Reklama

Nadal brakuje śmietników a już wysyłają rachunki!

Nadal napływają do nas informacje o brakujących pojemnikach na śmieci. Tymczasem rusza wysyłka informacji o numerach kont, na które będziemy płacić za wywóz odpadów.

Smieeci_Wita_Stwosza_BSR

Informacje o indywidualnym numerze konta otrzyma każdy, kto złożył tzw. deklarację śmieciową. Osoby, które w złożonych deklaracjach podały adres e-mail, wiadomość otrzymają tą drogą. Do wszystkich pozostałych osób numery kont zostaną wysłane listami poleconymi.

Zarząd Dróg i Zieleni przypomina, że pierwszą opłatę należy wnieść do 15 sierpnia, następne ? do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca.

Nadal w wielu miejscach brakuje pojemników na odpady mokre. W 18 – tym dniu „rewolucji śmieciowej”, nadal są miejsca gdzie brakuje pojemników w ogóle! Mieszkańcy posesji przy ul. Bażyńskiego 1/1 i 1/2 kilkakrotnie zgłaszali ten problem do ZDiZ i firmy Remondis. Jak dotąd, bezskutecznie.

Dla osób cierpliwych,  ponownie podajemy numery telefonów i adresy na które można zgłaszać brakujące pojemniki.

PRSP SA (sektory 1, 2, 3, 4, 6) – tel. 58 309-00-00 wew. 333 (kontenery),wew. 338 (pozostałe pojemniki)
Poczta elektroniczna: brak odbioru odpadów wryndak@prsp.com.pl,
brak pojemnika pnowicka@prsp.com.pl

REMONDIS Sp. z o.o. (sektor 5) – tel. 58 782-28-70,oskar.bialowas@remondis.pl

Co, jeśli 1 lipca system nie ruszył i moja gmina nie będzie odbierała odpadów, a ja będę już mieć rozwiązaną umowę z firmą wywozową?  Ministerstwo Środowiska radzi:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje sytuację, w której 1 lipca gmina nie uruchomi systemu i nie rozpocznie odbioru śmieci na swoim terenie. Twoje interesy zabezpiecza artykuł 6 s ustawy:

W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

Oto, co należy zrobić w takim przypadku:

 • Dowiedz się w gminie, czy wiadomo, jak duże będzie opóźnienie, i czy od 1 lipca na pewno nie będą odbierane od Ciebie śmieci na nowych zasadach;
 • Dopóki gmina nie uruchomi systemu, samodzielnie zadbaj o wywóz swoich śmieci ? tak jak to było dotychczas. Pamiętaj, że w takiej sytuacji gmina jest zobowiązana zwrócić Ci koszty odbioru śmieci poniesione od 1 lipca do czasu uruchomienia systemu wywozu odpadów;
 • Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, wybierz firmę, która będzie odbierała od Ciebie śmieci, dopóki system nie ruszy, i zawrzyj z nią umowę. Zwróć uwagę na termin jej wypowiedzenia ? powinien być jak najkrótszy. Dowiedz się, czy umowa może być zawarta na czas określony. Jeśli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, to wszystko powinna zrobić spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa;
 • Gdy system już ruszy, rozwiąż umowę z firmą, która wywoziła Twoje śmieci. Pamiętaj, że będzie obowiązywał Cię zapisany w umowie okres jej wypowiedzenia;
 • Gmina ma obowiązek zwrócić Ci całą kwotę, którą zapłaciłeś firmie odbierającej po 1 lipca Twoje odpady;
 • Aby odzyskać swoje pieniądze, musisz napisać do gminy oficjalne pismo (pobierzwzór pisma). Poproś w nim o zwrot kosztów związanych z koniecznością zawarcia po 1 lipca umowy z firmą wywozową. Powinieneś w nim wskazać kwotę, której zwrotu się domagasz, podstawę prawną – czyli art. 6s Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 poz. 391, ze zm.), oraz podstawę faktyczną, czyli opis całej sytuacji związanej z opóźnionym uruchomieniem gminnego systemu wywozu śmieci. Do pisma musisz załączyć kopie wszystkich opłaconych po 1 lipca faktur od firmy wywozowej.

