Reklama

Żegnajcie papierowe indeksy – nowy rok akademicki na UG

Prawie 33 tysiące studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczyna dziś nowy rok akademicki na Uniwersytecie Gdańskim. Studenci pierwszego roku po raz pierwszy nie będą zbierać ocen w  papierowych indeksach. UG wprowadza indeks elektroniczny.

inaug2013-2014_immatrykulacja

Immatrykulacja nowych studentów – fot. Michał Narloch/UG

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Gdańskim oraz wręczenie tytułu doktora honoris causa UG prof. Berndowi  Baronowi von Maydell odbyła się w wypełnionej po brzegi auli Wydziału Prawa i Administracji UG.

Powtórzę to, co mówiłem dwa lata temu: zdaję sobie sprawę jak brzmią i co mogą przypominać słowa o rosnącym w górę kampusie ? trudno jednak oprzeć się tej retoryce, patrząc jak szybko przybywa nowoczesnych, pięknych budynków ? mówił w wystąpieniu inauguracyjnym Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek. Pragnę podziękować całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego za wytężoną i efektywną pracę w minionym roku akademickim. Bez codziennej, sumiennej pracy wszystkich Państwa niemożliwy byłby rozwój naszej Alma Mater. Rektor zaznaczył, że wśród największych wyzwań przyszłego roku akademickiego jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia oraz zdobywanie środków na badania naukowe z różnorodnych ministerialnych i europejskich programów. 

W czasie tegorocznej inauguracji roku akademickiego prof. Bernd Baron von Maydell, uczony o międzynarodowej renomie, wybitny ekspert z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa socjalnego odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Bernd Baron von Maydell otrzymał tę najwyższą godność akademicką za szczególny wkład w dostosowywanie prawnych rozwiązań polskich do standardów europejskich i zacieśnianie współpracy naukowej między niemieckimi i polskimi ośrodkami naukowymi w dziedzinie nauk prawno-społecznych. Laudację wygłosiła prof. Urszula Jackowiak z Wydziału Prawa i Administracji UG.

DHC_Maydell1

Uroczystość przyznania tytułu  doktora honoris causa UG, który otrzymał prof. Bernd Baron von Maydell  

fot. Michał Narloch/UG

W ofercie edukacyjnej UG jest 60 kierunków studiów w zakresie 195 specjalności. Najpopularniejsze kierunki wybierane przez tegorocznych kandydatów to kryminologia (która pobiła rekord Polski ? prawie 44 osoby na jedno miejsce), bezpieczeństwo narodowe, sinologia, psychologia, iberystyka, zarządzanie instytucjami artystycznymi, skandynawistyka, filologia angielska i biotechnologia. W nowym roku akademickim 2013/2014 na UG rusza 8 nowych kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, biznes i technologia ekologiczna, iberystyka, kryminologia, pedagogika wczesnej edukacji, podatki i doradztwo podatkowe, sinologia, zarządzanie instytucjami artystycznymi.

Studenci pierwszego roku po raz pierwszy nie otrzymają indeksów papierowych ? Uniwersytet Gdański wprowadza od roku akademickiego 2013/2014 indeks elektroniczny. Od tego roku studenci i pracownicy Wydziału Chemii UG po raz pierwszy rozpoczną rok akademicki w nowoczesnym gmachu budynku wybudowanym przy ul. Wita Stwosza.

Trwa budowa nowego gmachu Neofilologii dla Wydziału Filologicznego UG oraz budynku administracji centralnej (studenci i pracownicy rozpoczną tam przyszły rok akademicki) i w końcowej fazie są przygotowania do podpisania umowy na budowę Instytutu Biotechnologii UG (ten nowoczesny gmach o powierzchni prawie 8000 m2 łączyć będzie funkcje nowoczesnego obiektu dydaktycznego ze specjalistycznym laboratoriami) ? obie te inwestycje są współfinansowane środków UE.  

