Reklama

Remont torów do Jelitkowa

W sobotę, 20.08.2011 rozpoczęła się realizacja kolejnego zadania w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej: modernizacja torowiska w ciągu ul. Pomorskiej od skrzyżowania z ul. Chłopską do pętli Jelitkowo włącznie. Zamiast tramwajem do Jelitkowa dojedziemy autobusem 117.

fot.: Tomasz Strug

W okresie trwania remontu, z uwagi na zawieszenie ruchu tramwajowego do Jelitkowa, zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji:

Tramwaje linii 2 i 9 będą kursowały na trasie skróconej do pętli Zaspa: …. – Opera – Mickiewicza – Zaspa.

Z uwagi na ograniczoną przepustowość pętli Zaspa, funkcjonowanie linii 6 zostanie czasowo zawieszone, w zamian zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 11 na aktualnej trasie, tj. z Chełmu przez Zaspę do Oliwy.

Równocześnie, zamiast do Jelitkowa, tramwaje linii zastępczej 91 będą kursowały na trasie zmienionej: Zaj. Wrzeszcz – Oliwa – Chłopska – Zaspa, natomiast linia 8 zamiast do Jelitkowa, zostanie skierowana do pętli Oliwa.

Celem poprawy obsługi komunikacyjnej Jelitkowa, trasa linii autobusowej 117 zostanie wydłużona z pętli „Jelitkowo Kapliczna” przez ul. Kapliczną aż do pętli tramwajowej w Jelitkowie.

Powyższe zmiany będą obowiązywały jedynie przez około dwa tygodnie, gdyż w dniu 04.09.2011, w związku z rozpoczęciem modernizacji torowiska w ciągu al. Hallera (od ul. Pstrowskiego do pętli Brzeźno Plaża), zostaną wprowadzone kolejne modyfikacje w sieci tramwajowej.

Sebastian Zomkowski
Z-ca Dyrektora ds. Przewozów
ZTM Gdańsk

Nocne prace rozpoczęły się od demontażu sieci trakcyjnej, a następnie demontowane będzie torowisko.  W związku z tym wprowadzane zostaną czasowe zawężenia jednego z pasów jezdni ul. Pomorskiej (w kierunku Chłopskiej) najbliżej torowiska. Zwężenie ma umożliwić demontaż, wywóz starych  i dowóz nowych elementów torowych.

Prace remontowe mają potrwać 6 miesięcy, ale już po 4 powinien zostać przywrócony ruch tramwajowy.

Zakres prac obejmuje:

—  Przebudowę ok. 0,97 km toru pojedynczego w ul. Pomorskiej oraz 1,02 km toru pojedynczego na pętli Jelitkowo
–  Modernizację układu torowego pętli Jelitkowo polegającą na wybudowaniu czterech torów postojowych pętli Jelitkowo
–  Budowę 5 peronów pętli Jelitkowo, z czego 3 długości po 60 m, pozostałe dwa o długości 45 m
–  Przebudowę dwóch peronów tramwajowych ?Helska?,
–  Montaż 2 nowych wiat przystankowych na peronach tramwajowych ?Helska? oraz zadaszeń peronów pętli Jelitkowo
–  Wykonanie odwodnienia torowiska – na całej długości drenaż  jednostronny
–  Wykonanie ciągów pieszych oraz dróg gospodarczych dla pojazdów technicznych
–  Wymianę nawierzchni drogowej (bitumicznej, z płyt betonowych oraz kostki kamiennej) na nawierzchnię z płyt gumowych na dwóch przejazdach torowo-ulicznych
–  Modernizacja nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie i nałożenie 5 cm asfaltobetonu
–  Przebudowa sieci trakcyjnej
–  Wykonanie kanalizacji kablowej czterootworowej wzdłuż torów tramwajowych

BP UMG

W sobotę, 20.08.2011 rozpoczęła się realizacja kolejnego zadania w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej: modernizacja torowiska w ciągu ul. Pomorskiej od skrzyżowania z ul. Chłopską do pętli Jelitkowo włącznie. Zamiast tramwajem do Jelitkowa dojedziemy autobusem 117.

fot.: Tomasz Strug

W okresie trwania remontu, z uwagi na zawieszenie ruchu tramwajowego do Jelitkowa, zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji:

Tramwaje linii 2 i 9 będą kursowały na trasie skróconej do pętli Zaspa: .... - Opera - Mickiewicza - Zaspa.

Z uwagi na ograniczoną przepustowość pętli Zaspa, funkcjonowanie linii 6 zostanie czasowo zawieszone, w zamian zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 11 na aktualnej trasie, tj. z Chełmu przez Zaspę do Oliwy.

Równocześnie, zamiast do Jelitkowa, tramwaje linii zastępczej 91 będą kursowały na trasie zmienionej: Zaj. Wrzeszcz - Oliwa - Chłopska - Zaspa, natomiast linia 8 zamiast do Jelitkowa, zostanie skierowana do pętli Oliwa.

