Reklama

Rzadka Kolej Miejska

W związku z remontem przystanku osobowego Gdańsk Żabianka, od poniedziałku do końca miesiąca, wprowadzono zmieniony rozkład jazdy pociągów SKM.  Najbardziej dotknie to osoby podróżujące ze stacji znajdujących się na trasie Gdańsk Oliwa ? Sopot.  Między Oliwą a Sopotem najlepiej korzystać z autobusów lub własnego środka transportu.

SKM_Zabianka_AWFiS

Peron stacji SKM Żabianka – AWFiS przed remontem

Od 16 do 30 października pociągi SKM pojadą w dni robocze w godzinach szczytu na odcinku Gdańsk Główny – Gdańsk Oliwa co 10 minut, (poza szczytem co 15 min) Gdańsk Oliwa – Sopot co 20 minut, (poza szczytem co 30 min.)  Sopot – Gdynia Chylonia co 10 min. (poza szczytem co 15 minut).

Pociągi SKM w dni robocze w relacji bezpośredniej Gdańsk Główny ? Wejherowo  będą kursowały z częstotliwością co około 20 minut w godzinach 06:00 do godz. 09:00 oraz od godz. 13:30 do godz. 18:00 (obecnie co 7,5 minuty). W godzinach pozaszczytowych pociągi bezpośrednie w relacji Gdańsk Główny ? Wejherowo będą kursowały z częstotliwością co około 30 minut. (obecnie co 15 minut).

Jak czytamy w komunikacie SKM, pogorszenie oferty rozkładu jazdy pociągów PKP SKM wymuszone zostało pracami inwestycyjnymi realizowanymi przez Spółkę PKP SKM w zakresie modernizacji peronu na p.o. Gdańsk Żabianka oraz częściowo peronu Gdańsk Wrzeszcz ? na skutek prac realizowanych w zakresie modernizacji peronu wraz z infrastrukturą obiektów inżynieryjnych (wymiana płyt podtorowych oraz wydłużenie przejścia podziemnego na nowobudowany przez P.B. Górski peron SKM) na tej stacji.

Modernizacje obu tych peronów realizowane są w ramach Projektu ?Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście?. Wprowadzenie organizacji robót wymuszające dwutygodniowy okres zamknięcia najpierw toru nr 501 a następnie toru 502 szlaku Gdańsk Oliwa ? Sopot.

Z uwagi na dotkliwość skutków wprowadzonej organizacji ruchu pociągów dla podróżnych, podjęte zostały przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. następujące działania minimalizujące skutki utrudnień:

1)    Podróżnym umożliwiono na odcinku od Gdańska Oliwy do Sopotu przejazd na podstawie biletów okresowych PKP SKM w środkach komunikacji miejskiej organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Uprawnienie to obowiązuje w całym okresie zamknięcia,

2)    Podróżni mają prawo na podstawie biletów okresowych PKP SKM do korzystania z pociągów Spółki ?Przewozy Regionalne? sp. z o.o. na odcinku od stacji Gdańsk Główny do stacji Gdynia Chylonia zarówno w pociągach jadących po linii nr 250 i linii nr 202. Podobnie, jak w przypadku komunikacji miejskiej, uprawnienie to przysługuje przez cały okres zamknięcia torowego,

3)    z wyprzedzeniem 21 dni na stacjach i przystankach SKM w gablotach zamieszczone zostały komunikaty o zmianie rozkładu jazdy, wraz ze szczegółowymi rozkładami jazdy na czas zamknięcia. W tym samym czasie rozkład jazdy został zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.skm.pkp.pl,

4)    w okresie zamknięcia wszystkie pociągi SKM w godzinach szczytu kursować będą w zestawieniach trzech ezt serii EN57 (9 wagonów) lub dwóch ezt serii EN71 (8 wagonów) lub w kompilacji jednego ezt serii EN71 i jednego ezt serii EN57 (czyli 7 wagonów). W okresie międzyszczytowym, gdy częstotliwość kursowania pociągów wynosić będzie średnio 30 min. pociągi  SKM kursować będą zasadniczo w zestawieniu trzech ezt serii EN57 lub dwóch ezt serii EN71. Zwiększona podaż miejsc w pociągach zrekompensuje mniejszą liczbę uruchamianych pociągów SKM,

