Reklama

Którędy jechać rowerem?

18 maja 2011 roku w Gimnazjum nr 23 przy ul. Cystersów 13 w Gdańsku odbyły się szóste z cyklu 19 warsztatów realizowanych w ramach projektu ?STeR?. Prezentujemy sprawozdanie z tego spotkania przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska.

fot.: BRG

Warsztaty odbywały się w godzinach od 17:00 do 19:30. Spotkanie prowadziła pani Barbara Pujdak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska. W spotkaniu uczestniczył pan Remigiusz Kitliński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. komunikacji rowerowej, a także pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, którzy służyli uczestnikom warsztatów swoją wiedzą i pomocą.

Uczestnicy spotkania pracowali w dwóch zespołach warsztatowych. W trakcie swojej pracy przedstawiciele poszczególnych zespołów szukali odpowiedzi na pytania dotyczące swoich doświadczeń i oczekiwań dotyczących rowerowych w Gdańsku:

– Którędy jeździsz rowerem? Czy znasz jakieś skróty lub atrakcyjne trasy rowerowe?

– Którędy chciałabyś / chciałbyś jeździć rowerem?

– Jakie przeszkody i niebezpieczeństwa napotykasz poruszając się rowerem (utrudnienia terenowe, miejsca wymagające remontu, zagrożenia drogowe, niebezpieczne skrzyżowania, itp.)?

– Gdzie powinny powstać parkingi rowerowe?

Poniżej przedstawione zostały wnioski płynące z prac grup warsztatowych.

 

1. TRASY AKTUALNIE UŻYTKOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

1.1. Trasy codzienne (możliwe trasy użytkowe):

– ul. Czyżewskiego – główną jezdnią, ponieważ chodnik uniemożliwia szybki

i płynny przejazd;

– ścieżka rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej;

– ul. Kościerska – po naprawie nawierzchni trasa mo?e biec w pasie drogowym;

– ul. Spacerowa;

– ul. Kościerską i przez Dolinę Ewy i Dolinę Świeżej Wody do Owczarni;

1.2. Skróty rowerowe:

– ze ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spacerowej zjazd na ulicę na Starym Rynku

Oliwskim (jeszcze przed światłami) skręt w ul. Polanki, dojazd do świateł

na wysokości ul. Obrońców Westerplatte, skręt w ul. Żeromskiego, Wita

Stwosza i Derdowskiego, dojazd do ścieżki wzdłuż al. Grunwaldzkiej

 1.3. Trasy atrakcyjne:

– po Dolinie Radości, dojazd od ulic: Kwietnej i Kościerskiej;

– od ul. Spacerowej w kierunku ul. Kwietnej przy Stawie Młyńskim;

 

2. PROPOZYCJE TRAS W OLIWIE:

– ul. Spacerowa – kontynuacja drogi rowerowej;

– ul. Polanki, droga rowerowa powinna mieć przebieg po chodniku od strony lasu (przy szpitalach), ruch łączony pieszo – rowerowy, obecnie problemem są wysokie krawężniki;

– ul. Abrahama na całej długości aż do Samborowa;

– ul. Kołobrzeską (od skrzyżowania ul. Chłopskiej i al. Rzeczpospolitej) i dalej

kontynuacja w ul. Bażyńskiego;

– ul. Czyżewskiego po pasie drogowym, następnie przy Katedrze

– ul. Cystersów i ul. Kanapariusza do ul. Opata J. Rybińskiego;

– połączenie ul. Wita Stwosza z drogą rowerową w ul. Opata J. Rybińskiego

poprzez Plac Inwalidów,

– połączenie Dworca w Oliwie z parkiem poprzez ul. Ceynowy;

– połączenie drogi rowerowej wzdłu? ul. Opata J. Rybińskiego z ul. Opacką od strony parku wzdłuż linii tramwajowej,

– w ciągu ul. Opackiej;

– droga rowerowa na deptaku na Żabiance;

– ul. Krzywoustego w stronę morza;

– z ul. Czyżewskiego do ul. Rybackiej i dalej do plaży;

– wzdłuż torów kolejowych (od strony morza) pomiędzy Dworcem Oliwa i przystankiem SKM Gdańsk ? Zaspa;

– wzdłuż planowanej linii kolejowej PKM;

 

3. ZGŁOSZONE PRZESZKODY I NIEBEZPIECZENSTWA (UTRUDNIENIA TERENOWE, MIEJSCA WYMAGAJĄCE REMONTU, ZAGROŻENIA DROGOWE,

NIEBEZPIECZNE SKRZYŻOWANIA, ITP.)