Celem poprawy obsługi komunikacyjnej Jelitkowa, trasa linii autobusowej 117 zostanie wydłużona z pętli "Jelitkowo Kapliczna" przez ul. Kapliczną aż do pętli tramwajowej w Jelitkowie.

Powyższe zmiany będą obowiązywały jedynie przez około dwa tygodnie, gdyż w dniu 04.09.2011, w związku z rozpoczęciem modernizacji torowiska w ciągu al. Hallera (od ul. Pstrowskiego do pętli Brzeźno Plaża), zostaną wprowadzone kolejne modyfikacje w sieci tramwajowej.

Sebastian Zomkowski
Z-ca Dyrektora ds. Przewozów
ZTM Gdańsk

Nocne prace rozpoczęły się od demontażu sieci trakcyjnej, a następnie demontowane będzie torowisko.  W związku z tym wprowadzane zostaną czasowe zawężenia jednego z pasów jezdni ul. Pomorskiej (w kierunku Chłopskiej) najbliżej torowiska. Zwężenie ma umożliwić demontaż, wywóz starych  i dowóz nowych elementów torowych.

Prace remontowe mają potrwać 6 miesięcy, ale już po 4 powinien zostać przywrócony ruch tramwajowy.

Zakres prac obejmuje:

--  Przebudowę ok. 0,97 km toru pojedynczego w ul. Pomorskiej oraz 1,02 km toru pojedynczego na pętli Jelitkowo
-  Modernizację układu torowego pętli Jelitkowo polegającą na wybudowaniu czterech torów postojowych pętli Jelitkowo
-  Budowę 5 peronów pętli Jelitkowo, z czego 3 długości po 60 m, pozostałe dwa o długości 45 m
-  Przebudowę dwóch peronów tramwajowych ?Helska?,
-  Montaż 2 nowych wiat przystankowych na peronach tramwajowych ?Helska? oraz zadaszeń peronów pętli Jelitkowo
-  Wykonanie odwodnienia torowiska - na całej długości drenaż  jednostronny
-  Wykonanie ciągów pieszych oraz dróg gospodarczych dla pojazdów technicznych
-  Wymianę nawierzchni drogowej (bitumicznej, z płyt betonowych oraz kostki kamiennej) na nawierzchnię z płyt gumowych na dwóch przejazdach torowo-ulicznych
-  Modernizacja nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie i nałożenie 5 cm asfaltobetonu
-  Przebudowa sieci trakcyjnej
-  Wykonanie kanalizacji kablowej czterootworowej wzdłuż torów tramwajowych

BP UMG

|

W sobotę, 20.08.2011 rozpoczęła się realizacja kolejnego zadania w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej: modernizacja torowiska w ciągu ul. Pomorskiej od skrzyżowania z ul. Chłopską do pętli Jelitkowo włącznie. Zamiast tramwajem do Jelitkowa dojedziemy autobusem 117.

fot.: Tomasz Strug

W okresie trwania remontu, z uwagi na zawieszenie ruchu tramwajowego do Jelitkowa, zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji:

Tramwaje linii 2 i 9 będą kursowały na trasie skróconej do pętli Zaspa: .... - Opera - Mickiewicza - Zaspa.

Z uwagi na ograniczoną przepustowość pętli Zaspa, funkcjonowanie linii 6 zostanie czasowo zawieszone, w zamian zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 11 na aktualnej trasie, tj. z Chełmu przez Zaspę do Oliwy.

Równocześnie, zamiast do Jelitkowa, tramwaje linii zastępczej 91 będą kursowały na trasie zmienionej: Zaj. Wrzeszcz - Oliwa - Chłopska - Zaspa, natomiast linia 8 zamiast do Jelitkowa, zostanie skierowana do pętli Oliwa.

Celem poprawy obsługi komunikacyjnej Jelitkowa, trasa linii autobusowej 117 zostanie wydłużona z pętli "Jelitkowo Kapliczna" przez ul. Kapliczną aż do pętli tramwajowej w Jelitkowie.

Powyższe zmiany będą obowiązywały jedynie przez około dwa tygodnie, gdyż w dniu 04.09.2011, w związku z rozpoczęciem modernizacji torowiska w ciągu al. Hallera (od ul. Pstrowskiego do pętli Brzeźno Plaża), zostaną wprowadzone kolejne modyfikacje w sieci tramwajowej.

Sebastian Zomkowski
Z-ca Dyrektora ds. Przewozów
ZTM Gdańsk

Nocne prace rozpoczęły się od demontażu sieci trakcyjnej, a następnie demontowane będzie torowisko.  W związku z tym wprowadzane zostaną czasowe zawężenia jednego z pasów jezdni ul. Pomorskiej (w kierunku Chłopskiej) najbliżej torowiska. Zwężenie ma umożliwić demontaż, wywóz starych  i dowóz nowych elementów torowych.

Prace remontowe mają potrwać 6 miesięcy, ale już po 4 powinien zostać przywrócony ruch tramwajowy.