5)    w okresie od 16 do 30 października 2012r. Spółka zwolniła podróżnych nabywających bilety w pociągach od uiszczania opłaty dodatkowej za wydanie biletu w pociągu od stacji (przystanku) na której czynna jest kasa biletowa,

6)     zwiększona zostanie obsada infolinii SKM oraz do dwóch osób obsada na posterunku megafonisty. Na stacji Gdańsk Wrzeszcz oraz na stacji Gdańsk Oliwa, Sopot oraz p.o. Gdańsk Żabianka i Sopot Wyścigi będą przed każdym wjazdem pociągu na tor w kierunku przeciwnym do zasadniczego wygłaszane komunikaty o tym, że pociąg wjedzie z przeciwnej strony peronu;

7)    na przystanku osobowym Gdańsk Żabianka-AWFiS od 16 do 30 października 2012 r. w godz. od 6:00 do 18:00 działać będzie mobilna informacja PKP SKM ? pracownik PKP SKM będzie udzielał wszelkiej pomocy i udzielał wszelkich informacji związanych ze zmienioną organizacją kursowania pociągów SKM, o komunikacji zastępczej oraz udzielał wszelkiej niezbędnej pomocy;

8)    na czas całego zamknięcia do ciągłego nadzoru nad jakością obsługi podróżnych w pociągach SKM oraz nad warunkami obsługi podróżnych na p.o. Gdańsk Żabianka i stacji Gdansk Wrzeszcz zostali wyznaczeni pracownicy Spółki o odpowiednich kwalifikacjach. Będą oni na bieżąco przekazywać do Zarządu Spółki informacje i wnioski w zakresie wszelkich koniecznych do podjęcia działaniach na rzecz poprawy jakości podróżnych ? na przykład wydłużenia składów pociągów, konieczności wygłaszania większej liczby komunikatów megafonowych, modyfikacji treści tych komunikatów itp.;

9)    składy pociągów będą na stacji w Gdańsku Gł. w ciągu postoju przed wyruszeniem w dalszą drogę dodatkowo sprzątane z puszek i butelek po napojach, resztkach gazet, czasopism, opakowań itp. Jest to działanie mające na celu utrzymanie należytego stanu czystości w sytuacji, gdy poszczególnymi pociągami SKM przemieszczać się będą większe niż zazwyczaj ilości podróżnych;

10) jako priorytetowe zadania Spółki przyjęto w okresie zamknięcia:

a)  konieczność zapewnienia należytej realizacji rozkładu jazdy,

b)  konieczność zapewnienia właściwej długości składów pociągów,

c)  ciągły monitoring obsługi podróżnych,

d)  obsługę informacyjna pasażerów na właściwym poziomie (właściwa częstotliwość komunikatów megafonowych, prosty, jasny przekaz, informacja bezpośrednia na peronie, właściwa współpraca z mediami, klarowne i dobrze widoczne komunikaty na stronie internetowej Spółki oraz na tablicach ogłoszeń na peronach).

Za SKM

W związku z remontem przystanku osobowego Gdańsk Żabianka, od poniedziałku do końca miesiąca, wprowadzono zmieniony rozkład jazdy pociągów SKM.  Najbardziej dotknie to osoby podróżujące ze stacji znajdujących się na trasie Gdańsk Oliwa ? Sopot.  Między Oliwą a Sopotem najlepiej korzystać z autobusów lub własnego środka transportu.

SKM_Zabianka_AWFiS

Peron stacji SKM Żabianka - AWFiS przed remontem

Od 16 do 30 października pociągi SKM pojadą w dni robocze w godzinach szczytu na odcinku Gdańsk Główny - Gdańsk Oliwa co 10 minut, (poza szczytem co 15 min) Gdańsk Oliwa - Sopot co 20 minut, (poza szczytem co 30 min.)  Sopot - Gdynia Chylonia co 10 min. (poza szczytem co 15 minut).