– niebezpieczne skrzyżowanie przy kościele Św. Jakuba (ul. Cystersów i Czyżewskiego); 

– najbardziej niebezpieczny punkt wyjazd z Media Markt i Castoramy przy al. Grunwaldzkiej;

– skrzyżowanie ul. Czarny Dwór i al. Hallera ? źle ustawiona sygnalizacja świetlna ? częstość zmiany świateł uniemożliwia przejazd przez skrzyżowanie na jednej zmianie świateł;

– skrzyżowanie przy Żaku (ul. Braci Lewoniewskich i al. Grunwaldzkiej) ? źle ustawiona sygnalizacja świetlna ? częstość zmiany świateł uniemożliwia przejazd przez skrzyżowanie na jednej zmianie świateł;

– tzw. wąskie gardło przy zjeździe z mostu na ul. Kościuszki w kierunku al. Grunwaldzkiej;

– skrzyżowanie ul. Pomorskiej i al. Grunwaldzkiej ? źle ustawiona sygnalizacja świetlna ? częstość zmiany świateł uniemożliwia przejazd przez skrzyżowanie na jednej zmianie świateł;

– umożliwienie dojazdu do przychodni zdrowia przy ul. Gdyńskiej, Gospody i Jagielońskiej; 

– brak przejazdu przez teren Uniwersytetu Gdańskiego;

– tunele w ciągu ulic: Pomorskiej, Piastowskiej i Kołobrzeskiej;

– brukowane ulice w Górnej Oliwie.

 

4. PARKINGI ROWEROWE:

– przy Dworcu w Oliwie (najlepiej po obu stronach dworca)

– przystanek SKM Żabianka;

– przystanek SKM Przymorze – Uniwersytet;

– przy Parku Oliwskim (na Placu Inwalidów);

– przy poczcie;

– sklepy przy rynku;

– przy Katedrze;

– przy kościele Cystersów.

 fot.: BRG

5. WNIOSKI DOTYCZĄCE TRAS ROWEROWYCH POZA DZIELNICĄ GDAŃSK – OLIWA:

– przez poligon na Morenie po dawnej trasie kolejowej, wyjazd pod Obwodnicą;

– wzdłuż kanału Raduni w kierunku Pruszcza Gdańskiego, trasa ta mogłaby być nie tylko rekreacyjna ale również użytkowa pod warunkiem poprawy

nawierzchni;

– dwie możliwe trasy wyjazdowe do Sobieszewa:

a. z Gdańska przez Bramę Nizinną, przez poldery do Przejazdowa i ul.

Benzynową w kierunku Sobieszewa,

b. przez Starówkę, m.in. kontrapasem w ul. Ogarnej, dalej ul. Elbląskąprzez Przejazdowo jak wyżej;

 

6. UWAGI, POMYSŁY, INNE UDOGODNIENIA ROWEROWE ZGŁOSZONE

PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

– część uczestników spotkania była przeciwna budowie trasy rowerowej przez park Oliwski, opowiadali się za utrzymaniem obecnej sytuacji, czyli zakazu jazdy rowerem po parku;

– wypożyczalnie z rowerami składanymi, które są lekkie i po ich złożeniu można by łatwo wsiąść z nimi do komunikacji publicznej

– należy zapewnić dojazd osobom niepełnosprawnym, które korzystają z dróg

rowerowych – bezpieczny dojazd do przychodni.

Aktualnie prowadzone są prace studialne polegające na sprawdzeniu możliwości realizacji wskazanych przez uczestników tras rowerowych oraz innych udogodnień rowerowych (pod względem uwarunkowań technicznych oraz przepisów prawa).

Propozycje możliwe do wykorzystania pod względem technicznym oraz prawnym uwzględnione zostaną w studium urbanistycznym ?System Tras Rowerowych dla Gdańska?. Projekt studium przedstawiony zostanie do publicznej debaty we wrześniu lub październiku. Informacja o możliwościach zapoznania się z projektem studium umieszczona zostanie na stronie internetowej projektu www.gdansk.pl/ster, a także przesłana zostanie drogą mailową do uczestników warsztatów.

