Reklama

Poznaj swojego nowego odbiorcę śmieci

PRSP niespodziewanie staje się zwycięzcą przetargu na odbiór i transport śmieci w Gdańsku. Jedyna, konkurencyjna wobec PRSP, firma Remondis od 1 lipca obsługiwać będzie Oliwę, Żabiankę, Osowę, Matarnię, Kokoszki i  Jasień.

Remondis

mat. Remondis

Dziś wybrano najkorzystniejsze oferty w przetargu na odbiór i transport od 1 lipca odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Gdańska. W przetargu Gdańsk podzielono na 6 obszarów ? tzw. zakresów.

Do 25 marca pięć firm i konsorcjów złożyło swoje oferty w przetargu. Każdy z uczestników mógł złożyć oferty na  6 zakresów. Po otwarciu ofert, okazało się, że na trzy sektory najlepszą ofertę złożyło konsorcjum firm FBSerwis SA (lider) / Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares SA / Komunal Express Edmund Jednac z Jankowa. PRSP złożyło najtańszą ofertę na dwa sektory a firma Remondis na jeden (zakres V).

W wyniku analiz ofert, wykluczono jednak lidera propozycji, konsorcjum w składzie: FBSerwis S.A. (lider)/Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A/Komunal Express Edmund Jednac. Zaważyła tu przeszłość jednego z członków konsorcjum. Wykluczenia dokonano na podst. art. 24 ust.1 pkt 4 oraz ust.2 pkt 3 ustawy. Partner konsorcjum jak osoba fizyczna został skazany prawomocnym wyrokiem sądu ? mówi Katarzyna Kaczmarek, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Zieleni. W postępowaniu złożono też fałszywe oświadczenie dotyczące braku przesłanek do wykluczenia partnera konsorcjum z postępowania na podst. art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Po wykluczeniu dotychczasowego lidera, 5 spośród 6 zakresów obsługiwać będzie najprawdopodobniej Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno ? Porządkowych S.A. z Gdańska. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nie oznacza jeszcze rozstrzygnięcia przetargu ? dodaje Katarzyna Kaczmarek. Przez  10 dni oczekiwać będziemy na ewentualne odwołania. Brak odwołań będzie tożsamy z zatwierdzeniem wyników przetargu. Jeśli pojawią się odwołania to rozpatrywać  je będzie Krajowa Izba Odwoławcza. Dalsze postepowanie zależeć będzie od jej stanowiska.

Wybór najkorzystniejszej oferty wygląda następująco.

Zakres I (Wyspa Sobieszewska, Krakowiec – Górki Zachodnie, Rudniki, Olszynka, Orunia – Św. Wojciech ? Lipce, Chełm, Wzgórze Mickiewicza)

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 9.087.886,80

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 99,7

 

Zakres II (Stogi, Przeróbka, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Śródmieście).

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 6.846.670,8

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 88,6

 

Zakres III (Brzeźno, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Aniołki, Strzyża).

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 8.423.141,4

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 95,10

 

Zakres IV (Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Zaspa Roztaje)

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 7.512.328,8

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 88,5

 

Zakres V (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień)

Najkorzystniejsza oferta:

REMONDIS Warszawa Sp. z o.o.

Cena ofertowa ogółem brutto: 9.561.159,81

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 107,92

 

Zakres VI (VII Dwór, Brętowo, Piecki ? Migowo, Suchanino, Siedlce, Ujeścisko ? Łostowice)

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 8.568.655,2

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 91,6

Przypomnijmy, że Rada Miasta Gdańska przyjęła metodę powierzchniową obliczania opłat za śmieci. Pierwotnie od jednego m? naszego mieszkania mieliśmy zapłacić 66 groszy (dla segregujących śmieci) lub 88 groszy (dla śmieci nieposegregowanych). Władze Gdańska wstępnie szacowały koszt odbioru odpadów na 71 mln złotych. Złożone oferty były na poziomie około 50 mln zł. To daje oszczędności około 20 milionów zł. Tym samym pojawiła się możliwość obniżenia zaplanowanych już stawek za odbiór śmieci. Tym właśnie zajmą się w poniedziałek gdańscy radni. Nowe stawki wyniosą 56 groszy od m? mieszkania za śmieci posegregowane i 72 grosze za śmieci nieposegregowane.