Pociągi SKM w dni robocze w relacji bezpośredniej Gdańsk Główny ? Wejherowo  będą kursowały z częstotliwością co około 20 minut w godzinach 06:00 do godz. 09:00 oraz od godz. 13:30 do godz. 18:00 (obecnie co 7,5 minuty). W godzinach pozaszczytowych pociągi bezpośrednie w relacji Gdańsk Główny ? Wejherowo będą kursowały z częstotliwością co około 30 minut. (obecnie co 15 minut).

Jak czytamy w komunikacie SKM, pogorszenie oferty rozkładu jazdy pociągów PKP SKM wymuszone zostało pracami inwestycyjnymi realizowanymi przez Spółkę PKP SKM w zakresie modernizacji peronu na p.o. Gdańsk Żabianka oraz częściowo peronu Gdańsk Wrzeszcz ? na skutek prac realizowanych w zakresie modernizacji peronu wraz z infrastrukturą obiektów inżynieryjnych (wymiana płyt podtorowych oraz wydłużenie przejścia podziemnego na nowobudowany przez P.B. Górski peron SKM) na tej stacji.

Modernizacje obu tych peronów realizowane są w ramach Projektu ?Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście?. Wprowadzenie organizacji robót wymuszające dwutygodniowy okres zamknięcia najpierw toru nr 501 a następnie toru 502 szlaku Gdańsk Oliwa ? Sopot.

Z uwagi na dotkliwość skutków wprowadzonej organizacji ruchu pociągów dla podróżnych, podjęte zostały przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. następujące działania minimalizujące skutki utrudnień:

1)    Podróżnym umożliwiono na odcinku od Gdańska Oliwy do Sopotu przejazd na podstawie biletów okresowych PKP SKM w środkach komunikacji miejskiej organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Uprawnienie to obowiązuje w całym okresie zamknięcia,

2)    Podróżni mają prawo na podstawie biletów okresowych PKP SKM do korzystania z pociągów Spółki ?Przewozy Regionalne? sp. z o.o. na odcinku od stacji Gdańsk Główny do stacji Gdynia Chylonia zarówno w pociągach jadących po linii nr 250 i linii nr 202. Podobnie, jak w przypadku komunikacji miejskiej, uprawnienie to przysługuje przez cały okres zamknięcia torowego,

3)    z wyprzedzeniem 21 dni na stacjach i przystankach SKM w gablotach zamieszczone zostały komunikaty o zmianie rozkładu jazdy, wraz ze szczegółowymi rozkładami jazdy na czas zamknięcia. W tym samym czasie rozkład jazdy został zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.skm.pkp.pl,

4)    w okresie zamknięcia wszystkie pociągi SKM w godzinach szczytu kursować będą w zestawieniach trzech ezt serii EN57 (9 wagonów) lub dwóch ezt serii EN71 (8 wagonów) lub w kompilacji jednego ezt serii EN71 i jednego ezt serii EN57 (czyli 7 wagonów). W okresie międzyszczytowym, gdy częstotliwość kursowania pociągów wynosić będzie średnio 30 min. pociągi  SKM kursować będą zasadniczo w zestawieniu trzech ezt serii EN57 lub dwóch ezt serii EN71. Zwiększona podaż miejsc w pociągach zrekompensuje mniejszą liczbę uruchamianych pociągów SKM,

5)    w okresie od 16 do 30 października 2012r. Spółka zwolniła podróżnych nabywających bilety w pociągach od uiszczania opłaty dodatkowej za wydanie biletu w pociągu od stacji (przystanku) na której czynna jest kasa biletowa,

6)     zwiększona zostanie obsada infolinii SKM oraz do dwóch osób obsada na posterunku megafonisty. Na stacji Gdańsk Wrzeszcz oraz na stacji Gdańsk Oliwa, Sopot oraz p.o. Gdańsk Żabianka i Sopot Wyścigi będą przed każdym wjazdem pociągu na tor w kierunku przeciwnym do zasadniczego wygłaszane komunikaty o tym, że pociąg wjedzie z przeciwnej strony peronu;