Pw

Nadal napływają do nas informacje o brakujących pojemnikach na śmieci. Tymczasem rusza wysyłka informacji o numerach kont, na które będziemy płacić za wywóz odpadów.

Smieeci_Wita_Stwosza_BSR

Informacje o indywidualnym numerze konta otrzyma każdy, kto złożył tzw. deklarację śmieciową. Osoby, które w złożonych deklaracjach podały adres e-mail, wiadomość otrzymają tą drogą. Do wszystkich pozostałych osób numery kont zostaną wysłane listami poleconymi.

Zarząd Dróg i Zieleni przypomina, że pierwszą opłatę należy wnieść do 15 sierpnia, następne ? do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca.

Nadal w wielu miejscach brakuje pojemników na odpady mokre. W 18 - tym dniu "rewolucji śmieciowej", nadal są miejsca gdzie brakuje pojemników w ogóle! Mieszkańcy posesji przy ul. Bażyńskiego 1/1 i 1/2 kilkakrotnie zgłaszali ten problem do ZDiZ i firmy Remondis. Jak dotąd, bezskutecznie.

Dla osób cierpliwych,  ponownie podajemy numery telefonów i adresy na które można zgłaszać brakujące pojemniki.

PRSP SA (sektory 1, 2, 3, 4, 6) - tel. 58 309-00-00 wew. 333 (kontenery),wew. 338 (pozostałe pojemniki)
Poczta elektroniczna: brak odbioru odpadów wryndak@prsp.com.pl,
brak pojemnika pnowicka@prsp.com.pl

REMONDIS Sp. z o.o. (sektor 5) - tel. 58 782-28-70,oskar.bialowas@remondis.pl

Co, jeśli 1 lipca system nie ruszył i moja gmina nie będzie odbierała odpadów, a ja będę już mieć rozwiązaną umowę z firmą wywozową?  Ministerstwo Środowiska radzi:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje sytuację, w której 1 lipca gmina nie uruchomi systemu i nie rozpocznie odbioru śmieci na swoim terenie. Twoje interesy zabezpiecza artykuł 6 s ustawy:

W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

Oto, co należy zrobić w takim przypadku:

 • Dowiedz się w gminie, czy wiadomo, jak duże będzie opóźnienie, i czy od 1 lipca na pewno nie będą odbierane od Ciebie śmieci na nowych zasadach;
 • Dopóki gmina nie uruchomi systemu, samodzielnie zadbaj o wywóz swoich śmieci ? tak jak to było dotychczas. Pamiętaj, że w takiej sytuacji gmina jest zobowiązana zwrócić Ci koszty odbioru śmieci poniesione od 1 lipca do czasu uruchomienia systemu wywozu odpadów;
 • Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, wybierz firmę, która będzie odbierała od Ciebie śmieci, dopóki system nie ruszy, i zawrzyj z nią umowę. Zwróć uwagę na termin jej wypowiedzenia ? powinien być jak najkrótszy. Dowiedz się, czy umowa może być zawarta na czas określony. Jeśli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, to wszystko powinna zrobić spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa;
 • Gdy system już ruszy, rozwiąż umowę z firmą, która wywoziła Twoje śmieci. Pamiętaj, że będzie obowiązywał Cię zapisany w umowie okres jej wypowiedzenia;
 • Gmina ma obowiązek zwrócić Ci całą kwotę, którą zapłaciłeś firmie odbierającej po 1 lipca Twoje odpady;
 • Aby odzyskać swoje pieniądze, musisz napisać do gminy oficjalne pismo (pobierzwzór pisma). Poproś w nim o zwrot kosztów związanych z koniecznością zawarcia po 1 lipca umowy z firmą wywozową. Powinieneś w nim wskazać kwotę, której zwrotu się domagasz, podstawę prawną - czyli art. 6s Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 poz. 391, ze zm.), oraz podstawę faktyczną, czyli opis całej sytuacji związanej z opóźnionym uruchomieniem gminnego systemu wywozu śmieci. Do pisma musisz załączyć kopie wszystkich opłaconych po 1 lipca faktur od firmy wywozowej.

