Reklama

Rada Osiedla uchwaliła budżet

Dzięki aktywności wyborców oliwska Rada Osiedla może przeznaczyć więcej pieniędzy na potrzeby dzielnicy. W tym roku jest to aż, lub tylko, 105 tysięcy złotych.Czy można za te pieniądze zrobić dużo? Przed tym pytaniem stanęli oliwscy radni.

silownia_przymorze

Popularna siłownia na wolnym powietrzu. Park im. Ronalda Reagana, Gdańsk Przymorze fot.: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

W wyborach do Rady Osiedla Oliwa  8 maja 2011 frekwencja w naszej dzielnicy wyniosła  16,68%. W dzielnicach gdzie przekroczono 15%  na mieszkańca dzielnicy będzie przekazane w tym roku 6 złotych. Dzięki temu w Oliwie jest to kwota 105 tysięcy złotych do rozdysponowania przez Radę Osiedla. Dzielnice, które przekroczyły 14 % – otrzymają 5 złotych, przy mniejszej frekwencji są to jedynie 4 złote.

Radni Osiedla Oliwa zdecydowali o wybudowaniu dla starszych mieszkańców siłowni na wolnym powietrzu (zobacz przykład). Urządzenia do ćwiczeń mają powstać na skwerze przy ul. Żeromskiego i będą dostępne dla wszystkich mieszkańców. Przy oliwskich ulicach ma się pojawić więcej ławek i koszy na śmieci. W dzielnicy brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby umieścić informacje i ogłoszenia. Dotychczas takie kartki przytwierdzane były pinezkami do drzew, przystanków komunikacji miejskiej czy słupów elektrycznych. Nawet zabytkowe słupy ogłoszeniowe mają prywatnych operatorów, którzy pobierają opłaty za rozwieszanie plakatów. Próbą rozwiązania tego problemu mają być nowe słupy ogłoszeniowe, na których każdy, bezpłatnie, będzie mógł powiesić swoją informację.

W planowanych przez Radę Osiedla wydatkach sporo jest również inicjatyw mających integrować mieszkańców. Są to między innymi warsztaty dźwiękowe dla dzieci, spacery edukacyjne i turnieje sportowe. Rada Osiedla postanowiła również przywrócić blask Grocie Szeptów w Parku Oliwskim oraz rozpocząć kosztowny proces renowacji pomnika ?Bitwy pod Oliwą? na Wzgórzu Luizy.

Poniżej pełne zestawienie planowanych wydatków z uchwały Nr IX/16/12.

 

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 105 108 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2012 do dyspozycji Rady Osiedla Oliwa

na następujące cele:

1. Sfinansowanie zestawu urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń dla seniorów  30000 zł

2. Dofinansowanie potrzeb szkolnych dla dzieci  15000 zł

3. Dofinansowanie rozbudowy monitoringu miejskiego 10 000 zł

4. Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców osiedla Oliwa  6 000 zł

5. Zakup ławek zewnętrznych do ustawienia przy ulicach 2 500 zł

6. Zakup koszy na śmieci do ustawienia przy ulicach 2 000 zł

7. Zakup i ustawienie słupów ogłoszeniowych przy ulicach 10000 zł

8. Realizacja projektu edukacyjnego ?Oliwskie relacje ? projekt dźwiękowy?  2 000 zł

9 . Sfinansowanie zakupu 2 hełmów dla Straży Pożarnej  1 500 zł

10. Dofinansowanie festynu integracyjnego 3 000 zł

11. Dofinansowanie projektu edukacyjnego ?Żywe oliwskie historie? 2 000 zł

12. Nagrody w konkursie na najładniejszy oliwski kwietnik/ogród 500 zł

13. Dofinansowanie organizacji szkolnego konkursu talentów związanych z twórczością Ireny Jarockiej  300 zł

14. Sfinansowanie warsztatów dźwiękowych dla dzieci i młodzieży ?Pocztówki dźwiękowe? 2 500 zł

15. Sfinansowanie cyklu spotkań i spacerów edukacyjnych ?Oliwskie historie? 600 zł

16. Sfinansowanie ławek w ?Grocie szeptów? w Parku Oliwskim oraz edukacyjnej tablicy informacyjnej o jej historii i właściwościach 2 000 zł