7)    na przystanku osobowym Gdańsk Żabianka-AWFiS od 16 do 30 października 2012 r. w godz. od 6:00 do 18:00 działać będzie mobilna informacja PKP SKM ? pracownik PKP SKM będzie udzielał wszelkiej pomocy i udzielał wszelkich informacji związanych ze zmienioną organizacją kursowania pociągów SKM, o komunikacji zastępczej oraz udzielał wszelkiej niezbędnej pomocy;

8)    na czas całego zamknięcia do ciągłego nadzoru nad jakością obsługi podróżnych w pociągach SKM oraz nad warunkami obsługi podróżnych na p.o. Gdańsk Żabianka i stacji Gdansk Wrzeszcz zostali wyznaczeni pracownicy Spółki o odpowiednich kwalifikacjach. Będą oni na bieżąco przekazywać do Zarządu Spółki informacje i wnioski w zakresie wszelkich koniecznych do podjęcia działaniach na rzecz poprawy jakości podróżnych ? na przykład wydłużenia składów pociągów, konieczności wygłaszania większej liczby komunikatów megafonowych, modyfikacji treści tych komunikatów itp.;

9)    składy pociągów będą na stacji w Gdańsku Gł. w ciągu postoju przed wyruszeniem w dalszą drogę dodatkowo sprzątane z puszek i butelek po napojach, resztkach gazet, czasopism, opakowań itp. Jest to działanie mające na celu utrzymanie należytego stanu czystości w sytuacji, gdy poszczególnymi pociągami SKM przemieszczać się będą większe niż zazwyczaj ilości podróżnych;

10) jako priorytetowe zadania Spółki przyjęto w okresie zamknięcia:

a)  konieczność zapewnienia należytej realizacji rozkładu jazdy,

b)  konieczność zapewnienia właściwej długości składów pociągów,

c)  ciągły monitoring obsługi podróżnych,

d)  obsługę informacyjna pasażerów na właściwym poziomie (właściwa częstotliwość komunikatów megafonowych, prosty, jasny przekaz, informacja bezpośrednia na peronie, właściwa współpraca z mediami, klarowne i dobrze widoczne komunikaty na stronie internetowej Spółki oraz na tablicach ogłoszeń na peronach).

Za SKM

|

W związku z remontem przystanku osobowego Gdańsk Żabianka, od poniedziałku do końca miesiąca, wprowadzono zmieniony rozkład jazdy pociągów SKM.  Najbardziej dotknie to osoby podróżujące ze stacji znajdujących się na trasie Gdańsk Oliwa ? Sopot.  Między Oliwą a Sopotem najlepiej korzystać z autobusów lub własnego środka transportu.

SKM_Zabianka_AWFiS

Peron stacji SKM Żabianka - AWFiS przed remontem

Od 16 do 30 października pociągi SKM pojadą w dni robocze w godzinach szczytu na odcinku Gdańsk Główny - Gdańsk Oliwa co 10 minut, (poza szczytem co 15 min) Gdańsk Oliwa - Sopot co 20 minut, (poza szczytem co 30 min.)  Sopot - Gdynia Chylonia co 10 min. (poza szczytem co 15 minut).

Pociągi SKM w dni robocze w relacji bezpośredniej Gdańsk Główny ? Wejherowo  będą kursowały z częstotliwością co około 20 minut w godzinach 06:00 do godz. 09:00 oraz od godz. 13:30 do godz. 18:00 (obecnie co 7,5 minuty). W godzinach pozaszczytowych pociągi bezpośrednie w relacji Gdańsk Główny ? Wejherowo będą kursowały z częstotliwością co około 30 minut. (obecnie co 15 minut).

Jak czytamy w komunikacie SKM, pogorszenie oferty rozkładu jazdy pociągów PKP SKM wymuszone zostało pracami inwestycyjnymi realizowanymi przez Spółkę PKP SKM w zakresie modernizacji peronu na p.o. Gdańsk Żabianka oraz częściowo peronu Gdańsk Wrzeszcz ? na skutek prac realizowanych w zakresie modernizacji peronu wraz z infrastrukturą obiektów inżynieryjnych (wymiana płyt podtorowych oraz wydłużenie przejścia podziemnego na nowobudowany przez P.B. Górski peron SKM) na tej stacji.

