Reklama

Strajk szkolny – co robić z dziećmi w tym czasie?

W poniedziałek, 8 kwietnia ma się rozpocząć ogólnopolski strajk środowisk oświatowych. Protest obejmie m.in. oliwskie podstawówki. Co maja zrobić rodzicie z dziećmi w czasie strajku? Przedstawiamy rozwiązania i propozycje.

Plakat Związku Nauczycielstwa Polskiego
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W poniedziałek, 8 kwietnia ma się rozpocząć ogólnopolski strajk środowisk oświatowych. Protest obejmie m.in. oliwskie podstawówki. Co maja zrobić rodzicie z dziećmi w czasie strajku? Przedstawiamy rozwiązania i propozycje.

W Warszawie o 19 rozpoczynają się rozmowy ostatniej szansy oświatowych związków zawodowych ze stroną rządową. Wszystko jednak wskazuje, że strajk nauczycieli i środowisk oświatowych rozpocznie się 8 kwietnia w całym kraju i obejmie nawet 80 % placówek edukacyjnych.

Gdzie szukać informacji?

Ważny w tym trudnym momencie jest dostęp do aktualnych informacji o sytuacji w placówkach oświatowych. Znajdować się będą one na specjalnie stworzonej przez gdański magistrat stronie internetowej www.gdansk.pl/strajkoswiaty, gdzie na bieżąco będą umieszczane raporty z sytuacji w gdańskiej oświacie.

Do dyspozycji gdańszczan przez całą dobę jest Gdańskie Centrum Kontaktu, którego pracownicy udzielą niezbędnej pomocy: nr tel. 58 52 44 500.

Dodatkowe możliwości kontaktu to adres mailowy w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku: strajkoswiaty@gdansk.gda.pl oraz profil FB/DlaGdanszczan.

Strajk, a zasiłek opiekuńczy

W przypadku, gdy rodzic będzie chciał ubiegać się o zasiłek opiekuńczy w związku ze strajkiem w szkole/przedszkolu, to zgodnie z art. 32 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, taki zasiłek przysługuje do sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenie 8 lat m.in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły/przedszkola/żłobka. Dyrektor szkoły w czasie strajku nie zamyka szkoły tylko zapewnia opiekę dla uczniów tej szkoły/przedszkola na czas strajku.

List Prezydent Miasta Gdańska do rodziców:

Drodzy Rodzice i Opiekunowie dzieci

uczęszczających do gdańskich szkół i placówek oświatowych!

Wszystko wskazuje na to, że 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się strajk w oświacie. Sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Przed nami bardzo trudny czas. Rozumiem postulaty środowiska oświatowego, najwyższym dobrem jest jednak dla nas wszystkich bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Jaka jest skala protestu?

Wciąż trudno oszacować skalę protestu. Najgorszy scenariusz to zawieszenie zajęć zarówno dydaktycznych, jak i opiekuńczo-wychowawczych we wszystkich placówkach objętych protestem. Tymczasem publikujemy listę placówek, które nie przyłączą się do strajku: https://www.gdansk.pl/straikoswiaty/wykaz-qdanskich- placowek-edukacyjnych-w-ktorych-straiku-nie-bedzie.a, 142697.

Co zrobić 8 kwietnia i w kolejne dni strajku?

Przygotujcie się Państwo na to, że w poniedziałek dziecko będzie musiało spędzić czas poza szkołą lub przedszkolem. Upewnijcie się, czy pracownicy placówki przystąpili do strajku, czy nie.