17. Opłaty za przedłużenie serwera i domeny internetowej dla strony internetowej Rady Osiedla Oliwa 300 zł

18. Dofinansowanie rewitalizacji pomnika ?Bitwy pod Oliwą? na Wzgórzu Luizy 3 000 zł

19. Zakup tablic drogowych z napisem ?Oliwa? 1 500 zł

20. Dofinansowanie nagród Turnieju Piłkarskiego o Puchary 3 Maja i rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej  250 zł

21. Dofinansowanie nagród w akcji ?Sportowe Piłkarskie Lato 2012? 250 zł

22. Dofinansowanie nagród w turniejach sportowych z okazji Święta Niepodległości 250 zł

23. Dofinansowanie nagród V Turnieju Rodzinnego tenisa stołowego dla mieszkańców Oliwy 250 zł

24. Dofinansowanie ?Maratonu Oliwskiego? 1500 zł

25. Rezerwa budżetowa 7908 zł

 

więcej o Radzie Osiedla Oliwa na stronie oliwianie.pl

 

Tomasz Strug

Dzięki aktywności wyborców oliwska Rada Osiedla może przeznaczyć więcej pieniędzy na potrzeby dzielnicy. W tym roku jest to aż, lub tylko, 105 tysięcy złotych.Czy można za te pieniądze zrobić dużo? Przed tym pytaniem stanęli oliwscy radni.

silownia_przymorze

Popularna siłownia na wolnym powietrzu. Park im. Ronalda Reagana, Gdańsk Przymorze fot.: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

W wyborach do Rady Osiedla Oliwa  8 maja 2011 frekwencja w naszej dzielnicy wyniosła  16,68%. W dzielnicach gdzie przekroczono 15%  na mieszkańca dzielnicy będzie przekazane w tym roku 6 złotych. Dzięki temu w Oliwie jest to kwota 105 tysięcy złotych do rozdysponowania przez Radę Osiedla. Dzielnice, które przekroczyły 14 % - otrzymają 5 złotych, przy mniejszej frekwencji są to jedynie 4 złote.

Radni Osiedla Oliwa zdecydowali o wybudowaniu dla starszych mieszkańców siłowni na wolnym powietrzu (zobacz przykład). Urządzenia do ćwiczeń mają powstać na skwerze przy ul. Żeromskiego i będą dostępne dla wszystkich mieszkańców. Przy oliwskich ulicach ma się pojawić więcej ławek i koszy na śmieci. W dzielnicy brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby umieścić informacje i ogłoszenia. Dotychczas takie kartki przytwierdzane były pinezkami do drzew, przystanków komunikacji miejskiej czy słupów elektrycznych. Nawet zabytkowe słupy ogłoszeniowe mają prywatnych operatorów, którzy pobierają opłaty za rozwieszanie plakatów. Próbą rozwiązania tego problemu mają być nowe słupy ogłoszeniowe, na których każdy, bezpłatnie, będzie mógł powiesić swoją informację.

W planowanych przez Radę Osiedla wydatkach sporo jest również inicjatyw mających integrować mieszkańców. Są to między innymi warsztaty dźwiękowe dla dzieci, spacery edukacyjne i turnieje sportowe. Rada Osiedla postanowiła również przywrócić blask Grocie Szeptów w Parku Oliwskim oraz rozpocząć kosztowny proces renowacji pomnika ?Bitwy pod Oliwą? na Wzgórzu Luizy.

Poniżej pełne zestawienie planowanych wydatków z uchwały Nr IX/16/12.

 

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 105 108 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2012 do dyspozycji Rady Osiedla Oliwa

na następujące cele:

1. Sfinansowanie zestawu urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń dla seniorów  30000 zł

2. Dofinansowanie potrzeb szkolnych dla dzieci  15000 zł

3. Dofinansowanie rozbudowy monitoringu miejskiego 10 000 zł

4. Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców osiedla Oliwa  6 000 zł

