Reklama

Pomysły na serce Oliwy

Do 17 lutego można oglądać pomysły na zagospodarowanie Placu Inwalidów Wojennych w Oliwie. Tego dnia odbędzie się również debata na temat przyszłości tego miejsca.

Do 17 lutego można oglądać pomysły na zagospodarowanie Placu Inwalidów Wojennych w Oliwie. Tego dnia odbędzie się również debata na temat przyszłości tego miejsca.

W wyniku wewnętrznego konkursu w Biurze Rozwoju Gdańska powstało kilkanaście projektów - nowych wizji Placu Inwalidów Wojennych. Swoją wizję przedstawił także Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków - jest to zespołowa praca architektów Urzędu Miejskiego.

Prace te od tygodnia można oglądać w dawnej księgarni przy ul. Opata J. Rybińskiego 25 (również w weekend w godzinach 13 - 19). 

-Chcemy zaprosić do współpracy użytkowników tego placu, a dobrym sposobem na rozpoczęcie dialogu jest właśnie wystawa pokonkursowa - deklaruje dyrektor BRG Marek Piskorski. 

- Ważne jest by mieszkańcy Oliwy mieli szansę wypowiedzieć się i zostać usłyszanym - mówi Andrzej Stelmasiewicz, prezes Fundacji Wspólnota Gdańska.

Wersnisaż wystawy, który odbył się 6 lutego, przyciągnął wielu oliwian. - Pierwszy raz widzę, żeby na temat planowania przestrzennego było takie zainteresowanie - powiedziała Irena Romasiuk, kierownik Zespołu Urbanistycznego Oliwa w Biurze Rozwoju Gdańska. - Tutaj rola Fundacji i Rady Dzielnicy są bardzo wpływowe i dzięki temu nareszcie mamy przyzwoitą frekwencję.

Plac_Inwalidw_wystawa_BRG20150206_48

Miasto chce sprzedać część terenów przy Placu Inwalidów Wojennych. Wcześniej jednak stwierdzono, że ustalenia obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nie spełniają dzisiejszych potrzeb użytkowników tego miejsca.

- Prezydent Wiesław Bielawski zgodził się z nami w tej sprawie - opowiadała Irena Romasiuk. W Urzędzie Miejskim odbyło się zebranie przedstawicieli Wydziału Architektury i Ochrony Zabytków, Wydziału Skarbu oraz BRG. - Ustalono, że nie będzie tej sprzedaży tylko będzie zmiana planu a wcześniej konkurs dla pracowników BRG - mówi Romasiuk. - Chcemy pokazać potencjał miejsca, jakie są pomysły.

Na wystawie można wypełnić ankietę, która ma pomóc w dyskusji, która odbędzie się w Radzie Dzielnicy Oliwa (17 lutego, godzina 18).

Jednym z najważniejszych kryteriów konkursowych było zachowanie przejścia pieszego przez plac (między przystankiem tramwajowym a wejściem głównym do Parku Oliwskiego), czego nie ma w planie obowiązującym.

Kolejnymi, istotonymi, warunkami było:

- wyeksponowanie placu jako istotnej przestrzeni publicznej w pierzei ul. Opata Rybińskiego.

- zaprojektowanie zabudowy zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (max. wysokość zabudowy na placu to 11 metrów a przy Obr. Westerplatte 12,5 metra wysokości)

- zaprojektowanie elementów tworzących nowe wartości krajobrazu miejskiego, czyli dominantę architektoniczną, osie kompozycyjne i zamknięcia widokowe

- podanie funkcji budynków

- rozwiązanie układu komunikacji kołowej ? parking lub nowa lokalizacja dla tego parkingu (lub jego części) na minimum 30 samochodów osobowych

- zaprojektowanie zieleni z zachowaniem wartościowego drzewostanu.

- Musimy się wszyscy zastanowić co chcemy, żeby na tym placu było - mówi Małgorzata Chmiel, przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta Gdańska. - Czy chcemy parkingu? Czy chcemy żeby była zieleń i przejście? A może chcemy by ten teren był zabudowany?

Radna Chmiel zastanawiała się czy to powinien być plac miejski, park miejski czy też centrum usługowe lub mieszkaniowo - usługowe.

- Często pojawia się komentarz, że deweloper zrobi i tak co będzie chciał - mówił na wernisażu Tomasz Strug z Rady Dzielnicy Oliwa. - I tak często się w Gdańsku dzieje! Dlatego, że tylko deweloper pojawia się na podobnych spotkaniach w Biurze Rozwoju Gdańska. Dlatego zachęcam abyśmy uczestniczyli aktywnie w tej procedurze. To bardzo ważne, bo mieszkańcy budzą się dopiero, gdy dana inwestycja się buduje. - mówił Strug. - To co tu powstanie, będzie na 100 lat a może i dłużej. To serce Oliwy, ostatnie takie wolne miejsce gdzie możemy się spotkać w dużej ilości osób, gdzie można zorganizować festyn , to jest brama do parku.

Wystawa czynna będzie czynna w dawnej księgarni do 17 lutego włącznie. Tego dnia w siedzibie Rady Dzielnicy Oliwa (ul. Opata J. Rybińskiego 10) o godzinie 18, odbędzie się debata z udziałem mieszkańców i projektantów BRG. 

Stella Strug

Jaki ma być Plac Inwalidów Wojennych?

