Reklama

Kłótnia w Oliwie – stowarzyszenie kontra fundacja

Kto jest prawdziwym organizatorem „Bazaru Natura” w Hali Olivia? O to wywiązała się sprzeczka pomiędzy Stowarzyszeniem ?Stara Oliwa? a Fundacją ?Wspólnota Gdańska?.

Bazaz_Natury_Hala_Olivia20140508_02

Bazar Natura w Hali Olivia

Poniżej prezentujemy przesłane nam oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia ?Stara Oliwa?? oraz odpowiedź Fundacji Wspólnota Gdańska.

 

Gdańsk, dnia 05.08.2014 roku

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z opublikowanym w dniu 29 lipca 2014 roku w internecie na stronie VIVA OLIVA zawiadomienia o organizacji BAZARU NATURY w Hali OLIVIA przez Stowarzyszenie Stara Oliwa, niniejszym w imieniu zarządu stowarzyszenia dementuję, jakoby stowarzyszenie było organizatorem i realizatorem tego przedsięwzięcia. Powyższa enuncjacja jest wyłączną inicjatywą Fundacji Wspólnota Gdańska z siedzibą przy ul. Op. Jacka Rybińskiego 25 i wszelka odpowiedzialność prawna z tego tytułu spoczywa na ww. podmiocie. Stowarzyszenie Stara Oliwa zostało wykorzystane jako gwarant powodzenia imprezy z racji wieloletnich naszych doświadczeń wynikających z organizacji podobnych imprez a mianowicie:

  1. Bazaru Bo Ze Wsi współorganizowanego od trzech lat przez stowarzyszenie wraz z KN STRATEG z Uniwersytetu Gdańskiego,
  2. Jarmarków Oliwskich. Pierwszy jarmark stowarzyszenie zorganizowało 10 lat temu w ramach cyklu imprez akcesyjnych EuroOliviada 2004.

W tym stanie rzeczy podpisywanie nas pod Bazarem Natury jest nadużyciem i naruszeniem dóbr osobistych naszych członków. Niniejszym oświadczeniem odcinamy się od opisanych poczynań Fundacji Wspólnota Gdańska i wyrażamy nadzieję, że powyższe jest niezamierzonym ?wypadkiem przy pracy? na starcie działalności tego podmiotu, raczkującego na mapie kulturalno-społecznej dzielnicy.

za Zarząd Stowarzyszenia

arch. Danuta Rolke-Poczman

Prezes Zarządu

 

 

Dzisiejsza odpowiedź Fundacji Wspólnota Gdańska:


Drodzy Państwo,

Spieszymy ze sprostowaniem, bardzo przepraszamy za tę pomyłkę, logo Stowarzyszenia Stara Oliwa zostało mylnie podczepione pod wydarzenie na stronie www.vivaoliva.pl.Działanie to nie było zamierzone. Dziękujemy za zwrócenie uwagi, wszystko zostało już poprawione.

Dom Zarazy jest bardzo ważną instytucją na mapie kulturalnej Oliwy, całkowicie popieramy działania Pani Danuty Rolke-Poczman i jej Stowarzyszenia i jesteśmy otwarci na współpracę. Mamy zaledwie 7. letnie doświadczenie, dlatego też zapraszamy Stowarzyszenie do współpracy, jako organizację prężnie działającą w Oliwie od wielu lat.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Fundacji Wspólnota Gdańska


W przyrodzie konkurencja to proces niekorzystnego współzawodnictwa między osobnikami tego samego gatunku lub różnych gatunków w walce o podobne zasoby pokarmowe środowiska (przestrzeń, światło), których ograniczona ilość nie zaspokaja potrzeb wszystkich organizmów. Co jest pokarmem działających w Oliwie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych?

Pw

Bazar Natury w Hali Olivia

Kto jest prawdziwym organizatorem "Bazaru Natura" w Hali Olivia? O to wywiązała się sprzeczka pomiędzy Stowarzyszeniem ?Stara Oliwa? a Fundacją ?Wspólnota Gdańska?.

Bazaz_Natury_Hala_Olivia20140508_02

Bazar Natura w Hali Olivia

Poniżej prezentujemy przesłane nam oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia ?Stara Oliwa?? oraz odpowiedź Fundacji Wspólnota Gdańska.

 

Gdańsk, dnia 05.08.2014 roku

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z opublikowanym w dniu 29 lipca 2014 roku w internecie na stronie VIVA OLIVA zawiadomienia o organizacji BAZARU NATURY w Hali OLIVIA przez Stowarzyszenie Stara Oliwa, niniejszym w imieniu zarządu stowarzyszenia dementuję, jakoby stowarzyszenie było organizatorem i realizatorem tego przedsięwzięcia. Powyższa enuncjacja jest wyłączną inicjatywą Fundacji Wspólnota Gdańska z siedzibą przy ul. Op. Jacka Rybińskiego 25 i wszelka odpowiedzialność prawna z tego tytułu spoczywa na ww. podmiocie. Stowarzyszenie Stara Oliwa zostało wykorzystane jako gwarant powodzenia imprezy z racji wieloletnich naszych doświadczeń wynikających z organizacji podobnych imprez a mianowicie:

  1. Bazaru Bo Ze Wsi współorganizowanego od trzech lat przez stowarzyszenie wraz z KN STRATEG z Uniwersytetu Gdańskiego,
  2. Jarmarków Oliwskich. Pierwszy jarmark stowarzyszenie zorganizowało 10 lat temu w ramach cyklu imprez akcesyjnych EuroOliviada 2004.

