Reklama

Strefa płatnego parkowania ? mit, który obciąży mieszkańców

We wrześniu Rada Miasta Gdańska ma się zająć projektem powiększenia stref płatnego parkowania. 30 złotych od samochodu mają płacić miesięcznie również mieszkańcy części Oliwy. Gorącym zwolennikiem utworzenia strefy w naszej dzielnicy jest wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki. Rada Osiedla Oliwa wyraziła już swój sprzeciw w tej sprawie.

Strefa patnego parkowania Oliwa

Nad sprawą zaczynają się poważnie zastanawiać miejscy radni. Oto fragment wpisu z bloga radnego Szymona Mosia.

O ile strefa płatnego parkowania w obszarze, ujmując ogólnie, Głównego Miasta nie budzi oporów, o tyle mieszkańcy Oliwy zaczynają zastanawiać się, czy wprowadzanie tej niedogodności w ich dzielnicy ma sens. Piewcy płatnych stref od zawsze posługują się kilkoma podstawowymi argumentami: ograniczenie ruchu, rotacja miejsc, zachęta do skorzystania z komunikacji publicznej. Moim zdaniem ta argumentacja obarczona jest daleko idącą życzeniowością.

Mitem, z którym w pierwszej kolejności należy się rozprawić, jest bezwarunkowa korelacja podnoszenia opłat za czas parkowania i powiększenia stref płatnych ze wzrostem chęci  do korzystania z komunikacji miejskiej (mówimy tu o chęciach, bo nikt nigdy nie przedstawił danych ilu kierowców realnie zrezygnowało z tego powodu ze swoich czterech kółek). Z doświadczenia wiem, miałem bowiem okazję z racji swojej aktywności w sprawach międzynarodowych odwiedzić wiele różnych miast europejskich, że do korzystania z komunikacji miejskiej zachęca przede wszystkim jej dobra organizacja, dostosowująca się do potrzeb mieszkańców. Należy tu mieć na uwadze punktualność, skomunikowanie, przebieg tras ale także jakość taboru czy sprawność przemieszczania się ? gdzie na jednym biegunie mamy mknące pod miastem metro, na drugim zaś ślamazarne, stojące w korkach autobusy. (?)

O ile powyższe uwagi wiążą się z pewnymi zagadnieniami systemowymi, o tyle na końcu  chciałbym odnieść się do konkretnej propozycji powiększenia strefy płatnego parkowania o Oliwę, m.in. w okolicach ul. Opata Jacka Rybińskiego. Moim zdaniem ciężko uznać, że Oliwa sama w sojavascript:mctmp(0);bie stanowi miejsce odwiedzin Gdańszczan z całego miasta, aby istniała tam konieczność rotacji pojazdów czy likwidacji deficytu miejsc postojowych. W rzeczywistości wprowadzenie strefy najbardziej uderzy w mieszkańców dzielnicy, którzy zmuszeni będą do ponoszenia, nawet jeżeli preferencyjnych, opłat. Uderzy także w przyjeżdżających do Parku Oliwskiego czy chcących rozkoszować się urokami Oliwy, których jednak nie jest aż tak wielu, by trzeba było wymuszać na nich rotację miejsc. Dobre skomunikowanie Oliwy samo w sobie zachęca do korzystania z komunikacji publicznej, pozostawiając auta tym, którzy mają zbyt daleko lub z innych powodów zmuszeni są w taki sposób dotrzeć na miejsce.

Reasumując zatem, strefa płatnego parkowania owszem przynosi pożądane rezultaty, czego dowody znaleźć można w wielu europejskich miastach. Ale poszerzając ją po raz kolejny i podnosząc opłaty przytaczamy argumenty tworzące kosztowny mit, że jest to panaceum na problemy komunikacyjne i zachęta do korzystania z komunikacji publicznej (?)

Więcej na stronie Szymona Mosia. Władze Gdańska zapowiadają konsultacje społeczne w tej sprawie, jednak brak informacji o ich terminie. Nie powstały również analizy potwierdzające konieczność wprowadzenia strefy płatnego parkowania w Oliwie. Przypominamy pomysł naszego czytelnika o wysyłaniu swojej opinii o strefie płatnego parkowania w Oliwie na adresy mailowe radnych miasta  Gdańska.