Pp/UG

Wydział Chemii UG

Prawie 33 tysiące studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczyna dziś nowy rok akademicki na Uniwersytecie Gdańskim. Studenci pierwszego roku po raz pierwszy nie będą zbierać ocen w  papierowych indeksach. UG wprowadza indeks elektroniczny.

inaug2013-2014_immatrykulacja

Immatrykulacja nowych studentów - fot. Michał Narloch/UG

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Gdańskim oraz wręczenie tytułu doktora honoris causa UG prof. Berndowi  Baronowi von Maydell odbyła się w wypełnionej po brzegi auli Wydziału Prawa i Administracji UG.

Powtórzę to, co mówiłem dwa lata temu: zdaję sobie sprawę jak brzmią i co mogą przypominać słowa o rosnącym w górę kampusie ? trudno jednak oprzeć się tej retoryce, patrząc jak szybko przybywa nowoczesnych, pięknych budynków ? mówił w wystąpieniu inauguracyjnym Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek. Pragnę podziękować całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego za wytężoną i efektywną pracę w minionym roku akademickim. Bez codziennej, sumiennej pracy wszystkich Państwa niemożliwy byłby rozwój naszej Alma Mater. Rektor zaznaczył, że wśród największych wyzwań przyszłego roku akademickiego jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia oraz zdobywanie środków na badania naukowe z różnorodnych ministerialnych i europejskich programów. 

W czasie tegorocznej inauguracji roku akademickiego prof. Bernd Baron von Maydell, uczony o międzynarodowej renomie, wybitny ekspert z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa socjalnego odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Bernd Baron von Maydell otrzymał tę najwyższą godność akademicką za szczególny wkład w dostosowywanie prawnych rozwiązań polskich do standardów europejskich i zacieśnianie współpracy naukowej między niemieckimi i polskimi ośrodkami naukowymi w dziedzinie nauk prawno-społecznych. Laudację wygłosiła prof. Urszula Jackowiak z Wydziału Prawa i Administracji UG.

DHC_Maydell1

Uroczystość przyznania tytułu  doktora honoris causa UG, który otrzymał prof. Bernd Baron von Maydell  

fot. Michał Narloch/UG

W ofercie edukacyjnej UG jest 60 kierunków studiów w zakresie 195 specjalności. Najpopularniejsze kierunki wybierane przez tegorocznych kandydatów to kryminologia (która pobiła rekord Polski ? prawie 44 osoby na jedno miejsce), bezpieczeństwo narodowe, sinologia, psychologia, iberystyka, zarządzanie instytucjami artystycznymi, skandynawistyka, filologia angielska i biotechnologia. W nowym roku akademickim 2013/2014 na UG rusza 8 nowych kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, biznes i technologia ekologiczna, iberystyka, kryminologia, pedagogika wczesnej edukacji, podatki i doradztwo podatkowe, sinologia, zarządzanie instytucjami artystycznymi.

Studenci pierwszego roku po raz pierwszy nie otrzymają indeksów papierowych ? Uniwersytet Gdański wprowadza od roku akademickiego 2013/2014 indeks elektroniczny. Od tego roku studenci i pracownicy Wydziału Chemii UG po raz pierwszy rozpoczną rok akademicki w nowoczesnym gmachu budynku wybudowanym przy ul. Wita Stwosza.

Trwa budowa nowego gmachu Neofilologii dla Wydziału Filologicznego UG oraz budynku administracji centralnej (studenci i pracownicy rozpoczną tam przyszły rok akademicki) i w końcowej fazie są przygotowania do podpisania umowy na budowę Instytutu Biotechnologii UG (ten nowoczesny gmach o powierzchni prawie 8000 m2 łączyć będzie funkcje nowoczesnego obiektu dydaktycznego ze specjalistycznym laboratoriami) ? obie te inwestycje są współfinansowane środków UE.  