W tym stanie rzeczy podpisywanie nas pod Bazarem Natury jest nadużyciem i naruszeniem dóbr osobistych naszych członków. Niniejszym oświadczeniem odcinamy się od opisanych poczynań Fundacji Wspólnota Gdańska i wyrażamy nadzieję, że powyższe jest niezamierzonym ?wypadkiem przy pracy? na starcie działalności tego podmiotu, raczkującego na mapie kulturalno-społecznej dzielnicy.

za Zarząd Stowarzyszenia

arch. Danuta Rolke-Poczman

Prezes Zarządu

 

 

Dzisiejsza odpowiedź Fundacji Wspólnota Gdańska:


Drodzy Państwo,

Spieszymy ze sprostowaniem, bardzo przepraszamy za tę pomyłkę, logo Stowarzyszenia Stara Oliwa zostało mylnie podczepione pod wydarzenie na stronie www.vivaoliva.pl.Działanie to nie było zamierzone. Dziękujemy za zwrócenie uwagi, wszystko zostało już poprawione.

Dom Zarazy jest bardzo ważną instytucją na mapie kulturalnej Oliwy, całkowicie popieramy działania Pani Danuty Rolke-Poczman i jej Stowarzyszenia i jesteśmy otwarci na współpracę. Mamy zaledwie 7. letnie doświadczenie, dlatego też zapraszamy Stowarzyszenie do współpracy, jako organizację prężnie działającą w Oliwie od wielu lat.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Fundacji Wspólnota Gdańska


W przyrodzie konkurencja to proces niekorzystnego współzawodnictwa między osobnikami tego samego gatunku lub różnych gatunków w walce o podobne zasoby pokarmowe środowiska (przestrzeń, światło), których ograniczona ilość nie zaspokaja potrzeb wszystkich organizmów. Co jest pokarmem działających w Oliwie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych?

Pw

Bazar Natury w Hali Olivia

|

Kto jest prawdziwym organizatorem "Bazaru Natura" w Hali Olivia? O to wywiązała się sprzeczka pomiędzy Stowarzyszeniem ?Stara Oliwa? a Fundacją ?Wspólnota Gdańska?.

Bazaz_Natury_Hala_Olivia20140508_02

Bazar Natura w Hali Olivia

Poniżej prezentujemy przesłane nam oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia ?Stara Oliwa?? oraz odpowiedź Fundacji Wspólnota Gdańska.

 

Gdańsk, dnia 05.08.2014 roku

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z opublikowanym w dniu 29 lipca 2014 roku w internecie na stronie VIVA OLIVA zawiadomienia o organizacji BAZARU NATURY w Hali OLIVIA przez Stowarzyszenie Stara Oliwa, niniejszym w imieniu zarządu stowarzyszenia dementuję, jakoby stowarzyszenie było organizatorem i realizatorem tego przedsięwzięcia. Powyższa enuncjacja jest wyłączną inicjatywą Fundacji Wspólnota Gdańska z siedzibą przy ul. Op. Jacka Rybińskiego 25 i wszelka odpowiedzialność prawna z tego tytułu spoczywa na ww. podmiocie. Stowarzyszenie Stara Oliwa zostało wykorzystane jako gwarant powodzenia imprezy z racji wieloletnich naszych doświadczeń wynikających z organizacji podobnych imprez a mianowicie:

  1. Bazaru Bo Ze Wsi współorganizowanego od trzech lat przez stowarzyszenie wraz z KN STRATEG z Uniwersytetu Gdańskiego,
  2. Jarmarków Oliwskich. Pierwszy jarmark stowarzyszenie zorganizowało 10 lat temu w ramach cyklu imprez akcesyjnych EuroOliviada 2004.

W tym stanie rzeczy podpisywanie nas pod Bazarem Natury jest nadużyciem i naruszeniem dóbr osobistych naszych członków. Niniejszym oświadczeniem odcinamy się od opisanych poczynań Fundacji Wspólnota Gdańska i wyrażamy nadzieję, że powyższe jest niezamierzonym ?wypadkiem przy pracy? na starcie działalności tego podmiotu, raczkującego na mapie kulturalno-społecznej dzielnicy.

za Zarząd Stowarzyszenia

arch. Danuta Rolke-Poczman

Prezes Zarządu

 

 

Dzisiejsza odpowiedź Fundacji Wspólnota Gdańska:


Drodzy Państwo,

Spieszymy ze sprostowaniem, bardzo przepraszamy za tę pomyłkę, logo Stowarzyszenia Stara Oliwa zostało mylnie podczepione pod wydarzenie na stronie www.vivaoliva.pl.Działanie to nie było zamierzone. Dziękujemy za zwrócenie uwagi, wszystko zostało już poprawione.