Wariantów rozwoju sytuacji jest wiele. Wszystko zależy od tego, jak wiele placówek ostatecznie przystąpi do strajku. Niektórzy dyrektorzy będą mogli zapewnić dzieciom opiekę na czas strajku na terenie placówki, korzystając np. ze wsparcia pracowników miejskich jednostek kultury i sportu, czy organizując zajęcia z zakresu bezpieczeństwa, prowadzone przez policję i straż miejską. Inni dyrektorzy zorganizują grupowe wyjścia do miejskich placówek kulturalnych. Jak wiele dzieci i młodzieży będzie można objąć taką opieką na czas strajku, okaże się po 8 kwietnia. Proszę pamiętać, że do akcji strajkowej mogą dołączyć także pracownicy administracji i obsługi. Oznacza to, że podczas akcji strajkowej dzieci nie otrzymają posiłków. Ważne jest, aby zaopatrzyć je w suchy prowiant.

Dyrektorzy placówek, gdy zajdzie taka potrzeba, potwierdzą Państwu fakt protestu na specjalnym druku, który będzie pomocny w miejscu pracy, gdy będziecie chcieli skorzystać z uprawnień opiekuńczych przysługujących rodzicom dzieci do lat 8. Proszę pozostawać w stałej relacji ze szkołą.

Gdzie szukać informacji i wsparcia?

  1. Uruchomiliśmy stronę internetową, na której można znaleźć najświeższe informacje o sytuacji w gdańskich placówkach oświatowych

www.qdansk.pl/straikoswiaty.

  1. Informacji można szukać również online / e-mail: straikoswiatv@qdansk.qda.pl oraz profil FB/DlaGdanszczan.
  2. Całą dobę czynne jest Gdańskie Centrum Kontaktu, którego pracownicy są gotowi udzielić Państwu niezbędnej pomocy / tel. 58 524 45 00.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, zapewniam Was, że dokładamy wszelkich starań, aby zwłaszcza teraz, w tej wymagającej sytuacji, zapewnić wszystkim dzieciom maksimum bezpieczeństwa i opieki.

Wierzę, że zgodnie z budowaną w Gdańsku ideą SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WSPÓŁPRACY, dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, pedagogów i rodziców razem poradzimy sobie w tym trudnym czasie.

 

Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Miasta Gdańska

 Opacka Szkola czerwona20180206 072744

Szanowni Państwo – Rodzice i Opiekunowie Uczniów SP23 w Gdańsku!

W poniedziałek może rozpocząć się strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w SP23. 
W związku z tym, że w referendum większość pracowników opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej informuję, że w takiej sytuacji nie będzie możliwości przeprowadzania zajęć lekcyjnych. Zajęcia opiekuńcze pełnić będą: dyrektor Małgorzata Filipowicz i wicedyrektor Jolanta Wójcik oraz nauczyciele, którzy do strajku nie przystąpią.

Decyzję o przystąpieniu do strajku pracownicy będą podejmowali indywidualnie od dnia 08.04.2019r.

Bieżące informacje będą przekazywane przez e-dziennik i stronę szkoły.


Z wyrazami szacunku

Małgorzata Filipowicz
Dyrektor SP23 w Gdańsku

Wasowicza szkola35

Gdańsk, 05.04.2019r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów

Jeżeli 8 kwietnia rozpocznie się strajk, to z zebranych danych wynika, że w naszej szkole nie będzie zajęć dydaktycznych. Nie wiem, czy ud3 mi się zapewnić opiekę dzieciom.

W związku z tyrn przekazuję Państwu następujące informacje:

– świetlica będzie otwarta od 08:00, ale nie umiem określić, ile dzieci będę mogła przyjąć, na 25 dzieci przypada jeden opiekun, a nie wiem, jaką liczbą opiekunów będę dysponowała,

– stołówka będzie zamknięta, proszę zapewnić dzieciom pozostawionym w szkole suchy prowiant.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o zorganizowanie opieki dla swoich dzieci we własnym zakresie.

Zapewniam Państwa, że będziemy wystawiać zaświadczenia Rodzicom, którzy będą starać się o zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem – wg art.32 ustawy o świadczeniach przysługuje on na dzieci, które nie ukończyły 8 lat.

Proszę o wyrozumiałość – jest to wyjątkowa sytuacja kryzysowa.