Pp/UG

Wydział Chemii UG

|

Prawie 33 tysiące studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczyna dziś nowy rok akademicki na Uniwersytecie Gdańskim. Studenci pierwszego roku po raz pierwszy nie będą zbierać ocen w  papierowych indeksach. UG wprowadza indeks elektroniczny.

inaug2013-2014_immatrykulacja

Immatrykulacja nowych studentów - fot. Michał Narloch/UG

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Gdańskim oraz wręczenie tytułu doktora honoris causa UG prof. Berndowi  Baronowi von Maydell odbyła się w wypełnionej po brzegi auli Wydziału Prawa i Administracji UG.

Powtórzę to, co mówiłem dwa lata temu: zdaję sobie sprawę jak brzmią i co mogą przypominać słowa o rosnącym w górę kampusie ? trudno jednak oprzeć się tej retoryce, patrząc jak szybko przybywa nowoczesnych, pięknych budynków ? mówił w wystąpieniu inauguracyjnym Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek. Pragnę podziękować całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego za wytężoną i efektywną pracę w minionym roku akademickim. Bez codziennej, sumiennej pracy wszystkich Państwa niemożliwy byłby rozwój naszej Alma Mater. Rektor zaznaczył, że wśród największych wyzwań przyszłego roku akademickiego jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia oraz zdobywanie środków na badania naukowe z różnorodnych ministerialnych i europejskich programów. 

W czasie tegorocznej inauguracji roku akademickiego prof. Bernd Baron von Maydell, uczony o międzynarodowej renomie, wybitny ekspert z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa socjalnego odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Bernd Baron von Maydell otrzymał tę najwyższą godność akademicką za szczególny wkład w dostosowywanie prawnych rozwiązań polskich do standardów europejskich i zacieśnianie współpracy naukowej między niemieckimi i polskimi ośrodkami naukowymi w dziedzinie nauk prawno-społecznych. Laudację wygłosiła prof. Urszula Jackowiak z Wydziału Prawa i Administracji UG.

DHC_Maydell1

Uroczystość przyznania tytułu  doktora honoris causa UG, który otrzymał prof. Bernd Baron von Maydell  

fot. Michał Narloch/UG

W ofercie edukacyjnej UG jest 60 kierunków studiów w zakresie 195 specjalności. Najpopularniejsze kierunki wybierane przez tegorocznych kandydatów to kryminologia (która pobiła rekord Polski ? prawie 44 osoby na jedno miejsce), bezpieczeństwo narodowe, sinologia, psychologia, iberystyka, zarządzanie instytucjami artystycznymi, skandynawistyka, filologia angielska i biotechnologia. W nowym roku akademickim 2013/2014 na UG rusza 8 nowych kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, biznes i technologia ekologiczna, iberystyka, kryminologia, pedagogika wczesnej edukacji, podatki i doradztwo podatkowe, sinologia, zarządzanie instytucjami artystycznymi.

Studenci pierwszego roku po raz pierwszy nie otrzymają indeksów papierowych ? Uniwersytet Gdański wprowadza od roku akademickiego 2013/2014 indeks elektroniczny. Od tego roku studenci i pracownicy Wydziału Chemii UG po raz pierwszy rozpoczną rok akademicki w nowoczesnym gmachu budynku wybudowanym przy ul. Wita Stwosza.

Trwa budowa nowego gmachu Neofilologii dla Wydziału Filologicznego UG oraz budynku administracji centralnej (studenci i pracownicy rozpoczną tam przyszły rok akademicki) i w końcowej fazie są przygotowania do podpisania umowy na budowę Instytutu Biotechnologii UG (ten nowoczesny gmach o powierzchni prawie 8000 m2 łączyć będzie funkcje nowoczesnego obiektu dydaktycznego ze specjalistycznym laboratoriami) ? obie te inwestycje są współfinansowane środków UE.  