Modernizacje obu tych peronów realizowane są w ramach Projektu ?Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście?. Wprowadzenie organizacji robót wymuszające dwutygodniowy okres zamknięcia najpierw toru nr 501 a następnie toru 502 szlaku Gdańsk Oliwa ? Sopot.

Z uwagi na dotkliwość skutków wprowadzonej organizacji ruchu pociągów dla podróżnych, podjęte zostały przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. następujące działania minimalizujące skutki utrudnień:

1)    Podróżnym umożliwiono na odcinku od Gdańska Oliwy do Sopotu przejazd na podstawie biletów okresowych PKP SKM w środkach komunikacji miejskiej organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Uprawnienie to obowiązuje w całym okresie zamknięcia,

2)    Podróżni mają prawo na podstawie biletów okresowych PKP SKM do korzystania z pociągów Spółki ?Przewozy Regionalne? sp. z o.o. na odcinku od stacji Gdańsk Główny do stacji Gdynia Chylonia zarówno w pociągach jadących po linii nr 250 i linii nr 202. Podobnie, jak w przypadku komunikacji miejskiej, uprawnienie to przysługuje przez cały okres zamknięcia torowego,

3)    z wyprzedzeniem 21 dni na stacjach i przystankach SKM w gablotach zamieszczone zostały komunikaty o zmianie rozkładu jazdy, wraz ze szczegółowymi rozkładami jazdy na czas zamknięcia. W tym samym czasie rozkład jazdy został zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.skm.pkp.pl,

4)    w okresie zamknięcia wszystkie pociągi SKM w godzinach szczytu kursować będą w zestawieniach trzech ezt serii EN57 (9 wagonów) lub dwóch ezt serii EN71 (8 wagonów) lub w kompilacji jednego ezt serii EN71 i jednego ezt serii EN57 (czyli 7 wagonów). W okresie międzyszczytowym, gdy częstotliwość kursowania pociągów wynosić będzie średnio 30 min. pociągi  SKM kursować będą zasadniczo w zestawieniu trzech ezt serii EN57 lub dwóch ezt serii EN71. Zwiększona podaż miejsc w pociągach zrekompensuje mniejszą liczbę uruchamianych pociągów SKM,

5)    w okresie od 16 do 30 października 2012r. Spółka zwolniła podróżnych nabywających bilety w pociągach od uiszczania opłaty dodatkowej za wydanie biletu w pociągu od stacji (przystanku) na której czynna jest kasa biletowa,

6)     zwiększona zostanie obsada infolinii SKM oraz do dwóch osób obsada na posterunku megafonisty. Na stacji Gdańsk Wrzeszcz oraz na stacji Gdańsk Oliwa, Sopot oraz p.o. Gdańsk Żabianka i Sopot Wyścigi będą przed każdym wjazdem pociągu na tor w kierunku przeciwnym do zasadniczego wygłaszane komunikaty o tym, że pociąg wjedzie z przeciwnej strony peronu;

7)    na przystanku osobowym Gdańsk Żabianka-AWFiS od 16 do 30 października 2012 r. w godz. od 6:00 do 18:00 działać będzie mobilna informacja PKP SKM ? pracownik PKP SKM będzie udzielał wszelkiej pomocy i udzielał wszelkich informacji związanych ze zmienioną organizacją kursowania pociągów SKM, o komunikacji zastępczej oraz udzielał wszelkiej niezbędnej pomocy;

8)    na czas całego zamknięcia do ciągłego nadzoru nad jakością obsługi podróżnych w pociągach SKM oraz nad warunkami obsługi podróżnych na p.o. Gdańsk Żabianka i stacji Gdansk Wrzeszcz zostali wyznaczeni pracownicy Spółki o odpowiednich kwalifikacjach. Będą oni na bieżąco przekazywać do Zarządu Spółki informacje i wnioski w zakresie wszelkich koniecznych do podjęcia działaniach na rzecz poprawy jakości podróżnych ? na przykład wydłużenia składów pociągów, konieczności wygłaszania większej liczby komunikatów megafonowych, modyfikacji treści tych komunikatów itp.;

