Reklama

PIS chce odwołać radną Chmiel

Odwołania Małgorzaty Chmiel z Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska chcą radni Prawa I Sprawiedliwości. Klub Radnych PiS złożył w Radzie Miasta projekt uchwały w tej sprawie. Ma być ona poddana pod głosowanie 25 czerwca.

 Malgorzata_Chmiel_Winda_ZSS_nr2_Szkoa_Zawodowa_2012062000052

Radna Małgorzata Chmiel

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie odwołania Małgorzatę Chmiel ze składu osobowę go Komisji Rozwoju Przestrzennego i ochrony Środowiska Rady Miasta.

Pani radna Małgorzata Chmiel, jako Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska, przygotowała i przedstawiła Radzie Miasta Gdańska projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny, ul. Kopalniana od nr 5 do 25 w mieście Gdańsku. Według tego projektu, w ramach zmiany planu dla ,,domków fińskich”, zakłada się dopuszczenie w nich samoistnej funkcji mieszkaniowej ekstensywnej. Według wnioskodawców, celem zmiany jest dopuszczenie możliwości prywatyzacji nieruchomości komunalnych poprzez wykup przez lokatorów mieszkań wraz z gruntami przyległymi do budynków (bez konieczności podejmowania działalności gospodarczej ).

Przyjęcie i zatwierdzenie tego planu w proponowanym kształcie przez Radę Miasta Gdańska byłoby działaniem na szkodę miasta Gdańska. Umożliwiono by najemcom wykup domków, zgodnie z uchwałą RMG za 10 % wartości rynkowej, w sytuacji gdy planowana przez miasto inwestycja drogowa w tym miejscu powodowałaby konieczność odkupienia przez miasto Gdańsk tego terenu lub zapłatę odszkodowania właścicielom. Szacunkowa wartość odszkodowania wynosi ok. 3.600.000 zł.

Projekt ten jest również dowodem niekompetencji wnioskodawców, gdyż zmierza do naruszenia szeregu przepisów prawnych związanych z planowaniem przestrzennym. Jako skandaliczne postępowanie należy uznać głosowanie za przyjęciem tego projektu przez radną Małgorzatę Chmiel oraz radnych PO : Błaszkowski Wojciech, Krupa Maciej, Małkowska Maria, Owczarczak Agnieszka, Ryś Przemysław, Słodkowski Dariusz, Wierzba Beata, Borowski Piotr, Mlejnek – Gałęza Patrycja, Moś Szymon, Nieroda Adam, gdyż mieli świadomość działania na szkodę miasta Gdańska i mozliwości naruszenia prawa, o czym zostali poinformowani w wypowiedzi publicznej ? przed głosowaniem ? przez dyrektora Biura Rozwoju Gdańska, Marka Piskorskiego.

W ocenie radnych PiS postępowanie Małgorzaty Chmiel dyskwalifikuje ją do pełnienia funkcji Przewodniczącej i zasiadania w komisji Rozwoju Przestrzennego i ochrony Środowiska. Tym Samym wnosimy jak we wstępie.

Innego zdania na temat opisywanego planu i sytuacji jest Piotr Dwojacki, Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. 

Radna Chmiel prezentowała uchwałę będącą inicjatywą obywatelską mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz Dolny, wyrażoną w petycji do Prezydenta Miasta Gdańska i popartą uchwałą Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Wprowadzenie tematu na sesję Rady Miasta Gdańska doszło do skutku dopiero w półtora roku od zgłoszenia tematu. Projekt uzyskał dwukrotną pozytywną rekomendację Komisji kierowanej przez p. Chmiel. Radni głosujący przeciw uchwale zostali oznaczeni w stanowisku Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny – w załączeniu i na stronie internetowej rady dzielnicy: http://dolnywrzeszcz.blogspot.com/2013/05/kopalniana-stanowisko-zarzadu-dzielnicy.htmlInicjatywa mieszkańców i stanowisko Rady Dzielnicy były konsekwentnie przedmiotem sprzeciwu ze strony prezydenta Miasta Gdańska Wiesława Bielawskiego i podległego mu Biura Rozwoju Miasta. W związku z inicjatywą radnych Wiesława Kamińskiego i Grzegorza Strzelczyka deklaruję reakcję osobistą i zapowiadam wystąpienie o zajęcia stanowiska przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w trakcie najbliższej sesji Rady ? dodaje Dwojacki.

