Reklama

Samochodem 1 listopada

Organizacja ruchu w rejonie gdańskich cmentarzy komunalnych w dniu 1 listopada 2011 roku. Zmiana organizacji ruchu obowiązuje w godz. 6.00 ? 20.00.

cmentarzmapa

Cmentarz przy ul. Opackiej

? dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej.

– na ul. Czyżewskiego obowiązuje jeden kierunek ruchu w kierunku do Sopotu.

– na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązują zakazy zatrzymywania się.

– postój ?taxi?: na ul. Opackiej przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

parking przy ul. Cystersów, plac u zbiegu ulic: Tatrzańska ? Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego od bramy cmentarza,

 

Cmentarz przy ul. Łostowickiej

– ulica Łostowicka zamknięta dla ruchu,

– od strony ul. Kartuskiej wjazd tylko dla pojazdów ?taxi?, pojazdów inwalidzkich oraz posiadających identyfikatory z literą ?A? (mieszkańcy ul. Łostowickiej, zaopatrzenie handlu przycmentarnego).

– całkowicie zamknięte wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Struga, Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej.

– dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza.

– postój ?taxi? w zatoce naprzeciwko budynków przycmentarnych kwiaciarni.

– miejsca postojowe dla inwalidów oraz posiadaczy identyfikatorów ?A? na nowo wybudowanym parkingu przy ul. Łostowickiej (poniżej głównej bramy).

– BUS-pas wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej – na ul. Armii Krajowej ? od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Łostowickiej (kierunek do cmentarza).

– dojazd z centrum w kierunku cmentarza i obwodnicy pozostałym pasem ruchu ul Armii Krajowej, pod wiaduktem, pod Al. Sikorskiego.

– na ul. Warszawskiej obowiązują zakazy zatrzymywania się.

– na ul. Cedrowej obowiązuje ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej,

– na ul. Kieleckiej obowiązuje ruch jednokierunkowy, w kierunku do ul. Łódzkiej. 

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

1) na ul. Nowolipie (na obydwu kierunkach), na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską,

2) na obu jezdniach ul. Armii Krajowej (w kierunku do obwodnicy, za ul. Łostowicką – na lewym pasie, w kierunku do centrum ? na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem w ciągu ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum, za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką,

3) przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego,

4) na lewym pasie ul. Cedrowej za wiaduktem, także na ul. Cedrowej w rejonie drugiego wejścia na cmentarz. Dodatkowe miejsca postojowe na połowie jezdni ul. Kieleckiej.

Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej, obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.


Cmentarz Srebrzysko

– dojazd do cmentarza od strony Al. Grunwaldzkiej jednokierunkowymi ulicami: Słowackiego i Srebrniki,

– na Al. Grunwaldzkiej przed skrzyżowaniem z ul. Braci Lewoniewskich nie będzie obowiązywał zakaz zawracania,

– wyjeżdżający z ul. Kościuszki będą mogli przejeżdżać skrzyżowanie z Al. Grunwaldzką na wprost,

– jadący ul. Słowackiego (z obwodnicy) w kierunku Al. Grunwaldzkiej zostaną skierowani objazdem ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina,

– wyjazd z cmentarza jednokierunkowymi ulicami: Róży Ostrowskiej, Partyzantów lub jednokierunkowym odcinkiem ul. Srebrniki w kierunku do ul. Potokowej,

– wyjazd z ul. Partyzantów w kierunku ul. Chrzanowskiego lub ul. Słowackiego w kierunku obwodnicy odbywa się ul. Reymonta, na której zostanie odwrócony kierunek ruchu (w relacji do ul Słowackiego),

– brak możliwości przejazdu z ul. Potokowej w kierunku ul. Srebrniki,

– na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzka ? De Gaulle?a (na jezdni w kierunku do Sopotu) dodatkowa sygnalizacja świetlna oraz rozgrodzone torowisko tramwajowe umożliwiające jazdę z ul. De Gaulle?a w kierunku Sopotu,

– na jezdniach ulic: Słowackiego, Srebrniki, Partyzantów, De Gaulle?a zakazy zatrzymywania się,

– postój ?taxi? w zatoce postojowej na ul. Róży Ostrowskiej,

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz w: istniejącej zatoce postojowej przy ul. Róży Ostrowskiej oraz po lewej stronie ul. Srebrniki (na odcinku od placu przed bramą główną w kierunku Wzgórz Brętowskich).


Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego

? dojazd od strony ul. 3-go Maja jednokierunkową ul. Dąbrowskiego, w relacji do ul. Bema.

– zakaz zatrzymywania się po lewej stronie jednokierunkowej ul. Dąbrowskiego,

– postój ?taxi? przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

na placu między ulicami: Giełguda, 3-go Maja i Dąbrowskiego (wjazd i wyjazd od ul. Giełguda), na placu Zebrań Ludowych na terenie MDK oraz po prawej stronie jezdni ul. Dąbrowskiego.

 

Cmentarz przy ul. Brzegi

– dojazd jednokierunkowym wjazdem od Traktu św. Wojciecha (przez most),

– wyjazd jednokierunkową ul. Brzegi w kierunku ul. Stoczniowców lub od strony ul. Podmiejskiej.

– fragment ul. Brzegi – od ul. Podmiejskiej do cmentarza – bez przejazdu.

– postój ?taxi? przed stacją paliw na Trakcie św. Wojciecha.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

po prawej stronie na obydwu odcinkach ul. Brzegi.

 

Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego

– dojazd w rejon cmentarza od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia.

– ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona z ruchu ogólnego za wyjątkiem taksówek,

– wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego (gdzie funkcjonować będzie postój), od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

po prawej stronie ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

 

Cmentarz przy ul. Kartuskiej

– dojazd od ul. Kartuskiej,

– na ul Kartuskiej zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem taksówek do 1 min.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena ? ul. Kartuska).

BP UMG

Organizacja ruchu w rejonie gdańskich cmentarzy komunalnych w dniu 1 listopada 2011 roku. Zmiana organizacji ruchu obowiązuje w godz. 6.00 ? 20.00.

cmentarzmapa

Cmentarz przy ul. Opackiej

? dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej.

- na ul. Czyżewskiego obowiązuje jeden kierunek ruchu w kierunku do Sopotu.

- na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązują zakazy zatrzymywania się.

- postój ?taxi?: na ul. Opackiej przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

parking przy ul. Cystersów, plac u zbiegu ulic: Tatrzańska ? Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego od bramy cmentarza,

 

Cmentarz przy ul. Łostowickiej

- ulica Łostowicka zamknięta dla ruchu,

- od strony ul. Kartuskiej wjazd tylko dla pojazdów ?taxi?, pojazdów inwalidzkich oraz posiadających identyfikatory z literą ?A? (mieszkańcy ul. Łostowickiej, zaopatrzenie handlu przycmentarnego).

- całkowicie zamknięte wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Struga, Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej.

- dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza.

- postój ?taxi? w zatoce naprzeciwko budynków przycmentarnych kwiaciarni.

- miejsca postojowe dla inwalidów oraz posiadaczy identyfikatorów ?A? na nowo wybudowanym parkingu przy ul. Łostowickiej (poniżej głównej bramy).

- BUS-pas wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej - na ul. Armii Krajowej ? od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Łostowickiej (kierunek do cmentarza).

- dojazd z centrum w kierunku cmentarza i obwodnicy pozostałym pasem ruchu ul Armii Krajowej, pod wiaduktem, pod Al. Sikorskiego.

- na ul. Warszawskiej obowiązują zakazy zatrzymywania się.

- na ul. Cedrowej obowiązuje ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej,

- na ul. Kieleckiej obowiązuje ruch jednokierunkowy, w kierunku do ul. Łódzkiej. 