Z wyrazami szacunku, Małgorzata Skwira Dyrektor SP 35

ZSS2m150

Drodzy Rodzice i Opiekunowie
Uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku,

w wyniku braku porozumienia centrali związkowych ze stroną rządową informuję, że ZSS nr 2 w Gdańsku przystępuje do strajku szkolnego, który się rozpocznie 8 kwietnia 2019 roku. Jeżeli do niedzieli nie dojdzie do podpisania porozumienia zostaną zawieszone zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. 
Bardzo proszę Państwa o zorganizowanie na ten czas opieki dla swoich dzieci.

Wszelkie informacje będę Państwu przekazywał na bieżąco za pośrednictwem Facebooka, strony internetowej szkoły lub telefonicznie. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań jestem do Państwa dyspozycji pod nr telefonu 605537674 lub adresem e-mail: sekretariatZSS2@edu.gdansk.pl

Z poważaniem 
Paweł Drobnik dyrektor ZSS nr 2 w Gdańsku

Oferta marszałka województwa pomorskiego

Z inicjatywy marszałka województwa pomorskiego,  na czas planowanego przez nauczycieli strajku samorządowe instytucje kultury – teatry, muzea i biblioteki – otworzą swoje podwoje dla uczniów. Darmowe zajęcia przygotowano dzieci i młodzieży w różnym wieku (grupy zorganizowane). 

Mieczysław Struk zaproponował również pomoc pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, którzy w czasie strajku nauczycieli nie będą mogli zapewnić opieki swoim pociechom. Pracownicy urzędu mogą zabrać dzieci ze sobą do pracy, gdzie zapewniona zostanie im opieka i wiele atrakcji, takich jak czytanie bajek, gry edukacyjne, układanie puzzli w sali „Niebo polskie” oraz zwiedzanie np.  Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Muzeum może zorganizować zajęcia dla dzieci:

8 -12 kwietnia br. na grodzisku w Sopocie (mogą to być lekcje bądź jakieś formy gier i zabaw albo ognisko i pieczenie kiełbasek) – kontakt Karolina Czonstke – tel. 58 340 66 00

9 -12 kwietnia br. w Domy Przyrodników przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku (lekcje-warsztaty muzealne) – kontakt Jacek Freza tel. 58 322 21 54

10-11 kwietnia na zamku w Gniewie (lekcje – warsztaty muzealne) –

kontakt: Alicja Grochocka tel. 58 535 35 29

Grupy muszą być pod opieką osób, które mają uprawnienia pedagogiczne.

Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny  im. Teodory i Izydora Gulgowskich
we Wdzydzach Kiszewskich 

Muzeum deklaruje możliwość bezpłatnego oprowadzenia dzieci i młodzieży w dniach od 8 do 19 kwietnia br. w godzinach 9:00 – 16:00. Grupy muszą być pod opieką osób, które mają uprawnienia pedagogiczne, a ich przybycie powinno być zgłaszane z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

kontakt: Bartosz Stachowiak
tel. 58 686 12 88, 502 321 125 , e-mail: promocja@muzeum-wdzydze.gda.pl

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum przygotowało 15 darmowych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej w dniu
8 kwietnia 2019 roku. Oferta dotyczy wyłącznie grup zorganizowanych do 30 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Lekcje muzealne:

 

Dzieje średniowiecznego Pomorza

Lekcja muzealna przeznaczona dla dzieci od 7 lat do młodzieży licealnej (sposób prowadzenia lekcji jest dostosowany do wieku odbiorcy).

Czas trwania: 45 min.

Godziny zajęć do wyboru: 9.00, 11.00 lub 13.00

Witkacy – życie i twórczość

Lekcja muzealna dla młodzieży od 12 lat. Ze względu na prace konserwatorskie związane z przygotowaniem kolekcji Witkacego do eksponowania w Białym Spichlerzu zajęcia mają formę wykładu.

Czas trwania: 45 min.