Zakres prac obejmuje:

--  Przebudowę ok. 0,97 km toru pojedynczego w ul. Pomorskiej oraz 1,02 km toru pojedynczego na pętli Jelitkowo
-  Modernizację układu torowego pętli Jelitkowo polegającą na wybudowaniu czterech torów postojowych pętli Jelitkowo
-  Budowę 5 peronów pętli Jelitkowo, z czego 3 długości po 60 m, pozostałe dwa o długości 45 m
-  Przebudowę dwóch peronów tramwajowych ?Helska?,
-  Montaż 2 nowych wiat przystankowych na peronach tramwajowych ?Helska? oraz zadaszeń peronów pętli Jelitkowo
-  Wykonanie odwodnienia torowiska - na całej długości drenaż  jednostronny
-  Wykonanie ciągów pieszych oraz dróg gospodarczych dla pojazdów technicznych
-  Wymianę nawierzchni drogowej (bitumicznej, z płyt betonowych oraz kostki kamiennej) na nawierzchnię z płyt gumowych na dwóch przejazdach torowo-ulicznych
-  Modernizacja nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie i nałożenie 5 cm asfaltobetonu
-  Przebudowa sieci trakcyjnej
-  Wykonanie kanalizacji kablowej czterootworowej wzdłuż torów tramwajowych

BP UMG

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W sobotę, 20.08.2011 rozpoczęła się realizacja kolejnego zadania w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej: modernizacja torowiska w ciągu ul. Pomorskiej od skrzyżowania z ul. Chłopską do pętli Jelitkowo włącznie. Zamiast tramwajem do Jelitkowa dojedziemy autobusem 117.

fot.: Tomasz Strug

W okresie trwania remontu, z uwagi na zawieszenie ruchu tramwajowego do Jelitkowa, zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji:

Tramwaje linii 2 i 9 będą kursowały na trasie skróconej do pętli Zaspa: …. – Opera – Mickiewicza – Zaspa.

Z uwagi na ograniczoną przepustowość pętli Zaspa, funkcjonowanie linii 6 zostanie czasowo zawieszone, w zamian zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 11 na aktualnej trasie, tj. z Chełmu przez Zaspę do Oliwy.

Równocześnie, zamiast do Jelitkowa, tramwaje linii zastępczej 91 będą kursowały na trasie zmienionej: Zaj. Wrzeszcz – Oliwa – Chłopska – Zaspa, natomiast linia 8 zamiast do Jelitkowa, zostanie skierowana do pętli Oliwa.

Celem poprawy obsługi komunikacyjnej Jelitkowa, trasa linii autobusowej 117 zostanie wydłużona z pętli „Jelitkowo Kapliczna” przez ul. Kapliczną aż do pętli tramwajowej w Jelitkowie.

Powyższe zmiany będą obowiązywały jedynie przez około dwa tygodnie, gdyż w dniu 04.09.2011, w związku z rozpoczęciem modernizacji torowiska w ciągu al. Hallera (od ul. Pstrowskiego do pętli Brzeźno Plaża), zostaną wprowadzone kolejne modyfikacje w sieci tramwajowej.

Sebastian Zomkowski
Z-ca Dyrektora ds. Przewozów
ZTM Gdańsk

Nocne prace rozpoczęły się od demontażu sieci trakcyjnej, a następnie demontowane będzie torowisko.  W związku z tym wprowadzane zostaną czasowe zawężenia jednego z pasów jezdni ul. Pomorskiej (w kierunku Chłopskiej) najbliżej torowiska. Zwężenie ma umożliwić demontaż, wywóz starych  i dowóz nowych elementów torowych.

Prace remontowe mają potrwać 6 miesięcy, ale już po 4 powinien zostać przywrócony ruch tramwajowy.

Zakres prac obejmuje:

—  Przebudowę ok. 0,97 km toru pojedynczego w ul. Pomorskiej oraz 1,02 km toru pojedynczego na pętli Jelitkowo
–  Modernizację układu torowego pętli Jelitkowo polegającą na wybudowaniu czterech torów postojowych pętli Jelitkowo
–  Budowę 5 peronów pętli Jelitkowo, z czego 3 długości po 60 m, pozostałe dwa o długości 45 m
–  Przebudowę dwóch peronów tramwajowych ?Helska?,
–  Montaż 2 nowych wiat przystankowych na peronach tramwajowych ?Helska? oraz zadaszeń peronów pętli Jelitkowo
–  Wykonanie odwodnienia torowiska – na całej długości drenaż  jednostronny
–  Wykonanie ciągów pieszych oraz dróg gospodarczych dla pojazdów technicznych
–  Wymianę nawierzchni drogowej (bitumicznej, z płyt betonowych oraz kostki kamiennej) na nawierzchnię z płyt gumowych na dwóch przejazdach torowo-ulicznych
–  Modernizacja nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie i nałożenie 5 cm asfaltobetonu
–  Przebudowa sieci trakcyjnej
–  Wykonanie kanalizacji kablowej czterootworowej wzdłuż torów tramwajowych

BP UMG