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

1) na ul. Nowolipie (na obydwu kierunkach), na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską,

2) na obu jezdniach ul. Armii Krajowej (w kierunku do obwodnicy, za ul. Łostowicką - na lewym pasie, w kierunku do centrum ? na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem w ciągu ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum, za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką,

3) przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego,

4) na lewym pasie ul. Cedrowej za wiaduktem, także na ul. Cedrowej w rejonie drugiego wejścia na cmentarz. Dodatkowe miejsca postojowe na połowie jezdni ul. Kieleckiej.

Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej, obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.


Cmentarz Srebrzysko

- dojazd do cmentarza od strony Al. Grunwaldzkiej jednokierunkowymi ulicami: Słowackiego i Srebrniki,

- na Al. Grunwaldzkiej przed skrzyżowaniem z ul. Braci Lewoniewskich nie będzie obowiązywał zakaz zawracania,

- wyjeżdżający z ul. Kościuszki będą mogli przejeżdżać skrzyżowanie z Al. Grunwaldzką na wprost,

- jadący ul. Słowackiego (z obwodnicy) w kierunku Al. Grunwaldzkiej zostaną skierowani objazdem ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina,

- wyjazd z cmentarza jednokierunkowymi ulicami: Róży Ostrowskiej, Partyzantów lub jednokierunkowym odcinkiem ul. Srebrniki w kierunku do ul. Potokowej,

- wyjazd z ul. Partyzantów w kierunku ul. Chrzanowskiego lub ul. Słowackiego w kierunku obwodnicy odbywa się ul. Reymonta, na której zostanie odwrócony kierunek ruchu (w relacji do ul Słowackiego),

- brak możliwości przejazdu z ul. Potokowej w kierunku ul. Srebrniki,

- na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzka ? De Gaulle?a (na jezdni w kierunku do Sopotu) dodatkowa sygnalizacja świetlna oraz rozgrodzone torowisko tramwajowe umożliwiające jazdę z ul. De Gaulle?a w kierunku Sopotu,

- na jezdniach ulic: Słowackiego, Srebrniki, Partyzantów, De Gaulle?a zakazy zatrzymywania się,

- postój ?taxi? w zatoce postojowej na ul. Róży Ostrowskiej,

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz w: istniejącej zatoce postojowej przy ul. Róży Ostrowskiej oraz po lewej stronie ul. Srebrniki (na odcinku od placu przed bramą główną w kierunku Wzgórz Brętowskich).


Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego

? dojazd od strony ul. 3-go Maja jednokierunkową ul. Dąbrowskiego, w relacji do ul. Bema.

- zakaz zatrzymywania się po lewej stronie jednokierunkowej ul. Dąbrowskiego,

- postój ?taxi? przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

na placu między ulicami: Giełguda, 3-go Maja i Dąbrowskiego (wjazd i wyjazd od ul. Giełguda), na placu Zebrań Ludowych na terenie MDK oraz po prawej stronie jezdni ul. Dąbrowskiego.

 

Cmentarz przy ul. Brzegi

- dojazd jednokierunkowym wjazdem od Traktu św. Wojciecha (przez most),

- wyjazd jednokierunkową ul. Brzegi w kierunku ul. Stoczniowców lub od strony ul. Podmiejskiej.

- fragment ul. Brzegi - od ul. Podmiejskiej do cmentarza - bez przejazdu.

- postój ?taxi? przed stacją paliw na Trakcie św. Wojciecha.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

po prawej stronie na obydwu odcinkach ul. Brzegi.

 

Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego

- dojazd w rejon cmentarza od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia.

- ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona z ruchu ogólnego za wyjątkiem taksówek,

- wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego (gdzie funkcjonować będzie postój), od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

po prawej stronie ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

 

Cmentarz przy ul. Kartuskiej

- dojazd od ul. Kartuskiej,

- na ul Kartuskiej zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem taksówek do 1 min.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena ? ul. Kartuska).

