Reklama

Radni dzielnicy apelują do władz Gdańska o poważne traktowanie

Do ostatnich problemów wizerunkowych władz miasta dochodzi kolejny. Po raz pierwszy w historii rada dzielnicy w Gdańsku jawnie uskarża się na nierespektowanie jej praw przez miejskich decydentów, radnych i urzędników.

Pierwsza sesja Rady Oliwy tej kadencji (przed pandemią)
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Do ostatnich problemów wizerunkowych władz miasta dochodzi kolejny. Po raz pierwszy w historii rada dzielnicy w Gdańsku jawnie uskarża się na nierespektowanie jej praw przez miejskich decydentów, radnych i urzędników.

Na wczorajszej sesji radni Oliwy jednogłośnie przyjęli apel o respektowanie prawnych uprawnień dzielnicy jako jednostki pomocniczej Gminy Miasta Gdańsk. Według radnych, w ostatnich latach mnożą się przypadki pomijania przez władze miasta umocowanego prawnie głosu oliwskiej społeczności.

Radni w swoim apelu przytaczają sprawy planu zagospodarowania Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii, plany budowy ulicy Nowej Sudeckiej czy ostatnio nazwania skweru przy ul. Kaprów imieniem generała Bezruczki. Pojawia się również wątek oliwskiej palmy. W tych i wielu innych sprawach głos Rady Oliwy jest zbywany.

 – Czułam wewnętrzny imperatyw, że takie pismo powinno ujrzeć światło dzienne – mówi Zofia Pomirska, Przewodnicząca Rady Oliwy i inicjatorka podjęcia apelu. – Zbyt długo jestem w tej radzie, zbyt dużo widziałam i za dużo się we mnie wewnętrznie gotowało jeżeli chodzi o takie traktowanie nas jak, przepraszam za wyrażenie, gówniarzy z piaskownicy.

Niestety w ostatnich latach mnożą się przypadki pomijania przez władze miasta umocowanego prawnie głosu oliwskiej…

Opublikowany przez Rada Dzielnicy Oliwa Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Rada Miasta Gdańska od początku obecnej kadencji pracuje nad nowymi statutami dzielnic, które mają regulować działania Rad Dzielnic.

– Dużym problemem jest wiarygodność i zaufanie – komentuje Tomasz Strug, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa. – Jak mamy wierzyć w przestrzeganie nowych statutów, skoro jawnie omija się postanowienia obowiązujących?

Apel podobny do oliwskiego wkrótce planuje wystosować Rada Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce.

 

Poniżej treść apelu oraz zapis video z dyskusji na sesji (1:10:38).

Gdańsk – Oliwa, 19 kwietnia 2021 r.

Apel Rady Dzielnicy Oliwa o respektowanie prawnych uprawnień dzielnicy jako jednostki pomocniczej Gminy Miasta Gdańsk

 

    Od dłuższego czasu z niepokojem obserwujemy proces marginalizacji działalności naszej rady przez władze miejskie. Mimo że w zadaniach statutowych rad umieszczono punkt mówiący o zapewnieniu mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem dzielnicy (punkt 2 statutu) oraz kolejny o umożliwieniu uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania (punkt 3), przez nieprzychylność czynników wyższych lub zaniedbanie transparentności komunikacji między miastem Gdańsk a naszą radą w znacznym stopniu zostaliśmy pozbawieni możliwości wywiązywania się z tych statutowych zobowiązań.

    Uchwały przez nas podejmowane często zamiast charakteru sprawczego mają tylko wymiar intencjonalny. Dotyczy to zwłaszcza spraw związanych z zabudową dzielnicy (naruszany ład architektoniczny, nowy plan miejscowy okolic Alchemii przyjęty mimo sprzeciwu rady dzielnicy) czy też z jej układem komunikacyjnym (sprawa Nowej Sudeckiej). W ostatnim czasie doszło do przykrego incydentu związanego z nadaniem oliwskiemu skwerowi imienia generała Bezruczki bez jakichkolwiek ustaleń na ten temat z członkami naszej rady czy do kolejnego zajścia, jakim okazała się podjęta z pominięciem rady dzielnicy decyzja o postawieniu w przestrzeni publicznej Oliwy pomnika Ireny Jarockiej.

     Z przykrością odbieramy informacje o krytycznym stanie palmy w nowej palmiarni, ponieważ mamy w pamięci obietnicę p. Aleksandry Dulkiewicz, ówczesnej wiceprezydent miasta, dotyczącą zorganizowania wizji lokalnej z udziałem członków naszej rady na budowie palmiarni, która została złożona ponad dwa lata temu, ale nigdy nie została zrealizowana.

      Apelujemy, żeby miasto szczycące się hasłami solidarności i demokracji bardziej zaangażowało się w realizację tych wartości na poziomie lokalnym i umożliwiło radnym dzielnicy, wybranym głosami mieszkańców, a działającym społecznie dla ich dobra wykonywanie zadań statutowych.

Rada Dzielnicy Oliwa

(przyjęte jednogłośnie na XII sesji Rady Dzielnicy Oliwa w dniu 19 kwietnia 2021 r.)

 

tost

Ostatnia edycja: 20 kwietnia, 2021 o 19:39