Mapy będące wynikiem prac warsztatowych dostępne są ma stronie www.gdansk.pl/ster w zakładce warsztaty.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami warsztatów:

sprawozdanie ( 2.35 MB )

mapa Gdańska grupa 2 ( 392.38 KB )

mapa Oliwy grupa 1 ( 820.06 KB )

mapa Oliwy grupa 2 ( 644.3 KB )

Żródło: Biuro Rozwoju Gdańska – Zespół Programowania Urbanistycznego

18 maja 2011 roku w Gimnazjum nr 23 przy ul. Cystersów 13 w Gdańsku odbyły się szóste z cyklu 19 warsztatów realizowanych w ramach projektu ?STeR?. Prezentujemy sprawozdanie z tego spotkania przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska.

fot.: BRG

Warsztaty odbywały się w godzinach od 17:00 do 19:30. Spotkanie prowadziła pani Barbara Pujdak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska. W spotkaniu uczestniczył pan Remigiusz Kitliński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. komunikacji rowerowej, a także pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, którzy służyli uczestnikom warsztatów swoją wiedzą i pomocą.

Uczestnicy spotkania pracowali w dwóch zespołach warsztatowych. W trakcie swojej pracy przedstawiciele poszczególnych zespołów szukali odpowiedzi na pytania dotyczące swoich doświadczeń i oczekiwań dotyczących rowerowych w Gdańsku:

- Którędy jeździsz rowerem? Czy znasz jakieś skróty lub atrakcyjne trasy rowerowe?

- Którędy chciałabyś / chciałbyś jeździć rowerem?

- Jakie przeszkody i niebezpieczeństwa napotykasz poruszając się rowerem (utrudnienia terenowe, miejsca wymagające remontu, zagrożenia drogowe, niebezpieczne skrzyżowania, itp.)?

- Gdzie powinny powstać parkingi rowerowe?

Poniżej przedstawione zostały wnioski płynące z prac grup warsztatowych.

 

1. TRASY AKTUALNIE UŻYTKOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

1.1. Trasy codzienne (możliwe trasy użytkowe):

- ul. Czyżewskiego - główną jezdnią, ponieważ chodnik uniemożliwia szybki

i płynny przejazd;

- ścieżka rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej;

- ul. Kościerska - po naprawie nawierzchni trasa mo?e biec w pasie drogowym;

- ul. Spacerowa;

- ul. Kościerską i przez Dolinę Ewy i Dolinę Świeżej Wody do Owczarni;

1.2. Skróty rowerowe:

- ze ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spacerowej zjazd na ulicę na Starym Rynku

Oliwskim (jeszcze przed światłami) skręt w ul. Polanki, dojazd do świateł

na wysokości ul. Obrońców Westerplatte, skręt w ul. Żeromskiego, Wita

Stwosza i Derdowskiego, dojazd do ścieżki wzdłuż al. Grunwaldzkiej

 1.3. Trasy atrakcyjne:

- po Dolinie Radości, dojazd od ulic: Kwietnej i Kościerskiej;

- od ul. Spacerowej w kierunku ul. Kwietnej przy Stawie Młyńskim;

 

2. PROPOZYCJE TRAS W OLIWIE:

- ul. Spacerowa - kontynuacja drogi rowerowej;

- ul. Polanki, droga rowerowa powinna mieć przebieg po chodniku od strony lasu (przy szpitalach), ruch łączony pieszo - rowerowy, obecnie problemem są wysokie krawężniki;

- ul. Abrahama na całej długości aż do Samborowa;

- ul. Kołobrzeską (od skrzyżowania ul. Chłopskiej i al. Rzeczpospolitej) i dalej

kontynuacja w ul. Bażyńskiego;

- ul. Czyżewskiego po pasie drogowym, następnie przy Katedrze

- ul. Cystersów i ul. Kanapariusza do ul. Opata J. Rybińskiego;

- połączenie ul. Wita Stwosza z drogą rowerową w ul. Opata J. Rybińskiego

poprzez Plac Inwalidów,

- połączenie Dworca w Oliwie z parkiem poprzez ul. Ceynowy;

- połączenie drogi rowerowej wzdłu? ul. Opata J. Rybińskiego z ul. Opacką od strony parku wzdłuż linii tramwajowej,

- w ciągu ul. Opackiej;

- droga rowerowa na deptaku na Żabiance;

- ul. Krzywoustego w stronę morza;

- z ul. Czyżewskiego do ul. Rybackiej i dalej do plaży;

- wzdłuż torów kolejowych (od strony morza) pomiędzy Dworcem Oliwa i przystankiem SKM Gdańsk ? Zaspa;

- wzdłuż planowanej linii kolejowej PKM;

 

3. ZGŁOSZONE PRZESZKODY I NIEBEZPIECZENSTWA (UTRUDNIENIA TERENOWE, MIEJSCA WYMAGAJĄCE REMONTU, ZAGROŻENIA DROGOWE,

NIEBEZPIECZNE SKRZYŻOWANIA, ITP.)