5. Zakup ławek zewnętrznych do ustawienia przy ulicach 2 500 zł

6. Zakup koszy na śmieci do ustawienia przy ulicach 2 000 zł

7. Zakup i ustawienie słupów ogłoszeniowych przy ulicach 10000 zł

8. Realizacja projektu edukacyjnego ?Oliwskie relacje ? projekt dźwiękowy?  2 000 zł

9 . Sfinansowanie zakupu 2 hełmów dla Straży Pożarnej  1 500 zł

10. Dofinansowanie festynu integracyjnego 3 000 zł

11. Dofinansowanie projektu edukacyjnego ?Żywe oliwskie historie? 2 000 zł

12. Nagrody w konkursie na najładniejszy oliwski kwietnik/ogród 500 zł

13. Dofinansowanie organizacji szkolnego konkursu talentów związanych z twórczością Ireny Jarockiej  300 zł

14. Sfinansowanie warsztatów dźwiękowych dla dzieci i młodzieży ?Pocztówki dźwiękowe? 2 500 zł

15. Sfinansowanie cyklu spotkań i spacerów edukacyjnych ?Oliwskie historie? 600 zł

16. Sfinansowanie ławek w ?Grocie szeptów? w Parku Oliwskim oraz edukacyjnej tablicy informacyjnej o jej historii i właściwościach 2 000 zł

17. Opłaty za przedłużenie serwera i domeny internetowej dla strony internetowej Rady Osiedla Oliwa 300 zł

18. Dofinansowanie rewitalizacji pomnika ?Bitwy pod Oliwą? na Wzgórzu Luizy 3 000 zł

19. Zakup tablic drogowych z napisem ?Oliwa? 1 500 zł

20. Dofinansowanie nagród Turnieju Piłkarskiego o Puchary 3 Maja i rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej  250 zł

21. Dofinansowanie nagród w akcji ?Sportowe Piłkarskie Lato 2012? 250 zł

22. Dofinansowanie nagród w turniejach sportowych z okazji Święta Niepodległości 250 zł

23. Dofinansowanie nagród V Turnieju Rodzinnego tenisa stołowego dla mieszkańców Oliwy 250 zł

24. Dofinansowanie ?Maratonu Oliwskiego? 1500 zł

25. Rezerwa budżetowa 7908 zł

 

więcej o Radzie Osiedla Oliwa na stronie oliwianie.pl

 

Tomasz Strug

|

Dzięki aktywności wyborców oliwska Rada Osiedla może przeznaczyć więcej pieniędzy na potrzeby dzielnicy. W tym roku jest to aż, lub tylko, 105 tysięcy złotych.Czy można za te pieniądze zrobić dużo? Przed tym pytaniem stanęli oliwscy radni.

silownia_przymorze

Popularna siłownia na wolnym powietrzu. Park im. Ronalda Reagana, Gdańsk Przymorze fot.: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

W wyborach do Rady Osiedla Oliwa  8 maja 2011 frekwencja w naszej dzielnicy wyniosła  16,68%. W dzielnicach gdzie przekroczono 15%  na mieszkańca dzielnicy będzie przekazane w tym roku 6 złotych. Dzięki temu w Oliwie jest to kwota 105 tysięcy złotych do rozdysponowania przez Radę Osiedla. Dzielnice, które przekroczyły 14 % - otrzymają 5 złotych, przy mniejszej frekwencji są to jedynie 4 złote.

Radni Osiedla Oliwa zdecydowali o wybudowaniu dla starszych mieszkańców siłowni na wolnym powietrzu (zobacz przykład). Urządzenia do ćwiczeń mają powstać na skwerze przy ul. Żeromskiego i będą dostępne dla wszystkich mieszkańców. Przy oliwskich ulicach ma się pojawić więcej ławek i koszy na śmieci. W dzielnicy brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby umieścić informacje i ogłoszenia. Dotychczas takie kartki przytwierdzane były pinezkami do drzew, przystanków komunikacji miejskiej czy słupów elektrycznych. Nawet zabytkowe słupy ogłoszeniowe mają prywatnych operatorów, którzy pobierają opłaty za rozwieszanie plakatów. Próbą rozwiązania tego problemu mają być nowe słupy ogłoszeniowe, na których każdy, bezpłatnie, będzie mógł powiesić swoją informację.