Godziny zajęć do wyboru: 8.00, 10.00 lub 12.00

Warsztaty muzealne do wystawy czasowej  „XVII konkurs sztuki i rękodzieła Słupsk 2018”:

 

Zajęcia w ramach…

Warsztaty muzealne dla młodzieży i dzieci od 10 lat. Tworzenie chodniczków na ramkach tkackich.

Czas trwania: do 2 godzin.

Godziny zajęć do wyboru: 8.00, 10.30 lub 13.00

Kumihimo – japońska sztuka wyplatania sznurków

Warsztaty muzealne dla młodzieży i dzieci od 7 lat. Tworzenie ozdób metodą kumihimo.

Czas trwania: 1,5 godziny.

Godziny zajęć do wyboru: 8.30, 10.30 lub 12.30

 

Plecenie węży

Warsztaty muzealne dla młodzieży i dzieci od 7 lat. Tworzenie ozdób zastosowaniem nietypowych technik tkackich.

Czas trwania: 1,5 godziny.

Godziny zajęć do wyboru: 9.00, 11.00 lub 13.00

Aby wziąć udział w zajęciach należy przesłać maila na adres m.switaj@muzeum.slupsk.pl podając tytuł zajęć i godzinę wybraną spośród podanych poniżej. W jednym mailu prosimy zgłaszać tylko jedną grupę. Decyduje kolejność zgłoszeń. Honorowane będą wyłącznie zgłoszenia dokonane tą drogą.

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

Muzeum deklaruje możliwość bezpłatnego przyjęcia dzieci i młodzieży w dniach
8-12 kwietnia br. w godzinach urzędowania instytucji (1000-1600). Jednak grupy takie musiałyby być pod opieką osób, które mają uprawnienia pedagogiczne.

kontakt: Tomasz Siemiński – dyrektor

tel. 59 822 86 18, e-mail: etno@muzeumbytow.pl

 

INSTYTUCJE ARTYSTYCZNE

Opera Bałtycka w Gdańsku

Opera deklaruje możliwość bezpłatnego przyjęcia dzieci i młodzieży zarówno dla swoich pracowników, jak i osób spoza teatru.

W ramach czasu zorganizowanego w dniach 8-12 kwietnia w godzinach 9.30-14.00 proponowane są: oprowadzanie po Operze, warsztaty tematyczne oraz zabawy na foyer.

Opera gwarantuje prowadzenie zajęć, jednak niezbędna jest opieka osób posiadających uprawnienia pedagogiczne, np. na zasadzie wolontariatu, lub opieka ze strony wybranych rodziców pod warunkiem, że uzyskają w tym celu zgody pozostałych rodziców/opiekunów dzieci.

Obowiązują zapisy z wyprzedzeniem drogą mailową i telefoniczną.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w dziale edukacji Opery.

kontakt:

Aleksandra Filipek

tel. 508 097 615, alekandra.filipek@operabaltycka.pl

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Filharmonia Bałtycka jest gotowa ugościć młodzież licealną  na tzw. próbach otwartych realizowanych w terminie 8 -10 kwietnia br. w godz. 900-1300.

Ze względów organizacyjnych, zachowania porządku na próbie, proponujemy,
aby liczba osób na każdej próbie nie przekroczyła 150 osób. Jednak grupy takie musiałyby być pod opieką osób, które mają uprawnienia pedagogiczne.

kontakt:

Kazimierz Perucki

Kierownik ds. sprzedaży imprez

(58) 320-62-52

KASA BILETOWA

(58) 320-62-62  lub  (58) 323-83-62

 

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Teatr Muzyczny dysponuje następującymi wolnymi terminami 9.04, 10.04, 11.04 – godziny do ustalenia. Grupy za względu na przepisy BHP, nie mogą być większe niż 20 osób. Grupy takie musiałyby być pod opieką osób, które mają uprawnienia pedagogiczne.  

kontakt:

Agnieszka Kaczor

+48/502292847, a.kaczor@muzyczny.org

 

Teatr Wybrzeże w Gdańsku

W związki ze strajkiem nauczycieli Teatr Wybrzeże zaprasza dzieci i ich opiekunów do darmowego uczestnictwa  w zwiedzaniu teatru od kulis w Gdańsku. Terminy:

08.04 godz. 12.00

09.04 godz. 12:00

10.04 godz. 10:00

Ilość miejsc ograniczona. Każda grupa może liczyć maksymalnie 30 osób. Z dziećmi powinien być obecny opiekun.