- niebezpieczne skrzyżowanie przy kościele Św. Jakuba (ul. Cystersów i Czyżewskiego); 

- najbardziej niebezpieczny punkt wyjazd z Media Markt i Castoramy przy al. Grunwaldzkiej;

- skrzyżowanie ul. Czarny Dwór i al. Hallera ? źle ustawiona sygnalizacja świetlna ? częstość zmiany świateł uniemożliwia przejazd przez skrzyżowanie na jednej zmianie świateł;

- skrzyżowanie przy Żaku (ul. Braci Lewoniewskich i al. Grunwaldzkiej) ? źle ustawiona sygnalizacja świetlna ? częstość zmiany świateł uniemożliwia przejazd przez skrzyżowanie na jednej zmianie świateł;

- tzw. wąskie gardło przy zjeździe z mostu na ul. Kościuszki w kierunku al. Grunwaldzkiej;

- skrzyżowanie ul. Pomorskiej i al. Grunwaldzkiej ? źle ustawiona sygnalizacja świetlna ? częstość zmiany świateł uniemożliwia przejazd przez skrzyżowanie na jednej zmianie świateł;

- umożliwienie dojazdu do przychodni zdrowia przy ul. Gdyńskiej, Gospody i Jagielońskiej; 

- brak przejazdu przez teren Uniwersytetu Gdańskiego;

- tunele w ciągu ulic: Pomorskiej, Piastowskiej i Kołobrzeskiej;

- brukowane ulice w Górnej Oliwie.

 

4. PARKINGI ROWEROWE:

- przy Dworcu w Oliwie (najlepiej po obu stronach dworca)

- przystanek SKM Żabianka;

- przystanek SKM Przymorze - Uniwersytet;

- przy Parku Oliwskim (na Placu Inwalidów);

- przy poczcie;

- sklepy przy rynku;

- przy Katedrze;

- przy kościele Cystersów.

 fot.: BRG

5. WNIOSKI DOTYCZĄCE TRAS ROWEROWYCH POZA DZIELNICĄ GDAŃSK - OLIWA:

- przez poligon na Morenie po dawnej trasie kolejowej, wyjazd pod Obwodnicą;

- wzdłuż kanału Raduni w kierunku Pruszcza Gdańskiego, trasa ta mogłaby być nie tylko rekreacyjna ale również użytkowa pod warunkiem poprawy

nawierzchni;

- dwie możliwe trasy wyjazdowe do Sobieszewa:

a. z Gdańska przez Bramę Nizinną, przez poldery do Przejazdowa i ul.

Benzynową w kierunku Sobieszewa,

b. przez Starówkę, m.in. kontrapasem w ul. Ogarnej, dalej ul. Elbląskąprzez Przejazdowo jak wyżej;

 

6. UWAGI, POMYSŁY, INNE UDOGODNIENIA ROWEROWE ZGŁOSZONE

PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

- część uczestników spotkania była przeciwna budowie trasy rowerowej przez park Oliwski, opowiadali się za utrzymaniem obecnej sytuacji, czyli zakazu jazdy rowerem po parku;

- wypożyczalnie z rowerami składanymi, które są lekkie i po ich złożeniu można by łatwo wsiąść z nimi do komunikacji publicznej

- należy zapewnić dojazd osobom niepełnosprawnym, które korzystają z dróg

rowerowych - bezpieczny dojazd do przychodni.

Aktualnie prowadzone są prace studialne polegające na sprawdzeniu możliwości realizacji wskazanych przez uczestników tras rowerowych oraz innych udogodnień rowerowych (pod względem uwarunkowań technicznych oraz przepisów prawa).

Propozycje możliwe do wykorzystania pod względem technicznym oraz prawnym uwzględnione zostaną w studium urbanistycznym ?System Tras Rowerowych dla Gdańska?. Projekt studium przedstawiony zostanie do publicznej debaty we wrześniu lub październiku. Informacja o możliwościach zapoznania się z projektem studium umieszczona zostanie na stronie internetowej projektu www.gdansk.pl/ster, a także przesłana zostanie drogą mailową do uczestników warsztatów.