Pw

|

Nadal napływają do nas informacje o brakujących pojemnikach na śmieci. Tymczasem rusza wysyłka informacji o numerach kont, na które będziemy płacić za wywóz odpadów.

Smieeci_Wita_Stwosza_BSR

Informacje o indywidualnym numerze konta otrzyma każdy, kto złożył tzw. deklarację śmieciową. Osoby, które w złożonych deklaracjach podały adres e-mail, wiadomość otrzymają tą drogą. Do wszystkich pozostałych osób numery kont zostaną wysłane listami poleconymi.

Zarząd Dróg i Zieleni przypomina, że pierwszą opłatę należy wnieść do 15 sierpnia, następne ? do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca.

Nadal w wielu miejscach brakuje pojemników na odpady mokre. W 18 - tym dniu "rewolucji śmieciowej", nadal są miejsca gdzie brakuje pojemników w ogóle! Mieszkańcy posesji przy ul. Bażyńskiego 1/1 i 1/2 kilkakrotnie zgłaszali ten problem do ZDiZ i firmy Remondis. Jak dotąd, bezskutecznie.

Dla osób cierpliwych,  ponownie podajemy numery telefonów i adresy na które można zgłaszać brakujące pojemniki.

PRSP SA (sektory 1, 2, 3, 4, 6) - tel. 58 309-00-00 wew. 333 (kontenery),wew. 338 (pozostałe pojemniki)
Poczta elektroniczna: brak odbioru odpadów wryndak@prsp.com.pl,
brak pojemnika pnowicka@prsp.com.pl

REMONDIS Sp. z o.o. (sektor 5) - tel. 58 782-28-70,oskar.bialowas@remondis.pl

Co, jeśli 1 lipca system nie ruszył i moja gmina nie będzie odbierała odpadów, a ja będę już mieć rozwiązaną umowę z firmą wywozową?  Ministerstwo Środowiska radzi:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje sytuację, w której 1 lipca gmina nie uruchomi systemu i nie rozpocznie odbioru śmieci na swoim terenie. Twoje interesy zabezpiecza artykuł 6 s ustawy:

W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

Oto, co należy zrobić w takim przypadku:

 • Dowiedz się w gminie, czy wiadomo, jak duże będzie opóźnienie, i czy od 1 lipca na pewno nie będą odbierane od Ciebie śmieci na nowych zasadach;
 • Dopóki gmina nie uruchomi systemu, samodzielnie zadbaj o wywóz swoich śmieci ? tak jak to było dotychczas. Pamiętaj, że w takiej sytuacji gmina jest zobowiązana zwrócić Ci koszty odbioru śmieci poniesione od 1 lipca do czasu uruchomienia systemu wywozu odpadów;
 • Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, wybierz firmę, która będzie odbierała od Ciebie śmieci, dopóki system nie ruszy, i zawrzyj z nią umowę. Zwróć uwagę na termin jej wypowiedzenia ? powinien być jak najkrótszy. Dowiedz się, czy umowa może być zawarta na czas określony. Jeśli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, to wszystko powinna zrobić spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa;
 • Gdy system już ruszy, rozwiąż umowę z firmą, która wywoziła Twoje śmieci. Pamiętaj, że będzie obowiązywał Cię zapisany w umowie okres jej wypowiedzenia;
 • Gmina ma obowiązek zwrócić Ci całą kwotę, którą zapłaciłeś firmie odbierającej po 1 lipca Twoje odpady;
 • Aby odzyskać swoje pieniądze, musisz napisać do gminy oficjalne pismo (pobierzwzór pisma). Poproś w nim o zwrot kosztów związanych z koniecznością zawarcia po 1 lipca umowy z firmą wywozową. Powinieneś w nim wskazać kwotę, której zwrotu się domagasz, podstawę prawną - czyli art. 6s Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 poz. 391, ze zm.), oraz podstawę faktyczną, czyli opis całej sytuacji związanej z opóźnionym uruchomieniem gminnego systemu wywozu śmieci. Do pisma musisz załączyć kopie wszystkich opłaconych po 1 lipca faktur od firmy wywozowej.