Na koniec jeszcze stanowisko radnej Małgorzaty Chmiel:

Domki fińskie przy ul. Kopalnianej są kameralnymi budynkami typowo mieszkaniowymi.

Ludzie  tam mieszkają od kilkudziesięciu lat. Część z nich  została wykupiona przez mieszkańców kilka lat temu. A tych 5 nie ma takiej możliwości, bo w obecnym planie dopuszcza się tylko funkcje usługową, a mieszkalną tylko integralnie związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z tym Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny wystąpiła z wnioskiem do Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska  o inicjatywę ustawodawczą dot. zmiany planu dla tych domów i dopuszczenia tam samoistnej funkcji mieszkaniowej, żeby ich mieszkańcy mogli remontować, rozbudowywać lub wykupić domy, w których mieszkają od kilkudziesięciu lat.

Nasz projekt nie zawiera propozycji ingerencji w układ drogowy, zawarty w obowiązującym planie (z 2004 roku), w tym nie będzie wpływać na przebieg planowanej w dalekiej przyszłości ?Nowej Kościuszki?.

Nasza komisja poparła tę inicjatywę mieszkańców Wrzeszcza i Rady tej dzielnicy, mimo negatywnej opinii Prezydenta.

Nie chciałbym oceniać takiej inicjatywy PiS jako  ?politycznej?, ale podczas kilkakrotnych glosowań nad tym projektem na posiedzeniach naszej komisji, członek PiS był zawsze ?za?????..

z poważaniem

Małgorzata Chmiel

 

 

Pw

Odwołania Małgorzaty Chmiel z Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska chcą radni Prawa I Sprawiedliwości. Klub Radnych PiS złożył w Radzie Miasta projekt uchwały w tej sprawie. Ma być ona poddana pod głosowanie 25 czerwca.

 Malgorzata_Chmiel_Winda_ZSS_nr2_Szkoa_Zawodowa_2012062000052

Radna Małgorzata Chmiel


Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie odwołania Małgorzatę Chmiel ze składu osobowę go Komisji Rozwoju Przestrzennego i ochrony Środowiska Rady Miasta.


Pani radna Małgorzata Chmiel, jako Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska, przygotowała i przedstawiła Radzie Miasta Gdańska projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny, ul. Kopalniana od nr 5 do 25 w mieście Gdańsku. Według tego projektu, w ramach zmiany planu dla ,,domków fińskich", zakłada się dopuszczenie w nich samoistnej funkcji mieszkaniowej ekstensywnej. Według wnioskodawców, celem zmiany jest dopuszczenie możliwości prywatyzacji nieruchomości komunalnych poprzez wykup przez lokatorów mieszkań wraz z gruntami przyległymi do budynków (bez konieczności podejmowania działalności gospodarczej ).


Przyjęcie i zatwierdzenie tego planu w proponowanym kształcie przez Radę Miasta Gdańska byłoby działaniem na szkodę miasta Gdańska. Umożliwiono by najemcom wykup domków, zgodnie z uchwałą RMG za 10 % wartości rynkowej, w sytuacji gdy planowana przez miasto inwestycja drogowa w tym miejscu powodowałaby konieczność odkupienia przez miasto Gdańsk tego terenu lub zapłatę odszkodowania właścicielom. Szacunkowa wartość odszkodowania wynosi ok. 3.600.000 zł.