Mapy będące wynikiem prac warsztatowych dostępne są ma stronie www.gdansk.pl/ster w zakładce warsztaty.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami warsztatów:

sprawozdanie ( 2.35 MB )

mapa Gdańska grupa 2 ( 392.38 KB )

mapa Oliwy grupa 1 ( 820.06 KB )

mapa Oliwy grupa 2 ( 644.3 KB )

Żródło: Biuro Rozwoju Gdańska - Zespół Programowania Urbanistycznego

|

18 maja 2011 roku w Gimnazjum nr 23 przy ul. Cystersów 13 w Gdańsku odbyły się szóste z cyklu 19 warsztatów realizowanych w ramach projektu ?STeR?. Prezentujemy sprawozdanie z tego spotkania przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska.

fot.: BRG

Warsztaty odbywały się w godzinach od 17:00 do 19:30. Spotkanie prowadziła pani Barbara Pujdak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska. W spotkaniu uczestniczył pan Remigiusz Kitliński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. komunikacji rowerowej, a także pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, którzy służyli uczestnikom warsztatów swoją wiedzą i pomocą.

Uczestnicy spotkania pracowali w dwóch zespołach warsztatowych. W trakcie swojej pracy przedstawiciele poszczególnych zespołów szukali odpowiedzi na pytania dotyczące swoich doświadczeń i oczekiwań dotyczących rowerowych w Gdańsku:

- Którędy jeździsz rowerem? Czy znasz jakieś skróty lub atrakcyjne trasy rowerowe?

- Którędy chciałabyś / chciałbyś jeździć rowerem?

- Jakie przeszkody i niebezpieczeństwa napotykasz poruszając się rowerem (utrudnienia terenowe, miejsca wymagające remontu, zagrożenia drogowe, niebezpieczne skrzyżowania, itp.)?

- Gdzie powinny powstać parkingi rowerowe?

Poniżej przedstawione zostały wnioski płynące z prac grup warsztatowych.

 

1. TRASY AKTUALNIE UŻYTKOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

1.1. Trasy codzienne (możliwe trasy użytkowe):

- ul. Czyżewskiego - główną jezdnią, ponieważ chodnik uniemożliwia szybki

i płynny przejazd;

- ścieżka rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej;

- ul. Kościerska - po naprawie nawierzchni trasa mo?e biec w pasie drogowym;

- ul. Spacerowa;

- ul. Kościerską i przez Dolinę Ewy i Dolinę Świeżej Wody do Owczarni;

1.2. Skróty rowerowe:

- ze ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spacerowej zjazd na ulicę na Starym Rynku

Oliwskim (jeszcze przed światłami) skręt w ul. Polanki, dojazd do świateł

na wysokości ul. Obrońców Westerplatte, skręt w ul. Żeromskiego, Wita

Stwosza i Derdowskiego, dojazd do ścieżki wzdłuż al. Grunwaldzkiej

 1.3. Trasy atrakcyjne:

- po Dolinie Radości, dojazd od ulic: Kwietnej i Kościerskiej;

- od ul. Spacerowej w kierunku ul. Kwietnej przy Stawie Młyńskim;

 

2. PROPOZYCJE TRAS W OLIWIE:

- ul. Spacerowa - kontynuacja drogi rowerowej;

- ul. Polanki, droga rowerowa powinna mieć przebieg po chodniku od strony lasu (przy szpitalach), ruch łączony pieszo - rowerowy, obecnie problemem są wysokie krawężniki;

- ul. Abrahama na całej długości aż do Samborowa;

- ul. Kołobrzeską (od skrzyżowania ul. Chłopskiej i al. Rzeczpospolitej) i dalej

kontynuacja w ul. Bażyńskiego;

- ul. Czyżewskiego po pasie drogowym, następnie przy Katedrze

- ul. Cystersów i ul. Kanapariusza do ul. Opata J. Rybińskiego;

- połączenie ul. Wita Stwosza z drogą rowerową w ul. Opata J. Rybińskiego

poprzez Plac Inwalidów,

- połączenie Dworca w Oliwie z parkiem poprzez ul. Ceynowy;

- połączenie drogi rowerowej wzdłu? ul. Opata J. Rybińskiego z ul. Opacką od strony parku wzdłuż linii tramwajowej,

- w ciągu ul. Opackiej;

- droga rowerowa na deptaku na Żabiance;

- ul. Krzywoustego w stronę morza;

- z ul. Czyżewskiego do ul. Rybackiej i dalej do plaży;

- wzdłuż torów kolejowych (od strony morza) pomiędzy Dworcem Oliwa i przystankiem SKM Gdańsk ? Zaspa;

- wzdłuż planowanej linii kolejowej PKM;

 

3. ZGŁOSZONE PRZESZKODY I NIEBEZPIECZENSTWA (UTRUDNIENIA TERENOWE, MIEJSCA WYMAGAJĄCE REMONTU, ZAGROŻENIA DROGOWE,

NIEBEZPIECZNE SKRZYŻOWANIA, ITP.)

