Reklama

Radni Oliwy chcą wprowadzeni opłat oraz powiększenia parkingu przy ul. Opackiej

Trwa „łatanie dziur” w oliwskiej Strefie Płatnego Parkowania. Wiecznie zapełniony parking przy ul. Opackiej ma być płatny. Taki wniosek kierują do władz miasta radni Oliwy. Jednocześnie rozbudowany parking przy tej ulicy miałby się stać alternatywą dla wygaszanego w przyszłości parkingu przy Placu Inwalidów Wojennych.

Po prawej dziki parking do rozbudowy a za nim istniejący parking przy nowym osiedlu | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Trwa „łatanie dziur” w oliwskiej Strefie Płatnego Parkowania. Wiecznie zapełniony parking przy ul. Opackiej ma być płatny. Taki wniosek kierują do władz miasta radni Oliwy. Jednocześnie rozbudowany parking przy tej ulicy miałby się stać alternatywą dla wygaszanego w przyszłości parkingu przy Placu Inwalidów Wojennych.

Na lutowej sesji (22 II) Rada Dzielnicy podjęła dwie uchwały w sprawie parkowania przy ul. Opackiej. Obie uchwały przeszły bez sprzeciwu, przy jednym głosie wstrzymującym się.

W pierwszej przegłosowanej uchwale Rada Dzielnicy Oliwa wnioskuje o rozbudowę parkingu przy ul. Opackiej o tereny na działce nr. 234/1 Obręb 6. To teren „dzikiego” dziś parkingu w okolicach wjazdu na teren Korporacji Budowlanej Doraco.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, „Park Oliwski, Archikatedra Oliwska oraz Cmentarz Oliwski od lat wymagają zaplecza parkingowego dla turystów i mieszkańców.  W obliczu możliwości zaniechania funkcji parkingowych na Placu Inwalidów Wojennych w zapisach nowego planu zagospodarowania przestrzennego, zasadne jest stworzenie alternatywnego miejsca umożliwiającego parkowanie pojazdów z dogodnym dostępem do Parku Oliwskiego. Wskazana lokalizacja powinna spełniać powyższe założenia”.

Przypomnijmy, ku końcowi zbliżają się prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Placu Inwalidów Wojennych. Jego celem jest stworzenie miejskiego placu publicznego, który będzie służył mieszkańcom i turystom. Prawdopodobnie w pierwszej połowie 2022 roku odbędzie się oficjalna prezentacja jego założeń. 

Opacka aleja lipowaDJI 0097

Kolejna przyjęta uchwała Rady Oliwy odnosi się do już istniejącego parkingu, który powstał kilka lat temu w sąsiedztie osiedla „Oliwski Park”. Radni wnioskują o wprowadzenia opłat na tym parkingu.

Uzasadnienie

Po wprowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania w Oliwie wiele miejsc znajdujących się poza pasem drogowym stało się alternatywą dla osób chcących uniknąć opłaty za parkowanie na terenie dzielnicy.

Parking przy ul. Opackiej od kilku lat przestał pełnić rolę tradycyjnego parkingu dla turystów i osób korzystających walorów z Parku Oliwskiego czy Archikatedry Oliwskiej.

Parking stał się bezpłatnym i całodziennym miejscem postojowym dla osób przyjeżdżających spoza dzielnicy i pracujących w pobliżu.

Liczymy, że wprowadzenie opłat na ww. parkingu uszczelni SPP i wywoła rotację parkujących pojazdów, co umożliwi korzystanie z parkingu większej liczbie osób.

Warto dodać, że nadal bezpłatne byłoby parkowanie wzdłuż samej ul. Opackiej.

Pod koniec grudnia 2021 roku Rada Oliwy wystąpiła z podobnym wnioskiem dotyczącym miejsc postojowych na parkingach przy Placu Inwalidów Wojennych oraz przy ul. Cystersów. W obu miejscah nie sposób znaleźć w ciągu dnia wolnego miejsca.

Obecnie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni analizuje z innymi jednostkami miejskimi możliwość realizacji tych uchwał. Rozpatrywane są różne warianty pobierania opłat na zgłoszonych przez radnych parkingach.

Pw

Ostatnia edycja: 23 lutego, 2022 o 22:03