Dom Zarazy jest bardzo ważną instytucją na mapie kulturalnej Oliwy, całkowicie popieramy działania Pani Danuty Rolke-Poczman i jej Stowarzyszenia i jesteśmy otwarci na współpracę. Mamy zaledwie 7. letnie doświadczenie, dlatego też zapraszamy Stowarzyszenie do współpracy, jako organizację prężnie działającą w Oliwie od wielu lat.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Fundacji Wspólnota Gdańska


W przyrodzie konkurencja to proces niekorzystnego współzawodnictwa między osobnikami tego samego gatunku lub różnych gatunków w walce o podobne zasoby pokarmowe środowiska (przestrzeń, światło), których ograniczona ilość nie zaspokaja potrzeb wszystkich organizmów. Co jest pokarmem działających w Oliwie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych?

Pw

Bazar Natury w Hali Olivia

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Kto jest prawdziwym organizatorem „Bazaru Natura” w Hali Olivia? O to wywiązała się sprzeczka pomiędzy Stowarzyszeniem ?Stara Oliwa? a Fundacją ?Wspólnota Gdańska?.

Bazaz_Natury_Hala_Olivia20140508_02

Bazar Natura w Hali Olivia

Poniżej prezentujemy przesłane nam oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia ?Stara Oliwa?? oraz odpowiedź Fundacji Wspólnota Gdańska.

 

Gdańsk, dnia 05.08.2014 roku

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z opublikowanym w dniu 29 lipca 2014 roku w internecie na stronie VIVA OLIVA zawiadomienia o organizacji BAZARU NATURY w Hali OLIVIA przez Stowarzyszenie Stara Oliwa, niniejszym w imieniu zarządu stowarzyszenia dementuję, jakoby stowarzyszenie było organizatorem i realizatorem tego przedsięwzięcia. Powyższa enuncjacja jest wyłączną inicjatywą Fundacji Wspólnota Gdańska z siedzibą przy ul. Op. Jacka Rybińskiego 25 i wszelka odpowiedzialność prawna z tego tytułu spoczywa na ww. podmiocie. Stowarzyszenie Stara Oliwa zostało wykorzystane jako gwarant powodzenia imprezy z racji wieloletnich naszych doświadczeń wynikających z organizacji podobnych imprez a mianowicie:

  1. Bazaru Bo Ze Wsi współorganizowanego od trzech lat przez stowarzyszenie wraz z KN STRATEG z Uniwersytetu Gdańskiego,
  2. Jarmarków Oliwskich. Pierwszy jarmark stowarzyszenie zorganizowało 10 lat temu w ramach cyklu imprez akcesyjnych EuroOliviada 2004.

W tym stanie rzeczy podpisywanie nas pod Bazarem Natury jest nadużyciem i naruszeniem dóbr osobistych naszych członków. Niniejszym oświadczeniem odcinamy się od opisanych poczynań Fundacji Wspólnota Gdańska i wyrażamy nadzieję, że powyższe jest niezamierzonym ?wypadkiem przy pracy? na starcie działalności tego podmiotu, raczkującego na mapie kulturalno-społecznej dzielnicy.

za Zarząd Stowarzyszenia

arch. Danuta Rolke-Poczman

Prezes Zarządu

 

 

Dzisiejsza odpowiedź Fundacji Wspólnota Gdańska:


Drodzy Państwo,

Spieszymy ze sprostowaniem, bardzo przepraszamy za tę pomyłkę, logo Stowarzyszenia Stara Oliwa zostało mylnie podczepione pod wydarzenie na stronie www.vivaoliva.pl.Działanie to nie było zamierzone. Dziękujemy za zwrócenie uwagi, wszystko zostało już poprawione.

Dom Zarazy jest bardzo ważną instytucją na mapie kulturalnej Oliwy, całkowicie popieramy działania Pani Danuty Rolke-Poczman i jej Stowarzyszenia i jesteśmy otwarci na współpracę. Mamy zaledwie 7. letnie doświadczenie, dlatego też zapraszamy Stowarzyszenie do współpracy, jako organizację prężnie działającą w Oliwie od wielu lat.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Fundacji Wspólnota Gdańska


W przyrodzie konkurencja to proces niekorzystnego współzawodnictwa między osobnikami tego samego gatunku lub różnych gatunków w walce o podobne zasoby pokarmowe środowiska (przestrzeń, światło), których ograniczona ilość nie zaspokaja potrzeb wszystkich organizmów. Co jest pokarmem działających w Oliwie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych?

Pw

Bazar Natury w Hali Olivia