Reklama

Przedszkole na Czyżewskiego: mieszkańcy vs. inwestor 1 – 0

Maleją szanse na powstanie nowego przedszkola przy ul. Czyżewskiego. Na skutek protestów okolicznych mieszkańców, Rada Miasta postanowiła odstąpić od uchwalenia planu zezwalającego na budowę powiększonego, prywatnego przedszkola.

Zapis z dyskusji Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska RM Gdańska

Zbyt wąska droga dojazdowa, ryzyko zawalenia się sąsiedniego budynku, ogromne szkody w środowisku oraz duża ilość przedszkoli w pobliżu ? to podstawowe argumenty mieszkańców przeciw budowie nowego przedszkola na zapleczu budynku przy ul. Czyżewskiego 6.

13 grudnia na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni zadecydowali przyjąć wniosek o odstąpieniu od uchwalenia planu „Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego”. Stało się tak na skutek protestów okolicznych mieszkańców, wyrażanych w listach podpisanych przez ponad 500 osób oraz licznym udziałem w dyskusjach na ten temat. Zdanie mieszkańców popierła Rada Osiedla Oliwa. Na komisji o nowy plan aktywnie walczył potencjalny inwestor Kazimierz Kamiński, który zgłaszał gotowość wybudowania przedszkola w ciągu 3 miesięcy od wydania pozwolenia na budowę.

Ostateczne losy zielonego zakątka w rejonie ulic: Czyżewskiego i Karpackiej ważyły się 17 grudnia na sesji Rady Miasta Gdańska. Radni ostatecznie odstąpili od uchwalenia planu, który dopuszczał budowę powiększonego, w stosunku do obowiązującego planu, prywatnego przedszkola.

Kazimierz Kamiński twierdzi, że mimo protestów, przedszkole wybuduje i zamierza wystąpić do miasta o pozwolenie na budowę 4 ? oddziałowej placówki. W okolicy ul. Czyżewskiego pojawiły się nawet ulotki reklamujące nowe przedszkole. Jednak obecny plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym miejscu budowę tylko przedszkola 2 – oddziałowego. Z pewnością jakiekolwiek próby rozpoczęcia budowy w tym miejscu rozpalą na nowo protesty mieszkańców Oliwy.

Pw

Przedszkole_Czyz_ulotka

ulotka rozwieszana w okolicy ul. Czyżewskiego

Maleją szanse na powstanie nowego przedszkola przy ul. Czyżewskiego. Na skutek protestów okolicznych mieszkańców, Rada Miasta postanowiła odstąpić od uchwalenia planu zezwalającego na budowę powiększonego, prywatnego przedszkola.

Zapis z dyskusji Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska RM Gdańska

Zbyt wąska droga dojazdowa, ryzyko zawalenia się sąsiedniego budynku, ogromne szkody w środowisku oraz duża ilość przedszkoli w pobliżu ? to podstawowe argumenty mieszkańców przeciw budowie nowego przedszkola na zapleczu budynku przy ul. Czyżewskiego 6.

13 grudnia na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni zadecydowali przyjąć wniosek o odstąpieniu od uchwalenia planu "Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego". Stało się tak na skutek protestów okolicznych mieszkańców, wyrażanych w listach podpisanych przez ponad 500 osób oraz licznym udziałem w dyskusjach na ten temat. Zdanie mieszkańców popierła Rada Osiedla Oliwa. Na komisji o nowy plan aktywnie walczył potencjalny inwestor Kazimierz Kamiński, który zgłaszał gotowość wybudowania przedszkola w ciągu 3 miesięcy od wydania pozwolenia na budowę.

Ostateczne losy zielonego zakątka w rejonie ulic: Czyżewskiego i Karpackiej ważyły się 17 grudnia na sesji Rady Miasta Gdańska. Radni ostatecznie odstąpili od uchwalenia planu, który dopuszczał budowę powiększonego, w stosunku do obowiązującego planu, prywatnego przedszkola.

Kazimierz Kamiński twierdzi, że mimo protestów, przedszkole wybuduje i zamierza wystąpić do miasta o pozwolenie na budowę 4 ? oddziałowej placówki. W okolicy ul. Czyżewskiego pojawiły się nawet ulotki reklamujące nowe przedszkole. Jednak obecny plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym miejscu budowę tylko przedszkola 2 - oddziałowego. Z pewnością jakiekolwiek próby rozpoczęcia budowy w tym miejscu rozpalą na nowo protesty mieszkańców Oliwy.