Obsługująca od lipca Oliwę firma Remondis AG & Co KG to niemieckie przedsiębiorstwo z sektorów: zbiórki i przetwarzania odpadów, gospodarki wodno – ściekowej oraz oczyszczania miasta. Jest spółką rodzinną założoną w 1934, do 2005 działającą pod nazwą Rethmann. W Polsce Remondis działa od 21 lat. Obecnie jest największym przedsiębiorstwem gospodarki odpadami i recyklingu w Niemczech, z dużym udziałem w rynku w Polsce i w Australii oraz mniejszym w kilkunastu innych krajach Europy oraz w Japonii, Chinach i na Tajwanie.

Pp

PRSP niespodziewanie staje się zwycięzcą przetargu na odbiór i transport śmieci w Gdańsku. Jedyna, konkurencyjna wobec PRSP, firma Remondis od 1 lipca obsługiwać będzie Oliwę, Żabiankę, Osowę, Matarnię, Kokoszki i  Jasień.

Remondis

mat. Remondis

Dziś wybrano najkorzystniejsze oferty w przetargu na odbiór i transport od 1 lipca odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Gdańska. W przetargu Gdańsk podzielono na 6 obszarów ? tzw. zakresów.

Do 25 marca pięć firm i konsorcjów złożyło swoje oferty w przetargu. Każdy z uczestników mógł złożyć oferty na  6 zakresów. Po otwarciu ofert, okazało się, że na trzy sektory najlepszą ofertę złożyło konsorcjum firm FBSerwis SA (lider) / Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares SA / Komunal Express Edmund Jednac z Jankowa. PRSP złożyło najtańszą ofertę na dwa sektory a firma Remondis na jeden (zakres V).

W wyniku analiz ofert, wykluczono jednak lidera propozycji, konsorcjum w składzie: FBSerwis S.A. (lider)/Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A/Komunal Express Edmund Jednac. Zaważyła tu przeszłość jednego z członków konsorcjum. Wykluczenia dokonano na podst. art. 24 ust.1 pkt 4 oraz ust.2 pkt 3 ustawy. Partner konsorcjum jak osoba fizyczna został skazany prawomocnym wyrokiem sądu ? mówi Katarzyna Kaczmarek, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Zieleni. W postępowaniu złożono też fałszywe oświadczenie dotyczące braku przesłanek do wykluczenia partnera konsorcjum z postępowania na podst. art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Po wykluczeniu dotychczasowego lidera, 5 spośród 6 zakresów obsługiwać będzie najprawdopodobniej Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno ? Porządkowych S.A. z Gdańska. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nie oznacza jeszcze rozstrzygnięcia przetargu ? dodaje Katarzyna Kaczmarek. Przez  10 dni oczekiwać będziemy na ewentualne odwołania. Brak odwołań będzie tożsamy z zatwierdzeniem wyników przetargu. Jeśli pojawią się odwołania to rozpatrywać  je będzie Krajowa Izba Odwoławcza. Dalsze postepowanie zależeć będzie od jej stanowiska.

Wybór najkorzystniejszej oferty wygląda następująco.

Zakres I (Wyspa Sobieszewska, Krakowiec - Górki Zachodnie, Rudniki, Olszynka, Orunia - Św. Wojciech ? Lipce, Chełm, Wzgórze Mickiewicza)

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 9.087.886,80

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 99,7

 

Zakres II (Stogi, Przeróbka, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Śródmieście).

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 6.846.670,8

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 88,6

 

Zakres III (Brzeźno, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Aniołki, Strzyża).