miroslaw.zdanowicz@radny.gdansk.pl
;szef@zdanowicz.pl;radny@miroslawzdanowicz.pl

beata.wierzba@radny.gdansk.pl

krzysztof.wiecki@radny.gdansk.pl;krzysztof.wiecki@o2.pl

jacek.teodorczyk@radny.gdansk.pl

grzegorz.strzelczyk@radny.gdansk.pl

dariusz.slodkowski@radny.gdansk.pl;https://www.facebook.com/slodkowski.dariusz

marcin.skwierawski@radny.gdansk.pl;605 602 324

piotr.skiba@radny.gdansk.pl;601 846 461

przemyslaw.rys@radny.gdansk.pl;503 333 737

agnieszka.owczarczak@radny.gdansk.pl;agnieszka@owczarczak.pl;502 064 522;https://www.facebook.com/agnieszka.owczarczak

bogdan.oleszek@radny.gdansk.pl;

adam.nieroda@radny.gdansk.pl;504 368 432;kontakt@adamnieroda.plhttps://www.facebook.com/adam.nieroda

szymon.mos@radny.gdansk.pl;517 059 076

patrycja.mlejnek-galeza@radny.gdansk.pl;609 404 752

maria.malkowska@radny.gdansk.pl;600 636 728

halina.leman@radny.gdansk.pl;604 095 508

maciej.krupa@radny.gdansk.pl;poczta@maciejkrupa.pl;797 122 200;

kazimierz.koralewski@radny.gdansk.pl;600 634 905

lech.kazmierczyk@radny.gdansk.pl;510 073 373

wieslaw.kaminski@radny.gdansk.pl;502 054 066

piotr.grzelak@radny.gdansk.pl;695 890 295

jaroslaw.gorecki@radny.gdansk.pl

piotr.gierszewski@radny.gdansk.pl;600 634 750

zaneta.geryk@radny.gdansk.pl;724 016 198

jaromir.falandysz@radny.gdansk.pl;

piotr.dzik@radny.gdansk.pl

beata.dunajewska-daszczynska@radny.gdansk.pl;501 516 692

aleksandra.dulkiewicz@radny.gdansk.pl;501 766 335

pawel.czerniewski@radny.gdansk.pl;601 803 072

malgorzata.chmiel@radny.gdansk.pl;601 627 400

marek.bumblis@radny.gdansk.pl;600 634 909

piotr.borawski@radny.gdansk.pl;691 935 514

wojciech.blaszkowski@radny.gdansk.pl;692 235 612

jolanta.banach@radny.gdansk.pl;

 

pp

We wrześniu Rada Miasta Gdańska ma się zająć projektem powiększenia stref płatnego parkowania. 30 złotych od samochodu mają płacić miesięcznie również mieszkańcy części Oliwy. Gorącym zwolennikiem utworzenia strefy w naszej dzielnicy jest wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki. Rada Osiedla Oliwa wyraziła już swój sprzeciw w tej sprawie.

Strefa patnego parkowania Oliwa

Nad sprawą zaczynają się poważnie zastanawiać miejscy radni. Oto fragment wpisu z bloga radnego Szymona Mosia.

O ile strefa płatnego parkowania w obszarze, ujmując ogólnie, Głównego Miasta nie budzi oporów, o tyle mieszkańcy Oliwy zaczynają zastanawiać się, czy wprowadzanie tej niedogodności w ich dzielnicy ma sens. Piewcy płatnych stref od zawsze posługują się kilkoma podstawowymi argumentami: ograniczenie ruchu, rotacja miejsc, zachęta do skorzystania z komunikacji publicznej. Moim zdaniem ta argumentacja obarczona jest daleko idącą życzeniowością.

Mitem, z którym w pierwszej kolejności należy się rozprawić, jest bezwarunkowa korelacja podnoszenia opłat za czas parkowania i powiększenia stref płatnych ze wzrostem chęci  do korzystania z komunikacji miejskiej (mówimy tu o chęciach, bo nikt nigdy nie przedstawił danych ilu kierowców realnie zrezygnowało z tego powodu ze swoich czterech kółek). Z doświadczenia wiem, miałem bowiem okazję z racji swojej aktywności w sprawach międzynarodowych odwiedzić wiele różnych miast europejskich, że do korzystania z komunikacji miejskiej zachęca przede wszystkim jej dobra organizacja, dostosowująca się do potrzeb mieszkańców. Należy tu mieć na uwadze punktualność, skomunikowanie, przebieg tras ale także jakość taboru czy sprawność przemieszczania się ? gdzie na jednym biegunie mamy mknące pod miastem metro, na drugim zaś ślamazarne, stojące w korkach autobusy. (?)

