Reklama

Ścieżka edukacyjna w Zajęczej Dolinie

W Zajęczej Dolinie w Oliwie utworzono dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami ścieżkę dydaktyczną. Ma ponad kilometr długości, a w jej skład wchodzą m.in. specjalne tablice dotykowe, płaskorzeźby i murale. Stworzono też specjalną aplikację.

Ścieżka edukacyjna w Zajęczej Dolinie
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Trójmiejski Park Krajobrazowy w ramach poszerzenia oferty edukacyjnej i turystycznej przygotował ścieżkę edukacyjną w Zajęczej Dolinie. To piękne miejsce na przedłużeniu lipowej alej prowadzącej do Szpitala Dziecięcego przy ul. Polanki.

Przy tworzeniu ścieżki wykorzystano kontakt z przyrodą, wyeksponowano rzeźbę terenu oraz ekosystem leśny.

Ścieżka edukacyjna w Zajęczej Dolinie

Warto podkreślić, że rzeźba terenu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest unikatem w skali Europy, bo ponad 90 proc. powierzchni parku stanowią lasy

– wyjaśnia Bożena Sikora, dyrektorka Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Na ścieżce wykonano takie elementy dydaktyczne jak: tablice, płaskorzeźby i murale, które uwzględniają różne rodzaje niepełnosprawności.

Łącznie na trasie mającej 1100 metrów długości powstało 10 punktów dydaktycznych oraz trzy tablice informacyjne. Pięć punktów znajduje się na ogrodzeniu Szpitala Dziecięcego Polanki, gdzie wykonano murale, kolejne pięć wyposażono w tablice.

Otwarcie ścieżki miało miejsce w połowie września

Z udogodnień mogą korzystać m.in: osoby niewidome, niedowidzące, niesłyszące, mające trudności w poruszaniu się czy niepełnosprawne intelektualnie – mówił marszałek Mieczysław Struk. – To kolejny krok w dobrym kierunku. Jestem przekonany, że wiele osób ze specjalnymi potrzebami chętnie z niej skorzysta i w ten sposób pozna lepiej otaczającą przyrodę – dodał marszałek Struk.

Aplikacja na telefon

Aby umożliwić korzystanie ze ścieżki jak najszerszej grupie osób powstała aplikacja na telefon pod nazwą Zajęcza Dolina. Jest dostępna w sklepach Google Play lub App Store. Zawiera moduł przygotowany w PJM (polskim języku migowym) oraz moduł z tekstem łatwym do czytania (ETR). Standardowy moduł czytany jest przez lektora.

Przedsięwzięcie to jest projektem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, w ramach projektu Obszar chroniony obszar dostępny, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu to 520 000 zł.

Ostatnia edycja: 24 września, 2023 o 22:18