 

O ZWIEDZANIU TEATRU

Jakie miejsce w teatrze jest najważniejsze? Kim jest inspicjent? Co skrywa teatralna piwnica? Zapraszamy grupy zorganizowane do obejrzenia kulis Teatru Wybrzeże. Trasa zwiedzania uwzględnia m.in. widownię, scenę oraz pracownie teatralne w Gdańsku lub na Scenie Kameralnej w Sopocie. Czas trwania wycieczki wynosi ok. 75 minut. Grupa zwiedzających może liczyć maksymalnie 30 osób. Konieczne są wcześniejsze zapisy. Zwiedzanie teatru odbywa się w wybrane dni tygodnia między 09.00 a 14.00, ale istnieje możliwość indywidualnego doboru terminu poza proponowanymi godzinami. Przewodnikiem po teatralnych zakamarkach jest akustyk Piotr Piniecki lub Weronika Łucyk, pedagog teatru.

Kontakt: Weronika Łucyk – specjalistka ds. edukacji
tel. 58 301 70 27, kom. 519 155 950, e-mail: weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl

 

INNE INSTYTUCJE

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

Galeria deklaruje możliwość bezpłatnego przyjęcia dzieci i młodzieży w dniach
9-12 kwietnia br. w godzinach 1000-1800.  Zaprasza grupy zorganizowane do zwiedzania wystawy „Pod soczystym zielonym mchem, ktoś schował białe kości” 
w trzech salonach wystawienniczych:

Galeria Kameralna / Partyzantów 31a w Słupsku

Baszta Czarownic / F. Nullo 8 w Słupsku

Centrum Aktywności Twórczej  / Zaruskiego 1a w Ustce.

Dodatkowo w tych dniach dla chętnych grup BGSW zorganizuje lekcje o sztuce towarzyszące aktualnej wystawie w galerii, po wcześniejszym zapisaniu się. 

Grupy takie musiałyby być pod opieką osób, które mają uprawnienia pedagogiczne lub dzieci musiałyby być pod opieką rodziców.

Galerie w Słupsku:

kontakt: Małgorzata Różańska – specjalista ds. edukacji i promocji

tel. 515 089 698, m.rozanska@bgsw.pl

Galeria CAT w Ustce

kontakt: Joanna Żuraw – specjalista ds. edukacji i promocji

tel. 515 089 986, j.zuraw@bgsw.pl

 

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Filia

Data

Zajęcia w godzinach

Rodzaj proponowanych zajęć

Liczba uczniów, którzy mogą brać udział w zajęciach

Liczba prowadzących zapewnionych przez instytucję kultury

Filia nr 16, ul. Dworska 27 – Brzeźno

Osoba kontaktowa: Joanna Redmann-Żukowska, nr tel. 058 343 40 07, mail: filia_16@wbpg.org.pl

08.04

10:30-15:00

Kącik zabaw, gry planszowe, warsztaty plastyczne

10

1

10.04

9:00–14:00

Kącik zabaw, gry planszowe, warsztaty plastyczne

10

1

12.04

10:30-15:00

Kącik zabaw, gry planszowe, warsztaty plastyczne

10

1

Biblioteka pod Kotem i Myszą,
ul. Lelewela 21/22 – Wrzeszcz

Osoba kontaktowa: Agnieszka Bogacka-Olejniczak, nr tel. 058 341 27 21. mail: kotimysz@wbpg.org.pl