O ile powyższe uwagi wiążą się z pewnymi zagadnieniami systemowymi, o tyle na końcu  chciałbym odnieść się do konkretnej propozycji powiększenia strefy płatnego parkowania o Oliwę, m.in. w okolicach ul. Opata Jacka Rybińskiego. Moim zdaniem ciężko uznać, że Oliwa sama w sojavascript:mctmp(0);bie stanowi miejsce odwiedzin Gdańszczan z całego miasta, aby istniała tam konieczność rotacji pojazdów czy likwidacji deficytu miejsc postojowych. W rzeczywistości wprowadzenie strefy najbardziej uderzy w mieszkańców dzielnicy, którzy zmuszeni będą do ponoszenia, nawet jeżeli preferencyjnych, opłat. Uderzy także w przyjeżdżających do Parku Oliwskiego czy chcących rozkoszować się urokami Oliwy, których jednak nie jest aż tak wielu, by trzeba było wymuszać na nich rotację miejsc. Dobre skomunikowanie Oliwy samo w sobie zachęca do korzystania z komunikacji publicznej, pozostawiając auta tym, którzy mają zbyt daleko lub z innych powodów zmuszeni są w taki sposób dotrzeć na miejsce.

Reasumując zatem, strefa płatnego parkowania owszem przynosi pożądane rezultaty, czego dowody znaleźć można w wielu europejskich miastach. Ale poszerzając ją po raz kolejny i podnosząc opłaty przytaczamy argumenty tworzące kosztowny mit, że jest to panaceum na problemy komunikacyjne i zachęta do korzystania z komunikacji publicznej (?)

Więcej na stronie Szymona Mosia. Władze Gdańska zapowiadają konsultacje społeczne w tej sprawie, jednak brak informacji o ich terminie. Nie powstały również analizy potwierdzające konieczność wprowadzenia strefy płatnego parkowania w Oliwie. Przypominamy pomysł naszego czytelnika o wysyłaniu swojej opinii o strefie płatnego parkowania w Oliwie na adresy mailowe radnych miasta  Gdańska.


miroslaw.zdanowicz@radny.gdansk.pl
;szef@zdanowicz.pl;radny@miroslawzdanowicz.pl

beata.wierzba@radny.gdansk.pl

krzysztof.wiecki@radny.gdansk.pl;krzysztof.wiecki@o2.pl

jacek.teodorczyk@radny.gdansk.pl

grzegorz.strzelczyk@radny.gdansk.pl

dariusz.slodkowski@radny.gdansk.pl;https://www.facebook.com/slodkowski.dariusz

marcin.skwierawski@radny.gdansk.pl;605 602 324

piotr.skiba@radny.gdansk.pl;601 846 461

przemyslaw.rys@radny.gdansk.pl;503 333 737

agnieszka.owczarczak@radny.gdansk.pl;agnieszka@owczarczak.pl;502 064 522;https://www.facebook.com/agnieszka.owczarczak

bogdan.oleszek@radny.gdansk.pl;

adam.nieroda@radny.gdansk.pl;504 368 432;kontakt@adamnieroda.plhttps://www.facebook.com/adam.nieroda

szymon.mos@radny.gdansk.pl;517 059 076

patrycja.mlejnek-galeza@radny.gdansk.pl;609 404 752

maria.malkowska@radny.gdansk.pl;600 636 728

halina.leman@radny.gdansk.pl;604 095 508

maciej.krupa@radny.gdansk.pl;poczta@maciejkrupa.pl;797 122 200;

kazimierz.koralewski@radny.gdansk.pl;600 634 905

lech.kazmierczyk@radny.gdansk.pl;510 073 373

wieslaw.kaminski@radny.gdansk.pl;502 054 066

piotr.grzelak@radny.gdansk.pl;695 890 295

jaroslaw.gorecki@radny.gdansk.pl

piotr.gierszewski@radny.gdansk.pl;600 634 750

zaneta.geryk@radny.gdansk.pl;724 016 198

jaromir.falandysz@radny.gdansk.pl;

piotr.dzik@radny.gdansk.pl

beata.dunajewska-daszczynska@radny.gdansk.pl;501 516 692

aleksandra.dulkiewicz@radny.gdansk.pl;501 766 335

pawel.czerniewski@radny.gdansk.pl;601 803 072

malgorzata.chmiel@radny.gdansk.pl;601 627 400

marek.bumblis@radny.gdansk.pl;600 634 909

piotr.borawski@radny.gdansk.pl;691 935 514

wojciech.blaszkowski@radny.gdansk.pl;692 235 612

jolanta.banach@radny.gdansk.pl;

 

pp

|

We wrześniu Rada Miasta Gdańska ma się zająć projektem powiększenia stref płatnego parkowania. 30 złotych od samochodu mają płacić miesięcznie również mieszkańcy części Oliwy. Gorącym zwolennikiem utworzenia strefy w naszej dzielnicy jest wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki. Rada Osiedla Oliwa wyraziła już swój sprzeciw w tej sprawie.

