Reklama

Super mapy dla każdego

Od dziś urzędnicy ale i mieszkańcy maja dostęp do najnowocześniejszych map Gdańska. W ich skład wchodzą: najnowsza ortofotomapa, zdjęcia ukośne oraz trójwymiarowy model miasta.

Model 3D okolic domu Lecha Wałęsy | gdansk.polska3d.pl
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Od dziś urzędnicy ale i mieszkańcy maja dostęp do najnowocześniejszych map Gdańska. W ich skład wchodzą: najnowsza ortofotomapa, zdjęcia ukośne oraz trójwymiarowy model miasta.

 

W Biurze Rozwoju Gdańska przedstawiono dziś nowe narzędzia przygotowane przez firmę MGGP Aero.

Nowa ortofotomapa, zdjęcia ukośne i dane z lotniczego skaningu laserowego pomogą w wielu procesach decyzyjnych a miasto wprost zyska na bardzo ciekawej prezentacji oferty inwestycyjnej czy walorów turystycznych – podkreśla Witold Kuźnicki z MGGP Aero.

 

Zdjęcia kiedyś i dziś –  http://gdansk.retromapy.pl/

To proste i intuicyjne narzędzie funkcjonujące w środowisku przeglądarki internetowej, pozwalające na interaktywne porównywanie ortofotomap (zdjęć lotniczych) z różnych okresów czasowych.

Zdjęcia ukośne –  http://gdansk.ukosne.pl

Technologia zdjęć ukośnych polegająca na sfotografowaniu miasta z zastosowaniem kilku kamer. W wyniku przetworzenia zdjęć otrzymano  ortofotomapy ukośne. Oprócz synchronicznego oglądania danego obiektu z kilku stron użytkownik może mierzyć nawet wysokość budynków.

Zdjęcia 3D –  http://gdansk.polska3d.pl

Zdjęcia 3D w chwili obecnej obrazują tylko Główne Miasto. Aplikacja internetowa daje możliwość oglądania Gdańska 3D. Wczytanie danych nie wymaga instalowania żadnych wtyczek. Serwis działa także na telefonach komórkowych czy tabletach. Niestety w modelu 3D nie uwzględniono całej Oliwy.

 

Ważnym atutem zakupionych przez miasto map jest fakt, iż użytkownicy otrzymują dostęp do najnowszych technologii bez konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa.  

 

Dla urzędnika i mieszkańca

 

W dobie cyfryzacji zasobów miejskich, ortofotomapa stanowi podstawowe narzędzie w zakresie zarządzania przestrzenią, gospodarką nieruchomościami, bezpieczeństwem i sprawną administracją samorządową. Jestem dumny, że nasze miasto pozyskało taki materiał – tłumaczy Bogumił Koczot, dyrektor Wydziały Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.- Daje nam to niewyobrażalne możliwości jeżeli chodzi o pracę geodetów czy dla celów podatkowych lub rozstrzygania sporów granicznych posesji.

Mapy będą przydatne nie tylko urzędnikom czy architektom, ale także mieszkańcom – na przykład przy zgłaszaniu projektów do budżetu obywatelskiego – wyjaśnia Dariusz Wołodźko z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – Dzięki wyszukiwarce, łatwiej znajdziemy ciekawe lokalizacje np. do wypoczynku czy spacerów. Z kolei Retromapy pozwolą Gdańszczanom na sentymentalną „podróż w czasie”, czyli w bardzo prosty sposób porównamy zmiany, jakie zachodzą w mieście na przestrzeni lat. Obecnie od 2008 roku, ale już wkrótce zostaną udostępnione dane z wczesnych lat powojennych.

Nowoczesne rozwiązania pomocne będą również przy sporządzaniu dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym takich jak studium, plany miejscowe i inne opracowania studialne.

 – Wykorzystywane będą przede wszystkim do wykonywania inwentaryzacji zagospodarowania terenu czy odnotowywania zmian przestrzennych jakie zaszły w przeciągu ostatnich lat – tłumaczy Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

 

Dodatkowo mapy stanowić będą także materiał dowodowy dla celów prawnych i ubezpieczeniowych, a geodetom ułatwią pomiary oraz regulacje stanu prawnego nieruchomości. Poza zdjęciami lotniczymi wykonano także bardzo dokładny skaning laserowy, który może być wykorzystywany w analizach modelu hydrologicznego Gdańska, tak by policzyć kierunki spływu wód opadowych, ich ilość dla każdej mikrozlewni oraz przeprowadzić inwentaryzację terenów zielonych i utwardzonych. 

Pw/UMG

Ostatnia edycja: 9 października, 2016 o 17:45