Pw

Przedszkole_Czyz_ulotka

ulotka rozwieszana w okolicy ul. Czyżewskiego

|

Maleją szanse na powstanie nowego przedszkola przy ul. Czyżewskiego. Na skutek protestów okolicznych mieszkańców, Rada Miasta postanowiła odstąpić od uchwalenia planu zezwalającego na budowę powiększonego, prywatnego przedszkola.

Zapis z dyskusji Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska RM Gdańska

Zbyt wąska droga dojazdowa, ryzyko zawalenia się sąsiedniego budynku, ogromne szkody w środowisku oraz duża ilość przedszkoli w pobliżu ? to podstawowe argumenty mieszkańców przeciw budowie nowego przedszkola na zapleczu budynku przy ul. Czyżewskiego 6.

13 grudnia na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni zadecydowali przyjąć wniosek o odstąpieniu od uchwalenia planu "Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego". Stało się tak na skutek protestów okolicznych mieszkańców, wyrażanych w listach podpisanych przez ponad 500 osób oraz licznym udziałem w dyskusjach na ten temat. Zdanie mieszkańców popierła Rada Osiedla Oliwa. Na komisji o nowy plan aktywnie walczył potencjalny inwestor Kazimierz Kamiński, który zgłaszał gotowość wybudowania przedszkola w ciągu 3 miesięcy od wydania pozwolenia na budowę.

Ostateczne losy zielonego zakątka w rejonie ulic: Czyżewskiego i Karpackiej ważyły się 17 grudnia na sesji Rady Miasta Gdańska. Radni ostatecznie odstąpili od uchwalenia planu, który dopuszczał budowę powiększonego, w stosunku do obowiązującego planu, prywatnego przedszkola.

Kazimierz Kamiński twierdzi, że mimo protestów, przedszkole wybuduje i zamierza wystąpić do miasta o pozwolenie na budowę 4 ? oddziałowej placówki. W okolicy ul. Czyżewskiego pojawiły się nawet ulotki reklamujące nowe przedszkole. Jednak obecny plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym miejscu budowę tylko przedszkola 2 - oddziałowego. Z pewnością jakiekolwiek próby rozpoczęcia budowy w tym miejscu rozpalą na nowo protesty mieszkańców Oliwy.

Pw

Przedszkole_Czyz_ulotka

ulotka rozwieszana w okolicy ul. Czyżewskiego

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Maleją szanse na powstanie nowego przedszkola przy ul. Czyżewskiego. Na skutek protestów okolicznych mieszkańców, Rada Miasta postanowiła odstąpić od uchwalenia planu zezwalającego na budowę powiększonego, prywatnego przedszkola.

Zapis z dyskusji Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska RM Gdańska

Zbyt wąska droga dojazdowa, ryzyko zawalenia się sąsiedniego budynku, ogromne szkody w środowisku oraz duża ilość przedszkoli w pobliżu ? to podstawowe argumenty mieszkańców przeciw budowie nowego przedszkola na zapleczu budynku przy ul. Czyżewskiego 6.

13 grudnia na Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni zadecydowali przyjąć wniosek o odstąpieniu od uchwalenia planu „Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego”. Stało się tak na skutek protestów okolicznych mieszkańców, wyrażanych w listach podpisanych przez ponad 500 osób oraz licznym udziałem w dyskusjach na ten temat. Zdanie mieszkańców popierła Rada Osiedla Oliwa. Na komisji o nowy plan aktywnie walczył potencjalny inwestor Kazimierz Kamiński, który zgłaszał gotowość wybudowania przedszkola w ciągu 3 miesięcy od wydania pozwolenia na budowę.

Ostateczne losy zielonego zakątka w rejonie ulic: Czyżewskiego i Karpackiej ważyły się 17 grudnia na sesji Rady Miasta Gdańska. Radni ostatecznie odstąpili od uchwalenia planu, który dopuszczał budowę powiększonego, w stosunku do obowiązującego planu, prywatnego przedszkola.

Kazimierz Kamiński twierdzi, że mimo protestów, przedszkole wybuduje i zamierza wystąpić do miasta o pozwolenie na budowę 4 ? oddziałowej placówki. W okolicy ul. Czyżewskiego pojawiły się nawet ulotki reklamujące nowe przedszkole. Jednak obecny plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym miejscu budowę tylko przedszkola 2 – oddziałowego. Z pewnością jakiekolwiek próby rozpoczęcia budowy w tym miejscu rozpalą na nowo protesty mieszkańców Oliwy.

Pw

Przedszkole_Czyz_ulotka

ulotka rozwieszana w okolicy ul. Czyżewskiego