10.04

11.00-15.00

Warsztaty plastyczne

15

2

Filia nr 44, ul. Wyrobka 5 –Piecki-Migowo

Osoba kontaktowa: Joanna Wachowicz, nr tel. 058 348 70 06, mail: filia_44@wbpg.org.pl

08-12.04

12.00-14.00

Zajęcia plastyczne i aktywizujące

Max 25

2

Biblioteka dla Dzieci, ul. Targ Rakowy 5/6 – Śródmieście

Osoba kontaktowa: Anna Kusiak, nr tel: 058 301 48 11, mail: filia_25@wbpg.org.pl

08.04

10.30-12.00

Warsztaty terapeutyczne pt. „O Wilku, który bał się własnego cienia”

24

1

10.04

8.00-9.00

Warsztaty terapeutyczne pt. „O Wilku, który bał się własnego cienia”

24

1

10.04

12.00-13.00

Teatrzyk Żabci Sabci

24

2

12.04

12.00-14.00

Plastyczne warsztaty wielkanocne

18

1

15.04

11.00-13.00

Wielkanocne ozdoby – warsztaty plastyczne dla dzieci

18

1

Filia nr 19, ul. Dragana 26 – Chełm

Osoba kontaktowa: Dominika Podbierezka, nr tel. 058 302 84 92, mail: filia_19@wbpg.org.pl

08.04

11.30-13.00

zaGRAJMY- spotkanie z planszówkami

25

2

Filia nr 18, ul. Manifestu Połanieckiego 32/34 – Wrzeszcz

Osoba kontaktowa: Małgorzata Hinc, nr tel: 058 344 02 59, mail: filia_18@wbpg.org.pl

08.04

10.30-12.30

Warsztaty plastyczne

15

1

Filia nr 43, ul. Angielska Grobla 8/10 – Śródmieście

Osoba kontaktowa: Zofia Gołub-Kowalska, nr tel. 058 305 65 46, mail: filia_43@wbpg.org.pl

10-11 i 11-12

17-18.04

„Poznajemy Gdańsk dzięki legendom” – zajęcia multimedialne

Do 15 osób na grupę

1

13-14

17-18.04

Spotkanie z książką – czytanie dla najmłodszych (zajęcia mogą odbyć się w szkole a nie koniecznie w filii)

Bez ograniczeń

1

Filia nr 71, ul. Azaliowa 18 – Kokoszki

Osoba kontaktowa: Aleksandra Trzcińska, Nr tel: 058 500 00 86, mail: bibliotekakokoszki@wbpg.org.pl

08.04

11.00-12.00

Zajęcia literacko-plastyczne

20 osób

2

09.04

12.00-13.00

10.04

12.00-13.00

11.04

11.00-12.00

12.04

11.00-12.00

Filia nr 57, ul. Kryniczna 20 – Przeróbka Osoba kontaktowa: Barbara Sztajnert, nr telefonu: 058 304 32 15, mail: filia_57@wbpg.org.pl

Od 08.04

Pn.,Czw.,Pt. : 10.30-14.00

Wt., Śr. : 09.00 -13.00

Warsztaty plastyczne, kącik gier planszowych i puzzli

Ok. 10-15

1

Filia nr 14, ul. Opolska 3 – Przymorze

Osoba kontaktowa: Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska, nr tel.: 058 556 38 27, mail: filia_14@wbpg.org.pl

08.04

13:00 – 15:00

Warsztaty plastyczne dla kl.
I-III S.P.

25

1

09.04

11:00 – 15:00

Warsztaty plastyczne / warsztaty geograficzne dla kl.
 I-III S.P.

25 (jedne warsztaty)

2

10.04

09:00 – 10:00

Warsztaty plastyczne dla kl.
I-III S.P.

25

1

12.04

13:00 – 15:00

Warsztaty plastyczne dla kl.
 I-III S.P.

25

1

 Pw

Ostatnia edycja: 7 kwietnia, 2019 o 17:30