Strefa patnego parkowania Oliwa

Nad sprawą zaczynają się poważnie zastanawiać miejscy radni. Oto fragment wpisu z bloga radnego Szymona Mosia.

O ile strefa płatnego parkowania w obszarze, ujmując ogólnie, Głównego Miasta nie budzi oporów, o tyle mieszkańcy Oliwy zaczynają zastanawiać się, czy wprowadzanie tej niedogodności w ich dzielnicy ma sens. Piewcy płatnych stref od zawsze posługują się kilkoma podstawowymi argumentami: ograniczenie ruchu, rotacja miejsc, zachęta do skorzystania z komunikacji publicznej. Moim zdaniem ta argumentacja obarczona jest daleko idącą życzeniowością.

Mitem, z którym w pierwszej kolejności należy się rozprawić, jest bezwarunkowa korelacja podnoszenia opłat za czas parkowania i powiększenia stref płatnych ze wzrostem chęci  do korzystania z komunikacji miejskiej (mówimy tu o chęciach, bo nikt nigdy nie przedstawił danych ilu kierowców realnie zrezygnowało z tego powodu ze swoich czterech kółek). Z doświadczenia wiem, miałem bowiem okazję z racji swojej aktywności w sprawach międzynarodowych odwiedzić wiele różnych miast europejskich, że do korzystania z komunikacji miejskiej zachęca przede wszystkim jej dobra organizacja, dostosowująca się do potrzeb mieszkańców. Należy tu mieć na uwadze punktualność, skomunikowanie, przebieg tras ale także jakość taboru czy sprawność przemieszczania się ? gdzie na jednym biegunie mamy mknące pod miastem metro, na drugim zaś ślamazarne, stojące w korkach autobusy. (?)

O ile powyższe uwagi wiążą się z pewnymi zagadnieniami systemowymi, o tyle na końcu  chciałbym odnieść się do konkretnej propozycji powiększenia strefy płatnego parkowania o Oliwę, m.in. w okolicach ul. Opata Jacka Rybińskiego. Moim zdaniem ciężko uznać, że Oliwa sama w sojavascript:mctmp(0);bie stanowi miejsce odwiedzin Gdańszczan z całego miasta, aby istniała tam konieczność rotacji pojazdów czy likwidacji deficytu miejsc postojowych. W rzeczywistości wprowadzenie strefy najbardziej uderzy w mieszkańców dzielnicy, którzy zmuszeni będą do ponoszenia, nawet jeżeli preferencyjnych, opłat. Uderzy także w przyjeżdżających do Parku Oliwskiego czy chcących rozkoszować się urokami Oliwy, których jednak nie jest aż tak wielu, by trzeba było wymuszać na nich rotację miejsc. Dobre skomunikowanie Oliwy samo w sobie zachęca do korzystania z komunikacji publicznej, pozostawiając auta tym, którzy mają zbyt daleko lub z innych powodów zmuszeni są w taki sposób dotrzeć na miejsce.

Reasumując zatem, strefa płatnego parkowania owszem przynosi pożądane rezultaty, czego dowody znaleźć można w wielu europejskich miastach. Ale poszerzając ją po raz kolejny i podnosząc opłaty przytaczamy argumenty tworzące kosztowny mit, że jest to panaceum na problemy komunikacyjne i zachęta do korzystania z komunikacji publicznej (?)

Więcej na stronie Szymona Mosia. Władze Gdańska zapowiadają konsultacje społeczne w tej sprawie, jednak brak informacji o ich terminie. Nie powstały również analizy potwierdzające konieczność wprowadzenia strefy płatnego parkowania w Oliwie. Przypominamy pomysł naszego czytelnika o wysyłaniu swojej opinii o strefie płatnego parkowania w Oliwie na adresy mailowe radnych miasta  Gdańska.