W planowanych przez Radę Osiedla wydatkach sporo jest również inicjatyw mających integrować mieszkańców. Są to między innymi warsztaty dźwiękowe dla dzieci, spacery edukacyjne i turnieje sportowe. Rada Osiedla postanowiła również przywrócić blask Grocie Szeptów w Parku Oliwskim oraz rozpocząć kosztowny proces renowacji pomnika ?Bitwy pod Oliwą? na Wzgórzu Luizy.

Poniżej pełne zestawienie planowanych wydatków z uchwały Nr IX/16/12.

 

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 105 108 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2012 do dyspozycji Rady Osiedla Oliwa

na następujące cele:

1. Sfinansowanie zestawu urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń dla seniorów  30000 zł

2. Dofinansowanie potrzeb szkolnych dla dzieci  15000 zł

3. Dofinansowanie rozbudowy monitoringu miejskiego 10 000 zł

4. Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców osiedla Oliwa  6 000 zł

5. Zakup ławek zewnętrznych do ustawienia przy ulicach 2 500 zł

6. Zakup koszy na śmieci do ustawienia przy ulicach 2 000 zł

7. Zakup i ustawienie słupów ogłoszeniowych przy ulicach 10000 zł

8. Realizacja projektu edukacyjnego ?Oliwskie relacje ? projekt dźwiękowy?  2 000 zł

9 . Sfinansowanie zakupu 2 hełmów dla Straży Pożarnej  1 500 zł

10. Dofinansowanie festynu integracyjnego 3 000 zł

11. Dofinansowanie projektu edukacyjnego ?Żywe oliwskie historie? 2 000 zł

12. Nagrody w konkursie na najładniejszy oliwski kwietnik/ogród 500 zł

13. Dofinansowanie organizacji szkolnego konkursu talentów związanych z twórczością Ireny Jarockiej  300 zł

14. Sfinansowanie warsztatów dźwiękowych dla dzieci i młodzieży ?Pocztówki dźwiękowe? 2 500 zł

15. Sfinansowanie cyklu spotkań i spacerów edukacyjnych ?Oliwskie historie? 600 zł

16. Sfinansowanie ławek w ?Grocie szeptów? w Parku Oliwskim oraz edukacyjnej tablicy informacyjnej o jej historii i właściwościach 2 000 zł

17. Opłaty za przedłużenie serwera i domeny internetowej dla strony internetowej Rady Osiedla Oliwa 300 zł

18. Dofinansowanie rewitalizacji pomnika ?Bitwy pod Oliwą? na Wzgórzu Luizy 3 000 zł

19. Zakup tablic drogowych z napisem ?Oliwa? 1 500 zł

20. Dofinansowanie nagród Turnieju Piłkarskiego o Puchary 3 Maja i rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej  250 zł

21. Dofinansowanie nagród w akcji ?Sportowe Piłkarskie Lato 2012? 250 zł

22. Dofinansowanie nagród w turniejach sportowych z okazji Święta Niepodległości 250 zł

23. Dofinansowanie nagród V Turnieju Rodzinnego tenisa stołowego dla mieszkańców Oliwy 250 zł

24. Dofinansowanie ?Maratonu Oliwskiego? 1500 zł

25. Rezerwa budżetowa 7908 zł

 

więcej o Radzie Osiedla Oliwa na stronie oliwianie.pl

 

Tomasz Strug

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Dzięki aktywności wyborców oliwska Rada Osiedla może przeznaczyć więcej pieniędzy na potrzeby dzielnicy. W tym roku jest to aż, lub tylko, 105 tysięcy złotych.Czy można za te pieniądze zrobić dużo? Przed tym pytaniem stanęli oliwscy radni.

silownia_przymorze

Popularna siłownia na wolnym powietrzu. Park im. Ronalda Reagana, Gdańsk Przymorze fot.: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

W wyborach do Rady Osiedla Oliwa  8 maja 2011 frekwencja w naszej dzielnicy wyniosła  16,68%. W dzielnicach gdzie przekroczono 15%  na mieszkańca dzielnicy będzie przekazane w tym roku 6 złotych. Dzięki temu w Oliwie jest to kwota 105 tysięcy złotych do rozdysponowania przez Radę Osiedla. Dzielnice, które przekroczyły 14 % – otrzymają 5 złotych, przy mniejszej frekwencji są to jedynie 4 złote.

