Reklama

Wielki test syren alarmowych

W środę 23 października na terenie całego województwa pomorskiego zawyją syreny alarmowe. To będzie test ich działania.

Jak informuje Wojewoda Pomorski, włączenie syren ma na celu sprawdzenie systemu wykrywania i alarmowania.

Syreny uruchomione zostaną dwukrotnie:

– o godzinie 10.00 przez 1 minutę

– o godzinie 11.00 przez 3 minuty nadawany będzie sygnał ciągły

Sprawdzenie systemu nastąpi jednocześnie na terenie wszystkich polskich województw. Podobne próby przeprowadzane są m.in. przy okazji świąt narodowych. Wówczas jednak sygnał uruchamiany jest przede wszystkim w dużych miastach. Teraz próba będzie miała dużo szerszy zasięg.

Wojewoda Pomorski wystosował w tej sprawie pisma do Starostów i Prezydentów miast na prawach powiatu.

sygnal_alarmowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach system wykrywania i alarmowania działa on  w ramach jednolitego krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania. Jest uruchamiany i rozwijany w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególności stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, mogących spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, a także w przypadku przeprowadzania ćwiczeń i treningów.

W skład krajowego systemu wchodzą m.in. nadzorowane przez wojewodów wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkie systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Mają one za zadanie m.in. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach za pomocą ustalonych sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych. Jednym z elementów tego systemu są syreny alarmowe i urządzenia foniczno ? dźwiękowe. Głównym ośrodkiem kierowania systemu ostrzegania i alarmowania jest Centrum Zarządzania Kryzysowego  To tutaj spływają wszelkie dane dotyczące ewentualnych zagrożeń. Stąd też uruchamiane są syreny alarmowe

Pw

W środę 23 października na terenie całego województwa pomorskiego zawyją syreny alarmowe. To będzie test ich działania.

Jak informuje Wojewoda Pomorski, włączenie syren ma na celu sprawdzenie systemu wykrywania i alarmowania.

Syreny uruchomione zostaną dwukrotnie:

- o godzinie 10.00 przez 1 minutę

- o godzinie 11.00 przez 3 minuty nadawany będzie sygnał ciągły

Sprawdzenie systemu nastąpi jednocześnie na terenie wszystkich polskich województw. Podobne próby przeprowadzane są m.in. przy okazji świąt narodowych. Wówczas jednak sygnał uruchamiany jest przede wszystkim w dużych miastach. Teraz próba będzie miała dużo szerszy zasięg.

Wojewoda Pomorski wystosował w tej sprawie pisma do Starostów i Prezydentów miast na prawach powiatu.

sygnal_alarmowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach system wykrywania i alarmowania działa on  w ramach jednolitego krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania. Jest uruchamiany i rozwijany w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególności stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, mogących spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, a także w przypadku przeprowadzania ćwiczeń i treningów.

W skład krajowego systemu wchodzą m.in. nadzorowane przez wojewodów wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkie systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Mają one za zadanie m.in. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach za pomocą ustalonych sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych. Jednym z elementów tego systemu są syreny alarmowe i urządzenia foniczno ? dźwiękowe. Głównym ośrodkiem kierowania systemu ostrzegania i alarmowania jest Centrum Zarządzania Kryzysowego  To tutaj spływają wszelkie dane dotyczące ewentualnych zagrożeń. Stąd też uruchamiane są syreny alarmowe

Pw

|

W środę 23 października na terenie całego województwa pomorskiego zawyją syreny alarmowe. To będzie test ich działania.

Jak informuje Wojewoda Pomorski, włączenie syren ma na celu sprawdzenie systemu wykrywania i alarmowania.

Syreny uruchomione zostaną dwukrotnie:

- o godzinie 10.00 przez 1 minutę

- o godzinie 11.00 przez 3 minuty nadawany będzie sygnał ciągły

Sprawdzenie systemu nastąpi jednocześnie na terenie wszystkich polskich województw. Podobne próby przeprowadzane są m.in. przy okazji świąt narodowych. Wówczas jednak sygnał uruchamiany jest przede wszystkim w dużych miastach. Teraz próba będzie miała dużo szerszy zasięg.

Wojewoda Pomorski wystosował w tej sprawie pisma do Starostów i Prezydentów miast na prawach powiatu.

sygnal_alarmowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach system wykrywania i alarmowania działa on  w ramach jednolitego krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania. Jest uruchamiany i rozwijany w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególności stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, mogących spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, a także w przypadku przeprowadzania ćwiczeń i treningów.

W skład krajowego systemu wchodzą m.in. nadzorowane przez wojewodów wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkie systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Mają one za zadanie m.in. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach za pomocą ustalonych sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych. Jednym z elementów tego systemu są syreny alarmowe i urządzenia foniczno ? dźwiękowe. Głównym ośrodkiem kierowania systemu ostrzegania i alarmowania jest Centrum Zarządzania Kryzysowego  To tutaj spływają wszelkie dane dotyczące ewentualnych zagrożeń. Stąd też uruchamiane są syreny alarmowe

Pw

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W środę 23 października na terenie całego województwa pomorskiego zawyją syreny alarmowe. To będzie test ich działania.

Jak informuje Wojewoda Pomorski, włączenie syren ma na celu sprawdzenie systemu wykrywania i alarmowania.

Syreny uruchomione zostaną dwukrotnie:

– o godzinie 10.00 przez 1 minutę

– o godzinie 11.00 przez 3 minuty nadawany będzie sygnał ciągły

Sprawdzenie systemu nastąpi jednocześnie na terenie wszystkich polskich województw. Podobne próby przeprowadzane są m.in. przy okazji świąt narodowych. Wówczas jednak sygnał uruchamiany jest przede wszystkim w dużych miastach. Teraz próba będzie miała dużo szerszy zasięg.

Wojewoda Pomorski wystosował w tej sprawie pisma do Starostów i Prezydentów miast na prawach powiatu.

sygnal_alarmowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach system wykrywania i alarmowania działa on  w ramach jednolitego krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania. Jest uruchamiany i rozwijany w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególności stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, mogących spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, a także w przypadku przeprowadzania ćwiczeń i treningów.

W skład krajowego systemu wchodzą m.in. nadzorowane przez wojewodów wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkie systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Mają one za zadanie m.in. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach za pomocą ustalonych sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych. Jednym z elementów tego systemu są syreny alarmowe i urządzenia foniczno ? dźwiękowe. Głównym ośrodkiem kierowania systemu ostrzegania i alarmowania jest Centrum Zarządzania Kryzysowego  To tutaj spływają wszelkie dane dotyczące ewentualnych zagrożeń. Stąd też uruchamiane są syreny alarmowe

Pw