- niebezpieczne skrzyżowanie przy kościele Św. Jakuba (ul. Cystersów i Czyżewskiego); 

- najbardziej niebezpieczny punkt wyjazd z Media Markt i Castoramy przy al. Grunwaldzkiej;

- skrzyżowanie ul. Czarny Dwór i al. Hallera ? źle ustawiona sygnalizacja świetlna ? częstość zmiany świateł uniemożliwia przejazd przez skrzyżowanie na jednej zmianie świateł;

- skrzyżowanie przy Żaku (ul. Braci Lewoniewskich i al. Grunwaldzkiej) ? źle ustawiona sygnalizacja świetlna ? częstość zmiany świateł uniemożliwia przejazd przez skrzyżowanie na jednej zmianie świateł;

- tzw. wąskie gardło przy zjeździe z mostu na ul. Kościuszki w kierunku al. Grunwaldzkiej;

- skrzyżowanie ul. Pomorskiej i al. Grunwaldzkiej ? źle ustawiona sygnalizacja świetlna ? częstość zmiany świateł uniemożliwia przejazd przez skrzyżowanie na jednej zmianie świateł;

- umożliwienie dojazdu do przychodni zdrowia przy ul. Gdyńskiej, Gospody i Jagielońskiej; 

- brak przejazdu przez teren Uniwersytetu Gdańskiego;

- tunele w ciągu ulic: Pomorskiej, Piastowskiej i Kołobrzeskiej;

- brukowane ulice w Górnej Oliwie.

 

4. PARKINGI ROWEROWE:

- przy Dworcu w Oliwie (najlepiej po obu stronach dworca)

- przystanek SKM Żabianka;

- przystanek SKM Przymorze - Uniwersytet;

- przy Parku Oliwskim (na Placu Inwalidów);

- przy poczcie;

- sklepy przy rynku;

- przy Katedrze;

- przy kościele Cystersów.

 fot.: BRG

5. WNIOSKI DOTYCZĄCE TRAS ROWEROWYCH POZA DZIELNICĄ GDAŃSK - OLIWA:

- przez poligon na Morenie po dawnej trasie kolejowej, wyjazd pod Obwodnicą;

- wzdłuż kanału Raduni w kierunku Pruszcza Gdańskiego, trasa ta mogłaby być nie tylko rekreacyjna ale również użytkowa pod warunkiem poprawy

nawierzchni;

- dwie możliwe trasy wyjazdowe do Sobieszewa:

a. z Gdańska przez Bramę Nizinną, przez poldery do Przejazdowa i ul.

Benzynową w kierunku Sobieszewa,

b. przez Starówkę, m.in. kontrapasem w ul. Ogarnej, dalej ul. Elbląskąprzez Przejazdowo jak wyżej;

 

6. UWAGI, POMYSŁY, INNE UDOGODNIENIA ROWEROWE ZGŁOSZONE

PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

- część uczestników spotkania była przeciwna budowie trasy rowerowej przez park Oliwski, opowiadali się za utrzymaniem obecnej sytuacji, czyli zakazu jazdy rowerem po parku;

- wypożyczalnie z rowerami składanymi, które są lekkie i po ich złożeniu można by łatwo wsiąść z nimi do komunikacji publicznej

- należy zapewnić dojazd osobom niepełnosprawnym, które korzystają z dróg

rowerowych - bezpieczny dojazd do przychodni.

Aktualnie prowadzone są prace studialne polegające na sprawdzeniu możliwości realizacji wskazanych przez uczestników tras rowerowych oraz innych udogodnień rowerowych (pod względem uwarunkowań technicznych oraz przepisów prawa).

Propozycje możliwe do wykorzystania pod względem technicznym oraz prawnym uwzględnione zostaną w studium urbanistycznym ?System Tras Rowerowych dla Gdańska?. Projekt studium przedstawiony zostanie do publicznej debaty we wrześniu lub październiku. Informacja o możliwościach zapoznania się z projektem studium umieszczona zostanie na stronie internetowej projektu www.gdansk.pl/ster, a także przesłana zostanie drogą mailową do uczestników warsztatów.