miroslaw.zdanowicz@radny.gdansk.pl
;szef@zdanowicz.pl;radny@miroslawzdanowicz.pl

beata.wierzba@radny.gdansk.pl

krzysztof.wiecki@radny.gdansk.pl;krzysztof.wiecki@o2.pl

jacek.teodorczyk@radny.gdansk.pl

grzegorz.strzelczyk@radny.gdansk.pl

dariusz.slodkowski@radny.gdansk.pl;https://www.facebook.com/slodkowski.dariusz

marcin.skwierawski@radny.gdansk.pl;605 602 324

piotr.skiba@radny.gdansk.pl;601 846 461

przemyslaw.rys@radny.gdansk.pl;503 333 737

agnieszka.owczarczak@radny.gdansk.pl;agnieszka@owczarczak.pl;502 064 522;https://www.facebook.com/agnieszka.owczarczak

bogdan.oleszek@radny.gdansk.pl;

adam.nieroda@radny.gdansk.pl;504 368 432;kontakt@adamnieroda.plhttps://www.facebook.com/adam.nieroda

szymon.mos@radny.gdansk.pl;517 059 076

patrycja.mlejnek-galeza@radny.gdansk.pl;609 404 752

maria.malkowska@radny.gdansk.pl;600 636 728

halina.leman@radny.gdansk.pl;604 095 508

maciej.krupa@radny.gdansk.pl;poczta@maciejkrupa.pl;797 122 200;

kazimierz.koralewski@radny.gdansk.pl;600 634 905

lech.kazmierczyk@radny.gdansk.pl;510 073 373

wieslaw.kaminski@radny.gdansk.pl;502 054 066

piotr.grzelak@radny.gdansk.pl;695 890 295

jaroslaw.gorecki@radny.gdansk.pl

piotr.gierszewski@radny.gdansk.pl;600 634 750

zaneta.geryk@radny.gdansk.pl;724 016 198

jaromir.falandysz@radny.gdansk.pl;

piotr.dzik@radny.gdansk.pl

beata.dunajewska-daszczynska@radny.gdansk.pl;501 516 692

aleksandra.dulkiewicz@radny.gdansk.pl;501 766 335

pawel.czerniewski@radny.gdansk.pl;601 803 072

malgorzata.chmiel@radny.gdansk.pl;601 627 400

marek.bumblis@radny.gdansk.pl;600 634 909

piotr.borawski@radny.gdansk.pl;691 935 514

wojciech.blaszkowski@radny.gdansk.pl;692 235 612

jolanta.banach@radny.gdansk.pl;

 

pp

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

We wrześniu Rada Miasta Gdańska ma się zająć projektem powiększenia stref płatnego parkowania. 30 złotych od samochodu mają płacić miesięcznie również mieszkańcy części Oliwy. Gorącym zwolennikiem utworzenia strefy w naszej dzielnicy jest wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki. Rada Osiedla Oliwa wyraziła już swój sprzeciw w tej sprawie.

Strefa patnego parkowania Oliwa

Nad sprawą zaczynają się poważnie zastanawiać miejscy radni. Oto fragment wpisu z bloga radnego Szymona Mosia.

O ile strefa płatnego parkowania w obszarze, ujmując ogólnie, Głównego Miasta nie budzi oporów, o tyle mieszkańcy Oliwy zaczynają zastanawiać się, czy wprowadzanie tej niedogodności w ich dzielnicy ma sens. Piewcy płatnych stref od zawsze posługują się kilkoma podstawowymi argumentami: ograniczenie ruchu, rotacja miejsc, zachęta do skorzystania z komunikacji publicznej. Moim zdaniem ta argumentacja obarczona jest daleko idącą życzeniowością.

Mitem, z którym w pierwszej kolejności należy się rozprawić, jest bezwarunkowa korelacja podnoszenia opłat za czas parkowania i powiększenia stref płatnych ze wzrostem chęci  do korzystania z komunikacji miejskiej (mówimy tu o chęciach, bo nikt nigdy nie przedstawił danych ilu kierowców realnie zrezygnowało z tego powodu ze swoich czterech kółek). Z doświadczenia wiem, miałem bowiem okazję z racji swojej aktywności w sprawach międzynarodowych odwiedzić wiele różnych miast europejskich, że do korzystania z komunikacji miejskiej zachęca przede wszystkim jej dobra organizacja, dostosowująca się do potrzeb mieszkańców. Należy tu mieć na uwadze punktualność, skomunikowanie, przebieg tras ale także jakość taboru czy sprawność przemieszczania się ? gdzie na jednym biegunie mamy mknące pod miastem metro, na drugim zaś ślamazarne, stojące w korkach autobusy. (?)