Pw

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Nadal napływają do nas informacje o brakujących pojemnikach na śmieci. Tymczasem rusza wysyłka informacji o numerach kont, na które będziemy płacić za wywóz odpadów.

Smieeci_Wita_Stwosza_BSR

Informacje o indywidualnym numerze konta otrzyma każdy, kto złożył tzw. deklarację śmieciową. Osoby, które w złożonych deklaracjach podały adres e-mail, wiadomość otrzymają tą drogą. Do wszystkich pozostałych osób numery kont zostaną wysłane listami poleconymi.

Zarząd Dróg i Zieleni przypomina, że pierwszą opłatę należy wnieść do 15 sierpnia, następne ? do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca.

Nadal w wielu miejscach brakuje pojemników na odpady mokre. W 18 – tym dniu „rewolucji śmieciowej”, nadal są miejsca gdzie brakuje pojemników w ogóle! Mieszkańcy posesji przy ul. Bażyńskiego 1/1 i 1/2 kilkakrotnie zgłaszali ten problem do ZDiZ i firmy Remondis. Jak dotąd, bezskutecznie.

Dla osób cierpliwych,  ponownie podajemy numery telefonów i adresy na które można zgłaszać brakujące pojemniki.

PRSP SA (sektory 1, 2, 3, 4, 6) – tel. 58 309-00-00 wew. 333 (kontenery),wew. 338 (pozostałe pojemniki)
Poczta elektroniczna: brak odbioru odpadów wryndak@prsp.com.pl,
brak pojemnika pnowicka@prsp.com.pl

REMONDIS Sp. z o.o. (sektor 5) – tel. 58 782-28-70,oskar.bialowas@remondis.pl

Co, jeśli 1 lipca system nie ruszył i moja gmina nie będzie odbierała odpadów, a ja będę już mieć rozwiązaną umowę z firmą wywozową?  Ministerstwo Środowiska radzi:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje sytuację, w której 1 lipca gmina nie uruchomi systemu i nie rozpocznie odbioru śmieci na swoim terenie. Twoje interesy zabezpiecza artykuł 6 s ustawy:

W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

Oto, co należy zrobić w takim przypadku:

 • Dowiedz się w gminie, czy wiadomo, jak duże będzie opóźnienie, i czy od 1 lipca na pewno nie będą odbierane od Ciebie śmieci na nowych zasadach;
 • Dopóki gmina nie uruchomi systemu, samodzielnie zadbaj o wywóz swoich śmieci ? tak jak to było dotychczas. Pamiętaj, że w takiej sytuacji gmina jest zobowiązana zwrócić Ci koszty odbioru śmieci poniesione od 1 lipca do czasu uruchomienia systemu wywozu odpadów;
 • Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, wybierz firmę, która będzie odbierała od Ciebie śmieci, dopóki system nie ruszy, i zawrzyj z nią umowę. Zwróć uwagę na termin jej wypowiedzenia ? powinien być jak najkrótszy. Dowiedz się, czy umowa może być zawarta na czas określony. Jeśli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, to wszystko powinna zrobić spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa;
 • Gdy system już ruszy, rozwiąż umowę z firmą, która wywoziła Twoje śmieci. Pamiętaj, że będzie obowiązywał Cię zapisany w umowie okres jej wypowiedzenia;
 • Gmina ma obowiązek zwrócić Ci całą kwotę, którą zapłaciłeś firmie odbierającej po 1 lipca Twoje odpady;
 • Aby odzyskać swoje pieniądze, musisz napisać do gminy oficjalne pismo (pobierzwzór pisma). Poproś w nim o zwrot kosztów związanych z koniecznością zawarcia po 1 lipca umowy z firmą wywozową. Powinieneś w nim wskazać kwotę, której zwrotu się domagasz, podstawę prawną – czyli art. 6s Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 poz. 391, ze zm.), oraz podstawę faktyczną, czyli opis całej sytuacji związanej z opóźnionym uruchomieniem gminnego systemu wywozu śmieci. Do pisma musisz załączyć kopie wszystkich opłaconych po 1 lipca faktur od firmy wywozowej.

Pw