Pp/UG

Wydział Chemii UG

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Prawie 33 tysiące studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczyna dziś nowy rok akademicki na Uniwersytecie Gdańskim. Studenci pierwszego roku po raz pierwszy nie będą zbierać ocen w  papierowych indeksach. UG wprowadza indeks elektroniczny.

inaug2013-2014_immatrykulacja

Immatrykulacja nowych studentów – fot. Michał Narloch/UG

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Gdańskim oraz wręczenie tytułu doktora honoris causa UG prof. Berndowi  Baronowi von Maydell odbyła się w wypełnionej po brzegi auli Wydziału Prawa i Administracji UG.

Powtórzę to, co mówiłem dwa lata temu: zdaję sobie sprawę jak brzmią i co mogą przypominać słowa o rosnącym w górę kampusie ? trudno jednak oprzeć się tej retoryce, patrząc jak szybko przybywa nowoczesnych, pięknych budynków ? mówił w wystąpieniu inauguracyjnym Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek. Pragnę podziękować całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego za wytężoną i efektywną pracę w minionym roku akademickim. Bez codziennej, sumiennej pracy wszystkich Państwa niemożliwy byłby rozwój naszej Alma Mater. Rektor zaznaczył, że wśród największych wyzwań przyszłego roku akademickiego jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia oraz zdobywanie środków na badania naukowe z różnorodnych ministerialnych i europejskich programów. 

W czasie tegorocznej inauguracji roku akademickiego prof. Bernd Baron von Maydell, uczony o międzynarodowej renomie, wybitny ekspert z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa socjalnego odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Bernd Baron von Maydell otrzymał tę najwyższą godność akademicką za szczególny wkład w dostosowywanie prawnych rozwiązań polskich do standardów europejskich i zacieśnianie współpracy naukowej między niemieckimi i polskimi ośrodkami naukowymi w dziedzinie nauk prawno-społecznych. Laudację wygłosiła prof. Urszula Jackowiak z Wydziału Prawa i Administracji UG.

DHC_Maydell1

Uroczystość przyznania tytułu  doktora honoris causa UG, który otrzymał prof. Bernd Baron von Maydell  

fot. Michał Narloch/UG

W ofercie edukacyjnej UG jest 60 kierunków studiów w zakresie 195 specjalności. Najpopularniejsze kierunki wybierane przez tegorocznych kandydatów to kryminologia (która pobiła rekord Polski ? prawie 44 osoby na jedno miejsce), bezpieczeństwo narodowe, sinologia, psychologia, iberystyka, zarządzanie instytucjami artystycznymi, skandynawistyka, filologia angielska i biotechnologia. W nowym roku akademickim 2013/2014 na UG rusza 8 nowych kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, biznes i technologia ekologiczna, iberystyka, kryminologia, pedagogika wczesnej edukacji, podatki i doradztwo podatkowe, sinologia, zarządzanie instytucjami artystycznymi.

Studenci pierwszego roku po raz pierwszy nie otrzymają indeksów papierowych ? Uniwersytet Gdański wprowadza od roku akademickiego 2013/2014 indeks elektroniczny. Od tego roku studenci i pracownicy Wydziału Chemii UG po raz pierwszy rozpoczną rok akademicki w nowoczesnym gmachu budynku wybudowanym przy ul. Wita Stwosza.

Trwa budowa nowego gmachu Neofilologii dla Wydziału Filologicznego UG oraz budynku administracji centralnej (studenci i pracownicy rozpoczną tam przyszły rok akademicki) i w końcowej fazie są przygotowania do podpisania umowy na budowę Instytutu Biotechnologii UG (ten nowoczesny gmach o powierzchni prawie 8000 m2 łączyć będzie funkcje nowoczesnego obiektu dydaktycznego ze specjalistycznym laboratoriami) ? obie te inwestycje są współfinansowane środków UE.  

Pp/UG

Wydział Chemii UG

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25