9)    składy pociągów będą na stacji w Gdańsku Gł. w ciągu postoju przed wyruszeniem w dalszą drogę dodatkowo sprzątane z puszek i butelek po napojach, resztkach gazet, czasopism, opakowań itp. Jest to działanie mające na celu utrzymanie należytego stanu czystości w sytuacji, gdy poszczególnymi pociągami SKM przemieszczać się będą większe niż zazwyczaj ilości podróżnych;

10) jako priorytetowe zadania Spółki przyjęto w okresie zamknięcia:

a)  konieczność zapewnienia należytej realizacji rozkładu jazdy,

b)  konieczność zapewnienia właściwej długości składów pociągów,

c)  ciągły monitoring obsługi podróżnych,

d)  obsługę informacyjna pasażerów na właściwym poziomie (właściwa częstotliwość komunikatów megafonowych, prosty, jasny przekaz, informacja bezpośrednia na peronie, właściwa współpraca z mediami, klarowne i dobrze widoczne komunikaty na stronie internetowej Spółki oraz na tablicach ogłoszeń na peronach).

Za SKM

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W związku z remontem przystanku osobowego Gdańsk Żabianka, od poniedziałku do końca miesiąca, wprowadzono zmieniony rozkład jazdy pociągów SKM.  Najbardziej dotknie to osoby podróżujące ze stacji znajdujących się na trasie Gdańsk Oliwa ? Sopot.  Między Oliwą a Sopotem najlepiej korzystać z autobusów lub własnego środka transportu.

SKM_Zabianka_AWFiS

Peron stacji SKM Żabianka – AWFiS przed remontem

Od 16 do 30 października pociągi SKM pojadą w dni robocze w godzinach szczytu na odcinku Gdańsk Główny – Gdańsk Oliwa co 10 minut, (poza szczytem co 15 min) Gdańsk Oliwa – Sopot co 20 minut, (poza szczytem co 30 min.)  Sopot – Gdynia Chylonia co 10 min. (poza szczytem co 15 minut).

Pociągi SKM w dni robocze w relacji bezpośredniej Gdańsk Główny ? Wejherowo  będą kursowały z częstotliwością co około 20 minut w godzinach 06:00 do godz. 09:00 oraz od godz. 13:30 do godz. 18:00 (obecnie co 7,5 minuty). W godzinach pozaszczytowych pociągi bezpośrednie w relacji Gdańsk Główny ? Wejherowo będą kursowały z częstotliwością co około 30 minut. (obecnie co 15 minut).

Jak czytamy w komunikacie SKM, pogorszenie oferty rozkładu jazdy pociągów PKP SKM wymuszone zostało pracami inwestycyjnymi realizowanymi przez Spółkę PKP SKM w zakresie modernizacji peronu na p.o. Gdańsk Żabianka oraz częściowo peronu Gdańsk Wrzeszcz ? na skutek prac realizowanych w zakresie modernizacji peronu wraz z infrastrukturą obiektów inżynieryjnych (wymiana płyt podtorowych oraz wydłużenie przejścia podziemnego na nowobudowany przez P.B. Górski peron SKM) na tej stacji.

Modernizacje obu tych peronów realizowane są w ramach Projektu ?Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście?. Wprowadzenie organizacji robót wymuszające dwutygodniowy okres zamknięcia najpierw toru nr 501 a następnie toru 502 szlaku Gdańsk Oliwa ? Sopot.

Z uwagi na dotkliwość skutków wprowadzonej organizacji ruchu pociągów dla podróżnych, podjęte zostały przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. następujące działania minimalizujące skutki utrudnień:

1)    Podróżnym umożliwiono na odcinku od Gdańska Oliwy do Sopotu przejazd na podstawie biletów okresowych PKP SKM w środkach komunikacji miejskiej organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Uprawnienie to obowiązuje w całym okresie zamknięcia,

2)    Podróżni mają prawo na podstawie biletów okresowych PKP SKM do korzystania z pociągów Spółki ?Przewozy Regionalne? sp. z o.o. na odcinku od stacji Gdańsk Główny do stacji Gdynia Chylonia zarówno w pociągach jadących po linii nr 250 i linii nr 202. Podobnie, jak w przypadku komunikacji miejskiej, uprawnienie to przysługuje przez cały okres zamknięcia torowego,