Projekt ten jest również dowodem niekompetencji wnioskodawców, gdyż zmierza do naruszenia szeregu przepisów prawnych związanych z planowaniem przestrzennym. Jako skandaliczne postępowanie należy uznać głosowanie za przyjęciem tego projektu przez radną Małgorzatę Chmiel oraz radnych PO : Błaszkowski Wojciech, Krupa Maciej, Małkowska Maria, Owczarczak Agnieszka, Ryś Przemysław, Słodkowski Dariusz, Wierzba Beata, Borowski Piotr, Mlejnek - Gałęza Patrycja, Moś Szymon, Nieroda Adam, gdyż mieli świadomość działania na szkodę miasta Gdańska i mozliwości naruszenia prawa, o czym zostali poinformowani w wypowiedzi publicznej ? przed głosowaniem ? przez dyrektora Biura Rozwoju Gdańska, Marka Piskorskiego.


W ocenie radnych PiS postępowanie Małgorzaty Chmiel dyskwalifikuje ją do pełnienia funkcji Przewodniczącej i zasiadania w komisji Rozwoju Przestrzennego i ochrony Środowiska. Tym Samym wnosimy jak we wstępie.


Innego zdania na temat opisywanego planu i sytuacji jest Piotr Dwojacki, Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. 


- Radna Chmiel prezentowała uchwałę będącą inicjatywą obywatelską mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz Dolny, wyrażoną w petycji do Prezydenta Miasta Gdańska i popartą uchwałą Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Wprowadzenie tematu na sesję Rady Miasta Gdańska doszło do skutku dopiero w półtora roku od zgłoszenia tematu. Projekt uzyskał dwukrotną pozytywną rekomendację Komisji kierowanej przez p. Chmiel. Radni głosujący przeciw uchwale zostali oznaczeni w stanowisku Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny - w załączeniu i na stronie internetowej rady dzielnicy: http://dolnywrzeszcz.blogspot.com/2013/05/kopalniana-stanowisko-zarzadu-dzielnicy.htmlInicjatywa mieszkańców i stanowisko Rady Dzielnicy były konsekwentnie przedmiotem sprzeciwu ze strony prezydenta Miasta Gdańska Wiesława Bielawskiego i podległego mu Biura Rozwoju Miasta. W związku z inicjatywą radnych Wiesława Kamińskiego i Grzegorza Strzelczyka deklaruję reakcję osobistą i zapowiadam wystąpienie o zajęcia stanowiska przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w trakcie najbliższej sesji Rady ? dodaje Dwojacki.

Na koniec jeszcze stanowisko radnej Małgorzaty Chmiel:

Domki fińskie przy ul. Kopalnianej są kameralnymi budynkami typowo mieszkaniowymi.

Ludzie  tam mieszkają od kilkudziesięciu lat. Część z nich  została wykupiona przez mieszkańców kilka lat temu. A tych 5 nie ma takiej możliwości, bo w obecnym planie dopuszcza się tylko funkcje usługową, a mieszkalną tylko integralnie związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z tym Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny wystąpiła z wnioskiem do Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska  o inicjatywę ustawodawczą dot. zmiany planu dla tych domów i dopuszczenia tam samoistnej funkcji mieszkaniowej, żeby ich mieszkańcy mogli remontować, rozbudowywać lub wykupić domy, w których mieszkają od kilkudziesięciu lat.

Nasz projekt nie zawiera propozycji ingerencji w układ drogowy, zawarty w obowiązującym planie (z 2004 roku), w tym nie będzie wpływać na przebieg planowanej w dalekiej przyszłości ?Nowej Kościuszki?.

Nasza komisja poparła tę inicjatywę mieszkańców Wrzeszcza i Rady tej dzielnicy, mimo negatywnej opinii Prezydenta.

