie grupy animatorów powołane przez prezydenta prezydentowi odpowiadałyby bardziej?

Czwartek, 17:24 

Piotr Dwojacki 17:24 Tomasz kończy – 17:25 zaczyna Przemek Kluz, członek Forum Rad Dzielnic, prowadzi dom sąsiedzki z Oruni.

Czwartek, 17:26 

Piotr Dwojacki Temat – czym mają być rady i kim powinni być radni; wnioski z Oruni.

Czwartek, 17:27

Piotr Dwojacki Rada powinna wiedzieć dużo o dzielnicy, reprezentować problemy wobec miasta.

Czwartek, 17:27 

Piotr Dwojacki Przemek rozróżnia animatora społecznego (pomagający) od lidera społeczności (prowadzącego do celu).

Czwartek, 17:29

Piotr Dwojacki Przemek: Obywatelskość gdańszczan stoi na dwóch nogach: rady dzielnic i osiedlowe centra społecznościowe.

Czwartek, 17:32 

Piotr Dwojacki Resume Przemka – Działalność społeczna ma sens, jeśli daje szansę na skuteczność 17:33 KONIEC

Czwartek, 17:34 

Piotr Dwojacki 17:33 Paweł Adamowicz mówi:

Czwartek, 17:34 

Piotr Dwojacki Radni MIEJSCY powinni być przede wszystkim animatorami, a nie funkcjonariuszami politycznymi.

Czwartek, 17:35 

Piotr Dwojacki Paweł Adamowicz mówi: Każdy kto się podejmuje roli społecznej – czy jako członek rady rodziców, rady parafialnej (PA ubolewa, że arcybiskup się mało tym interesuje), czy jako członek stowarzyszenia – powinien być animatorem.

Czwartek, 17:36 

Piotr Dwojacki Paweł Adamowicz: mówi – „opowiadam się za animacją” (jako rolą rad dzielnic).

Piotr Dwojacki „Nikt nie będzie (w Polsce) dobrym animatorem, jeśli nie będzie sfrustrowany” PA – frustracje pojawiają się w radach dzielnic i radzie miasta także z powodów przyziemnych, jak małostkowe kłótnie osobiste w samej radzie.

Czwartek, 17:39 

Piotr Dwojacki PA: Festyny są potrzebne, ale mogą być sfinansowane w całości ze środków publicznych, ale lepiej – z niewielkim udziałem pomocy publicznej, w większym z własnej aktywności uczestników i organizatorów.

Czwartek, 17:41

Piotr Dwojacki PA: „Napisałem, że 450 radnych dzielnic to 450 doświadczeń, sieci kontaktów – to wielki potencjał, który daje szefom rad i zarządów możliwość wydobycia wielkiej energii.

Czwartek, 17:42 

Piotr Dwojacki P. Adamowicz mówi dalej: To lepsze, niż uchwalać, uchwalać, uchwalać wiele razy, że miasto ma dać a Adamowicz jest zły.

Czwartek, 17:43 

Piotr Dwojacki P. Adamowicz: Są pozytywne działania – Rada Siedlec organizuje bibliotekę, Oliwy – akcję sadzenia zieleni. Animacja jest jądrem kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Inaczej staniemy się funkcjonariuszami, co dotyczy i radnych dzielnic, radnych miasta, i prezydenta też” – mówi prezydent.

Czwartek, 17:44 

Piotr Dwojacki 17:45 PA Kończy – zaczyna Andrzej Witkiewicz (Rada Osiedla Strzyża)

Czwartek, 17:45

Piotr Dwojacki AWitkiewicz Zapowiada odniesienie się do mowy prezydenta – zdaniem A. Witkiewicza, P. Adamowicz mógł się zdecydowanie lepiej przygotować na „pospolite ruszenie” rad dzielnic.

Czwartek, 17:47 

Piotr Dwojacki AW; Animatorów nie wybiera się w wyborach powszechnych – w wyborach wybiera się rady dzielnic, które powinny mieć szansę realizacji uprawnień statutowych.

Piotr Dwojacki AWitkiewicz: można przekazać kasę „w dół”, by decydować o tym, o czym wie dzielnica, a urzędnicy miasta nie mają pojęcia. Choćby dziury w ulicach.

Czwartek, 17:48 

Piotr Dwojacki AW: Mieszkańcy mają daleką drogę do odległych i obcych urzędników.

Czwartek, 17:49 

Piotr Dwojacki AW: informacje o radach dzielnic są głęboko ukrywane na stronie www miasta. W ramach środków przyznanych radzie przez miasto nie wolno radzie wydać pieniędzy na gazetki czy biuletyny informacyjne dla mieszkańców.