3)    z wyprzedzeniem 21 dni na stacjach i przystankach SKM w gablotach zamieszczone zostały komunikaty o zmianie rozkładu jazdy, wraz ze szczegółowymi rozkładami jazdy na czas zamknięcia. W tym samym czasie rozkład jazdy został zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.skm.pkp.pl,

4)    w okresie zamknięcia wszystkie pociągi SKM w godzinach szczytu kursować będą w zestawieniach trzech ezt serii EN57 (9 wagonów) lub dwóch ezt serii EN71 (8 wagonów) lub w kompilacji jednego ezt serii EN71 i jednego ezt serii EN57 (czyli 7 wagonów). W okresie międzyszczytowym, gdy częstotliwość kursowania pociągów wynosić będzie średnio 30 min. pociągi  SKM kursować będą zasadniczo w zestawieniu trzech ezt serii EN57 lub dwóch ezt serii EN71. Zwiększona podaż miejsc w pociągach zrekompensuje mniejszą liczbę uruchamianych pociągów SKM,

5)    w okresie od 16 do 30 października 2012r. Spółka zwolniła podróżnych nabywających bilety w pociągach od uiszczania opłaty dodatkowej za wydanie biletu w pociągu od stacji (przystanku) na której czynna jest kasa biletowa,

6)     zwiększona zostanie obsada infolinii SKM oraz do dwóch osób obsada na posterunku megafonisty. Na stacji Gdańsk Wrzeszcz oraz na stacji Gdańsk Oliwa, Sopot oraz p.o. Gdańsk Żabianka i Sopot Wyścigi będą przed każdym wjazdem pociągu na tor w kierunku przeciwnym do zasadniczego wygłaszane komunikaty o tym, że pociąg wjedzie z przeciwnej strony peronu;

7)    na przystanku osobowym Gdańsk Żabianka-AWFiS od 16 do 30 października 2012 r. w godz. od 6:00 do 18:00 działać będzie mobilna informacja PKP SKM ? pracownik PKP SKM będzie udzielał wszelkiej pomocy i udzielał wszelkich informacji związanych ze zmienioną organizacją kursowania pociągów SKM, o komunikacji zastępczej oraz udzielał wszelkiej niezbędnej pomocy;

8)    na czas całego zamknięcia do ciągłego nadzoru nad jakością obsługi podróżnych w pociągach SKM oraz nad warunkami obsługi podróżnych na p.o. Gdańsk Żabianka i stacji Gdansk Wrzeszcz zostali wyznaczeni pracownicy Spółki o odpowiednich kwalifikacjach. Będą oni na bieżąco przekazywać do Zarządu Spółki informacje i wnioski w zakresie wszelkich koniecznych do podjęcia działaniach na rzecz poprawy jakości podróżnych ? na przykład wydłużenia składów pociągów, konieczności wygłaszania większej liczby komunikatów megafonowych, modyfikacji treści tych komunikatów itp.;

9)    składy pociągów będą na stacji w Gdańsku Gł. w ciągu postoju przed wyruszeniem w dalszą drogę dodatkowo sprzątane z puszek i butelek po napojach, resztkach gazet, czasopism, opakowań itp. Jest to działanie mające na celu utrzymanie należytego stanu czystości w sytuacji, gdy poszczególnymi pociągami SKM przemieszczać się będą większe niż zazwyczaj ilości podróżnych;

10) jako priorytetowe zadania Spółki przyjęto w okresie zamknięcia:

a)  konieczność zapewnienia należytej realizacji rozkładu jazdy,

b)  konieczność zapewnienia właściwej długości składów pociągów,

c)  ciągły monitoring obsługi podróżnych,

d)  obsługę informacyjna pasażerów na właściwym poziomie (właściwa częstotliwość komunikatów megafonowych, prosty, jasny przekaz, informacja bezpośrednia na peronie, właściwa współpraca z mediami, klarowne i dobrze widoczne komunikaty na stronie internetowej Spółki oraz na tablicach ogłoszeń na peronach).

Za SKM