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 8.423.141,4

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 95,10

 

Zakres IV (Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Zaspa Roztaje)

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 7.512.328,8

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 88,5

 

Zakres V (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień)

Najkorzystniejsza oferta:

REMONDIS Warszawa Sp. z o.o.

Cena ofertowa ogółem brutto: 9.561.159,81

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 107,92

 

Zakres VI (VII Dwór, Brętowo, Piecki ? Migowo, Suchanino, Siedlce, Ujeścisko ? Łostowice)

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 8.568.655,2

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 91,6

Przypomnijmy, że Rada Miasta Gdańska przyjęła metodę powierzchniową obliczania opłat za śmieci. Pierwotnie od jednego m? naszego mieszkania mieliśmy zapłacić 66 groszy (dla segregujących śmieci) lub 88 groszy (dla śmieci nieposegregowanych). Władze Gdańska wstępnie szacowały koszt odbioru odpadów na 71 mln złotych. Złożone oferty były na poziomie około 50 mln zł. To daje oszczędności około 20 milionów zł. Tym samym pojawiła się możliwość obniżenia zaplanowanych już stawek za odbiór śmieci. Tym właśnie zajmą się w poniedziałek gdańscy radni. Nowe stawki wyniosą 56 groszy od m? mieszkania za śmieci posegregowane i 72 grosze za śmieci nieposegregowane.

Obsługująca od lipca Oliwę firma Remondis AG & Co KG to niemieckie przedsiębiorstwo z sektorów: zbiórki i przetwarzania odpadów, gospodarki wodno - ściekowej oraz oczyszczania miasta. Jest spółką rodzinną założoną w 1934, do 2005 działającą pod nazwą Rethmann. W Polsce Remondis działa od 21 lat. Obecnie jest największym przedsiębiorstwem gospodarki odpadami i recyklingu w Niemczech, z dużym udziałem w rynku w Polsce i w Australii oraz mniejszym w kilkunastu innych krajach Europy oraz w Japonii, Chinach i na Tajwanie.

Pp

|

PRSP niespodziewanie staje się zwycięzcą przetargu na odbiór i transport śmieci w Gdańsku. Jedyna, konkurencyjna wobec PRSP, firma Remondis od 1 lipca obsługiwać będzie Oliwę, Żabiankę, Osowę, Matarnię, Kokoszki i  Jasień.

Remondis

mat. Remondis

Dziś wybrano najkorzystniejsze oferty w przetargu na odbiór i transport od 1 lipca odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Gdańska. W przetargu Gdańsk podzielono na 6 obszarów ? tzw. zakresów.

Do 25 marca pięć firm i konsorcjów złożyło swoje oferty w przetargu. Każdy z uczestników mógł złożyć oferty na  6 zakresów. Po otwarciu ofert, okazało się, że na trzy sektory najlepszą ofertę złożyło konsorcjum firm FBSerwis SA (lider) / Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares SA / Komunal Express Edmund Jednac z Jankowa. PRSP złożyło najtańszą ofertę na dwa sektory a firma Remondis na jeden (zakres V).

W wyniku analiz ofert, wykluczono jednak lidera propozycji, konsorcjum w składzie: FBSerwis S.A. (lider)/Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A/Komunal Express Edmund Jednac. Zaważyła tu przeszłość jednego z członków konsorcjum. Wykluczenia dokonano na podst. art. 24 ust.1 pkt 4 oraz ust.2 pkt 3 ustawy. Partner konsorcjum jak osoba fizyczna został skazany prawomocnym wyrokiem sądu ? mówi Katarzyna Kaczmarek, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Zieleni. W postępowaniu złożono też fałszywe oświadczenie dotyczące braku przesłanek do wykluczenia partnera konsorcjum z postępowania na podst. art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Po wykluczeniu dotychczasowego lidera, 5 spośród 6 zakresów obsługiwać będzie najprawdopodobniej Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno ? Porządkowych S.A. z Gdańska. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nie oznacza jeszcze rozstrzygnięcia przetargu ? dodaje Katarzyna Kaczmarek. Przez  10 dni oczekiwać będziemy na ewentualne odwołania. Brak odwołań będzie tożsamy z zatwierdzeniem wyników przetargu. Jeśli pojawią się odwołania to rozpatrywać  je będzie Krajowa Izba Odwoławcza. Dalsze postepowanie zależeć będzie od jej stanowiska.