Radni Osiedla Oliwa zdecydowali o wybudowaniu dla starszych mieszkańców siłowni na wolnym powietrzu (zobacz przykład). Urządzenia do ćwiczeń mają powstać na skwerze przy ul. Żeromskiego i będą dostępne dla wszystkich mieszkańców. Przy oliwskich ulicach ma się pojawić więcej ławek i koszy na śmieci. W dzielnicy brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby umieścić informacje i ogłoszenia. Dotychczas takie kartki przytwierdzane były pinezkami do drzew, przystanków komunikacji miejskiej czy słupów elektrycznych. Nawet zabytkowe słupy ogłoszeniowe mają prywatnych operatorów, którzy pobierają opłaty za rozwieszanie plakatów. Próbą rozwiązania tego problemu mają być nowe słupy ogłoszeniowe, na których każdy, bezpłatnie, będzie mógł powiesić swoją informację.

W planowanych przez Radę Osiedla wydatkach sporo jest również inicjatyw mających integrować mieszkańców. Są to między innymi warsztaty dźwiękowe dla dzieci, spacery edukacyjne i turnieje sportowe. Rada Osiedla postanowiła również przywrócić blask Grocie Szeptów w Parku Oliwskim oraz rozpocząć kosztowny proces renowacji pomnika ?Bitwy pod Oliwą? na Wzgórzu Luizy.

Poniżej pełne zestawienie planowanych wydatków z uchwały Nr IX/16/12.

 

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 105 108 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2012 do dyspozycji Rady Osiedla Oliwa

na następujące cele:

1. Sfinansowanie zestawu urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń dla seniorów  30000 zł

2. Dofinansowanie potrzeb szkolnych dla dzieci  15000 zł

3. Dofinansowanie rozbudowy monitoringu miejskiego 10 000 zł

4. Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców osiedla Oliwa  6 000 zł

5. Zakup ławek zewnętrznych do ustawienia przy ulicach 2 500 zł

6. Zakup koszy na śmieci do ustawienia przy ulicach 2 000 zł

7. Zakup i ustawienie słupów ogłoszeniowych przy ulicach 10000 zł

8. Realizacja projektu edukacyjnego ?Oliwskie relacje ? projekt dźwiękowy?  2 000 zł

9 . Sfinansowanie zakupu 2 hełmów dla Straży Pożarnej  1 500 zł

10. Dofinansowanie festynu integracyjnego 3 000 zł

11. Dofinansowanie projektu edukacyjnego ?Żywe oliwskie historie? 2 000 zł

12. Nagrody w konkursie na najładniejszy oliwski kwietnik/ogród 500 zł

13. Dofinansowanie organizacji szkolnego konkursu talentów związanych z twórczością Ireny Jarockiej  300 zł

14. Sfinansowanie warsztatów dźwiękowych dla dzieci i młodzieży ?Pocztówki dźwiękowe? 2 500 zł

15. Sfinansowanie cyklu spotkań i spacerów edukacyjnych ?Oliwskie historie? 600 zł

16. Sfinansowanie ławek w ?Grocie szeptów? w Parku Oliwskim oraz edukacyjnej tablicy informacyjnej o jej historii i właściwościach 2 000 zł

17. Opłaty za przedłużenie serwera i domeny internetowej dla strony internetowej Rady Osiedla Oliwa 300 zł

18. Dofinansowanie rewitalizacji pomnika ?Bitwy pod Oliwą? na Wzgórzu Luizy 3 000 zł

19. Zakup tablic drogowych z napisem ?Oliwa? 1 500 zł

20. Dofinansowanie nagród Turnieju Piłkarskiego o Puchary 3 Maja i rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej  250 zł

21. Dofinansowanie nagród w akcji ?Sportowe Piłkarskie Lato 2012? 250 zł

22. Dofinansowanie nagród w turniejach sportowych z okazji Święta Niepodległości 250 zł

23. Dofinansowanie nagród V Turnieju Rodzinnego tenisa stołowego dla mieszkańców Oliwy 250 zł

24. Dofinansowanie ?Maratonu Oliwskiego? 1500 zł

25. Rezerwa budżetowa 7908 zł

 

więcej o Radzie Osiedla Oliwa na stronie oliwianie.pl

 

Tomasz Strug