Nie chciałbym oceniać takiej inicjatywy PiS jako  ?politycznej?, ale podczas kilkakrotnych glosowań nad tym projektem na posiedzeniach naszej komisji, członek PiS był zawsze ?za?????..

z poważaniem

Małgorzata Chmiel

 

 

Pw

|

Odwołania Małgorzaty Chmiel z Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska chcą radni Prawa I Sprawiedliwości. Klub Radnych PiS złożył w Radzie Miasta projekt uchwały w tej sprawie. Ma być ona poddana pod głosowanie 25 czerwca.

 Malgorzata_Chmiel_Winda_ZSS_nr2_Szkoa_Zawodowa_2012062000052

Radna Małgorzata Chmiel


Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie odwołania Małgorzatę Chmiel ze składu osobowę go Komisji Rozwoju Przestrzennego i ochrony Środowiska Rady Miasta.


Pani radna Małgorzata Chmiel, jako Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska, przygotowała i przedstawiła Radzie Miasta Gdańska projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny, ul. Kopalniana od nr 5 do 25 w mieście Gdańsku. Według tego projektu, w ramach zmiany planu dla ,,domków fińskich", zakłada się dopuszczenie w nich samoistnej funkcji mieszkaniowej ekstensywnej. Według wnioskodawców, celem zmiany jest dopuszczenie możliwości prywatyzacji nieruchomości komunalnych poprzez wykup przez lokatorów mieszkań wraz z gruntami przyległymi do budynków (bez konieczności podejmowania działalności gospodarczej ).


Przyjęcie i zatwierdzenie tego planu w proponowanym kształcie przez Radę Miasta Gdańska byłoby działaniem na szkodę miasta Gdańska. Umożliwiono by najemcom wykup domków, zgodnie z uchwałą RMG za 10 % wartości rynkowej, w sytuacji gdy planowana przez miasto inwestycja drogowa w tym miejscu powodowałaby konieczność odkupienia przez miasto Gdańsk tego terenu lub zapłatę odszkodowania właścicielom. Szacunkowa wartość odszkodowania wynosi ok. 3.600.000 zł.


Projekt ten jest również dowodem niekompetencji wnioskodawców, gdyż zmierza do naruszenia szeregu przepisów prawnych związanych z planowaniem przestrzennym. Jako skandaliczne postępowanie należy uznać głosowanie za przyjęciem tego projektu przez radną Małgorzatę Chmiel oraz radnych PO : Błaszkowski Wojciech, Krupa Maciej, Małkowska Maria, Owczarczak Agnieszka, Ryś Przemysław, Słodkowski Dariusz, Wierzba Beata, Borowski Piotr, Mlejnek - Gałęza Patrycja, Moś Szymon, Nieroda Adam, gdyż mieli świadomość działania na szkodę miasta Gdańska i mozliwości naruszenia prawa, o czym zostali poinformowani w wypowiedzi publicznej ? przed głosowaniem ? przez dyrektora Biura Rozwoju Gdańska, Marka Piskorskiego.


W ocenie radnych PiS postępowanie Małgorzaty Chmiel dyskwalifikuje ją do pełnienia funkcji Przewodniczącej i zasiadania w komisji Rozwoju Przestrzennego i ochrony Środowiska. Tym Samym wnosimy jak we wstępie.


Innego zdania na temat opisywanego planu i sytuacji jest Piotr Dwojacki, Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. 


- Radna Chmiel prezentowała uchwałę będącą inicjatywą obywatelską mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz Dolny, wyrażoną w petycji do Prezydenta Miasta Gdańska i popartą uchwałą Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Wprowadzenie tematu na sesję Rady Miasta Gdańska doszło do skutku dopiero w półtora roku od zgłoszenia tematu. Projekt uzyskał dwukrotną pozytywną rekomendację Komisji kierowanej przez p. Chmiel. Radni głosujący przeciw uchwale zostali oznaczeni w stanowisku Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny - w załączeniu i na stronie internetowej rady dzielnicy: http://dolnywrzeszcz.blogspot.com/2013/05/kopalniana-stanowisko-zarzadu-dzielnicy.htmlInicjatywa mieszkańców i stanowisko Rady Dzielnicy były konsekwentnie przedmiotem sprzeciwu ze strony prezydenta Miasta Gdańska Wiesława Bielawskiego i podległego mu Biura Rozwoju Miasta. W związku z inicjatywą radnych Wiesława Kamińskiego i Grzegorza Strzelczyka deklaruję reakcję osobistą i zapowiadam wystąpienie o zajęcia stanowiska przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w trakcie najbliższej sesji Rady ? dodaje Dwojacki.