Czwartek, 17:51

Piotr Dwojacki AW: Urząd nie odpowiada na pisma rad, nie uzasadnia odmów uwzględnienia wniosków rad dzielnic.

Czwartek, 17:51

Piotr Dwojacki AW: Deklaracje pana prezydenta… Czy pan prezydent ukarał jakiegoś urzędnika za nieodpowiadanie na pisma?

Czwartek, 17:52

Piotr Dwojacki AW: Od wyborów 2011 brak sygnałów ze strony miasta, że rady mają jakiekolwiek znaczenie dla władz miasta.

Czwartek, 17:53

Piotr Dwojacki AW: Nie chcemy więcej kasy – chcemy i umiemy pieniądze idące na dzielnice wydawać lepiej, niż robi to miasto.

Czwartek, 17:54 

Piotr Dwojacki AW: Sprawa planowania przestrzennego – „i tak prezydent Bielawski wie lepiej” – opinie rad nie są uwzględniane. W wielu innych sprawach urząd w ogóle o opinie nie pyta.

Czwartek, 17:55 

Piotr Dwojacki 17:55 Andrzej Witkiewicz KONIEC

Czwartek, 17:55 

Piotr Dwojacki 17:55 P. Adamowicz – w sprawie statutu – do komisji rady miasta należy wnioskowanie w tej sprawie, PA oczekuje, że szansę będzie mieć komisja radnego Skwierawskiego.

Czwartek, 17:56 

Piotr Dwojacki 17:56 porównuje rady osiedli i dzielnic do komitetów PZPR!

Czwartek, 17:57 

Piotr Dwojacki Powtórzę: Paweł Adamowicz porównuje rady osiedli i dzielnic do komitetów PZPR!

Czwartek, 17:57 

Piotr Dwojacki PA dalej: większość mieszkańców jest bierna i nie idzie ze swoimi sprawami do nikogo. Należy do mieszkańców wychodzić. Dotyczy to rad dzielnic, dotyczy i prezydenta, który spotyka się i na spotkaniach otwartych (części miasta) i na spotkaniach tematycznych i „branżowych”.

Czwartek, 17:59 

Piotr Dwojacki PA: Cenniejsze od rad dzielnic są formalne / nieformalne stowarzyszenia animatorów „od kotków, od różnych spraw”.

Czwartek, 17:59 

Piotr Dwojacki PA. Cenne są „koalicje dla…”

Czwartek, 18:00

Piotr Dwojacki PA. Kluczem jest myślenie – co zrobić, by przyciągać mieszkańców. To wyzwanie przed radami dzielnic i przed prezydentem i administracją Gdańska.

Czwartek, 18:00 

Piotr Dwojacki 18:00 PA Koniec

Czwartek, 18:01 

Piotr Dwojacki 18:01 Beata Matyjaszczyk, przewodnicząca Forum Rady Dzielnic, przewodnicząca zarządu dzielnicy śródmieście.

Czwartek, 18:01 

Piotr Dwojacki BM: „Z kim i co powinno być skonsultowane” – to powinno być ustalone; obecnie informacja o konsultacjach ukrywana jest głęboko na stronie www miasta i ograniczona do konsultacji wymaganych prawem. Wyjątkiem jest sprawa kościoła na Łostowicach.

Czwartek, 18:03 

Piotr Dwojacki BM: notorycznie opinie rad dzielnic są ignorowane / nie ma informacji co się z opiniami dzieje.

Czwartek, 18:04 

Piotr Dwojacki BM: Trzeba być może jeszcze raz ustalić, co ma być obligatoryjnie konsultowane. OBLIGATORYJNIE. Rzecz w tym, by mieszkańcy – OBYWATELE mieli szansę na wywarcie wpływu i poprawienie jakości decyzji miejskich.

Czwartek, 18:06 

Piotr Dwojacki BM: Procedura planowania przestrzennego – w wielu miejscach plany są stare, a informacje o nowych inwestycjach?

Czwartek, 18:08 

Piotr Dwojacki 18:07 Beata skończyła – PA mówi:

Czwartek, 18:08 

Piotr Dwojacki PA: Rady dzielnic musiałyby obradować permanentnie, żeby ogarnąć całość spraw, o których mowa.

Czwartek, 18:09 

Piotr Dwojacki PA. Obieg informacji może być szybszy – wiele jest do zrobienia po stronie administracji.

Czwartek, 18:09

Piotr Dwojacki 18:09 koniec.