{gallery}galeria/Plac_Inwalidow_BRG{/gallery}

|

Do 17 lutego można oglądać pomysły na zagospodarowanie Placu Inwalidów Wojennych w Oliwie. Tego dnia odbędzie się również debata na temat przyszłości tego miejsca.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Do 17 lutego można oglądać pomysły na zagospodarowanie Placu Inwalidów Wojennych w Oliwie. Tego dnia odbędzie się również debata na temat przyszłości tego miejsca.

W wyniku wewnętrznego konkursu w Biurze Rozwoju Gdańska powstało kilkanaście projektów – nowych wizji Placu Inwalidów Wojennych. Swoją wizję przedstawił także Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków – jest to zespołowa praca architektów Urzędu Miejskiego.

Prace te od tygodnia można oglądać w dawnej księgarni przy ul. Opata J. Rybińskiego 25 (również w weekend w godzinach 13 – 19). 

-Chcemy zaprosić do współpracy użytkowników tego placu, a dobrym sposobem na rozpoczęcie dialogu jest właśnie wystawa pokonkursowa – deklaruje dyrektor BRG Marek Piskorski. 

Ważne jest by mieszkańcy Oliwy mieli szansę wypowiedzieć się i zostać usłyszanym – mówi Andrzej Stelmasiewicz, prezes Fundacji Wspólnota Gdańska.

Wersnisaż wystawy, który odbył się 6 lutego, przyciągnął wielu oliwian. – Pierwszy raz widzę, żeby na temat planowania przestrzennego było takie zainteresowanie – powiedziała Irena Romasiuk, kierownik Zespołu Urbanistycznego Oliwa w Biurze Rozwoju Gdańska. – Tutaj rola Fundacji i Rady Dzielnicy są bardzo wpływowe i dzięki temu nareszcie mamy przyzwoitą frekwencję.

Plac_Inwalidw_wystawa_BRG20150206_48

Miasto chce sprzedać część terenów przy Placu Inwalidów Wojennych. Wcześniej jednak stwierdzono, że ustalenia obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nie spełniają dzisiejszych potrzeb użytkowników tego miejsca.

Prezydent Wiesław Bielawski zgodził się z nami w tej sprawie – opowiadała Irena Romasiuk. W Urzędzie Miejskim odbyło się zebranie przedstawicieli Wydziału Architektury i Ochrony Zabytków, Wydziału Skarbu oraz BRG. – Ustalono, że nie będzie tej sprzedaży tylko będzie zmiana planu a wcześniej konkurs dla pracowników BRG – mówi Romasiuk. – Chcemy pokazać potencjał miejsca, jakie są pomysły.

Na wystawie można wypełnić ankietę, która ma pomóc w dyskusji, która odbędzie się w Radzie Dzielnicy Oliwa (17 lutego, godzina 18).

Jednym z najważniejszych kryteriów konkursowych było zachowanie przejścia pieszego przez plac (między przystankiem tramwajowym a wejściem głównym do Parku Oliwskiego), czego nie ma w planie obowiązującym.

Kolejnymi, istotonymi, warunkami było:

– wyeksponowanie placu jako istotnej przestrzeni publicznej w pierzei ul. Opata Rybińskiego.

– zaprojektowanie zabudowy zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (max. wysokość zabudowy na placu to 11 metrów a przy Obr. Westerplatte 12,5 metra wysokości)

– zaprojektowanie elementów tworzących nowe wartości krajobrazu miejskiego, czyli dominantę architektoniczną, osie kompozycyjne i zamknięcia widokowe

– podanie funkcji budynków

– rozwiązanie układu komunikacji kołowej ? parking lub nowa lokalizacja dla tego parkingu (lub jego części) na minimum 30 samochodów osobowych

– zaprojektowanie zieleni z zachowaniem wartościowego drzewostanu.

Musimy się wszyscy zastanowić co chcemy, żeby na tym placu było – mówi Małgorzata Chmiel, przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta Gdańska. – Czy chcemy parkingu? Czy chcemy żeby była zieleń i przejście? A może chcemy by ten teren był zabudowany?

Radna Chmiel zastanawiała się czy to powinien być plac miejski, park miejski czy też centrum usługowe lub mieszkaniowo – usługowe.

Często pojawia się komentarz, że deweloper zrobi i tak co będzie chciał – mówił na wernisażu Tomasz Strug z Rady Dzielnicy Oliwa. – I tak często się w Gdańsku dzieje! Dlatego, że tylko deweloper pojawia się na podobnych spotkaniach w Biurze Rozwoju Gdańska. Dlatego zachęcam abyśmy uczestniczyli aktywnie w tej procedurze. To bardzo ważne, bo mieszkańcy budzą się dopiero, gdy dana inwestycja się buduje. – mówił Strug. – To co tu powstanie, będzie na 100 lat a może i dłużej. To serce Oliwy, ostatnie takie wolne miejsce gdzie możemy się spotkać w dużej ilości osób, gdzie można zorganizować festyn , to jest brama do parku.

Wystawa czynna będzie czynna w dawnej księgarni do 17 lutego włącznie. Tego dnia w siedzibie Rady Dzielnicy Oliwa (ul. Opata J. Rybińskiego 10) o godzinie 18, odbędzie się debata z udziałem mieszkańców i projektantów BRG. 

Stella Strug

Jaki ma być Plac Inwalidów Wojennych?

{gallery}galeria/Plac_Inwalidow_BRG{/gallery}

Ostatnia edycja: 18 września, 2019 o 18:43