Wybór najkorzystniejszej oferty wygląda następująco.

Zakres I (Wyspa Sobieszewska, Krakowiec - Górki Zachodnie, Rudniki, Olszynka, Orunia - Św. Wojciech ? Lipce, Chełm, Wzgórze Mickiewicza)

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 9.087.886,80

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 99,7

 

Zakres II (Stogi, Przeróbka, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Śródmieście).

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 6.846.670,8

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 88,6

 

Zakres III (Brzeźno, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Aniołki, Strzyża).

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 8.423.141,4

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 95,10

 

Zakres IV (Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Zaspa Roztaje)

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 7.512.328,8

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 88,5

 

Zakres V (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień)

Najkorzystniejsza oferta:

REMONDIS Warszawa Sp. z o.o.

Cena ofertowa ogółem brutto: 9.561.159,81

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 107,92

 

Zakres VI (VII Dwór, Brętowo, Piecki ? Migowo, Suchanino, Siedlce, Ujeścisko ? Łostowice)

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 8.568.655,2

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 91,6

Przypomnijmy, że Rada Miasta Gdańska przyjęła metodę powierzchniową obliczania opłat za śmieci. Pierwotnie od jednego m? naszego mieszkania mieliśmy zapłacić 66 groszy (dla segregujących śmieci) lub 88 groszy (dla śmieci nieposegregowanych). Władze Gdańska wstępnie szacowały koszt odbioru odpadów na 71 mln złotych. Złożone oferty były na poziomie około 50 mln zł. To daje oszczędności około 20 milionów zł. Tym samym pojawiła się możliwość obniżenia zaplanowanych już stawek za odbiór śmieci. Tym właśnie zajmą się w poniedziałek gdańscy radni. Nowe stawki wyniosą 56 groszy od m? mieszkania za śmieci posegregowane i 72 grosze za śmieci nieposegregowane.

Obsługująca od lipca Oliwę firma Remondis AG & Co KG to niemieckie przedsiębiorstwo z sektorów: zbiórki i przetwarzania odpadów, gospodarki wodno - ściekowej oraz oczyszczania miasta. Jest spółką rodzinną założoną w 1934, do 2005 działającą pod nazwą Rethmann. W Polsce Remondis działa od 21 lat. Obecnie jest największym przedsiębiorstwem gospodarki odpadami i recyklingu w Niemczech, z dużym udziałem w rynku w Polsce i w Australii oraz mniejszym w kilkunastu innych krajach Europy oraz w Japonii, Chinach i na Tajwanie.

Pp

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

PRSP niespodziewanie staje się zwycięzcą przetargu na odbiór i transport śmieci w Gdańsku. Jedyna, konkurencyjna wobec PRSP, firma Remondis od 1 lipca obsługiwać będzie Oliwę, Żabiankę, Osowę, Matarnię, Kokoszki i  Jasień.

Remondis

mat. Remondis

Dziś wybrano najkorzystniejsze oferty w przetargu na odbiór i transport od 1 lipca odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Gdańska. W przetargu Gdańsk podzielono na 6 obszarów ? tzw. zakresów.

Do 25 marca pięć firm i konsorcjów złożyło swoje oferty w przetargu. Każdy z uczestników mógł złożyć oferty na  6 zakresów. Po otwarciu ofert, okazało się, że na trzy sektory najlepszą ofertę złożyło konsorcjum firm FBSerwis SA (lider) / Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares SA / Komunal Express Edmund Jednac z Jankowa. PRSP złożyło najtańszą ofertę na dwa sektory a firma Remondis na jeden (zakres V).