Na koniec jeszcze stanowisko radnej Małgorzaty Chmiel:

Domki fińskie przy ul. Kopalnianej są kameralnymi budynkami typowo mieszkaniowymi.

Ludzie  tam mieszkają od kilkudziesięciu lat. Część z nich  została wykupiona przez mieszkańców kilka lat temu. A tych 5 nie ma takiej możliwości, bo w obecnym planie dopuszcza się tylko funkcje usługową, a mieszkalną tylko integralnie związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z tym Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny wystąpiła z wnioskiem do Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska  o inicjatywę ustawodawczą dot. zmiany planu dla tych domów i dopuszczenia tam samoistnej funkcji mieszkaniowej, żeby ich mieszkańcy mogli remontować, rozbudowywać lub wykupić domy, w których mieszkają od kilkudziesięciu lat.

Nasz projekt nie zawiera propozycji ingerencji w układ drogowy, zawarty w obowiązującym planie (z 2004 roku), w tym nie będzie wpływać na przebieg planowanej w dalekiej przyszłości ?Nowej Kościuszki?.

Nasza komisja poparła tę inicjatywę mieszkańców Wrzeszcza i Rady tej dzielnicy, mimo negatywnej opinii Prezydenta.

Nie chciałbym oceniać takiej inicjatywy PiS jako  ?politycznej?, ale podczas kilkakrotnych glosowań nad tym projektem na posiedzeniach naszej komisji, członek PiS był zawsze ?za?????..

z poważaniem

Małgorzata Chmiel

 

 

Pw

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Odwołania Małgorzaty Chmiel z Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska chcą radni Prawa I Sprawiedliwości. Klub Radnych PiS złożył w Radzie Miasta projekt uchwały w tej sprawie. Ma być ona poddana pod głosowanie 25 czerwca.

 Malgorzata_Chmiel_Winda_ZSS_nr2_Szkoa_Zawodowa_2012062000052

Radna Małgorzata Chmiel


Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie odwołania Małgorzatę Chmiel ze składu osobowę go Komisji Rozwoju Przestrzennego i ochrony Środowiska Rady Miasta.


Pani radna Małgorzata Chmiel, jako Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska, przygotowała i przedstawiła Radzie Miasta Gdańska projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny, ul. Kopalniana od nr 5 do 25 w mieście Gdańsku. Według tego projektu, w ramach zmiany planu dla ,,domków fińskich”, zakłada się dopuszczenie w nich samoistnej funkcji mieszkaniowej ekstensywnej. Według wnioskodawców, celem zmiany jest dopuszczenie możliwości prywatyzacji nieruchomości komunalnych poprzez wykup przez lokatorów mieszkań wraz z gruntami przyległymi do budynków (bez konieczności podejmowania działalności gospodarczej ).


Przyjęcie i zatwierdzenie tego planu w proponowanym kształcie przez Radę Miasta Gdańska byłoby działaniem na szkodę miasta Gdańska. Umożliwiono by najemcom wykup domków, zgodnie z uchwałą RMG za 10 % wartości rynkowej, w sytuacji gdy planowana przez miasto inwestycja drogowa w tym miejscu powodowałaby konieczność odkupienia przez miasto Gdańsk tego terenu lub zapłatę odszkodowania właścicielom. Szacunkowa wartość odszkodowania wynosi ok. 3.600.000 zł.