BP UMG

|

Organizacja ruchu w rejonie gdańskich cmentarzy komunalnych w dniu 1 listopada 2011 roku. Zmiana organizacji ruchu obowiązuje w godz. 6.00 ? 20.00.

cmentarzmapa

Cmentarz przy ul. Opackiej

? dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej.

- na ul. Czyżewskiego obowiązuje jeden kierunek ruchu w kierunku do Sopotu.

- na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązują zakazy zatrzymywania się.

- postój ?taxi?: na ul. Opackiej przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

parking przy ul. Cystersów, plac u zbiegu ulic: Tatrzańska ? Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego od bramy cmentarza,

 

Cmentarz przy ul. Łostowickiej

- ulica Łostowicka zamknięta dla ruchu,

- od strony ul. Kartuskiej wjazd tylko dla pojazdów ?taxi?, pojazdów inwalidzkich oraz posiadających identyfikatory z literą ?A? (mieszkańcy ul. Łostowickiej, zaopatrzenie handlu przycmentarnego).

- całkowicie zamknięte wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Struga, Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej.

- dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza.

- postój ?taxi? w zatoce naprzeciwko budynków przycmentarnych kwiaciarni.

- miejsca postojowe dla inwalidów oraz posiadaczy identyfikatorów ?A? na nowo wybudowanym parkingu przy ul. Łostowickiej (poniżej głównej bramy).

- BUS-pas wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej - na ul. Armii Krajowej ? od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Łostowickiej (kierunek do cmentarza).

- dojazd z centrum w kierunku cmentarza i obwodnicy pozostałym pasem ruchu ul Armii Krajowej, pod wiaduktem, pod Al. Sikorskiego.

- na ul. Warszawskiej obowiązują zakazy zatrzymywania się.

- na ul. Cedrowej obowiązuje ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej,

- na ul. Kieleckiej obowiązuje ruch jednokierunkowy, w kierunku do ul. Łódzkiej. 

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

1) na ul. Nowolipie (na obydwu kierunkach), na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską,

2) na obu jezdniach ul. Armii Krajowej (w kierunku do obwodnicy, za ul. Łostowicką - na lewym pasie, w kierunku do centrum ? na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem w ciągu ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum, za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką,

3) przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego,

4) na lewym pasie ul. Cedrowej za wiaduktem, także na ul. Cedrowej w rejonie drugiego wejścia na cmentarz. Dodatkowe miejsca postojowe na połowie jezdni ul. Kieleckiej.

Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej, obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.


Cmentarz Srebrzysko

- dojazd do cmentarza od strony Al. Grunwaldzkiej jednokierunkowymi ulicami: Słowackiego i Srebrniki,

- na Al. Grunwaldzkiej przed skrzyżowaniem z ul. Braci Lewoniewskich nie będzie obowiązywał zakaz zawracania,

- wyjeżdżający z ul. Kościuszki będą mogli przejeżdżać skrzyżowanie z Al. Grunwaldzką na wprost,

- jadący ul. Słowackiego (z obwodnicy) w kierunku Al. Grunwaldzkiej zostaną skierowani objazdem ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina,

- wyjazd z cmentarza jednokierunkowymi ulicami: Róży Ostrowskiej, Partyzantów lub jednokierunkowym odcinkiem ul. Srebrniki w kierunku do ul. Potokowej,

- wyjazd z ul. Partyzantów w kierunku ul. Chrzanowskiego lub ul. Słowackiego w kierunku obwodnicy odbywa się ul. Reymonta, na której zostanie odwrócony kierunek ruchu (w relacji do ul Słowackiego),

- brak możliwości przejazdu z ul. Potokowej w kierunku ul. Srebrniki,

- na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzka ? De Gaulle?a (na jezdni w kierunku do Sopotu) dodatkowa sygnalizacja świetlna oraz rozgrodzone torowisko tramwajowe umożliwiające jazdę z ul. De Gaulle?a w kierunku Sopotu,

- na jezdniach ulic: Słowackiego, Srebrniki, Partyzantów, De Gaulle?a zakazy zatrzymywania się,

- postój ?taxi? w zatoce postojowej na ul. Róży Ostrowskiej,

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz w: istniejącej zatoce postojowej przy ul. Róży Ostrowskiej oraz po lewej stronie ul. Srebrniki (na odcinku od placu przed bramą główną w kierunku Wzgórz Brętowskich).


Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego

? dojazd od strony ul. 3-go Maja jednokierunkową ul. Dąbrowskiego, w relacji do ul. Bema.

- zakaz zatrzymywania się po lewej stronie jednokierunkowej ul. Dąbrowskiego,

- postój ?taxi? przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

na placu między ulicami: Giełguda, 3-go Maja i Dąbrowskiego (wjazd i wyjazd od ul. Giełguda), na placu Zebrań Ludowych na terenie MDK oraz po prawej stronie jezdni ul. Dąbrowskiego.

 

Cmentarz przy ul. Brzegi

- dojazd jednokierunkowym wjazdem od Traktu św. Wojciecha (przez most),

- wyjazd jednokierunkową ul. Brzegi w kierunku ul. Stoczniowców lub od strony ul. Podmiejskiej.

- fragment ul. Brzegi - od ul. Podmiejskiej do cmentarza - bez przejazdu.

- postój ?taxi? przed stacją paliw na Trakcie św. Wojciecha.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

po prawej stronie na obydwu odcinkach ul. Brzegi.

 

Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego

- dojazd w rejon cmentarza od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia.

- ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona z ruchu ogólnego za wyjątkiem taksówek,

- wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego (gdzie funkcjonować będzie postój), od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

po prawej stronie ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

 

Cmentarz przy ul. Kartuskiej

- dojazd od ul. Kartuskiej,

- na ul Kartuskiej zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem taksówek do 1 min.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena ? ul. Kartuska).

BP UMG

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Organizacja ruchu w rejonie gdańskich cmentarzy komunalnych w dniu 1 listopada 2011 roku. Zmiana organizacji ruchu obowiązuje w godz. 6.00 ? 20.00.

cmentarzmapa

Cmentarz przy ul. Opackiej

? dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej.

– na ul. Czyżewskiego obowiązuje jeden kierunek ruchu w kierunku do Sopotu.

– na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązują zakazy zatrzymywania się.

– postój ?taxi?: na ul. Opackiej przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

parking przy ul. Cystersów, plac u zbiegu ulic: Tatrzańska ? Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego od bramy cmentarza,

 

Cmentarz przy ul. Łostowickiej

– ulica Łostowicka zamknięta dla ruchu,

– od strony ul. Kartuskiej wjazd tylko dla pojazdów ?taxi?, pojazdów inwalidzkich oraz posiadających identyfikatory z literą ?A? (mieszkańcy ul. Łostowickiej, zaopatrzenie handlu przycmentarnego).

– całkowicie zamknięte wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Struga, Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej.

– dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza.

– postój ?taxi? w zatoce naprzeciwko budynków przycmentarnych kwiaciarni.

– miejsca postojowe dla inwalidów oraz posiadaczy identyfikatorów ?A? na nowo wybudowanym parkingu przy ul. Łostowickiej (poniżej głównej bramy).

– BUS-pas wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej – na ul. Armii Krajowej ? od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Łostowickiej (kierunek do cmentarza).

– dojazd z centrum w kierunku cmentarza i obwodnicy pozostałym pasem ruchu ul Armii Krajowej, pod wiaduktem, pod Al. Sikorskiego.

– na ul. Warszawskiej obowiązują zakazy zatrzymywania się.

– na ul. Cedrowej obowiązuje ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej,

– na ul. Kieleckiej obowiązuje ruch jednokierunkowy, w kierunku do ul. Łódzkiej. 