Mapy będące wynikiem prac warsztatowych dostępne są ma stronie www.gdansk.pl/ster w zakładce warsztaty.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami warsztatów:

sprawozdanie ( 2.35 MB )

mapa Gdańska grupa 2 ( 392.38 KB )

mapa Oliwy grupa 1 ( 820.06 KB )

mapa Oliwy grupa 2 ( 644.3 KB )

Żródło: Biuro Rozwoju Gdańska - Zespół Programowania Urbanistycznego

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

18 maja 2011 roku w Gimnazjum nr 23 przy ul. Cystersów 13 w Gdańsku odbyły się szóste z cyklu 19 warsztatów realizowanych w ramach projektu ?STeR?. Prezentujemy sprawozdanie z tego spotkania przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska.

fot.: BRG

Warsztaty odbywały się w godzinach od 17:00 do 19:30. Spotkanie prowadziła pani Barbara Pujdak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska. W spotkaniu uczestniczył pan Remigiusz Kitliński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. komunikacji rowerowej, a także pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, którzy służyli uczestnikom warsztatów swoją wiedzą i pomocą.

Uczestnicy spotkania pracowali w dwóch zespołach warsztatowych. W trakcie swojej pracy przedstawiciele poszczególnych zespołów szukali odpowiedzi na pytania dotyczące swoich doświadczeń i oczekiwań dotyczących rowerowych w Gdańsku:

– Którędy jeździsz rowerem? Czy znasz jakieś skróty lub atrakcyjne trasy rowerowe?

– Którędy chciałabyś / chciałbyś jeździć rowerem?

– Jakie przeszkody i niebezpieczeństwa napotykasz poruszając się rowerem (utrudnienia terenowe, miejsca wymagające remontu, zagrożenia drogowe, niebezpieczne skrzyżowania, itp.)?

– Gdzie powinny powstać parkingi rowerowe?

Poniżej przedstawione zostały wnioski płynące z prac grup warsztatowych.

 

1. TRASY AKTUALNIE UŻYTKOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

1.1. Trasy codzienne (możliwe trasy użytkowe):

– ul. Czyżewskiego – główną jezdnią, ponieważ chodnik uniemożliwia szybki

i płynny przejazd;

– ścieżka rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej;

– ul. Kościerska – po naprawie nawierzchni trasa mo?e biec w pasie drogowym;

– ul. Spacerowa;

– ul. Kościerską i przez Dolinę Ewy i Dolinę Świeżej Wody do Owczarni;

1.2. Skróty rowerowe:

– ze ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spacerowej zjazd na ulicę na Starym Rynku

Oliwskim (jeszcze przed światłami) skręt w ul. Polanki, dojazd do świateł

na wysokości ul. Obrońców Westerplatte, skręt w ul. Żeromskiego, Wita

Stwosza i Derdowskiego, dojazd do ścieżki wzdłuż al. Grunwaldzkiej

 1.3. Trasy atrakcyjne:

– po Dolinie Radości, dojazd od ulic: Kwietnej i Kościerskiej;

– od ul. Spacerowej w kierunku ul. Kwietnej przy Stawie Młyńskim;

 

2. PROPOZYCJE TRAS W OLIWIE:

– ul. Spacerowa – kontynuacja drogi rowerowej;

– ul. Polanki, droga rowerowa powinna mieć przebieg po chodniku od strony lasu (przy szpitalach), ruch łączony pieszo – rowerowy, obecnie problemem są wysokie krawężniki;

– ul. Abrahama na całej długości aż do Samborowa;

– ul. Kołobrzeską (od skrzyżowania ul. Chłopskiej i al. Rzeczpospolitej) i dalej

kontynuacja w ul. Bażyńskiego;

– ul. Czyżewskiego po pasie drogowym, następnie przy Katedrze

– ul. Cystersów i ul. Kanapariusza do ul. Opata J. Rybińskiego;

– połączenie ul. Wita Stwosza z drogą rowerową w ul. Opata J. Rybińskiego

poprzez Plac Inwalidów,

– połączenie Dworca w Oliwie z parkiem poprzez ul. Ceynowy;

– połączenie drogi rowerowej wzdłu? ul. Opata J. Rybińskiego z ul. Opacką od strony parku wzdłuż linii tramwajowej,

– w ciągu ul. Opackiej;

– droga rowerowa na deptaku na Żabiance;

– ul. Krzywoustego w stronę morza;

– z ul. Czyżewskiego do ul. Rybackiej i dalej do plaży;

– wzdłuż torów kolejowych (od strony morza) pomiędzy Dworcem Oliwa i przystankiem SKM Gdańsk ? Zaspa;

– wzdłuż planowanej linii kolejowej PKM;

 

3. ZGŁOSZONE PRZESZKODY I NIEBEZPIECZENSTWA (UTRUDNIENIA TERENOWE, MIEJSCA WYMAGAJĄCE REMONTU, ZAGROŻENIA DROGOWE,

NIEBEZPIECZNE SKRZYŻOWANIA, ITP.)

