Reklama

Spór o zabytkowość tunelu dworca w Oliwie

Wracamy do bulwersującej sprawy skucia zabytkowych płytek naściennych w tunelu dworca w Oliwie. Między służbami konserwatorskimi a PKP pojawił sie spór, czy tunelu pod torami jest zabytkowy? Do czasu wyjaśnienia sprawy Pomorski Konserwator Zabytków wstrzymał prowadzone w tunelu prace.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Wracamy do bulwersującej sprawy skucia zabytkowych płytek naściennych w tunelu dworca w Oliwie. Między służbami konserwatorskimi a PKP pojawił sie spór, czy tunelu pod torami jest zabytkowy? Do czasu wyjaśnienia sprawy Pomorski Konserwator Zabytków wstrzymał prowadzone w tunelu prace.

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu w tynelu dworca w Oliwie ekipa skuła charakterystyczne płytki ściennych datowane na rok 1905 oraz lata 50. W piątek Zarząd Dzielnicy Oliwa wezwał Pomorskiego Konserwatora Zabytków o natychmiastowe powstrzymanie niszczenia substancji zabytkowej dworca. Prace wstrzymano w poniedziałek 29 września.

W związku ze zgłoszeniem Rady Dzielnicy Oliwa podjęto działania wyjaśniające, czy doszło do aktu zniszczenia fliz historycznych. Wyjaśnieniu podlega stan prawny, czy roboty budowlane są prowadzone niezgodnie z wydaną decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na chwilę obecną prace budowlane, obejmujące skucie płytek ceramicznych, zostały wstrzymane na mocy spisanego protokołu z osobą reprezentującą Inwestora oraz osoby, reprezentujące wykonawcę  – informuje Tomasz Kozyra, inspektor ds. zabytków nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku. 

Spotkanie odbyło się w siedzibie wykonawcy, zaraz po skonfrontowaniu stanu prac na miejscu. Na spotkaniu pracownik PKP PLK SA Zakłady Kolejowe w Gdyni wskazał, że Inwestor z całą świadomością dąży do tego, by płytki ceramiczne usunąć. Podkreśla on, że nie uznaje przejścia podziemnego jako zabytku. To, że tunel leży na obszarze zabytkowym układu urbanistycznego Starej Oliwy, nie świadczy o tym, że przejście pod torami należy traktować jako zabytek – relacjonuje przedstawiciel WUOZ.

Dworzec w Oliwie skute płytki w tynelu20220826 143210

Organ konserwatorski wniósł, że do czasu wyjaśnienia sprawy dalsze skucie płytek zostaje wstrzymane. Organ konserwatorski podjął również decyzję, że pozostałości fliz po skuciu i składowanych w kontenerze należy zabezpieczyć na wypadek utylizacji materiału historycznego. W związku z czym dokonano zgłoszenia na policję na fakt zniszczenia mienia. Około godziny 16:00, przedstawiciele PWKZ wraz z policją zabezpieczyli materiał dowodowy w prowadzonej sprawie w postaci kontenera z ułomkami płytek ceramicznych. Funkcjonariusze policji wezwali technika w celu zabezpieczenia dowodów i określenia wielkości utraconych okładzin ceramicznych tunelu. Organ konserwatorski na chwilę obecną prowadzi analizę dokumentacji w posiadaniu Inwestora i jej spójności z dokumentacją, stanowiącą akta sprawy w tut. Urzędzie – informuje Tomasz Kozyra.

Zadziwia takie podejście PKP do sprawy „zabytkowości” tunelu. Zwłaszcza, że wystąpując o pozwolenie na prace w tunelu, konieczne było uzyskanie zgody służb konserwatorskich. I PKP to potwierdza.

Portal Zawsze Pomorze uzyskał odpowiedź od inwestora: „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują prace związane z poprawą estetyki w przejściu podziemnym na przystanku Gdańsk Oliwa. Prace odbywają się w ramach pozwolenia na budowę wydanego przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku w lipcu br., w oparciu o decyzję konserwatorską wydaną przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w marcu br.  W zakres prac wchodzi wymiana wysłużonych okładzin w przejściu. Nowe okładziny będą jednolite kolorystycznie i dopasowane pod tym względem do pierwotnych. Dla zachowania historycznego charakteru na części ściany przejścia zachowany zostanie fragment oryginalnej okładziny”.

Przypomijmy, oliwski dworzec z 1870 roku jest jedynie w ewidencji zabytków, ale leży na obszarze w całosci wpisanym do rejestru zabytków pod nazwą „Układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego”. Jakiekolwiek prace budowlane na tym terenie wymagają zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.

Pw

Ostatnia edycja: 30 sierpnia, 2022 o 21:10