W wyniku analiz ofert, wykluczono jednak lidera propozycji, konsorcjum w składzie: FBSerwis S.A. (lider)/Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A/Komunal Express Edmund Jednac. Zaważyła tu przeszłość jednego z członków konsorcjum. Wykluczenia dokonano na podst. art. 24 ust.1 pkt 4 oraz ust.2 pkt 3 ustawy. Partner konsorcjum jak osoba fizyczna został skazany prawomocnym wyrokiem sądu ? mówi Katarzyna Kaczmarek, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Zieleni. W postępowaniu złożono też fałszywe oświadczenie dotyczące braku przesłanek do wykluczenia partnera konsorcjum z postępowania na podst. art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Po wykluczeniu dotychczasowego lidera, 5 spośród 6 zakresów obsługiwać będzie najprawdopodobniej Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno ? Porządkowych S.A. z Gdańska. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nie oznacza jeszcze rozstrzygnięcia przetargu ? dodaje Katarzyna Kaczmarek. Przez  10 dni oczekiwać będziemy na ewentualne odwołania. Brak odwołań będzie tożsamy z zatwierdzeniem wyników przetargu. Jeśli pojawią się odwołania to rozpatrywać  je będzie Krajowa Izba Odwoławcza. Dalsze postepowanie zależeć będzie od jej stanowiska.

Wybór najkorzystniejszej oferty wygląda następująco.

Zakres I (Wyspa Sobieszewska, Krakowiec – Górki Zachodnie, Rudniki, Olszynka, Orunia – Św. Wojciech ? Lipce, Chełm, Wzgórze Mickiewicza)

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 9.087.886,80

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 99,7

 

Zakres II (Stogi, Przeróbka, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Śródmieście).

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 6.846.670,8

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 88,6

 

Zakres III (Brzeźno, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Aniołki, Strzyża).

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 8.423.141,4

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 95,10

 

Zakres IV (Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Zaspa Roztaje)

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 7.512.328,8

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 88,5

 

Zakres V (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień)

Najkorzystniejsza oferta:

REMONDIS Warszawa Sp. z o.o.

Cena ofertowa ogółem brutto: 9.561.159,81

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 107,92

 

Zakres VI (VII Dwór, Brętowo, Piecki ? Migowo, Suchanino, Siedlce, Ujeścisko ? Łostowice)

Najkorzystniejsza oferta:

PRSP S.A.

Cena ofertowa ogółem brutto: 8.568.655,2

Cena jednostkowa netto (cena jednostkowa za odbiór i transport 1 tony odpadów mokrych, suchych i nieposegregowanych): 91,6

Przypomnijmy, że Rada Miasta Gdańska przyjęła metodę powierzchniową obliczania opłat za śmieci. Pierwotnie od jednego m? naszego mieszkania mieliśmy zapłacić 66 groszy (dla segregujących śmieci) lub 88 groszy (dla śmieci nieposegregowanych). Władze Gdańska wstępnie szacowały koszt odbioru odpadów na 71 mln złotych. Złożone oferty były na poziomie około 50 mln zł. To daje oszczędności około 20 milionów zł. Tym samym pojawiła się możliwość obniżenia zaplanowanych już stawek za odbiór śmieci. Tym właśnie zajmą się w poniedziałek gdańscy radni. Nowe stawki wyniosą 56 groszy od m? mieszkania za śmieci posegregowane i 72 grosze za śmieci nieposegregowane.

Obsługująca od lipca Oliwę firma Remondis AG & Co KG to niemieckie przedsiębiorstwo z sektorów: zbiórki i przetwarzania odpadów, gospodarki wodno – ściekowej oraz oczyszczania miasta. Jest spółką rodzinną założoną w 1934, do 2005 działającą pod nazwą Rethmann. W Polsce Remondis działa od 21 lat. Obecnie jest największym przedsiębiorstwem gospodarki odpadami i recyklingu w Niemczech, z dużym udziałem w rynku w Polsce i w Australii oraz mniejszym w kilkunastu innych krajach Europy oraz w Japonii, Chinach i na Tajwanie.

Pp