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

1) na ul. Nowolipie (na obydwu kierunkach), na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską,

2) na obu jezdniach ul. Armii Krajowej (w kierunku do obwodnicy, za ul. Łostowicką – na lewym pasie, w kierunku do centrum ? na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem w ciągu ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum, za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką,

3) przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego,

4) na lewym pasie ul. Cedrowej za wiaduktem, także na ul. Cedrowej w rejonie drugiego wejścia na cmentarz. Dodatkowe miejsca postojowe na połowie jezdni ul. Kieleckiej.

Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej, obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.


Cmentarz Srebrzysko

– dojazd do cmentarza od strony Al. Grunwaldzkiej jednokierunkowymi ulicami: Słowackiego i Srebrniki,

– na Al. Grunwaldzkiej przed skrzyżowaniem z ul. Braci Lewoniewskich nie będzie obowiązywał zakaz zawracania,

– wyjeżdżający z ul. Kościuszki będą mogli przejeżdżać skrzyżowanie z Al. Grunwaldzką na wprost,

– jadący ul. Słowackiego (z obwodnicy) w kierunku Al. Grunwaldzkiej zostaną skierowani objazdem ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina,

– wyjazd z cmentarza jednokierunkowymi ulicami: Róży Ostrowskiej, Partyzantów lub jednokierunkowym odcinkiem ul. Srebrniki w kierunku do ul. Potokowej,

– wyjazd z ul. Partyzantów w kierunku ul. Chrzanowskiego lub ul. Słowackiego w kierunku obwodnicy odbywa się ul. Reymonta, na której zostanie odwrócony kierunek ruchu (w relacji do ul Słowackiego),

– brak możliwości przejazdu z ul. Potokowej w kierunku ul. Srebrniki,

– na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzka ? De Gaulle?a (na jezdni w kierunku do Sopotu) dodatkowa sygnalizacja świetlna oraz rozgrodzone torowisko tramwajowe umożliwiające jazdę z ul. De Gaulle?a w kierunku Sopotu,

– na jezdniach ulic: Słowackiego, Srebrniki, Partyzantów, De Gaulle?a zakazy zatrzymywania się,

– postój ?taxi? w zatoce postojowej na ul. Róży Ostrowskiej,

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz w: istniejącej zatoce postojowej przy ul. Róży Ostrowskiej oraz po lewej stronie ul. Srebrniki (na odcinku od placu przed bramą główną w kierunku Wzgórz Brętowskich).


Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego

? dojazd od strony ul. 3-go Maja jednokierunkową ul. Dąbrowskiego, w relacji do ul. Bema.

– zakaz zatrzymywania się po lewej stronie jednokierunkowej ul. Dąbrowskiego,

– postój ?taxi? przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

na placu między ulicami: Giełguda, 3-go Maja i Dąbrowskiego (wjazd i wyjazd od ul. Giełguda), na placu Zebrań Ludowych na terenie MDK oraz po prawej stronie jezdni ul. Dąbrowskiego.

 

Cmentarz przy ul. Brzegi

– dojazd jednokierunkowym wjazdem od Traktu św. Wojciecha (przez most),

– wyjazd jednokierunkową ul. Brzegi w kierunku ul. Stoczniowców lub od strony ul. Podmiejskiej.

– fragment ul. Brzegi – od ul. Podmiejskiej do cmentarza – bez przejazdu.

– postój ?taxi? przed stacją paliw na Trakcie św. Wojciecha.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

po prawej stronie na obydwu odcinkach ul. Brzegi.

 

Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego

– dojazd w rejon cmentarza od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia.

– ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona z ruchu ogólnego za wyjątkiem taksówek,

– wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego (gdzie funkcjonować będzie postój), od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

po prawej stronie ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

 

Cmentarz przy ul. Kartuskiej

– dojazd od ul. Kartuskiej,

– na ul Kartuskiej zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem taksówek do 1 min.

Miejsca postojowe dla odwiedzających cmentarz:

na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena ? ul. Kartuska).

BP UMG