Projekt ten jest również dowodem niekompetencji wnioskodawców, gdyż zmierza do naruszenia szeregu przepisów prawnych związanych z planowaniem przestrzennym. Jako skandaliczne postępowanie należy uznać głosowanie za przyjęciem tego projektu przez radną Małgorzatę Chmiel oraz radnych PO : Błaszkowski Wojciech, Krupa Maciej, Małkowska Maria, Owczarczak Agnieszka, Ryś Przemysław, Słodkowski Dariusz, Wierzba Beata, Borowski Piotr, Mlejnek – Gałęza Patrycja, Moś Szymon, Nieroda Adam, gdyż mieli świadomość działania na szkodę miasta Gdańska i mozliwości naruszenia prawa, o czym zostali poinformowani w wypowiedzi publicznej ? przed głosowaniem ? przez dyrektora Biura Rozwoju Gdańska, Marka Piskorskiego.


W ocenie radnych PiS postępowanie Małgorzaty Chmiel dyskwalifikuje ją do pełnienia funkcji Przewodniczącej i zasiadania w komisji Rozwoju Przestrzennego i ochrony Środowiska. Tym Samym wnosimy jak we wstępie.


Innego zdania na temat opisywanego planu i sytuacji jest Piotr Dwojacki, Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. 


Radna Chmiel prezentowała uchwałę będącą inicjatywą obywatelską mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz Dolny, wyrażoną w petycji do Prezydenta Miasta Gdańska i popartą uchwałą Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Wprowadzenie tematu na sesję Rady Miasta Gdańska doszło do skutku dopiero w półtora roku od zgłoszenia tematu. Projekt uzyskał dwukrotną pozytywną rekomendację Komisji kierowanej przez p. Chmiel. Radni głosujący przeciw uchwale zostali oznaczeni w stanowisku Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny – w załączeniu i na stronie internetowej rady dzielnicy: http://dolnywrzeszcz.blogspot.com/2013/05/kopalniana-stanowisko-zarzadu-dzielnicy.htmlInicjatywa mieszkańców i stanowisko Rady Dzielnicy były konsekwentnie przedmiotem sprzeciwu ze strony prezydenta Miasta Gdańska Wiesława Bielawskiego i podległego mu Biura Rozwoju Miasta. W związku z inicjatywą radnych Wiesława Kamińskiego i Grzegorza Strzelczyka deklaruję reakcję osobistą i zapowiadam wystąpienie o zajęcia stanowiska przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w trakcie najbliższej sesji Rady ? dodaje Dwojacki.

Na koniec jeszcze stanowisko radnej Małgorzaty Chmiel:

Domki fińskie przy ul. Kopalnianej są kameralnymi budynkami typowo mieszkaniowymi.

Ludzie  tam mieszkają od kilkudziesięciu lat. Część z nich  została wykupiona przez mieszkańców kilka lat temu. A tych 5 nie ma takiej możliwości, bo w obecnym planie dopuszcza się tylko funkcje usługową, a mieszkalną tylko integralnie związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z tym Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny wystąpiła z wnioskiem do Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska  o inicjatywę ustawodawczą dot. zmiany planu dla tych domów i dopuszczenia tam samoistnej funkcji mieszkaniowej, żeby ich mieszkańcy mogli remontować, rozbudowywać lub wykupić domy, w których mieszkają od kilkudziesięciu lat.

Nasz projekt nie zawiera propozycji ingerencji w układ drogowy, zawarty w obowiązującym planie (z 2004 roku), w tym nie będzie wpływać na przebieg planowanej w dalekiej przyszłości ?Nowej Kościuszki?.

Nasza komisja poparła tę inicjatywę mieszkańców Wrzeszcza i Rady tej dzielnicy, mimo negatywnej opinii Prezydenta.

Nie chciałbym oceniać takiej inicjatywy PiS jako  ?politycznej?, ale podczas kilkakrotnych glosowań nad tym projektem na posiedzeniach naszej komisji, członek PiS był zawsze ?za?????..

z poważaniem

Małgorzata Chmiel

 

 

Pw

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25