– niebezpieczne skrzyżowanie przy kościele Św. Jakuba (ul. Cystersów i Czyżewskiego); 

– najbardziej niebezpieczny punkt wyjazd z Media Markt i Castoramy przy al. Grunwaldzkiej;

– skrzyżowanie ul. Czarny Dwór i al. Hallera ? źle ustawiona sygnalizacja świetlna ? częstość zmiany świateł uniemożliwia przejazd przez skrzyżowanie na jednej zmianie świateł;

– skrzyżowanie przy Żaku (ul. Braci Lewoniewskich i al. Grunwaldzkiej) ? źle ustawiona sygnalizacja świetlna ? częstość zmiany świateł uniemożliwia przejazd przez skrzyżowanie na jednej zmianie świateł;

– tzw. wąskie gardło przy zjeździe z mostu na ul. Kościuszki w kierunku al. Grunwaldzkiej;

– skrzyżowanie ul. Pomorskiej i al. Grunwaldzkiej ? źle ustawiona sygnalizacja świetlna ? częstość zmiany świateł uniemożliwia przejazd przez skrzyżowanie na jednej zmianie świateł;

– umożliwienie dojazdu do przychodni zdrowia przy ul. Gdyńskiej, Gospody i Jagielońskiej; 

– brak przejazdu przez teren Uniwersytetu Gdańskiego;

– tunele w ciągu ulic: Pomorskiej, Piastowskiej i Kołobrzeskiej;

– brukowane ulice w Górnej Oliwie.

 

4. PARKINGI ROWEROWE:

– przy Dworcu w Oliwie (najlepiej po obu stronach dworca)

– przystanek SKM Żabianka;

– przystanek SKM Przymorze – Uniwersytet;

– przy Parku Oliwskim (na Placu Inwalidów);

– przy poczcie;

– sklepy przy rynku;

– przy Katedrze;

– przy kościele Cystersów.

 fot.: BRG

5. WNIOSKI DOTYCZĄCE TRAS ROWEROWYCH POZA DZIELNICĄ GDAŃSK – OLIWA:

– przez poligon na Morenie po dawnej trasie kolejowej, wyjazd pod Obwodnicą;

– wzdłuż kanału Raduni w kierunku Pruszcza Gdańskiego, trasa ta mogłaby być nie tylko rekreacyjna ale również użytkowa pod warunkiem poprawy

nawierzchni;

– dwie możliwe trasy wyjazdowe do Sobieszewa:

a. z Gdańska przez Bramę Nizinną, przez poldery do Przejazdowa i ul.

Benzynową w kierunku Sobieszewa,

b. przez Starówkę, m.in. kontrapasem w ul. Ogarnej, dalej ul. Elbląskąprzez Przejazdowo jak wyżej;

 

6. UWAGI, POMYSŁY, INNE UDOGODNIENIA ROWEROWE ZGŁOSZONE

PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

– część uczestników spotkania była przeciwna budowie trasy rowerowej przez park Oliwski, opowiadali się za utrzymaniem obecnej sytuacji, czyli zakazu jazdy rowerem po parku;

– wypożyczalnie z rowerami składanymi, które są lekkie i po ich złożeniu można by łatwo wsiąść z nimi do komunikacji publicznej

– należy zapewnić dojazd osobom niepełnosprawnym, które korzystają z dróg

rowerowych – bezpieczny dojazd do przychodni.

Aktualnie prowadzone są prace studialne polegające na sprawdzeniu możliwości realizacji wskazanych przez uczestników tras rowerowych oraz innych udogodnień rowerowych (pod względem uwarunkowań technicznych oraz przepisów prawa).

Propozycje możliwe do wykorzystania pod względem technicznym oraz prawnym uwzględnione zostaną w studium urbanistycznym ?System Tras Rowerowych dla Gdańska?. Projekt studium przedstawiony zostanie do publicznej debaty we wrześniu lub październiku. Informacja o możliwościach zapoznania się z projektem studium umieszczona zostanie na stronie internetowej projektu www.gdansk.pl/ster, a także przesłana zostanie drogą mailową do uczestników warsztatów.

Mapy będące wynikiem prac warsztatowych dostępne są ma stronie www.gdansk.pl/ster w zakładce warsztaty.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami warsztatów:

sprawozdanie ( 2.35 MB )

mapa Gdańska grupa 2 ( 392.38 KB )

mapa Oliwy grupa 1 ( 820.06 KB )

mapa Oliwy grupa 2 ( 644.3 KB )

Żródło: Biuro Rozwoju Gdańska – Zespół Programowania Urbanistycznego

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25