Czwartek, 18:10

Piotr Dwojacki Głosy z sali: [nie znam człowieka, ale jest z którejś rady] – Ludzie pytają, co rady robią z niewywożonymi śmietnikami czy niesprzątniętymi ulicami, niedziałające lampy… Ile pism można słać?

Czwartek, 18:12 

Piotr Dwojacki cd. – może faktycznie rady powinny się zajmować festynami?

Czwartek, 18:13 

Piotr Dwojacki cd. – Dobrze współpracuje się z p. Pawłem Kordowskim z Biura Rady Miasta i z Centrum Zarządzania Kryzysowego. KONIEC

Czwartek, 18:14 

Piotr Dwojacki 18:14 Krystian Kłos, zarząd dzielnicy Wrzeszcz Dolny – podaje przykłady rzucania kłód pod nogi działaniom animacyjnym, w sprawie budżetu obywatelskiego – miejski zakaz informowania mieszkańców o tych działaniach w dzielnicy liczącej 25 tys. osób.

Czwartek, 18:16 

Piotr Dwojacki 18:17 Mariusz Andrzejczak – radny Oliwy – myślał o rozwiązywaniu codziennych spraw dzielnicy -zwiększyć partycypację we władzy i odpowiedzialności.

Czwartek, 18:18

Piotr Dwojacki cd. MA – zwraca uwagę na ryzyko niewydania pieniędzy przez rady mimo, że pula pieniędzy jest za mała. Apel o system grantowy (taki jest w Gdyni – PDw).

Czwartek, 18:20 

Piotr Dwojacki MAndrzejczak – Apel do FRD, żeby na spotkania stowarzyszenia zapraszać osoby nie będące członkami stowarzyszenia. 18:20 koniec

Czwartek, 18:21 

Piotr Dwojacki 18:21 Marcin Skwierawski, rada miasta Gdańska – wszyscy kochamy Gdańsk i nie zniechęcajmy się do miasta.

Czwartek, 18:22 

Piotr Dwojacki Radny Miejski mówi „o kilku przykładach animacji” – chwali genialnie funkcjonującą radę dzielnicy Brzeźno, przy której powstało stowarzyszenie, klub sportowy, klub seniora – to kierunek, w którym powinniśmy podążać – mówi M. Skwierawski

Czwartek, 18:23 

Piotr Dwojacki M. Skwierawski – między nami (władzą miejską) a wami (radami dzielnic) nie ma tak dużo zaufania, jak być powinno.

Czwartek, 18:23 

Piotr Dwojacki M. Skwierawski polemizuje się z B. Matyjaszczyk – nie do końca jest prawdą, że nie ma konsultacji, nawet do godz. 23 w ostatni piątek karnawału. (Potwierdzam, to jedyny termin, który radnemu pasował)

Czwartek, 18:25 

Piotr Dwojacki 18:25 Marian Męczykowski – Rada Dzielnicy Chełm – nie jest członkiem FRD, nie chcieli brać udziału w forum, „wolimy działać dla siebie”.

Czwartek, 18:26 

Piotr Dwojacki „Powołałem komisje” – mówi przewodniczący Chełma.

Czwartek, 18:26 

Piotr Dwojacki Budżet mieliśmy przekonsultowany i gotowy, a problemem było to, że teren jest deweloperski i spółdzielczy. Ale wiele załatwiliśmy, mówi MM, często wspólnie z jednostkami miasta, choć jest to droga przez mękę.

Czwartek, 18:28 

Piotr Dwojacki Mamy sprzęt od miasta – drukarki i komputery. Wieszamy ulotki w sklepach. „Jestem wdzięczny panu Pawłowi Kordowskiemu” – 18:29 KONIEC MM

Czwartek, 18:29 

Piotr Dwojacki 18:30 Lidka Makowska, RD Wrzeszcz Górny. Propozycje alternatywne wobec tego, o czym rozmawiamy. Jak połączyć marzenie prezydenta – funkcję animacyjną, z oczekiwaniami rad dzielnic

Czwartek, 18:30 

Piotr Dwojacki L. Makowska przedstawia reformę samorządową w Poznaniu z 2010

Czwartek, 18:31 

Piotr Dwojacki LM: 42 rady dzielnic – tworzy budżet ds. jednostek pomocniczych z budżetem do dyspozycji rad dzielnic 19,5 mln zł (w Gdańsku 1,5 mln), przy czym w Poznaniu w pulę tę wchodzą środki na mniejsze remonty np. szkół.

Czwartek, 18:32 

Piotr Dwojacki LMakowska: efekt reformy w Poznaniu – wszyscy zgodnie przyznają, że pieniądze wydawane na podstawie decyzji rad dzielnic są wydawane lepiej, niż gdy robi to władza centralna miasta.