O ile powyższe uwagi wiążą się z pewnymi zagadnieniami systemowymi, o tyle na końcu  chciałbym odnieść się do konkretnej propozycji powiększenia strefy płatnego parkowania o Oliwę, m.in. w okolicach ul. Opata Jacka Rybińskiego. Moim zdaniem ciężko uznać, że Oliwa sama w sojavascript:mctmp(0);bie stanowi miejsce odwiedzin Gdańszczan z całego miasta, aby istniała tam konieczność rotacji pojazdów czy likwidacji deficytu miejsc postojowych. W rzeczywistości wprowadzenie strefy najbardziej uderzy w mieszkańców dzielnicy, którzy zmuszeni będą do ponoszenia, nawet jeżeli preferencyjnych, opłat. Uderzy także w przyjeżdżających do Parku Oliwskiego czy chcących rozkoszować się urokami Oliwy, których jednak nie jest aż tak wielu, by trzeba było wymuszać na nich rotację miejsc. Dobre skomunikowanie Oliwy samo w sobie zachęca do korzystania z komunikacji publicznej, pozostawiając auta tym, którzy mają zbyt daleko lub z innych powodów zmuszeni są w taki sposób dotrzeć na miejsce.

Reasumując zatem, strefa płatnego parkowania owszem przynosi pożądane rezultaty, czego dowody znaleźć można w wielu europejskich miastach. Ale poszerzając ją po raz kolejny i podnosząc opłaty przytaczamy argumenty tworzące kosztowny mit, że jest to panaceum na problemy komunikacyjne i zachęta do korzystania z komunikacji publicznej (?)

Więcej na stronie Szymona Mosia. Władze Gdańska zapowiadają konsultacje społeczne w tej sprawie, jednak brak informacji o ich terminie. Nie powstały również analizy potwierdzające konieczność wprowadzenia strefy płatnego parkowania w Oliwie. Przypominamy pomysł naszego czytelnika o wysyłaniu swojej opinii o strefie płatnego parkowania w Oliwie na adresy mailowe radnych miasta  Gdańska.


miroslaw.zdanowicz@radny.gdansk.pl
;szef@zdanowicz.pl;radny@miroslawzdanowicz.pl

beata.wierzba@radny.gdansk.pl

krzysztof.wiecki@radny.gdansk.pl;krzysztof.wiecki@o2.pl

jacek.teodorczyk@radny.gdansk.pl

grzegorz.strzelczyk@radny.gdansk.pl

dariusz.slodkowski@radny.gdansk.pl;https://www.facebook.com/slodkowski.dariusz

marcin.skwierawski@radny.gdansk.pl;605 602 324

piotr.skiba@radny.gdansk.pl;601 846 461

przemyslaw.rys@radny.gdansk.pl;503 333 737

agnieszka.owczarczak@radny.gdansk.pl;agnieszka@owczarczak.pl;502 064 522;https://www.facebook.com/agnieszka.owczarczak

bogdan.oleszek@radny.gdansk.pl;

adam.nieroda@radny.gdansk.pl;504 368 432;kontakt@adamnieroda.plhttps://www.facebook.com/adam.nieroda

szymon.mos@radny.gdansk.pl;517 059 076

patrycja.mlejnek-galeza@radny.gdansk.pl;609 404 752

maria.malkowska@radny.gdansk.pl;600 636 728

halina.leman@radny.gdansk.pl;604 095 508

maciej.krupa@radny.gdansk.pl;poczta@maciejkrupa.pl;797 122 200;

kazimierz.koralewski@radny.gdansk.pl;600 634 905

lech.kazmierczyk@radny.gdansk.pl;510 073 373

wieslaw.kaminski@radny.gdansk.pl;502 054 066

piotr.grzelak@radny.gdansk.pl;695 890 295

jaroslaw.gorecki@radny.gdansk.pl

piotr.gierszewski@radny.gdansk.pl;600 634 750

zaneta.geryk@radny.gdansk.pl;724 016 198

jaromir.falandysz@radny.gdansk.pl;

piotr.dzik@radny.gdansk.pl

beata.dunajewska-daszczynska@radny.gdansk.pl;501 516 692

aleksandra.dulkiewicz@radny.gdansk.pl;501 766 335

pawel.czerniewski@radny.gdansk.pl;601 803 072

malgorzata.chmiel@radny.gdansk.pl;601 627 400

marek.bumblis@radny.gdansk.pl;600 634 909

piotr.borawski@radny.gdansk.pl;691 935 514

wojciech.blaszkowski@radny.gdansk.pl;692 235 612

jolanta.banach@radny.gdansk.pl;

 

pp