Reklama

Skwer im. gen. Marka Bezruczki w Oliwie

Skwer u zbiegu ul. Kaprów i Obrońców Westerplatte w Oliwie otrzymał imię Marka Bezruczki – ukraińskiego generała, który dowodził obroną Zamościa przed Armią Czerwoną w 1920 roku.

Skwer im. gen. Marka Bezruczki u zbiegu ul. Kaprów i Obr. Westerplatte w Oliwie | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Skwer u zbiegu ul. Kaprów i Obrońców Westerplatte w Oliwie otrzymał imię Marka Bezruczki – ukraińskiego generała, który dowodził obroną Zamościa przed Armią Czerwoną w 1920 roku.

 

Decyzję taką podjęli miejscy radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Gdańska. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, 7 wstrzymało się od głosu. Gen. Marko Bezruczko jest symbolem polsko-ukraińskiego braterstwa broni w 1920 roku.  Z wnioskiem o nadanie nazwy Skwer im. Gen. Marka Bezruczki wystąpił Lew Zacharczyszyn, konsul Ukrainy w Gdańsku. 

 – W 2020 roku Polska będzie obchodzić setną rocznicę Bitwy Warszawskiej – jednej z heroicznych stron swojej historii. Bohaterska obrona Zamościa w dniach 28-30 sierpnia 1920 roku przez siły 6 Dywizji Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej pod dowództwem generała Marka Bezruczki powstrzymała ofensywę hord Budionnego i umożliwiła polskiej armii uderzenie na flankę, pokonanie i odparcie oddziałów Bolszewickich. Nie tylko uratowało to Warszawę i Polskę, lecz także przekreśliło sowieckie plany zdobycia całej Europy – czytamy we wniosku wystosowanym do prezydent Gdańska, przez konsula Ukrainy. – Godne upamiętnienie tej daty to nie tylko nasz historyczny obowiązek, ale również doskonała okazja, aby dziś wskazać na nienaruszalność ukraińsko-polskiego braterstwa. Zwracam się z propozycją uwiecznienia bohatera obydwu naszych narodów Generała Marka Bezruczki poprzez nadanie imienia jednej z ulic lub placów miasta Gdańska – uzasadnia Lew Zacharczyszyn, konsul Ukrainy.

Podczas sesji, ukraiński konsul zobowiązał się do ustawienia na skwerze tablicy lub standu informacyjnego o nowym patronie. Jego forma ma zostać uzgodniona z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.

Marek Bezruczko urodził się 31 października 1893 roku w Wielkim Tokmaku na Zaporożu – generał armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Ukończył Czugujewską Oficerską Szkołę Piechoty, a następnie Mikołajewską Akademię Sztabu Generalnego w Petersburgu. W wojnie polsko-bolszewickiej w stopniu pułkownika był dowódcą 6 Siczowej Dywizji Strzelców Armii Ukraińskiej republiki Ludowej. W dniu 7 maja 1920 roku dowodzona przez niego 6 dywizja wraz z wojskami polskimi zajęła Kijów. Dowodził obroną Zamościa przed Armia czerwoną, co zostało wysoko ocenione przez dowództwo polskie. Uczestniczył w rozbiciu Armii Konnej Budionnego w bitwie pod Komarowem. W latach 1921-1924 członek Wyższej rady Wojennej Ukraińskiej Republiki Ludowej. W latach 30 tych był przewodniczącym Ukraińskiego Towarzystwa Wojskowo – Historycznego w Warszawie. Zmarł 10 lutego 1944 r. Został pochowany na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli.

Pominięcie Rad Dzielnic w procedurze nazwania skweru

Przy procedowaniu uchwały Rady Miasta Gdańska nie zasięgnięto opinii Rady Dzielnicy Oliwa, co jest prawem zapisanym w Statucie Dzielnicy. W związku z tym Zarząd Dzielnicy wystąpił do Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska o zdjęcie uchwały z obrad dzisiejszej sesji, aby Rada Oliwy mogła się do niej ustosunkować. Głos ten został zignorowany. Wcześniej próbowano uczynić gen. Marka Bezruczkę patronem terenu dawnego cmentarza Urania u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Słowackiego we Wrzeszczu. Rada Wrzeszcza Górnego wówczas zaprotestowała, po tym jak przypadkiem się o tym zamiarze dowiedziała.

pp

Ostatnia edycja: 26 listopada, 2020 o 13:10