Czwartek, 18:34 

Piotr Dwojacki LMakowska: Prezydent Gdańska preferuje jednak, by rady dzielnic w Gdańsku były animatorami, a nie uczestniczyły w partycypacji. Potencjał rad jest marnowany w wyniku działań miasta 18:36 KONIEC

Czwartek, 18:36 

Piotr Dwojacki 18:36 PAdamowicz – Być może LMakowska jest wszechwiedząca… Partycypacji bez animacji? Proszę zobaczyć Niemcy wschodnie.

Czwartek, 18:37

Piotr Dwojacki PA. To nie jest tak, że nie chcę się dzielić władzą, ale władza jest określona w ustawie. Poproszę jednak panią sekretarz miasta, by wybrała się do Poznania popatrzeć na tamtejsze rozwiązania, a być może je wprowadzimy”

Czwartek, 18:38 

Piotr Dwojacki PA: Problem z informowaniem – media tracą zasięg, bo jest pluralizm i problem rośnie. Niezależnie od stosunku do religii sugeruję korzystanie z ogłoszeń parafialnych. Partycypacja w mszach wynosi ok. 30%.

Czwartek, 18:39 

Piotr Dwojacki PA. Rozstawcie się pod kościołami i rozdawajcie ulotki

Czwartek, 18:40 

Piotr Dwojacki Głos z sali: za co ulotki?

Czwartek, 18:40

Piotr Dwojacki PA: W stanie wojennym sobie radziliśmy, więc też sobie radźcie,

Czwartek, 18:41 

Piotr Dwojacki Krystian Kłos: Niewłaściwe jest porównywanie obecnego czasu ze stanem wojennym…

Czwartek, 18:41 

Piotr Dwojacki Prezydent zarekomendował radom dzielnic udanie się na kawę do arcybiskupa, by mieć szansę na umieszczenie swoich ogłoszeń w parafialnych.

Czwartek, 18:43 

Piotr Dwojacki PA. Pieniędzy zawsze będzie za mało, ale liczy się DUCH!

Czwartek, 18:44 

Piotr Dwojacki PA. Że śmietniki? Mają różne statusy prawne, to złożony problem. W Gdańsku wydaliśmy 10 mln na zimę. I nie mamy pieniędzy. Przez 10 lat ze 150 mln, trzeba przemyśleć finansowy model odśnieżania.

Czwartek, 18:46 

Piotr Dwojacki PA. „Powiadam – to jest ewolucja. Jeśli myślicie, że cała energia miasta będzie skierowana na osiedla, to nie oczekujcie.”

Czwartek, 18:47 

Piotr Dwojacki 18:48 prezydent ma pytanie: czy macie regularny kontakt z kluczowymi komisjami rady miasta.

Czwartek, 18:48 

Piotr Dwojacki PA. Czy komisje spotykają się z radami dzielnic? Czy ja się spotykam z wami częściej?!

Czwartek, 18:49 

Piotr Dwojacki [PDw:] Fakt, PAdamowicz spotyka się z radami dzielnic częściej, niż komisje.

Czwartek, 18:50 

Piotr Dwojacki 18:50 KONIEC

Czwartek, 18:50 

Piotr Dwojacki KONIEC SPOTKANIA ZNACZY.

Czwartek, 18:50 

Podsumowanie:

Spotkanie przedstawicieli rad dzielnic z Pawłem Adamowiczem. Prezydent Gdańska nie odpowiedział na pytanie (które zadał Tomasz Strug, przewodniczący zarządu Oliwy) o to, skąd się u prezydenta wzięła zmiana o 180 stopni poglądów na „Gdańsk obywatelski”.
> Prezydent konsekwentnie twierdził, że rolą rad dzielnic jest pełnienie funkcji organizacji pozarządowych, najlepiej takich, które drukują ulotki w oparciu o dobre wzorce stanu wojennego. Cenniejsze od rad dzielnic są formalne lub nieformalne stowarzyszenia animatorów „od kotków, od różnych spraw”. Ponawiał dobre rady o potrzebie ścisłej współpracy z proboszczami i arcybiskupem.
> Świetne wystąpienia by Karol Ważny (Osowa), Beata Matyjaszczyk (Śródmieście),Przemek Kluz (Orunia), Andrzej Witkiewicz (Strzyża) nie spotkały się ze zrozumieniem prezydenta, podobnie jak głosy w dyskusji by Krystian Kłos(Wrzeszcz Dolny) i Lidka Makowska (Wrzeszcz Górny).
Jestem rozczarowany spotkaniem z prezydentem. Nie pierwszy raz.

Piotr Dwojacki